Τέσσερις διαγωνισμοί για αναβάθμιση του οδικού δικτύου από την Περιφέρεια Αττικής

Πρότυπες διαβάσεις σε κόμβους της Περιφέρειας Αττικής – Έργο προϋπολογισμού 17 εκατ. ευρώ
Ο πρώτος από αυτούς αφορά στην κατασκευή πρότυπων διαβάσεων σε κόμβους της Περιφέρειας και είναι συνολικού προϋπολογισμού 16.978.799,20 ευρώ (με τον ΦΠΑ). Η διάρκεια της σύμβασης έχει ορισθεί στους 30 μήνες, ενώ η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/03/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, που αφορά στην βελτίωση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας και στη μείωση των ατυχημάτων στο αστικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας, προβλέπονται επεμβάσεις σε διασταυρώσεις πεζών και οχημάτων του αστικού οδικού δικτύου.

Διαγωνισμός 17,8 εκατ. ευρώ για ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης παραβιάσεων του ΚΟΚ
Επίσης, διαγωνισμός έχει προκηρυχθεί και για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης παραβιάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η αξία του έργου αυτού είναι 17.834.610 ευρώ (με ΦΠΑ). Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/03/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 30 μήνες, ήτοι 18 μήνες για την ολοκλήρωση της προμήθειας και 12 μήνες για τη συντήρηση του εξοπλισμού.
Όπως προβλέπεται, η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει την εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση για ένα έτος, 388 καμερών ελέγχου παραβίασης ερυθρού σηματοδότη. Οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα σημεία στα οποία, με βάση τα δελτία οδικών τροχαίων ατυχημάτων, συμβαίνουν συχνά σοβαρά ατυχήματα που αποτελούν συνέπεια παραβιάσεων ερυθρού σηματοδότη.

Περιλαμβάνεται επίσης η προμήθεια
και εγκατάσταση 351 γαλβανισμένων ιστών με βραχίονα με τον κλωβό αγκύρωσης για την τοποθέτηση των καμερών, η εκπόνηση, εφαρμογή και λειτουργία λογισμικού διαχείρισης παραβάσεων, η συντήρηση και άρση βλαβών ασύρματης επικοινωνία συσκευής με ηλεκτρονικό υπολογιστή και η συντήρηση και άρση βλαβών συσκευών και υπολογιστών.

Έργο 6,7 εκατ. ευρώ για προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED
Ακόμη, διαγωνισμός έχει προκηρυχθεί από την Περιφέρεια Αττικής και για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED για αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων στις υπόγειες διαβάσεις οχημάτων αρμοδιότητας ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. – ένα έργο, με προϋπολογισμό 6.733.652,60 (με τον ΦΠΑ) και καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την 08/03/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης της σύμβασης είναι 30 μήνες. Αντικείμενο αυτής της σύμβασης, είναι η προμήθεια και εγκατάσταση 1.362 τεμαχίων φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, καθώς και η προμήθεια του περιγραφόμενου εξοπλισμού για τη διαχείριση και τον έλεγχο του οδοφωτισμού των 31 σηράγγων στον Π.Α.Ο.Δ., με αποξήλωση των υφιστάμενων στοιχείων οδοφωτισμού.

Παρακολούθηση δομικής ακεραιότητας κατασκευών σε γέφυρες
Τέλος, η Περιφέρεια έχει προκηρύξει διαγωνισμό και για το έργο της παρακολούθησης δομικής ακεραιότητας κατασκευών σε γέφυρες, προϋπολογισμού 5.452.999,20 ευρώ (με ΦΠΑ) και καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την 07/03/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μετά της εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία των Συστημάτων Ενόργανης Παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο (Real Time Structural Health Monitoring System ή RTSHMS) 22 τεχνικών έργων-γεφυρών, που βρίσκονται εντός της περιοχής ευθύνης της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και η εύρυθμη λειτουργία του συστήματος για την παροχή, μεταφορά και επεξεργασία των δεδομένων, μέσω των οποίων θα αξιολογείται σε πραγματικό χρόνο η φέρουσα ικανότητα των γεφυρών υπό τα φορτία λειτουργίας κατά τη διάρκεια της διετούς «καλής λειτουργίας του συνόλου των συστημάτων» της σύμβασης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Το πρόστιμο των 7 εκατομμυρίων, η υποχρέωση κατεδάφισης και το δικαίωμα αποζημίωσης για το Coco-Mat Hotel

Για την καταβολή ενός διόλου ευκαταφρόνητου προστίμου Ανέγερσης και Διατήρησης των δύο ορόφων που υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο ύψος στην περιοχή της Ακρόπολης – εμποδίζοντας την θέα προς το ιστορικό μνημείο του Παρθενώνα -, όπου βρίσκεται, υποχρεούται η Μπλε Κέδρος. Η εταιρεία που διαχειρίζεται τα ξενοδοχεία Coco-Mat, μεταξύ αυτών και το ξενοδοχείου που βρίσκεται επί της οδού Φαλήρου 5 στο Κουκάκι και το τελευταίο διάστημα έχει βρεθεί εν μέσω διασταυρούμενων πυρών για το ανεγερθέν τουριστικό ακίνητο που αξιοποιεί στο Κουκάκι. Το ποσό που καλείται να πληρώσει η επιχείρηση υπερβαίνει συνολικά τα 7 εκατομμύρια ευρώ και ειδικότερα πρόκειται για πρόστιμο ανέγερσης 4,7 εκατομμυρίων ευρώ και διατήρησης 2,3 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το πρόστιμο διατήρησης λειτουργεί επαναληπτικά για κάθε χρόνο που δεν έχουν κατεδαφιστεί οι σχετικές κατασκευές. Πρόκειται για μία απόφαση που εξέδωσε η Επιτροπή Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας στο τέλος του 2022 και για την οποία ζητήσαμε την τοποθέτηση του επιχειρηματία και βασικού μετόχου και προέδρου της Μπλε Κέδρος, Μιχάλη Ευμορφίδη, ο οποίος επιφυλάχθηκε να απαντήσει σχετικά σε εύθετο διάστημα.

Ευθύμιος Μπακογιάννης: Δικαίωμα διεκδίκησης αποζημίωσης
Σε επικοινωνία που είχαμε σχετικά και με τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος και πρόεδρο του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, Ευθύμιο Μπακογιάννη, αναφέρει ότι το πρόστιμο είναι ιδιαίτερα υψηλό, για επιλέξει να μην συμμορφωθεί η επιχείρηση στην απόφαση καθαίρεσης των δύο τελευταίων ορόφων του ξενοδοχείου.

Επισημαίνει ωστόσο ότι η επιχείρηση έχει δικαίωμα να προσφύγει δικαστικά και να αιτηθεί αποζημίωση από το Δημόσιο, δεδομένου ότι διαθέτει νόμιμη άδεια την οποία έλαβε από την πολεοδομία και στη συνέχεια η άδεια αυτή ανακλήθηκε μετά από την σχετική δικαστική απόφαση. Το παράδοξο λοιπόν στην συγκεκριμένη υπόθεση εντοπίζεται ουσιαστικά στο γεγονός ότι από τη μία οι επιχειρηματίες και εν προκειμένω οι αδελφοί Ευμορφίδη που είναι βασικοί μέτοχοι της Μπλε Κέδρος έλαβαν την άδεια δόμησης του κτιρίου σε συγκεκριμένο ύψος, ενώ από την άλλη το Συμβούλιο της Επικρατείας έρχεται ουσιαστικά να αναιρέσει την χορηγηθείσα άδεια δόμησης για το Coco-Mat Hotel της οδού Φαλήρου.

Σημειώνεται ότι μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο τέλος Νοεμβρίου του 2022, εκδόθηκε γνωμοδότηση βάσει της οποίας κρίθηκε ότι είναι αυθαίρετα και κατεδαφιστέα το δώμα και η πέργκολα, το αίθριο, 193 τ.μ. κλειστών χώρων, φυτεμένο δώμα, ολόκληρος ο 8ος, 9ος, 10ος όροφος, και ο 7ος κατά το ήμισυ. Από την πλευρά του πάντως το υπουργείο Περιβάλλοντος ήρθε να εκδώσει υπουργική απόφαση, αποσαφηνίζοντας το τοπίο που επικρατεί αναφορικά με τα ύψη των κτιρίων στην Αθήνα. Σκοπός του υπουργείου είναι να αρθεί το κλίμα δικαστικές αποφάσεις, σχετικά με το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων στην Αθήνα, καθώς και να διευκρινιστεί το εφαρμοστέο πολεοδομικό δίκαιο.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Προκηρύχθηκε ο οδικός άξονας Ιωάννινα – Καλπάκι – Κακαβιά

Τον διαγωνισμό για τον οδικό άξονα «Ιωάννινα – Καλπάκι – Κακαβιά», προϋπολογισμού 310 εκατομμύρια ευρώ, προκήρυξε χθες το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η δημοπράτηση του οδικού άξονα γίνεται ως δρόμου ταχείας κυκλοφορίας και με ανισόπεδους κόμβους που θα εξυπηρετούν την περιοχή. Ο οδικός άξονας, μήκους 70 χιλιομέτρων, θα ενώνει την πρωτεύουσα της Περιφέρειας Ηπείρου με τη γειτονική Αλβανία με ταχύτητα και ασφάλεια. Παράλληλα, ο νέος δρόμος θα αναβαθμίσει την αστική κίνηση στη πόλη των Ιωαννίνων, θα εξασφαλίσει την πρόσβαση στην Ιόνια Οδό της περιοχής της Κόνιτσας και κατ’ επέκταση των περιοχών της Φλώρινας και της Καστοριάς, ενώ παράλληλα εκτρέπει σημαντικούς υπερτοπικούς φόρτους από την Περιφερειακή Οδό των Ιωαννίνων και συνδέει την Βιομηχανική Περιοχή των Ιωαννίνων, διοχετεύοντας την βαριά κυκλοφορία στο δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων.

Στα σημαντικά οφέλη του οδικού άξονα Ιωάννινα – Καλπάκι – Κακαβιά είναι και η εξυπηρέτηση του αεροδρομίου των Ιωαννίνων, καθώς και του κύριου όγκου της κυκλοφορίας μεταξύ Αλβανίας – Ελλάδας, αφού η συνέχεια της οδού μετά την Κακαβιά εξυπηρετεί τις παραλιακές περιοχές της Αλβανίας και τα Τίρανα, από τις οποίες προέρχεται μεγάλος αριθμός χρηστών της οδού. Σημειώνεται επίσης ότι, αποτελεί τμήμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής
Σύμφωνα με την προκήρυξη, κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει μεταξύ άλλων:
– Ίδια Κεφάλαια ελάχιστου ύψους € 45.000.000
– Αξία ακινήτων ελάχιστου ύψους € 2.700.000
– Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού ελάχιστου ύψους € 2.700.000
– Αξία παγίων ελάχιστου ύψους € 9.000.000
– Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών στον τομέα των κατασκευών κατά τις πλέον πρόσφατες πέντε οικονομικές χρήσεις, για τις οποίες έχουν δημοσιευθεί ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, θα πρέπει να υπερβαίνει τα 30 εκατομμύρια ευρώ
– Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών, θα πρέπει να έχει κατασκευάσει (αυτοτελώς ή ως μέλος κοινοπραξίας) έργο (α) αυτοκινητόδρομου ή (β) οδού ελάχιστου συνολικού εύρους ασφαλτικού οδοστρώματος, για κάθε κατεύθυνση κυκλοφορίας 6,50 μ., ή (γ) σιδηροδρομικής υποδομής μήκους (για κάθε μια από τις ως άνω περιπτώσεις) τουλάχιστον 25 χλμ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build