Σε διαβούλευση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για νέα μαρίνα μεγάλων σκαφών στη νότια Κέρκυρα

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο με τίτλο «Νέα Πρωτότυπη Μαρίνα Μεγάλων Σκαφών Αναψυχής στον κόλπο Πετρίτη-Καλυβιώτη-Αλυκές της νότιας Κέρκυρας». Όπως αναφέρουν τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, πρόκειται για ένα έργο πολυδάπανο, αφού, σύμφωνα με τον φάκελο χωροθέτησης, το συνολικό ύψος της επένδυσης για την υλοποίησή του αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 273 εκατ. ευρώ (με τον ΦΠΑ).

Μαρίνα δυναμικότητας 105 σκαφών, μήκους έως 80 μέτρων
Πρόκειται για λιμενικό έργο, με συνοδά έργα ανάπτυξης τουρισμού-αναψυχής και κτίρια διαμονής στη χερσαία ζώνη. Το αντικείμενό του αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία μίας υψηλών προδιαγραφών μαρίνας, προς εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής μέγιστου μήκους 80 m στον Καλυβιώτη Κέρκυρας.

Η δυναμικότητα της μαρίνας ανέρχεται σε 105 σκάφη, οι δε επιφάνειες της χερσαίας ζώνης και θαλάσσιας ζώνης ανέρχονται σε 79.174,41 m2 και 370.569,00 m2 αντίστοιχα. Επίσης, προβλέπεται ειδική θέση ελλιμενισμού σε κατάλληλα διαμορφωμένη νηοδόχο για την εξυπηρέτηση της ιστορικής θαλαμηγού «Christina O’», μήκους περίπου 100 m. Επιπρόσθετα, αναπτύσσονται καταστήματα-υπηρεσίες, χώροι στάθμευσης, υπαίθριοι χώροι αναψυχής και εκδηλώσεων, χώροι περιοδικών εκθέσεων και κτίρια διαμονής. Η πρόσβαση στη μαρίνα από την ακτή θα πραγματοποιείται μέσω διαμόρφωσης κατάλληλου γεφυρώματος.

H προτεινόμενη θέση χωροθέτησης της νέας μαρίνας εντοπίζεται στην παραλία Καλυβιώτη, στο μυχό του κόλπου Λευκίμμης, επί των νοτιοανατολικών ακτών της Κέρκυρας. Η νέα μαρίνα απέχει περίπου 7,5 km και 9,6 km προς τα βορειοδυτικά από τον οικισμό και το λιμένα Λευκίμμης αντίστοιχα, ενώ απέχει περίπου 37 km από την πρωτεύουσα της Κέρκυρας και τον κεντρικό λιμένα του νησιού.
Η χωροθέτηση της μαρίνας σε έργο αποσπασμένο από την ακτή, επελέγη λαμβάνοντας υπόψη την ήπια μορφολογία του κόλπου (αμμώδης ακτή με ήπιας κλίσης πυθμένα), με σκοπό τη μείωση των απαιτούμενων βυθοκορήσεων και την κατά το δυνατόν μείωση των όποιων ακτομηχανικών επιπτώσεων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Επενδυτικό κενό στην αγορά φέρνει η αλλαγή χρήσης παλαιών ακινήτων

Σημαντικό κενό στην αγορά και δυσχέρειες σε επενδυτικές προσπάθειες, είτε εγχώριων, είτε και ξένων επενδυτών έχει προκαλέσει το πολεοδομικό καθεστώς που διέπει αρκετές από τις υφιστάμενες οικοδομικές κατασκευές στην Ελλάδα. Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά Έλληνα επενδυτή στον τομέα των ακινήτων, ο οποίος δραστηριοποιείται και στην ανάπτυξη κτιριακών συγκροτημάτων και κυρίως ακινήτων γραφείων, ο οποίος περιέγραψε στο Build τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει το τελευταίο διάστημα σε κινήσεις που έχει κάνει για την απόκτηση ακινήτων.

Το συχνότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει τόσο ο ίδιος όσο και αρκετοί ακόμα επενδυτές ακινήτων στην Ελλάδα σχετίζεται με την ύπαρξη χρήσεων που δεν συνάδουν με τον σημερινό χαρακτήρα που μπορεί να έχει ένα ακίνητο. Όπως ανέφερε το ίδιο πρόσωπο, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες υφίστανται βιομηχανικά ακίνητα και που στην πορεία η νομική διευθέτησή τους για να λάβουν άδεια χρήσης κτιρίου γραφείων καθίσταται είτε ιδιαίτερα χρονοβόρα, είτε αδύνατη, με αποτέλεσμα να διακόπτονται συζητήσεις και προοπτικές επενδύσεων λόγω της δυσχέρειας που προκύπτει στην αγορά.

Προηγείται η οικονομική συμφωνία και κατόπιν προκύπτουν τα προβλήματα ως προς τη χρήση ενός ακινήτου
Κατά τον ίδιο, η κυριότερη πτυχή του προβλήματος εντοπίζεται στο γεγονός ότι ενώ προηγούνται η συζητήσεις μεταξύ του επενδυτή και του ιδιοκτήτου του ακινήτου και συχνά επέρχεται συμφωνία επί του οικονομικού μέρους, ακολούθως όμως πραγματοποιείται ο τεχνικός και νομικός έλεγχος του ακινήτου με αποτέλεσμα να εμφανίζονται τα κυριότερα προβλήματα που τελικά στέκονται εμπόδιο στην πώλησή του. Επομένως μία επενδυτική εταιρεία διορίζει δικηγόρο, συμβολαιογράφο, τεχνικούς συμβούλους και κατόπιν υλοποιείται η επεξεργασία των προσυμφώνων. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις ακινήτων που παλαιότερα λειτουργούσαν ως βιομηχανίες και διατηρούν άδεια για βιομηχανική χρήση. Μάλιστα η ύπαρξη αρκετών παλαιών εργοστασίων στον βόρειο τομέα της Αττικής, δίνει την δυνατότητα μετατροπής τους σε κτίρια γραφείων διότι διαθέτουν μεγάλη πλάκα, ύψος και βρίσκονται σε καλή κατάσταση από πλευράς στατικότητας. Πρόκειται για ακίνητα που παραμένουν συχνά αναξιοποίητα για τους υφιστάμενους ιδιοκτήτες τους καθότι είναι ανενεργά επί σειρά ετών.

Αντίστοιχα οι εκάστοτε επενδυτές μπορούν να τα αγοράσουν με αρκετά χαμηλό τίμημα και με επίσης χαμηλό κόστος να τα μετατρέψουν σε «πράσινα» γραφεία. Ο όγκος των προβλημάτων από τη συγκεκριμένη κατάσταση είναι αρκετά μεγάλος, δεδομένου ότι για παράδειγμα σε ένα παλαιό εργοστάσιο μπορεί να προκύψει στην πορεία ότι υφίσταται άδεια λειτουργίας βιομηχανικής μονάδας και ενώ ο επενδυτής έχει ήδη προβεί σε κινήσεις και έχει συμφωνήσει για την μετατροπή του σε κτίριο γραφείων.
Μάλιστα, όπως ανέφερε άλλο πρόσωπο με γνώση της αγοράς ακινήτων και με δραστηριότητα στο real estate, συχνά η αλλαγή της χρήσης των ακινήτων και η έκδοση νέων αδειών, μπορεί να απαιτήσει τουλάχιστον δύο έτη, ενώ κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ήταν αρκετά μεγαλύτερο αγγίζοντας σε περιπτώσεις ακόμα και την πενταετία.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Δημοπρατείται έργο 3 εκατ. ευρώ για επισκευές σε κτίρια του δήμου Αθηναίων

Το σχέδιο διακήρυξης και τον φάκελο για το έργο της επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων και σχολείων του δήμου Αθηναίων για το 2023, προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ, ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αθηναίων. Σύμφωνα με το σχέδιο της διακήρυξης, το έργο θα υλοποιηθεί σε υφιστάμενα σχολικά κτίρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, δημοτικά και δημοσυντήρητα κτίρια και στις επτά δημοτικές κοινότητες, καθώς και στις Παιδικές Εξοχές του δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής. Θα αντιμετωπίζονται κατά σειρά προτεραιότητας οι πλέον επείγουσες επεμβάσεις και αποκαταστάσεις με κριτήριο την ασφάλεια, την υγιεινή και τη λειτουργικότητα μέχρι εξαντλήσεως της πίστωσης. Η σειρά προτεραιότητας εκτέλεσης των εργασιών θα αποφασιστεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν με την εν λόγω εργολαβία είναι: εργασίες σε υδραυλικά και ηλεκτρικά δίκτυα, ανελκυστήρες και αναβατόρια ατόμων, δίκτυα θέρμανσης, κλιματισμού, πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης, εργασίες σε κολυμβητικές δεξαμενές και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, καθώς και σε ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και υποσταθμούς μέσης τάσης. Επιπλέον, η εργολαβία περιλαμβάνει και τις οικοδομικές εργασίες αποκατάστασης που θα προκύψουν από την υλοποίηση των παραπάνω, σε ποσοστό μικρότερο του 10% της συνολικής δαπάνης εργασιών. Οι οικοδομικές εργασίες που προβλέπονται περιλαμβάνουν: καθαιρέσεις, φορτοεκφορ-τώσεις, μεταφορές, κατασκευές και αποκαταστάσεις με σκυρόδεμα, εργασίες σε τοιχοποιίες, επενδύσεις και επιστρώσεις, ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές, χρωματισμούς και λοιπές οικοδομικές εργασίες.

Ο ανάδοχος, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων ως προς τις τεχνικές επεμβάσεις στα διάφορα διάσπαρτα κτίρια σε συνδυασμό με τη μικρή χρονική διάρκεια κατά την οποία τα κτίρια παραμένουν κλειστά, υποχρεούται να διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό πλήρως επανδρωμένων συνεργείων από εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό και τα μηχανήματα – μηχανικό εξοπλισμό και εργαλεία για να μπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα σε διάφορα σημεία, σε έργα ή τμήματα έργων κάθε χρονική στιγμή το αντικείμενο της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι λόγω της φύσης του έργου, οι εργασίες θα εκτελούνται κυρίως κατά τις περιόδους και ώρες μη λειτουργίας των κτιρίων, ήτοι μετά τις ώρες λειτουργίας τους, κατά τη διάρκεια των εορτών, αργιών και Σαββατοκύριακων και ειδικά για τα σχολικά κτίρια και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, με πλήρη συνεργεία.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build