«Παγωμένο» από το 2019 το Προεδρικό Διάταγμα για τα πτυχία μηχανικού των κατασκευαστών

Μία σημαντική στρέβλωση κλονίζει την αγορά των κατασκευών τα τελευταία χρόνια χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρχει λύση στο ζήτημα. Ο λόγος για τις επανειλημμένες παρατάσεις που δίνονται στα πτυχία μηχανικού, με αποτέλεσμα να μην επανακρίνονται επί της ουσίας οι εκάστοτε κατασκευαστικές εταιρείες. Όπως λέει σχετικά στο Build η Κατερίνα Αλαφογιάννη μέλος της διοικούσας επιτροπής της ΠΕΔΜΕΔΕ, απαιτείται η θέσπιση ενός νέου Προεδρικού Διατάγματος, κάτι που δεν έχει γίνει από το 2019.

«Το συγκεκριμένο γεγονός δημιουργεί πρόβλημα στον ανταγωνισμό, δεδομένου ότι οι εταιρείες δεν κρίνονται ως προς τα χρηματοοικονομικά τους χαρακτηριστικά για το εάν έχουν την ρευστότητα να αναλάβουν ένα έργο ή για το εάν διαθέτουν το απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται. Με τις ανανεώσεις των πτυχίων μηχανικού που έγιναν πέρυσι, δόθηκε παράταση στην ισχύ τους για έναν ακόμη χρόνο έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023», εξηγεί η κυρία Αλαφογιάννη.

Το Προεδρικό Διάταγμα για την αναθεώρηση των πτυχίων μηχανικού υπό κανονικές συνθήκες περιέρχεται από την κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας και του ΟΟΣΑ, συμπληρώνει. «Το Προεδρικό Διάταγμα ουσιαστικά έρχεται σε εφαρμογή των νόμων 4782 και 4412, οι οποίοι διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις. Οι νόμοι αυτοί εμπεριέχουν κανονιστικές διατάξεις, μία εκ των οποίων είναι τα προεδρικά διατάγματα που ρυθμίζουν τα μητρώα των μελετητών, των κατασκευαστών αλλά και όσων ασχολούνται με τις δημόσιες συμβάσεις», συμπληρώνει το στέλεχος της ΠΕΔΜΕΔΕ.
«Επί της ουσίας δεν κρίνονται οι ισολογισμοί των Α.Ε., τεχνική επάρκεια και η κατασκευαστική ικανότητα, η εμπειρία των στελεχών και η ειδίκευση του καθενός από αυτά τα στελέχη. Έτσι, ενώ υπάρχουν εταιρείες με διάθεση να αναπτυχθούν, δεν μπορούν να το πράξουν».

Περιορισμός στην ανάληψη νέων έργων από τη δήλωση ανεκτέλεστου για εταιρείες έως και 6ης τάξης
Ζήτημα αποτελεί την ίδια στιγμή για τον κλάδο και η δήλωση ανεκτέλεστου για τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις, από την οποία εξαιρούνται οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες 7ης τάξης. «Ο περιορισμός που τίθεται για τις υπόλοιπες τάξεις πτυχίων πλην της εβδόμης, δεν μας επιτρέπει να αναλάβουμε ένα συγκεκριμένο ύψος εργασιών, το οποίο όσο αυξάνεται η πτυχίου αυξάνεται κατά τρεις φορές και το όριο.

Ωστόσο το όριο των έργων είναι πλασματικό σε πολλές των περιπτώσεων, διότι από τη στιγμή που μία εταιρεία υπογράφει σύμβαση για την εκτέλεση ενός έργου, έως τη στιγμή που θα κηρυχθεί ανάδοχος ή θα υλοποιήσει το έργο μπορεί να μεσολαβήσει μία σειρά αναβολών στην εξέλιξή του, που προέρχεται από παράγοντες όπως είναι για παράδειγμα η αρχαιολογία. Επομένως δηλώνουμε ανεκτέλεστο για έργο που δεν υλοποιούμε. Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία αναφέρει πως μία εταιρεία κρίνεται σε αυτόν τον τομέα ανά τριετία, εάν αυτή περιοριστεί με βάση το συγκεκριμένο όριο ανεκτέλεστου, δεν μπορεί να συμμετάσχει σε νέα έργα. Πρόκειται για μία εν ισχύ διάταξη που τί ενάντια στην ανάπτυξη μίας κατασκευαστικής εταιρείας».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

ElvalHalcor: Οι παράγοντες που έφεραν τον τζίρο του 2022 στο +28,8%

Aύξηση πωλήσεων κατά 28,8% παρουσίασε το 2022 ο όμιλος ElvalHalcor, συγκριτικά με το 2021, παρά τη γεωπολιτική κατάσταση, τις αυξημένες τιμές ενέργειας, τα ανοδικά επιτόκια δανεισμού και τις υψηλές πληθωριστικές πιέσεις στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας, με την αύξηση αυτή να αποδίδεται από τη διοίκηση της εταιρείας στην άνοδο του όγκου πωλήσεων του κλάδου αλουμινίου, στις αυξημένες τιμές των μετάλλων, καθώς και στις βελτιωμένες τιμές κατεργασίας. Έτσι, ο κύκλος εργασιών του ομίλου έφτασε το 2022 τα 3.714 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τα 2.883 εκατ. ευρώ το 2021.

Ο όγκος πωλήσεων παρουσίασε αύξηση κατά 5,2%, καθώς ο όμιλος εκμεταλλεύτηκε την ισχυρή ζήτηση κυρίως σε τομείς που σημειώνουν μεγάλη ανάπτυξη λόγω των παγκόσμιων μεγατάσεων βιωσιμότητας και στους οποίους έχει επικεντρώσει τις επενδύσεις του, όπως ο κλάδος της συσκευασίας τροφίμων και αναψυκτικών και ο κλάδος των μεταφορών. Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 352,4 εκατ. ευρώ το 2022, έναντι 234,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2021, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 326,2 εκατ. ευρώ έναντι 215,3 εκατ. ευρώ το 2021.

Θετική επίδραση στα παραπάνω μεγέθη είχαν τα λογιστικά κέρδη μετάλλων, τα οποία ανήλθαν στα 61,5 εκατ. ευρώ για το 2022, έναντι κερδών 56,1 εκατ. ευρώ για το 2021. Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη EBITD, τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της Εταιρείας, αυξήθηκαν κατά 62,6% και ανήλθαν στα 271,2 εκατ. ευρώ έναντι 166,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, οδηγούμενα από τις βελτιωμένες τιμές κατεργασίας και τους αυξημένους όγκους πωλήσεων. Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 41,6 εκατ. ευρώ για τη χρήση, έναντι 30,9 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην αύξηση του καθαρού δανεισμού ως αποτέλεσμα των αυξημένων αναγκών για κεφάλαιο κίνησης και της χρηματοδότησης του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας, καθώς και στα αυξανόμενα επιτόκια.

Οι επιμέρους κλάδοι
Ο κλάδος του αλουμινίου συνέχισε την ανοδική του πορεία σημειώνοντας νέα αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 43,8%, στα 1.927,5 εκατ. ευρώ, έναντι 1.340,3 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Σημαντική επίδραση στα μεγέθη του κλάδου είχε η αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 8,2% έναντι του 2021. Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 171,9 εκατ. ευρώ, έναντι 56,2 εκτ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 205,0 εκατ. ευρώ στο 2022 έναντι 108,3 εκατ. ευρώ για το 2021. Ο κύκλος εργασιών του κλάδου χαλκού ανήλθε στα 1.786,6 εκατ. ευρώ έναντι 1.542,7 εκατ. ευρώ το 2021, ενισχυμένος μερικώς από τις αυξημένες τιμές του χαλκού στις διεθνείς αγορές, αλλά κυρίως από τις αυξημένες τιμές κατεργασίας, οι οποίες απορρόφησαν τις αντίστοιχες αυξήσεις στα κόστη παραγωγής.

Οι όγκοι πωλήσεων παρουσίασαν μικρή μείωση κατά 0,5% σε σύγκριση με την περυσινή χρήση. Τα κέρδη πριν από φόρους διαμορφώθηκαν στα 27,9 εκατ. ευρώ, έναντι 76,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, επηρεαζόμενα και από τις απομειώσεις που προέκυψαν από τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις για τις θυγατρικές εταιρείες του κλάδου ύψους 9,8 εκατ. ευρώ. Το a-EBITDA βελτιώθηκε και ανήλθε στα 66,3 εκατ. ευρώ το 2022 έναντι 58,5 εκατ. ευρώ το 2021.

Αισιοδοξία για το μέλλον
Το 2023 ξεκίνησε με αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας, ωστόσο οι πληθωριστικές πιέσεις, ο κίνδυνος παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης και η διαρκής αύξηση των επιτοκίων εξακολουθούν να υφίστανται. Πάντως, η ElvalHalcor εκφράζει αισιοδοξία για το μέλλον, εκτιμώντας ότι βρίσκεται σε κατάλληλη θέση για να αξιοποιήσει το ευρύ και διαφοροποιημένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα. Σε αυτό συμβάλλουν οι επενδύσεις του ομίλου οι οποίες είτε ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, είτε θα ολοκληρωθούν εντός του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους. Οι επενδύσεις αυτές, επικεντρώθηκαν σε τομείς και προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των παγκόσμιων τάσεων (megatrends) της κυκλικής οικονομίας, της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα, της αστικοποίησης καθώς και της βιώσιμης ανάπτυξης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Μ. Δακτυλίδης (ΠΕΔΜΕΔΕ): « Έχει διαρραγεί η πυραμίδα, χρειάζεται αυστηρή συνεργασία»

Για το, πολύ σοβαρό, ζήτημα των μεγάλων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των δημόσιων έργων μίλησε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), Μιχαήλ Δακτυλίδης, σε συνάντησή του με δημοσιογράφους. Ο κ. Δακτυλίδης εντοπίζει το πρόβλημα στις σημαντικές ελλείψεις σε εργατοτεχνικό προσωπικό, σε συνδυασμό με τη σωστή επίβλεψη των έργων ώστε να υπάρχει η προσδοκώμενη καλή ποιότητα και ασφάλεια κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Εξέφρασε, μάλιστα και την ανησυχία του για το πώς θα ολοκληρωθούν τα τεράστιας σημασίας δημόσια έργα που βρίσκονται εν όψει.
Παράλληλα, όμως, σχολίασε ότι σημαντικότερο πρόβλημα και από τα παραπάνω είναι το ότι, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, στη χώρα μας έχει διαρραγεί η κατασκευαστική πυραμίδα, κάτι που ως αποτέλεσμα έχει επαλληλία γεγονότων και καταστάσεων «που διαρκώς βρίσκουμε μπροστά μας», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Σύμφωνα με τον κ. Δακτυλίδη, οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, αυτές της έβδομης τάξης, αναλαμβάνουν τα περισσότερα έργα και εκείνες της τέταρτης, της πέμπτης και (κυρίως) της έκτης υποφέρουν – κι αυτό, δε, παρά το γεγονός πως, όπως αποκάλυψε, ειδικά στην κατηγορία της έκτης τάξης υπάρχουν υγιέστερες και σοβαρότερες εταιρείες από εκείνες της έβδομης.
Το φαινόμενο αυτό, σύμφωνα με τον κ. Δακτυλίδη, συμβαίνει διότι «δεν υπάρχει χώρος. Έχει σφιχτεί ο ζωτικός χώρος των μικρότερων εταιρειών και πιέζεται από τις μεγαλύτερες». Το πρόβλημα, σε κάθε περίπτωση, που δημιουργείται είναι ότι διαλύεται σιγά σιγά ένα κομμάτι της πυραμίδας που είναι βασικό για τον κατασκευαστικό κλάδο σε κάθε χώρα της Ευρώπης.

Αναφέρει ο κ. Δακτυλίδης: «Οι Ευρωπαίοι δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στη διατήρηση της πυραμίδας και στο ότι πρέπει κάθε κομμάτι της να τροφοδοτείται ανάλογα ώστε να μην γκρεμιστεί. Η πυραμίδα θα γκρεμιστεί είτε χαθούν οι πολύ μικρές εταιρείες είτε οι ενδιάμεσες. Οι μεγάλες εταιρείες, αυτή τη στιγμή, δυσκολεύονται να αποπερατώσουν τα έργα. Δεν τα δίνουν όμως και στις μικρές. Ιστορικά κάτι τέτοιο δεν γίνεται.

Επίσης, οι μικρότερης τάξης εταιρείες δεν συμμετέχουν στους εκάστοτε διαγωνισμούς γιατί δεν μπορούν – γιατί βάζουν τέτοιους όρους που τις αποκλείουν».
Και προσθέτει: «Πιστεύω ότι, μέσα στην αγωνία του κράτους να βγουν τα έργα, ιδίως του Ταμείου Ανάκαμψης που είναι και λιγότερα, έγινε η εσφαλμένη εκτίμηση ότι μόνο αναθέτοντάς τα στις πολύ μεγάλες εταιρείες θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Αλλά, τώρα, βλέπουν ότι ζορίζουν τα πράγματα – κι όλα αυτά, ενώ υπήρχαν έργα που θα μπορούσαν να τα φέρουν εις πέρας πανίσχυρες εταιρείες έκτης τάξεως με ολοκαίνουργιο μηχανικό εξοπλισμό».

«Χρειάζεται συνεργασία»
Σε ερώτηση, πάντως, για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής όσον αφορά στα δημόσια έργα (στον απόηχο, βέβαια και του θανατηφόρου δυστυχήματος στα Τέμπη), ο κ. Δακτυλίδης ήταν ξεκάθαρος: «Χρειάζεται μία συνεργασία σε αυστηρά και συγκεκριμένα πλαίσια, τα οποία όμως επί του παρόντος δεν υπάρχουν, των φορέων που εμπλέκονται, δηλαδή των κατασκευαστών και των επιβλεπόντων. Μάλιστα, η εφαρμογή αυτών των πλαισίων θα πρέπει να γίνει, κατά την άποψή μου, χωρίς έλεος. Δεν σου κάνει ο τάδε; Να τον διώχνεις. Επίσης, θεωρώ πως θα ήταν καλή λύση να φέρουν επιβλέποντες από την Ευρώπη. Τέλος, να βάλουν περισσότερο στο παιχνίδι και τις, στην θεωρία, μικρότερες επιχειρήσεις. Ας τις στρώσουν στη δουλειά, ας τους δώσουν δουλειά – όχι να τις βγάζουν εκτός μάχης (και με φωτογραφικές ακόμα διατάξεις)».

Τέλος, όσον αφορά στο δυστύχημα στα Τέμπη, ο κ. Δακτυλίδης εξέφρασε την άποψή του πως αντανακλά σε όλον τον κατασκευαστικό κλάδο, τον οποίο, μάλιστα, χαρακτήρισε «εκτεθειμένο» γιατί «αισθάνεται το βάρος αυτής της ευθύνης». Μάλιστα, προέβη και σε μία γενναία παραδοχή: «Όταν οι παραλείψεις, για τις οποίες έγιναν καταγγελίες, “σέρνονταν” τόσο καιρό, εμείς δεν έχουμε ευθύνη; Στο πρόσωπο του κάθε αναδόχου εκπροσωπείται όλος ο κατασκευαστικός κλάδος – αυτή είναι η αλήθεια. Σε κάθε περίπτωση, όμως, δεν αξίζουμε τέτοια εικόνα. Είμαστε καλύτεροι από την εικόνα που έχουμε».

Εμπόδιο για το ξενοδοχείο της ΕΡΕΤΒΟ στο Σύνταγμα η αρχαιολογική υπηρεσία

Το εμπόδιο της αρχαιολογικής υπηρεσίας καλείται να υπερβεί η ΕΡΕΤΒΟ προκειμένου να συνεχιστούν τα κατασκευαστικά έργα στην boutique ξενοδοχειακή μονάδα που ετοιμάζει στην περιοχή του Συντάγματος και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Νίκης 29 και Ναυάρχου Νικοδήμου. Το νέο ξενοδοχείο 4 αστέρων ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2018, ενώ περιήλθε στην ιδιοκτησία της εταιρείας το 2018 στο πλαίσιο πλειστηριασμού με το τίμημα να ανέρχεται στα 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Η αύξηση του κόστους υλικών φέρνει τη συνολική δαπάνη σε πάνω από 3,5 εκατ. ευρώ
Όπως ανέφερε στο Build από πλευράς της εταιρείας υψηλόβαθμο στέλεχος κοντά στην ΕΡΕΤΒΟ το συνολικό ύψος της επένδυσης – συμπεριλαμβανομένου του τιμήματος για την απόκτηση του ακινήτου – ανερχόταν σε περίπου 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο μετά τη διακοπή των εργασιών το τελικό κόστος, δεδομένης και της αύξησης των κατασκευαστικών υλικών, εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο έχει διακοπεί τον τελευταίο ένα χρόνο και εκτίμηση των ανθρώπων της κατασκευαστικής είναι ότι το ζήτημα που έχει προκύψει θα λυθεί το αργότερο έως το φετινό καλοκαίρι προκειμένου να ξεκινήσουν και πάλι οι εργασίες κατασκευής.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει αποκτήσει και ένα ακόμη ακίνητο επί της πλατείας Κλαυθμώνος, στην οδό Αριστείδου, το οποίο είναι διατηρητέο και εξετάζεται η αξιοποίησή του κατά το προσεχές διάστημα. Πρόκειται για ένα κτίριο που απέκτησε η εταιρεία από χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων και πιθανότατα θα μετατραπεί και αυτό σε ξενοδοχείο πόλης. Το φθινόπωρο ολοκληρώνεται το έργο για τις πρόδρομες εργασίες στη γραμμή 4 του Μετρό Η ΕΡΕΤΒΟ που έχει αναλάβει τις πρόδρομες εργασίες σε 15 σταθμούς και 9 φρεάτια στο πλαίσιο κατασκευής της γραμμής 4 του Μετρό με προϋπολογισμό ύψους 38 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο παραδίδεται με βάση τα τρέχοντα δεδομένα το προσεχές φθινόπωρο, μετά την ολοκλήρωσή του.

Θα θυμίσουμε ότι η εταιρεία της οικογένειας Ρωμοσιού έχει αναλάβει την κατασκευή του δημαρχείου Χαλανδρίου, το οποίο πρόκειται να παραδοθεί προς χρήση το 2024. Η ΕΡΕΤΒΟ έχει αναλάβει και την κατασκευή του δημαρχείου Αγίας Παρασκεύής, ωστόσο το έργο προς το παρόν δεν εξελίσσεται κάτι που αναμένεται να συμβεί προσεχώς. Ο προϋπολογισμός για το κάθε ένα από τα δύο αυτά έργα ανέρχεται σε 10 εκατομμύρια ευρώ.  Μεταξύ των έργων που επίσης έχει αναλάβει το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι και αυτό της κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου της ΕΥΔΑΠ στον δήμο Μαραθώνα σε κοινοπραξία με τις ΕΚΤΕΡ, Χ. Κωνσταντινίδης και Θεμέλη με το συνολικό ύψος της σύμβασης να ανέρχεται στα 61,59 εκατομμύρια ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build