Trastor: Συνεχίζει τις επενδύσεις σε εμπορικές αποθήκες

συμφωνητικού απόκτησης του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Πηλέας ανακοίνωσε η Trastor. Η Πηλέας είναι ιδιοκτήτρια ενός υψηλής ενεργειακής απόδοσης συγκροτήματος κέντρων αποθήκευσης και διανομής, συνολικής επιφάνειας 22.234 τ.μ. To συγκρότημα αποθηκών πρόκειται να λάβει πιστοποίηση σύμφωνα με το σύστημα LEED και θα πρόκειται για το πρώτο κέντρο αποθήκευσης και διανομής στην Ελλάδα με ανάλογα κατασκευαστικά πρότυπα περιβαλλοντικής αειφορίας.

Το συνολικό τίμημα για την αγορά των μετοχών της εταιρείας ανήλθε σε 9,65 εκατ. ευρώ. «Ο κλάδος των logistics, λόγω των διαρθρωτικών αλλαγών που επήλθαν στη δομή του ρόλου των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού τα τελευταία τρία έτη, συνεχίζει να προσφέρει τις καλύτερες προοπτικές στην ελληνική αγορά εμπορικών ακινήτων. Η αναζήτηση μεγαλύτερης ανθεκτικότητας και αποδοτικότητας των καναλιών διανομής, τροφοδοτεί τη ζήτηση για περισσότερους χώρους αποθήκευσης, σε μια αγορά που χαρακτηρίζεται από ελάχιστο απόθεμα σύγχρονων κτιρίων logistics», δήλωσε σχετικά ο διευθύνων σύμβουλος της Trastor, Τάσος Καζίνος, προβλέποντας περαιτέρω διατήρηση της αύξησης του ρυθμού των ενοικίων αλλά και των υπεραξιών, στον κλάδο. «Μεσοπρόθεσμα η Trastor θα συνεχίσει να επενδύει σε εμπορικές αποθήκες, με στόχο την αύξηση της έκθεσης του κλάδου της κατά τουλάχιστον 50%», σημείωσε ο κ. Καζίνος.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Διαγωνισμός 31 εκατ. της Αττικό Μετρό για τεχνικό σύμβουλο για το Μετρό και άλλα έργα της Θεσσαλονίκης

Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό διακήρυξε η Αττικό Μετρό Α.Ε., για να επιλέξει τεχνικό σύμβουλο ο οποίος θα διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία ώστε να την υποστηρίξει στην υλοποίηση εκτελούμενων και μελλοντικών της έργων στον νομό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα δημοσιευθέντα στοιχεία, στα εν λόγω έργα περιλαμβάνονται το βασικό έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης και οι επεκτάσεις του προς Καλαμαριά, Αεροδρόμιο και βορειοδυτικές συνοικίες, καθώς και άλλα έργα προς ωρίμανση στον ίδιο νομό. Επίσης, οι υπηρεσίες που θα προσφέρει ο τεχνικός σύμβουλος αφορούν και στην υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων που απαρτίζουν το τεχνικό αντικείμενο της εταιρείας και εμπεριέχονται στις αρμοδιότητές της. Το συνολικό κόστος της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 31.306.746,24 ευρώ (με τον ΦΠΑ) ενώ θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (από τους πόρους των ΕΣΠΑ 2014-2020 και 2021-2027) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίσθηκε η 11/4/2023 και ώρα 11:00.

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου
Από εκεί και πέρα, στην διακήρυξη ορίζονται και οι υποχρεώσεις του αναδόχου, που συνοψίζονται ως εξής:
1. συμμετοχή και υποστήριξη σε κάθε δραστηριότητα (μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή, δοκιμές, θέση σε λειτουργία) που απαιτείται στο πλαίσιο του τεχνικού αντικειμένου των υπό κατασκευή αλλά και των νέων έργων της Αττικό Μετρό Α.Ε. στον Νομό Θεσσαλονίκης για την επιτυχή ολοκλήρωσή τους.
2. παροχή εξειδικευμένων τεχνικών λύσεων, πληροφοριών και προτάσεων βελτιστοποίησης με βάση την εξέλιξη της τεχνολογίας όπου απαιτείται
3. συμμετοχή και υποστήριξη σε θέματα μελέτης, διαχείρισης και επίβλεψης
των έργων

Οι ομάδες προσωπικού
Τέλος, ο σύμβουλος υποχρεούται να διαθέσει δυο ομάδες προσωπικού. Η ομάδα Κ1 θα παραμείνει σταθερή ως προς τον αριθμό και τους ανθρωπομήνες των στελεχών καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Από την άλλη, η ομάδα Κ2 θα είναι μεταβλητή ως προς τον αριθμό και τους ανθρωπομήνες των στελεχών σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και τα χρονοδιαγράμματα των έργων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build