Νέα παράταση για το Ιωάννινα-Κακαβιά, προδικαστική προσφυγή τεσσάρων εταιρειών

Νέα παράταση έδωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στον διαγωνισμό για το, προϋπολογισμού 310 εκατ. ευρώ και διάρκειας 54 μηνών, έργο της κατασκευής του τμήματος της Ιονίας Οδού από τη συμβολή της με την Εγνατία Οδό μέχρι την Κακαβιά και τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Ειδικότερα, το Υπουργείο αποφάσισε τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών καθώς και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης, για την 9/5/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 και την 11/05/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, αντίστοιχα. Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση, τροποποιήθηκε και το πρώτο εδάφιο της παρ. 15.3, του άρθρου 15 της διακήρυξης, ως εξής: «Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 09/12/2024, άλλως η προσφορά απορρίπτεται».

Όπως αναφέρεται στα δημοσιευθέντα στοιχεία, κατατέθηκε προδικαστική προσφυγή και αίτημα αναστολής προσωρινών μέτρων από την κοινοπραξία των εταιρειών «Δομική Κρήτης Α.Ε», «ΕΚΤΕΡ Α.Ε», «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε» και «ΤΕ.ΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε», που στρέφεται κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. Η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., με τη σειρά της, αποφάσισε την αναστολή του διαγωνισμού μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης για την προαναφερθείσα προσφυγή (η οποία, σημειωτέον, θα εξετασθεί στις 13/04/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 μ. στην έδρα της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ).
Από εκεί και πέρα, η απόφαση για νέα παράταση του διαγωνισμού ελήφθη και επειδή διάφοροι οικονομικοί φορείς την αιτήθηκαν (κυρίως για λόγους καλύτερης προετοιμασίας των προσφορών τους).


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Ravago: Η μεγάλη επένδυση στο Λαύριο και το επενδυτικό μπαράζ στην Ελλάδα

Σειρά επενδύσεων, αναπτύσσοντας την παρουσία και τη δυναμική της στην Ελλάδα με νέες παραγωγικές εγκαταστάσεις έχει πραγματοποιήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα η Ravago Hellas, η οποία μεταξύ άλλων προχώρησε στη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής πετροβάμβακα στην περιοχή της Σεβαστής Πιερίας. Πρόκειται για μία κίνηση που έδωσε την δυνατότητα στον όμιλο Ravago να συνδυάζει τις φορτώσεις προϊόντων πετροβάμβακα αλλά και εξηλασμένης πολυστερίνης, μειώνοντας το κόστος παραγωγής και απευθυνόμενη σε κοινό πελατολόγιο.

Eκτός των άλλων η Ravago Hellas προχώρησε σε αίτηση προς τoν Enterprise Greece, ζητώντας τον χαρακτηρισμό του επενδυτικού της σχεδίου για τον εκσυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της στο Λαύριο ως Στρατηγικής Επένδυσης, με βάση τα όσα προβλέπει ο νόμος 4864 του 2021. Το συγκεκριμένο επενδυτικό πλάνο αφορά στην επέκταση των μονάδων και της προβλήτας.
Tην προβλήτα είχε κατασκευάσει η Dow Hellas για να εξυπηρετεί τις ανάγκες της στον Όρμο του Αγίου Νικολάου στο Λαύριο και το δικαίωμα χρήσης μεταβιβάστηκε στη συνέχεια στη Ravago Hellas. Θυμίζουμε ότι ο όμιλος Ravago είχε εξαγοράσει το 2019 τη δραστηριότητα παραγωγής XPS (εξηλασμένης πολυστερίνης) της Dow στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων 7 εργοστασίων παραγωγής μεταξύ των οποίων και αυτό του Λαυρίου.

Η επένδυση αυτή προβλέπει μεταξύ άλλων την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας μέσω της βελτιστοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, στη δημιουργία νέας γραμμής παραγωγής νέων προϊόντων, την αύξηση της συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας της εγκατάστασης μέσω της αύξησης της δυνατότητας παραλαβής και αποθήκευσης πρώτων υλών καθώς και την παραγωγή πράσινης ενέργειας.

Μέσα από τη συγκεκριμένη επενδυτική δαπάνη θα δημιουργηθεί νέα μονάδα παραγωγής διογκώσιμης πολυστερίνης και εξηλασμένης διογκώσιμης πολυστερίνης (ενδιάμεσα προϊόντα). Θα υπάρξει επίσης η δυνατότητα παραγωγής 80.000 τόνων διογκώσιμης πολυστερίνης ανά έτος, μέρος των οποίων (60.000 τόνοι) θα πωλείται απ’ ευθείας σε σακιά ή χύδην ως ενδιάμεσο προϊόν και το υπόλοιπο θα διοχετεύεται στο εργοστάσιο εξηλασμένης διογκώσιμης πολυστερίνης όπου θα παράγονται 20.000 τόνοι ενός δεύτερου διαφορετικού ενδιάμεσου προϊόντος.

Η επένδυση στα κεντρικά γραφεία στο Μαρούσι
Στις επενδύσεις του ομίλου τα τελευταία χρόνια εντάσσεται εκτός των άλλων η απόκτηση των κεντρικών της γραφείων στην οδό Νερατζιωτίσσης στο Μαρούσι. Πρόκειται για το ακίνητο που είχε αποκτήσει η Dimand μέσα από πλειστηριασμό και πουλήθηκε στη συνέχεια έναντι 1,27 εκατομμυρίων ευρώ στη Ravago. Μάλιστα και μετά το πέρας της πώλησης η Dimand συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες facility management στη Ravago. Στο δεύτερο από τα δύο κτίρια που βρίσκονται στο συγκρότημα αυτό παραμένει ως μισθώτρια η Dimand καθώς σε αυτό φιλοξενούνται τα κεντρικά της γραφεία. Η συνολική επιφάνεια ανωδομής για τα δύο κτίρια ανέρχεται στα 4.400 τετραγωνικά μέτρα και είναι πιστοποιημένα κατά LEED Gold.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

e-ΕΦΚΑ: Στην τελική ευθεία η παράδοση του νεοκλασικού στην Πανεπιστημίου 46 στον όμιλο Μήτση

Στην τελική ευθεία μπαίνει η ολοκλήρωση της εκμίσθωσης του κτιριακού συγκροτήματος επί της Πανεπιστημίου 46, στο κέντρο της Αθήνας, όπου στεγάζεται και ο ιστορικός κινηματογράφος Ιντεάλ. Με απόφαση που υπέγραψε πρόσφατα ο διοικητής του (ιδιοκτήτη του ακινήτου) e-ΕΦΚΑ, Παναγιώτης Δουφεξής, συγκροτήθηκε η επιτροπή παράδοσης του κτιριακού συγκροτήματος στην εταιρεία «Ξενοδοχείο Ideal Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Αποκλειστικού Σκοπού», συμφερόντων του ομίλου Μήτση, που επικράτησε στον σχετικό διαγωνισμό που είχε τρέξει πέρυσι ο e-ΕΦΚΑ.
Σημειωτέον ότι η σύμβαση για την εκμίσθωση του ακινήτου υπεγράφη στις 17 Ιανουαρίου του 2023, και σύμφωνα με αυτήν «η παράδοση του μισθίου θα λάβει χώρα εντός ενός μηνός από την υπογραφή της παρούσας και όχι αργότερα από την πάροδο τριών μηνών», που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο στις 17 Απριλίου.

Ξενοδοχείο τουλάχιστον 4 αστέρων
Ο όμιλος Μήτση ανακηρύχθηκε στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου ανάδοχος για τη μίσθωση του κτιριακού συγκροτήματος, με σκοπό τη μετατροπή του σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 4 αστέρων. Το ελάχιστο μίσθωμα ανέρχεται στα 70.000 ευρώ και η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης είναι στα 35 χρόνια, με δικαίωμα επέκτασης για δέκα ακόμα χρόνια, ενώ ο όμιλος δεσμεύεται να πραγματοποιήσει επενδύσεις υψους τουλάχιστον 15,2 εκατομμυρίων ευρώ στο ακίνητο. «Όχημα» για την εν λόγω επένδυση του ομίλου Μήτση αποτελεί η εταιρεία «Ξενοδοχείο Ideal Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Αποκλειστικού Σκοπού», η οποία ιδρύθηκε στα τέλη του περασμένου έτους, με μοναδικό εταίρο τη Mitsis Company και με μέλη της οικογένειας Μήτση στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της (διευθύνων σύμβουλος ο Σταύρος Μήτσης, πρόεδρος η Χριστίνα Μήτση, μέλος η Ευγενία Μήτση).

Ιστορικό κτίριο
Σημειώνεται ότι το εν λόγω κτιριακό συγκρότημα είναι ένα από τα εμβληματικότερα ακίνητα της οδού Πανεπιστημίου. Πρόκειται για ένα διατηρητέο κτίριο που σχεδίασε ο Ερνέστος Τσίλλερ και ανεγέρθηκε τη δεκαετία του 1880, ενώ σε αυτό λειτουργεί από το 1921 ο κινηματογράφος Ιντεάλ. Στο ισόγειο του κτιρίου λειτουργούσε εξάλλου για δεκαετίες το ονομαστό κατάστημα με λουκουμάδες «Αιγαίον», πριν βάλει οριστικό λουκέτο το 2017.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build