--> 

Τριπλασίασε τα καθαρά κέρδη της το 2022 η Trade Estates

Η Trade Estates ΑΕΕΑΠ γνωστοποίησε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2022, από τα οποία προκύπτει πως τα καθαρά της κέρδη ανήλθαν σε 24 εκατ. ευρώ, έναντι 7,8 εκατ. ευρώ για το 2021.
Η αύξηση αυτή, όπως διευκρινίζει η εταιρεία, είναι αποτέλεσμα της αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας και της αύξησης των κερδών από αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογη αξία.
Επίσης, τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 18,9 εκατ. ευρώ, έναντι 6,7 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση του 2021, σημειώνοντας αύξηση κατά 184,2%. Η εν λόγω αύξηση προέρχεται αφενός από τη λειτουργία της εταιρείας σε δωδεκάμηνη βάση (έναντι εξάμηνης λειτουργίας το 2021), αφετέρου από την ενσωμάτωση μισθωμάτων από νέες επενδύσεις, όπως στο εμπορικό πάρκο «FLORIDA1» και εμπορικό πάρκο οδού Πειραιώς.

Στο +150% τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA
Εξάλλου, αύξηση καταγράφηκε και στα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA). Αυτά, το 2022, ανήλθαν σε 14,8 εκατ. ευρώ έναντι 5,9 εκατ. ευρώ το 2021, δηλαδή σημείωσαν ετήσια αύξηση 149,8%. Ακόμη, τα κέρδη από αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων για τη χρήση του 2022 ανήλθαν σε 13,6 εκατ. ευρώ, έναντι 3 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2021.

Επιπροσθέτως, ο Δείκτης Απόδοσης Χαρτοφυλακίου για το 2022 διαμορφώθηκε στο 7,3%, ενώ η εσωτερική λογιστική αξία (Net Asset Value) την 31η Δεκεμβρίου 2022 ήταν 210,9 εκατ. ευρώ ή 2,41 ευρώ ανά μετοχή, σημειώνοντας αύξηση 14,1% σε σύγκριση με την 31/12/2021. Τέλος, σε συνέχεια των Οικονομικών Αποτελεσμάτων του έτους 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο της Trade Estates ΑΕΕΑΠ κατά τη συνεδρίασή του στις 9 Μαρτίου 2023 αποφάσισε να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή των Μετόχων τη διανομή μερίσματος ποσού 0,11 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2022.

Οι επενδύσεις της εταιρείας σε εμπορικά πάρκα
Από εκεί και πέρα, η Trade Estates ΑΕΕΑΠ ενημέρωσε ότι μέσα στο 2022 προχώρησε σε νέες επενδύσεις ισχυροποιώντας περαιτέρω την παρουσία της στην αγορά του real estate κι ακόμη ενίσχυσε τη δυναμική των εμπορικών πάρκων του χαρτοφυλακίου της συνάπτοντας στρατηγικές συμφωνίες με κορυφαία διεθνή και Ελληνικά retail brands. Ειδικότερα, τον Ιανουάριο του 2022 το εμπορικό πάρκο στην Πειραιώς πέρασε στην κατοχή της Trade Estates, εκκινώντας τη λειτουργία του τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

Τον Φεβρουάριο του 2022, η εταιρεία απέκτησε το «Florida 1 Retail Park» στη Θεσσαλονίκη, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά πάρκα στην Ελλάδα.
Τον Αύγουστο του 2022, η Trade Estates σύναψε συμφωνία με την αλυσίδα ειδών ένδυσης και διακόσμησης σπιτιού Pepco και τον Οκτώβριο του 2022 ξεκίνησε τη λειτουργία του το πρώτο κατάστημά της στην Ελλάδα στο εμπορικό πάρκο Πειραιώς.

H νέα εμπορική ταυτότητα Top Parks
Τον Δεκέμβριο του 2022, στο πλαίσιο των επίσημων εγκαινίων του Εμπορικού Πάρκου Πειραιώς, η Trade Estates παρουσίασε τη νέα εμπορική ταυτότητα Top Parks, η οποία υπογράφει τη δραστηριότητα των εμπορικών πάρκων της σηματοδοτώντας τη φιλοσοφία με την οποία αυτά αναπτύσσονται: κορυφαίοι εμπορικοί προορισμοί για όλη την οικογένεια, με εύκολη πρόσβαση, σε συνδυασμό με ποικιλία καταστημάτων και brands που προσφέρουν προϊόντα σε προσιτές τιμές. Τέλος, τον ίδιο μήνα, η εταιρεία απέκτησε το εμπορικό πάρκο Χαλανδρίου στην πλατεία Κέννεντυ, συνολικού τιμήματος 6,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το όγδοο εμπορικό πάρκο που προστίθεται στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της.

Τα ακίνητα
Η εικόνα του χαρτοφυλακίου επενδύσεων του Ομίλου σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο την 31η Δεκεμβρίου 2022 περιλαμβάνει δέκα εμπορικά ακίνητα συνολικής επιφάνειας 255.798 τ.μ. και συνολική αξία αποτίμησης ύψους 288,7 εκατ. ευρώ, καθώς και την κατά 50% συμμετοχή σε τέσσερις αναπτύξεις ακινήτων, με την τρέχουσα αποτίμηση των συμμετοχών αυτών σε 11,1 εκατ. ευρώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Η Ιntrakat προσωρινός ανάδοχος του έργου για φοιτητικές εστίες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η Intrakat αναδείχθηκε από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης ως προσωρινός ανάδοχος του έργου που αφορά σε μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση φοιτητικών εστιών του προαναφερθέντος εκπαιδευτικού ιδρύματος με σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Τα παραπάνω ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο Κρήτης, προσθέτοντας πως η εταιρεία έχει έξι μήνες στη διάθεσή της για να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες και να προσκομίσει τα δικαιολογητικά οριστικής κατακύρωσης. Το αντικείμενο της σύμβασης σύμπραξης προβλέπει βελτίωση και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών και κατασκευή νέων μονάδων εστίασης, σίτισης και αναψυχής φοιτητών και μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στις Πανεπιστημιουπόλεις του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου.

Το συνολικό κόστος του έργου είναι 255.365.600 ευρώ με τον ΦΠΑ (και 205.940.000 ευρώ δίχως τον ΦΠΑ), ενώ η διάρκεια της σύμβασης θα ανέρχεται κατά μέγιστο στα 30 χρόνια. Στο πλαίσιο της σύμβασης σύμπραξης προβλέπεται πως ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης (ΙΦΣ), εκτός του ότι θα χρηματοδοτήσει το έργο με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια, θα εκτελέσει μερικές ακόμη ενέργειες απαραίτητες για να ολοκληρωθεί αυτό – λόγου χάρη, θα εκπονήσει το σύνολο των τεχνικών μελετών που απαιτούνται, θα υλοποιήσει τις εργασίες κατασκευής και την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού των κτιριακών υποδομών και θα αναλάβει την τεχνική διαχείριση καθ’ όλη τη διάρκεια τής σύμβασης. Τέλος, ο ιδιωτικός φορέας θα επιστρέψει το έργο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση, στο τέλος της συμβατικής περιόδου, με αντάλλαγμα την καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Το κατασκευαστικό και επενδυτικό El Dorado στην Κρήτη τα επόμενα 30 χρόνια

Επενδυτικό και κατασκευαστικό El Dorado θα καταστεί μέσα στα επόμενα χρόνια η Κρήτη καθώς μεγάλα επενδυτικά projects τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αναμένεται σταδιακά να αλλάξουν την εικόνα του μεγαλύτερου νησιού της χώρας. Μεταξύ αυτών ως τα εμβληματικότερα προβάλλονται η κατασκευή του νέου Βόρειου Οδικού Άξονα (ΒΟΑΚ), όπου θα θυμίσουμε μόλις την περασμένη Κυριακή υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή του τμήματος Χερσόνησος-Νεάπολη παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Η κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής όπως ο ΒΟΑΚ και το αεροδρόμιο στο Καστέλι αλλά και τα πρώτα δειλά βήματα μελετών για την ενεργειακή μετάβαση της Κρήτης, αποτελούν κομβικής σημασίας παρεμβάσεις. Η ανάπτυξη της Κρήτης διέρχεται μέσα από τα προαναφερόμενα έργα υποδομών, τα οποία ταυτόχρονα αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη και ιδιωτικών επενδύσεων όπως μεγάλες τουριστικές μονάδες που βρίσκονται στα σκαριά με ορίζοντα υλοποίησής τους μέσα στα επόμενα χρόνια.

Ωστόσο, όπως ανέφεραν στο Build στελέχη που σχετίζονται με τον τομέα των κατασκευών, ζητούμενο στην περίπτωση του ΒΟΑΚ είναι να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες για την κατασκευή του μεγάλου οδικού άξονα, το συνολικό κόστος του οποίου για όλα τα επιμέρους τμήματα που θα τον απαρτίζουν υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην περίπτωση του ΒΟΑΚ, το 58% του μήκους του νέου οδικού άξονα θα κατασκευαστεί με ενσωμάτωση του υφιστάμενου ΒΟΑΚ, ενώ το 42% χωροθετείται εκτός και ανεξάρτητα από τον παλιό δρόμο.

Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι θα απαιτηθούν μέτρα αποκατάστασης της κυκλοφορίας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως όταν κατασκευάστηκε ο υφιστάμενος ΒΟΑΚ, εντάχθηκε στο πρωτεύον δίκτυο εθνικών οδών της Ελλάδας. Από τα Χανιά έως και το Ηράκλειο εφαρμόστηκε δίιχνη τυπική διατομή συνολικού πλάτους οδοστρώματος 12,5 μέτρων. Με την πάροδο των ετών και την αύξηση της κυκλοφορίας, η τυπική αυτή διατομή επιτρέπει σε πολλές περιπτώσεις την λειτουργία της οδού με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας χωρίς διαχωριστικό στηθαίο, με αποτέλεσμα την αυξημένη επικινδυνότητα του οδικού δικτύου. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2022 έχασαν 55 άνθρωποι τη ζωή τους από τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη.

Οι μεγάλες τουριστικές αναπτύξεις
Επίσης στο πεδίο του τουρισμού υπάρχει πλήθος νέων αναπτύξεων, αρκετές από τις οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων. Μεταξύ αυτών είναι το Costa Nopia στον κόλπο της Κισσάμου, όπου προβλέπεται να δημιουργηθεί ένα «τουριστικό χωριό» 8.000 κρεβατιών που υλοποιείται από τον κυπριακών συμφερόντων όμιλο Leptos. Ανάμεσα στις επενδυτικές κινήσεις ιδιωτών επενδυτών είναι και η μεγάλη τουριστική επένδυση Cape Tholos του Metaxa Hospitality Group, συνολικού ύψους 126 εκατομμυρίων ευρώ στο Καβούσι Λασιθίου. Σημαντική επένδυση αποτελεί και το Elounda Hills της Mirum στην περιοχή της Ελούντας. το εκτιμώμενο κόστος της συνολικής επένδυσης για το Elounda Hills (μαζί με τις επανεπενδύσεις) ανέρχεται σε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ, και βασίζεται σε ίδια κεφάλαια της Mirum, τραπεζικό δανεισμό και προπωλήσεις κατοικιών. Το έργο θα καταλάβει συνολική έκταση περίπου 56 εκταρίων, με την ολοκλήρωσή του να τοποθετείται το 2027, ενώ ως το καλοκαίρι του 2026 θα έχει ολοκληρωθεί ένα σημαντικό μέρος.

Η επένδυση Τσατσαρωνάκη στα Φαλάσαρνα
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατασκευή μίας νέας ξενοδοχειακής μονάδας από την εταιρεία Αειφόρες Τουριστικές Επιχειρήσεις Φαλάσαρνα Α.Ε. από την οικογένεια Τσατσαρωνάκη, η οποία διατηρεί την αρτοβιομηχανία «Το Μάννα – Ν. Τσατσαρωνάκης ΑΒΕΕ». Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο θα κοστίσει περί τα 70 εκατομμύρια ευρώ και βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής. Ειδική σημασία θα έχουν τα επόμενα χρόνια και τα ενεργειακά έργα που αφορούν στην εξόρυξη φυσικού αερίου νότια και δυτικά της Κρήτης. Απώτερος στόχος είναι να καλυφθεί το σύνολο των ενεργειακών αναγκών του νησιού τα επόμενα χρόνια. Αυτή την περίοδο σχεδιάζεται η ενεργειακή μετάβαση της Κρήτης σε ένα νέο καθεστώς, το οποίο εντός των επόμενων τριών δεκαετιών θα αλλάξει δραστικά τη δομή της Κρήτης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Προχωρούν οι εργασίες στο Τατόι

Με εντατικούς ρυθμούς εξελίσσονται συνολικά 14 έργα για την αποκατάσταση του ιστορικού πυρήνα του πρώην βασιλικού κτήματος στο Τατόι, συνολικού προϋπολογισμού 57.930.540 ευρώ, ενώ προχωρούν και οι διαδικασίες για τις υπόλοιπες αναγκαίες εργασίες, ώστε το 2025 ο ιστορικός πυρήνας του κτήματος να αποτελεί σημαντικό πόλο αναψυχής και ευεξίας στην Αττική με μουσειακές υποδομές.

Τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη
Ήδη προχωρά η αποκατάσταση του κτηρίου του θερινού ανακτόρου, την οποία έχει αναλάβει η κοινοπραξία των ΕΡΕΤΒΟ, ΕΤΒΟ και Νηρίκος Τεχνική. Μέχρι τώρα έχει ολοκληρωθεί η απομάκρυνση των στοιχείων αμιάντου από το κτήριο και εκτελούνται εργασίες καθαιρέσεων των επιχρισμάτων και καθαρισμού των αρμών των τοιχοποιιών, στους εσωτερικούς χώρους του μνημείου. Εχει ήδη εγκατασταθεί ο ανάδοχος στο κτίριο του Παλαιού Βουστασίου (Στάβλου Γεωργίου Α’), το οποίο θα λειτουργήσει ως εκθεσιακός χώρος των βασιλικών αμαξών.

Παράλληλα, από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Εργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων προχωρεί η αποκατάσταση εννέα κτηρίων: Της Οικίας Sturm, της Οικίας Φροντιστή και της Αποθήκης της, της Οικίας Αρχικηπουρού, του Κτιρίου Τηλεπικοινωνιών, του Συγκροτήματος Στάθμευσης 1 και 2, και της Οικίας των Οδηγών 1 και 2. Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί εργασίες καθαρισμού και στερέωσης των τοιχοποιιών στα κτί́ρια του συγκροτήματος στάθμευσης, ενώ πρόδρομες εργασίες έχουν συντελεστεί και στα κτήρια της οικίας Φροντιστή και Τηλεπικοινωνιών.

Εκπονήθηκε, επίσης, η μελέτη αποκατάστασης του Κτιρίου Προσωπικού.
Επίσης, η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς σχεδιάζει και υλοποιεί το πρόγραμμα μουσειακής ανάδειξης επιλεγμένων ιστορικών κτιρίων, που περιλαμβάνει την μετατροπή τριών κτιρίων σε μουσεία (Ανάκτορο, Παλαιό και Νέο Βουστάσιο), με προοπτική άλλων δύο (Οικία Sturm και Κτήριο Τηλεπικοινωνιών). Στα πέντε αυτά κτίρια θα εκτεθούν οι άμαξες (Παλαιό Βουστάσιο), τα αυτοκίνητα της τέως βασιλικής οικογένειας, καθώς και εκθέματα που σχετίζονται με την αγροκτηνοτροφική παραγωγή του κτήματος (Νέο Βουστάσιο), αλλά και έργα τέχνης, οικοσκευή και άλλα αντικείμενα που έχουν βρεθεί στους χώρους του κτήματος.

Οι επόμενες κινήσεις
Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού, η μελέτη αποκατάστασης των κήπων του Ανακτόρου έχει ήδη εγκριθεί από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, ενώ τις επόμενες μέρες πρόκειται να εισαχθεί στο Συμβούλιο και η μελέτη αποκατάστασης του Μαυσωλείου. Επιπλέον, τις επόμενες εβδομάδες δημοπρατούνται και τα έργα της κατασκευής των δικτύων υποδομής στο κτήμα, καθώς και το έργο αποκατάστασης του Νέου Βουστασίου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build