Aegean: Επένδυση 140 εκατ. ευρώ στην παλιά τεχνική βάση της Ολυμπιακής Αεροπορίας

Σε επένδυση ύψους 140 εκατοµµυρίων ευρώ για τη δηµιουργία του πρώτου Κέντρου Υπηρεσιών Συντήρησης Πτητικών Μέσων, καθώς και του πρώτου Κέντρου Προσοµοιωτών Πτήσεων και Εκπαίδευσης Πληρωµάτων στην Ελλάδα, προχωρά η Aegean. Ειδικότερα, η επένδυση περιλαµβάνει το τίµηµα για την παραχώρηση από τον Διεθνή Αερολιµένα Αθηνών έως το 2046 κτιριακών εγκαταστάσεων, την επισκευή, λειτουργική και ενεργειακή αναβάθµισή τους, καθώς και την αγορά σύγχρονου εξοπλισµού για την επί δεκαετίες και πλέον αδρανή Τεχνική Βάση της παλαιάς Ολυµπιακής Αεροπορίας. Σύµφωνα µε ανακοίνωση της εταιρείας, µε την ενεργοποίηση δυναµικού χώρων 85,000 τ.µ. συµπληρώνεται ένα σηµαντικό κενό στην υποδοµή της χώρας µας στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης τρίτων µέσα από δύο κυρίες παράλληλες δραστηριότητες:

• Τη λειτουργία συντήρησης πτητικών µέσων, µε την ανάπτυξη και σταδιακή στελέχωση της τεχνικής βάσης, τελικής χωρητικότητας έως 10 θέσεων βαριάς συντήρησης, επισκευών και ελέγχων για πτητικά µέσα διαφόρων τύπων

• Την ανάπτυξη Κέντρου Προσοµοιωτών Πτήσεων και Εκπαίδευσης Πληρωµάτων, µε επένδυση σε συνολικά 6 προσοµοιωτές πτήσης τελευταίας τεχνολογίας.

Ταυτόχρονα, η επένδυση προβλέπει την ενεργειακή αναβάθµιση των κτιριακών εγκαταστάσεων, µέσω της επένδυσης για την εγκατάσταση στο κέλυφος των κτιρίων 35.000 τ.µ. φωτοβολταϊκών πάνελ, 3 MW ισχύος, µε σκοπό να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες τους και να δηµιουργηθεί ένα από τα πρώτα «πράσινα» Hangar στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την εταιρεία, στην ωρίμανσή της (5-7 χρόνια) η επένδυση αυτή αναμένεται να δημιουργήσει 500 νέες άμεσες και συνολικά περισσότερες από 1.100 νέες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας υψηλών δεξιοτήτων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Στον αέρα ο πρώτος διαγωνισμός για το Μεσογειακό Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Πολιτισμού Πελοποννήσου

Διαγωνισμό για την επιλογή του αναδόχου που θα αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης σκοπιμότητας για την ίδρυση του Μεσογειακού Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Πολιτισμού Πελοποννήσου (ΜΕΚΕΠΠ) στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας προκήρυξε η ΔΕΘ-Helexpo. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 113.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%. Πρόκειται για ένα έργο που έχει προταθεί από τη ΔΕΘ-Helexpo στο πλαίσιο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) των λιγνιτικών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης. Το Μεσογειακό Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Πολιτισμού Πελοποννήσου σχεδιάζεται ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ως αναπτυξιακός πόλος για την ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου και σχετίζεται με τουλάχιστον τέσσερις από τους πυλώνες του ΣΔΑΜ: την «έξυπνη» γεωργία, το βιώσιμο τουρισμό, τη βιοτεχνία και βιομηχανία, καθώς και με τη ψηφιακή οικονομία και εκπαίδευση.

Εκθέσεις, συνέδρια και ξενοδοχείο
Ειδικότερα, το ΜΕΚΕΠΠ θα μπορεί να φιλοξενεί ποικιλόμορφα γεγονότα επιχειρηματικότητας όπως εμπορικές εκθέσεις, επιχειρηματικές συναντήσεις, επιχειρηματικά και επιστημονικά συνέδρια κλπ, καθώς και πολιτιστικά γεγονότα όπως εκθέσεις πολιτισμού, μουσικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, φεστιβάλ, θεματικά πάρκα, κ.α. Στο πλαίσιο της ώθησης της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, αλλά και των πρόσθετων αναγκών που θα δημιουργήσουν οι προαναφερθείσες χρήσεις, στο χώρο του ΜΕΚΕΠΠ προτείνεται να δημιουργηθεί ξενοδοχειακή μονάδα που θα καλύπτει μέρος της ζήτησης των παραπάνω δραστηριοτήτων, αλλά και των πρόσθετων τουριστικών αναγκών φιλοξενίας που θα επιφέρει συνολικά η επιπλέον τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Το προτεινόμενο ξενοδοχείο θα λειτουργεί 365 μέρες το χρόνο, ενισχύοντας τις υφιστάμενες ξενοδοχειακές υποδομές, εξυπηρετώντας τον τουρισμό της περιοχής.

Επιχειρηματικό και εμπορικό κέντρο
Επιπρόσθετα, στο χώρο του ΜΕΚΕΠΠ προτείνεται να δημιουργηθεί επιχειρηματικό και εμπορικό κέντρο που θα καλύπτει τις ανάγκες της Πελοποννήσου. Στο κέντρο αυτό μπορούν να φιλοξενηθούν εμπορικές δραστηριότητες υπερτοπικής εμβέλειας (π.χ. σούπερ μάρκετ), ενώ παράλληλα μπορεί να στεγαστεί και ένα οικοσύστημα – cluster επιχειρήσεων της περιοχής διαφόρων μεγεθών και δυναμικής. Σκοπός της συγκέντρωσης σε ένα σημείο επιχειρήσεων διαφόρων μεγεθών και δυναμικής, είναι η ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας στις υποδομές τηλεπικοινωνιών και δικτύων υψηλής ποιότητας (π.χ. δίκτυο οπτικών ινών), αλλά και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και επιχειρηματικής κουλτούρας μεταξύ των επιχειρήσεων. Τέλος, προτείνεται στο ΜΕΚΕΠΠ να δημιουργηθεί ένα πρότυπο, πειραματικό αγρόκτημα τοπικών αγροτικών προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας υψηλής ποιότητας στο οποίο θα χρησιμοποιούνται οι νέες τεχνολογίες και θα εισαγάγουν τον αγρότη της περιοχής σε αυτές. Το πρότυπο αυτό αγρόκτημα θα συνδεθεί τόσο με την εκθεσιακή δραστηριότητα, όσο και με τη συνεδριακή δραστηριότητα, συμβάλλοντας στην εκπαίδευση κατάρτιση των αγροτών της περιοχής.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build