Κωτσόβολος: Τα έσοδα που έφεραν τον τζίρο στα 664 εκατ. και πώς αντιμετώπισε την ενεργειακή κρίση

Σημαντική αύξηση τζίρου κατέγραψε η αλυσίδα Κωτσόβολος στη χρήση 2021-22 (1η Μαΐου 2021 – 30 Απριλίου 2022), προερχόμενη κατά κύριο λόγο από τον διπλασιασμό σχεδόν των πωλήσεων χονδρικής και των εσόδων από υπηρεσίες. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Dixons South East Europe AEBE, o κύκλος εργασιών της χρήσης 2021-22 διαμορφώθηκε στα 664,42 εκατ. ευρώ, έναντι 583,33 εκατ. της προηγούμενης χρήσης, ενώ το μεικτό κέρδος αυξήθηκε στα 148,13 εκατ. ευρώ, έναντι 122,81 εκατ.. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 18,16 εκατ. ευρώ, έναντι 13,56 εκατ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους έκλεισαν στα 13,04 εκατ. ευρώ, έναντι 10,74 εκατ..

Όσον αφορά στις πωλήσεις λιανικής, αυτές ήταν μειωμένες κατά 10 εκατ. ευρώ περίπου, στα 447,77 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις χονδρικής αυξήθηκαν από τα 89,87 εκατ. ευρώ στα 155,62 εκατ. και τα έσοδα από υπηρεσίες (π.χ. έσοδα από την υπηρεσία επέκτασης εγγύησης Total Support, έσοδα από προμήθειες καταναλωτικών δανείων, έσοδα από υπηρεσίες πρακτόρευσης ασφάλισης) αυξήθηκαν από τα 36,29 εκατ. ευρώ στα 61,03 εκατ..

Υποδιπλασιάστηκαν οι πωλήσεις μέσω Διαδικτύου και call center
Αξιοσημείωτη ήταν η αύξηση των πωλήσεων στα καταστήματα Κωτσόβολος, που από τα 297,84 εκατ. ευρώ στη χρήση 2021-22 (που στιγματίστηκε από τις επιπτώσεις της πανδημίας), έφτασαν τα 448,51 εκατ. στη χρήση 2022-23, ενώ αντίθετα οι πωλήσεις μέσω Διαδικτύου, που λόγω πανδημίας είχαν εκτοξευθεί στη χρήση 2021-22 στα 113,33 εκατ. ευρώ, σχεδόν υποδιπλασιάστηκαν το 2022-23 (58,15 εκατ. ευρώ). Αντίστοιχα μειωμένες ήταν και οι πωλήσεις μέσω call center, από τα 95,90 εκατ. ευρώ στα 47,30 εκατ. ευρώ.

Πώς αντιμετώπισε τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης
Όσον αφορά στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, η εταιρεία αναφέρει στις οικονομικές της καταστάσεις ότι παρατηρήθηκε αύξηση των τιμών αγοράς των προϊόντων προς μεταπώληση από τον Αύγουστο του 2021, που αφορούσε όλες τις κατηγορίες προϊόντων, αλλά κυρίως τις μεγάλες λευκές συσκευές, καθώς και αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και μία γενικότερη πίεση σε όλες τις τιμές αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, πέραν των εμπορεύσιμων
προϊόντων.

Η εταιρεία για να αντιμετωπίσει τους κινδύνους αυτούς προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες: – Σε συνεργασία με τους προμηθευτές της, μετακύλησε μέρος του κόστους της αύξησης των τιμών στους προμηθευτές, έτσι ώστε η κερδοφορία της εταιρείας ανά κατηγορία/υποκατηγορία προϊόντος να επηρεαστεί το λιγότερο δυνατό. Η μετακύλιση τους κόστους έγινε με επιπλέον Ad-Hoc συμφωνίες για εκπτώσεις επί των αγορών με τη μορφή Sell-Out. – Μείωσε σημαντικά την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος με εφαρμογή προγράμματος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε όλες τις εγκαταστάσεις της. Το πρόγραμμα αφορούσε την χρήση όλων των συσκευών αλλά κυρίως των ενεργοβόρων κλιματιστικών, φωτεινών ταμπελών και εκθεσιακών τηλεοράσεων. – Διαπραγματεύτηκε με όλους τους λοιπούς προμηθευτές τις προτεινόμενες αυξήσεις και στις πλείστες των περιπτώσεων οι αυξήσεις ήταν περιορισμένες, νοουμένου ότι και οι μεγάλοι όγκοι συνεργασίας με κάθε προμηθευτή παρέχουν περιθώρια κάλυψης μέρους της αύξησης.

Ομολογιακό 12,2 εκατ. ευρώ
Σημιώνεται ότι η εταιρεία προχώρησε τον Νοέμβριο του 2022 στη σύναψη ομολογιακού δανείου με την Alpha Bank, στα πλαίσια που καθορίζονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το δάνειο ύψους 12,2 εκατομμύριών ευρώ αφορά στη χρηματοδότηση του έργου αυτοματισμού του νέου Κέντρου Διανομής και Επισκευών που η εταιρεία προτίθεται να λειτουργήσει σε 2-3 χρόνια περίπου και έχει ήδη υπογράψει την σχετική σύμβαση με τον ιδιοκτήτη και κατασκευαστή του κέντρου το 2020. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία έχει λάβει απόφαση για την έναρξη και τρίτου υποκαταστήματος στην Κύπρο, και συγκεκριμένα στην Πάφο, και αναμένεται να την υλοποιήσει εντός της τρέχουσας χρήσης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Intrakat, Άβαξ, Άκτωρ, ΓΕΚ Τέρνα και Μυτιληναίος για Πρωτοδικείο και Εισαγγελία Αθηνών

Οι «Big-5» του κατασκευαστικού κλάδου είναι οι εταιρείες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στον δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανέγερση και λειτουργία του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Αθηνών μέσω ΣΔΙΤ», όπως ενημέρωσε το ΤΑΙΠΕΔ.  (αναθέτουσα αρχή του οποίου είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και διενεργούσα αρχή του το ΤΑΙΠΕΔ) είναι η Intrakat Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων, η Άβαξ Ανώνυμη Εταιρεία, η Άκτωρ Παραχωρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία, η ΓΕΚ Τέρνα Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών Ακινήτων Κατασκευών και η Μυτιληναίος Ανώνυμη Εταιρεία Όμιλος Επιχειρήσεων. Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, η Α’ φάση του διαγωνισμού θα ολοκληρωθεί με την αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων και την προεπιλογή των υποψήφιων που θα συνεχίσουν στη Β’ φάση, η οποία αποτελείται από τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και την υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Το έργο, εκτιμώμενης αξίας 205,2 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, αφορά στη μελέτη, ανέγερση, λειτουργία και συντήρηση για διάστημα κατά μέγιστο είκοσι πέντε ετών. σύγχρονων και λειτουργικών κτιριακών υποδομών που θα στεγάσουν το Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε οικόπεδο το οποίο βρίσκεται επί των οδών Κυρίλλου Λουκάρεως, Κάλβου, Αν. Δέγλερη και Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
Η δυνητική χρηματοδοτική συμβολή του Ελληνικού Δημοσίου στην κατασκευή του έργου είναι ενταγμένη στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προς χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση-

NextGenerationEU, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».
Εξάλλου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το ΤΑΙΠΕΔ έχουν υπογράψει σύμβαση για την ωρίμανση του έργου, την υπαγωγή του στον νόμο περί Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που έγινε με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ στις 23 Μάϊου 2022, τη διενέργεια του διαγωνισμού καθώς και την παρακολούθηση της κατασκευής του έργου.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, η ολοκλήρωση των εργασιών προβλέπεται να έχει γίνει έως τα τέλη του 2025.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Κοντός ΑΤΕ και Ωρίων τρέχουν την αποκατάσταση των κτιρίων της χρωματοβιομηχανίας Ίρις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στο πρώην εργοστάσιο της βιομηχανίας χρωμάτων Ίρις, που αφορούν στην ανακατασκευή των διατηρητέων εγκαταστάσεων. Η διαδικασία ανακατασκευής χρειάστηκε να διέλθει αρκετών γραφειοκρατικών εμποδίων κατά το προηγούμενο διάστημα, ωστόσο ο δήμος Ελευσίνας στον οποίο υπάγονται τα κτίρια κινήθηκε από το 2019 και ύστερα για την υπογραφή χρησιδανείου με τον ΟΑΕΔ για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων αλλά και στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου. Τα διατηρητέα κτίρια πρόκειται να μετατραπούν σε χώρους πολιτισμού για τις ανάγκες της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2023, ενώ θα εξυπηρετήσουν στη συνέχεια και άλλες πολιτιστικές δράσεις που θα λάβουν χώρα στην περιοχή τα επόμενα χρόνια. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την ανακατασκευή των κτιρίων της άλλοτε κραταιάς βιομηχανίας χρωμάτων ανήλθε στο 1,42 εκατομμύρια ευρώ και ανάδοχος του έργου είναι η κοινοπραξία Κοντός Concreate ΑΤΕ καθώς και η Ωρίων ΑΤΕ. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΟΑΕΔ και από πόρους του δήμου Ελευσίνας.

Τι περιλαμβάνουν οι εργασίες
Ειδικότερα οι εργασίες που πραγματοποιούνται αφορούν στην συνολική αποκατάσταση των κτιριακών υποδομών καθώς και στην ανακατασκευή και θεμελίωση της καμινάδας του εργοστασίου ύψους 35 μέτρων. Σημειώνεται ότι για την έναρξη των εργασιών απαιτήθηκε η αλλαγή χρήσης στα κτίρια Ίρις 1 και Ίρις 2 του παλαιού εργοστασίου χρωμάτων και βερνικιών. Τα ανακατασκευαζόμενα κτίσματα έχουν συνολική επιφάνεια 1.085,32 τετραγωνικών μέτρων. Τόσο η καμινάδα όσο και τα δύο κτίρια του εργοστασίου χαρακτηρίστηκαν ως διατηρητέα μνημεία με απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ 380/26-8-2008) με το σκεπτικό ότι «αποτελούν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά δείγματα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής την περίοδο του μεσοπολέμου, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη βιομηχανική ιστορία της περιοχής της Ελευσίνας και τη μνήμη των κατοίκων της».

Περίοδος ακμής του εργοστασίου από το 1925 έως και το 1950
Το εργοστάσιο Χρωμάτων και Βερνικιών Ίρις Ε.Ε. – Μενέλαος Σακελλαρίου και Σία δημιουργήθηκε το 1925 στην Ελευσίνα και αποτέλεσε την πρώτη ολοκληρωμένη μονάδα παραγωγής χρωμάτων στην Ελλάδα. Την εποχή εκείνη η επιλογή της Ελευσίνας θεωρήθηκε ως ιδανική, δεδομένου ότι στην περιοχή δραστηριοποιούνταν εργοστάσια παραγωγής ρητίνης, η οποία αποτελούσε κύρια πρώτη ύλη για την παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών. Η κύρια εποχή ακμής του εργοστασίου καταγράφεται μεταξύ των ετών 1925 έως και 1950. Το 1970 το εργοστάσιο διέκοψε τη λειτουργία του, ενώ οι εγκαταστάσεις του περιήλθαν στην κατοχή της Εθνικής Τράπεζας. Το 1997 ένα σημαντικό τμήμα του οικοπέδου στο οποίο στεγάζεται το παλιό εργοστάσιο, αγοράστηκε από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας για την κατασκευή επτά κατοικιών για τους δικαιούχους του. Τη μελέτη ανακατασκευής και αποκατάστασης των διατηρητέων κτιρίων ανέλαβε ο αρχιτέκτονας, Κωνσταντίνος Μπούρας, τη στατική μελέτη η τεχνική εταιρεία ΑΣΠΡΟΦΟΣ και τη μελέτη των εγκαταστάσεων η ΑΡΧΙΚΑΤ Κατασκευές.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build