--> 

ΕΦΚΑ: Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του παλιού κτιρίου του ΙΚΑ στην Πειραιώς

Ο ΕΦΚΑ διακήρυξε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κατάθεση κλειστών προσφορών με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για την εκμίσθωση με επενδυτικό πρόγραμμα κατασκευής-ανακαίνισης του ακινήτου επί της οδού Πειραιώς 64 στην Αθήνα. Πρόκειται για το, θηριώδες, οκταώροφο κτίριο που κτίστηκε περί το 1954 και στέγαζε, στο μεγαλύτερο μέρος του, τις υγειονομικές υπηρεσίες του ΙΚΑ έως το 1999, όταν και έκλεισε για ανακαίνιση λόγω του σεισμού της ίδιας χρονιάς. Από τότε παραμένει αναξιοποίητο. Περικλείεται από τις οδούς Πειραιώς, Ακαδήμου, Αγησιλάου και Μυλλέρου και έχει πρόσοψη σε αυτές. Ο προαναφερθείς διαγωνισμός εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του ΕΦΚΑ (μέσω και της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού που συστάθηκε στις αρχές του τρέχοντος έτους) να αξιοποιήσει τα πάνω από 400 ακίνητα που διαθέτει και τα οποία έχουν μεν μεγάλη αξία αλλά εδώ και χρόνια παραμένουν αναξιοποίητα.

Ακίνητο αναγνωρισμένο ως μνημείο
Όπως διευκρινίζεται στα δημοσιευθέντα στοιχεία, το κτίριο έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, συνολικού εμβαδού 2.568,76 τ.μ. εντός του οικοδομικού τετραγώνου υπ’ αριθμόν 64053 στον Δήμο Αθηναίων, ενώ είναι συνολικής επιφάνειας 17.190,98 τ.μ. και περιλαμβάνει, εκτός από τους οκτώ ορόφους, Α’ και Β’ υπόγειο αλλά και ισόγειο.
Μάλιστα, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού από το 2007, το ακίνητο χαρακτηρίσθηκε ως μνημείο διότι αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό κτίριο της μεταπολεμικής περιόδου, έργο γνωστών μηχανικών και σημείο αναφοράς στον αστικό ιστό της σύγχρονης Αθήνας. Πάντως, βρίσκεται ακόμη σε στάδιο αποκατάστασης, στη μελέτη της οποίας έχει συμβάλει και εξειδικευμένη ομάδα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Λόγω του χαρακτηρισμού του κτιρίου ως μνημείο, οι προσόψεις δεν μπορούν να αντικατασταθούν, αλλά μόνο να αποκατασταθούν με την αρχική μορφή τους. Ας σημειωθεί, ότι το ακίνητο εξυπηρετείται από το μετρό και συγκεκριμένα από τους σταθμούς Κεραμεικός (865μ), Μεταξουργείο (560μ), Ομόνοια (700μ) και Θησείο (500μ).

Τι προβλέπει ο διαγωνισμός για το παλιό κτίριο του ΙΚΑ
Σύμφωνα με τη διακήρυξη, το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα-μηνιαίο μίσθωμα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται στο ποσό των 115 χιλ. ευρώ πλέoν χαρτοσήμου 3,6%.
Η διάρκεια της σύμβασης εκμίσθωσης θα αρχίζει από την ημερομηνία παράδοσης του κτιρίου από τον ΕΦΚΑ στον μισθωτή και θα λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο 20 ετών, με δικαίωμα παράτασης κατά πέντε χρόνια μετά από σχετική αμοιβαία συμφωνία των δύο πλευρών, εφόσον έχει προηγηθεί έγγραφη συμφωνία τουλάχιστον δύο έτη πριν από την λήξη της.
Επίσης, οι εργασίες κατασκευής-ανακαίνισης θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο με δικές του δαπάνες και θα είναι 10,3 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) κατ’ ελάχιστον, χωρίς το ποσό αυτό να συμψηφίζεται με κανένα τρόπο με το εκάστοτε καταβαλλόμενο μίσθωμα.

Πάντως, όπως αναφέρεται στη διακήρυξη, το μηνιαίο μίσθωμα θα προσαυξάνεται ετησίως με ποσοστό ίσο με την αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ή όποια άλλη αρχή τυχόν την αντικαταστήσει προσαυξημένη κατά 10% (ΔΤΚ × 1,1), προσθετικά στο μίσθωμα του προηγούμενου έτους. Σε καμία περίπτωση η προβλεπόμενη ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1,5%. Όμως, η ως άνω περιγραφόμενη προσαύξηση του μηνιαίου μισθώματος δεν θα πραγματοποιηθεί κατά τα πρώτα τρία έτη της εκμίσθωσης λόγω της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος. Ρητά επισημαίνεται ότι από την έναρξη του τέταρτου μισθωτικού έτους και εφεξής και για όλη τη διάρκεια της εκμίσθωσης, θα καταβάλλεται αναπροσαρμοσμένο το μηνιαίο μίσθωμα σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα και ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση ή μη του επενδυτικού προγράμματος. Επιπλέον, επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που ο ΔΤΚ είναι αρνητικός, τότε το μίσθωμα δεν μπορεί να υποστεί αρνητική μεταβολή. Στις 17/05/2023 και ώρα 11:00 π.μ. η αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού του ΕΦΚΑ θα προβεί στην αποσφράγιση των προσφορών.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Γραφεία PwC Κηφισίας: Στις 7 Μαρτίου «κλείνουν» οι προσφορές για τη β΄φάση του έργου

Σε διαδικασία ωρίμανσης για την κατάθεση των προσφορών από τις εταιρείες που έχουν λάβει πρόσκληση από τη Dimand, βρίσκεται όπως πληροφορούμαστε ο διαγωνισμός για την κατασκευή της δεύτερης φάσης του έργου στη λεωφόρο Κηφισίας 65 όπου εντός του 2024 θα είναι έτοιμα προς λειτουργία τα νέα γραφεία της PwC. Όπως πληροφορούμαστε πρόκληση έχουν λάβει όλοι μεγάλοι αλλά και μικρότερου βεληνεκούς εργολάβοι, με σκοπό την ανάδειξη εκείνου που θα αναλάβει εν τέλει να προχωρήσει στην αποπεράτωση του έργου.

Θυμίζουμε ότι η ΓΕΚ Τέρνα είναι η κατασκευαστική εταιρεία που έχει αναλάβει να τρέξει την πρώτη φάση του έργου, η οποία συμπεριλαμβάνει τις χωματουργικές εργασίες και την κατασκευή του φέροντος οργανισμού των δύο κτιρίων που θα κατασκευαστούν στο προνομιακό οικόπεδο της λεωφόρου Κηφισίας. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι έως και την Τρίτη 7 Μαρτίου στις 16.00 στα γραφεία της Dimand. Θυμίζουμε ότι το ακίνητο πωλήθηκε έναντι 74,4 εκατομμυρίων ευρώ από τη Dimand στη Εurobank με το εκτιμώμενο κέρδος που θα αποκομίσει η πρώτη να εκτιμάται στα επίπεδα των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Θυμίζουμε ότι το συγκρότημα θα περιλαμβάνει δύο βιοκλιματικά κτίρια γραφείων, συνολικής ανωδομής 11.000 τ.μ., ήτοι 5.500 τ.μ. έκαστο. Η συνολική επιφάνεια του ακινήτου, μαζί με τα υπόγεια, διαμορφώνεται σε 24.500 τ.μ.

Πάνω από τα 20 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για τη δεύτερη φάση
Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη φάση του έργου κατασκευής ο προϋπολογισμός εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το τελικό ποσό για την εκτέλεση του έργου θα γίνει γνωστό μετά το άνοιγμα των προσφορών από όσες εκ των κατασκευαστικών εταιρειών αποφασίσουν τελικά να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.
Ποικίλα συναισθήματα φαίνεται πάντως να έχει προκαλέσει ωστόσο στην αγορά, το γεγονός ότι ήδη η Τέρνα έχει αναλάβει να εκτελέσει την πρώτη φάση του έργου και παρά το γεγονός ότι πολλοί θα περίμεναν η δεύτερη φάση να προχωρήσει με απευθείας ανάθεση στον ίδιο εργολάβο, κάτι τέτοιο τελικά δεν συνέβη. Σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι η ΓΕΚ Τέρνα, όντας μία μεγάλη κατασκευαστική, έχει αναλάβει να εκτελέσει το πρώτο μέρος του έργου, δρα σε ορισμένες των περιπτώσεων ανασταλτικά κυρίως για μικρότερου βεληνεκούς εταιρείες στο να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, θεωρώντας ότι

θα έπρεπε εφόσον έχει ήδη εισέλθει εργολάβος στο έργο, αυτός θα έπρεπα και να το ολοκληρώσει.
Θυμίζουμε ότι το έργο της λεωφόρου Κηφισίας είναι το ένα από τα τρία μεγάλα έργα που έχει αναλάβει η Τέρνα για λογαριασμό της Dimand μαζί με τον Πύργο του Πειραιά, όπου πλέον το έργο μετά και τις εξελίξεις που είχαν παρουσιαστεί μετά την πτώχευση της Chimolai, μετατίθεται χρονικά ως προς την αποπεράτωσή του για το 2024, παρά τον αρχικό προγραμματισμό που έκανε λόγο για το τελευταίο τρίμηνο του 2023. Ένα ακόμη μεγάλο έργο που έχει αναλάβει η ΓΕΚ Τέρνα για λογαριασμό της Dimand είναι το Hub 26 στην περιοχή του Φιξ, στη Θεσσαλονίκη, το οποίο επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Mermeren Kombinat: Σταθερός ο τζίρος του 2022

Στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2021 έκλεισε ο τζίρος της Mermeren Kombinat πέρυσι, με τις διεθνείς πωλήσεις να υπερκαλύπτουν τις μειωμένες πωλήσεις στην τοπική αγορά. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της εισηγμένης το 2022 έκλεισε στα 30.379.066 ευρώ, έναντι 30.127.440 ευρώ το 2021 (+0,8%). Το 99,69% των πωλήσεων έγινε στις διεθνείς αγορές (30.284.862 ευρώ, έναντι 29.970.704 ευρώ το 2021) και μόλις το 0,31% στην τοπική αγορά (94.204 ευρώ, από 156.736 ευρώ το 2021).

Το λειτουργικό κέρδος για την περίοδο ανήλθε στα 15.443.937 ευρώ, σε σύγκριση με το λειτουργικό κέρδος για την ίδια περίοδο τού 2021 ποσού 16.483.807 ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 6,31%. Το καθαρό αποτέλεσμα μετά φόρων είναι θετικό, ύψους 13.950.014 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 5,72% σε σύγκριση με τα κέρδη για την ίδια περίοδο του 2021, ποσού 14.796.375 ευρώ. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, το κόστος των ανταλλακτικών και αναλώσιμων ήταν αυξημένο κατά 32,96% πράγμα που αντανακλά σε μεγάλο βαθμό το αυξημένο κόστος της ενέργειας, ενώ τα έξοδα προσωπικού ήταν μειωμένα κατά 5,05%.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build