ΕΚΤΕΡ: Υπερδιπλασιάστηκε μέσα σε ένα χρόνο το ανεκτέλεστο

Υπερδιπλασιασμό του ανεκτέλεστου υπολοίπου της πέτυχε το 2022 η ΕΚΤΕΡ, καθως βάσει των υπογραφέντων έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 συμβάσεων έργων, η εταιρεία εμφανίζει ανεκτέλεστο έργο ύψους 52.694.721,26 ευρώ, έναντι 26.001.818,33 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Η αύξηση αυτή προέκυψε από τα νέα κατασκευαστικά συμβόλαια σημαντικού προϋπολογισμού που εξασφάλισε η εισηγμένη πέρυσι, κάτι που αποτυπώνεται και στον κύκλο εργασιών της, ο οποίος το 2022 αυξήθηκε κατά 10,37%, στα 23.157.822,46 ευρώ. Σημειωτέον ότι η ΕΚΤΕΡ συμμετείχε πέρυσι σε πάνω από 25 δημοπρασίες ιδιωτικών και δημόσιων έργων, τόσο μόνη της όσο και με συμμετοχή σε ευρύτερα σχήματα με άλλες εταιρείες.

Η συμμετοχή της είχε ως αποτέλεσμα να αναλάβει την εκτέλεση έξι νέων έργων στην Αττική, τη Μύκονο, τη Χίο, την Αργολίδα και την Κέα.
Ωστόσο, σε επίπεδο ομίλου τα καθαρά κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν στα 902.289,86 ευρώ το 2022, έναντι κερδών 1.594.589,14 ευρώ το 2021, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού 568.771,59 ευρώ, έναντι κερδών 924.990,75 ευρώ το 2021. Η μείωση αυτή αποδίδεται από τη διοίκηση της ΕΚΤΕΡ αφενός στην αύξηση (κατά 24,25%) των διοικητικών εξόδων, λόγω ύπαρξης πρόσθετων αμοιβών και εξόδων τρίτων, και αφετέρου στη μεταβολή των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο συμμετοχής σε κοινοπρακτικά σχήματα κατασκευής έργων.

Παράλληλα, η αύξηση του κατασκευαστικού αντικειμένου του ομίλου ΕΚΤΕΡ επέφερε αύξηση των προκαταβολών πελατών, των υποχρεώσεων από εκτέλεση έργων, καθώς και των υποχρεώσεων σε προμηθευτές και σε υπεργολάβους, με αποτέλεσμα το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του ομίλου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022 να διαμορφωθεί σε 12.222.016,60 ευρώ, έναντι 3.338.194,71 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Σημειώνεται ότι το σύνολο των υποχρεώσεων είναι ενήμερο.

Σε διαδικασία αναζήτησης στον τουριστικό τομέα
Στον τομέα του real estate, η ΕΚΤΕΡ βρίσκεται σε έρευνα στον τουριστικό τομέα και κυρίως στον τομέα κατασκευής ξενοδοχειακών μονάδων στα νησιά της Ελλάδας, ενώ δρομολογεί την αξιοποίηση του οικοπέδου που έχει στην κατοχή της στην θέση Αγιος Ιωάννης Δέττης της Πάρου. Η δραστηριότητα στη Ρουμανία έχει περιοριστεί στην προσπάθεια πώλησης των εναπομεινάντων διαμερισμάτων που υπάρχουν στην περαιωθείσα οικοδομή, ενώ έχει ολοκληρωθεί η αδειοδότηση οικοδομής στο ελεύθερο οικόπεδο, για το οποίο υπάρχει πρόθεση για πώλησή του.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Στον Δήμο Αθηναίων το κτίριο του Παλαιού Εθνικού Τυπογραφείου

Το ιστορικό κτίριο του Εθνικού Τυπογραφείου, το οποίο βρίσκεται επί των οδών Σταδίου 46, Σανταρόζα και Αρσάκη και γειτνιάζει με την πλατεία Δικαιοσύνης, παραχωρείται στον Δήμο Αθηναίων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως έγινε και επίσημα γνωστό. Η σχετική προγραμματική σύμβαση υπογράφτηκε, ενώ έχει συναφθεί ανάμεσα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, την Περιφέρεια Αττικής, τον Δήμο Αθηναίων, το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων και τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων.
Το κτίσμα αποτελεί ένα από τα πρώτα δημόσια οικοδομήματα που χτίστηκαν στην Αθήνα το 1834, την περίοδο που η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε εδώ από το Ναύπλιο.

Στέγασε το πρώτο Εθνικό Τυπογραφείο και Λιθογραφείο και αργότερα το Πρωτοδικείο. Από τις αρχές του 2000 παρέμενε κλειστό. Βάσει, λοιπόν, της προγραμματικής σύμβασης, το κτίριο παραχωρείται δωρεάν για 25 χρόνια από το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων στον Δήμο Αθηναίων, ο οποίος, με τη σειρά του, υποχρεούται να το αποκαταστήσει και να το αναδείξει, προκειμένου αυτό να μετατραπεί σε χώρο που θα φιλοξενεί εκθέσεις και πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, αποτελώντας έτσι ένα νέο σημείο τέχνης και πολιτισμού. Παράλληλα, με ευθύνη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θα δημιουργηθεί και ένας μόνιμος εκθεσιακός χώρος για την «Ιστορία της Ελληνικής Δικαιοσύνης», δεδομένου ότι στο κτίριο στεγαζόταν για δεκαετίες το Πρωτοδικείο.

Μεταξύ άλλων, ο Δήμος Αθηναίων θα συντάξει τη μελέτη για την εκτέλεση των αναγκαίων επισκευών, τροποποιήσεων και διαμορφώσεων ώστε το κτίριο να καταστεί λειτουργικό. Επίσης, θα εκδώσει τις άδειες που απαιτούνται και θα συντάξει τα τεύχη για τη δημοπράτηση του έργου. Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου θα γίνει από τον ∆ήμο µε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη σύνταξη μουσειολογικής μελέτης και τη δημιουργία και λειτουργία του Εκθεσιακού χώρου Ιστορίας της Ελληνικής Δικαιοσύνης στον προβλεπόμενο χώρο του κτιρίου.

Όσο για το κόστος αποκατάστασης και ανακαίνισης, είναι ύψους 2.524.472,60 ευρώ με πολυετή δέσμευση και το ποσό θα αντληθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Αθηναίων. Στην προγραμματική σύμβαση προβλέπεται αναζήτηση νέων πηγών χρηματοδότησης, εθνικών και ευρωπαϊκών. Αντίστοιχα, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης προβλέπεται δαπάνη 161.200 ευρώ για τη δημιουργία του Εκθεσιακού Χώρου Ιστορίας της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Για τη λειτουργία του κτιρίου ως χώρου πολιτισμού, η δαπάνη θα καλυφθεί επίσης από ίδιους πόρους του Δήμου Αθηναίων.