ΕΚΤΕΡ: Σπάει το φράγμα των 100 εκατ. ευρώ το ανεκτέλεστο

Πάνω από τα 100 εκατομμύρια ευρώ έχει εκτοξευθεί πλέον το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργασιών της ΕΚΤΕΡ, που στα τέλη του 2021 ανερχόταν μόλις στα 26 εκατ. ευρώ, καθώς η κατασκευαστική εταιρεία έχει αναλάβει εντός του 2022 νέα κατασκευαστικά συμβόλαια σημαντικού προϋπολογισμού και μέσου συμβατικού χρόνου αποπεράτωσης τα τρία έτη. Τα συμβόλαια αυτά είναι σε αρχικό στάδιο εργασιών και αναμένεται να επηρεάσουν θετικά τον κύκλο εργασιών της ΕΚΤΕΡ κατά το επόμενο διάστημα, μετά την πτώση της τάξεως του 24% που παρουσιάζει ο τζίρος της εισηγμένης στο εννεάμηνο του 2022, σε σχέση με το 2021 (12,32 εκατ. ευρώ, έναντι 16,22 εκατ.).

Η πτώση αυτή αποδίδεται από τη διοίκηση της εταιρείας στο γεγονός ότι το 2021 είχαν υπογραφεί κατασκευαστικά συμβόλαια σημαντικού προϋπολογισμού, των οποίων όμως οι προθεσμίες αποπεράτωσης ήταν βραχύβιες, Πτωτικά κινήθηκαν στο εννεάμηνο και τα μικτά κέρδη (1,45 εκατ. ευρώ, έναντι 1,98 εκατ. έναν χρόνο νωρίτερα), κυρίως λόγω της μείωσης του κύκλου εργασιών, αλλά και λόγω της γενικότερης αύξησης των τιμών στα υλικά κατασκευής, απόρροια τόσο των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα από την πανδημία, όσο και των προβλημάτων της ενεργειακής κρίσης που επέφερε η έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε 666.262,87 ευρώ, έναντι κερδών 1.259.278,42 την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ η ρευστότητα σε επίπεδο ομίλου
Στα τέλη Σεπτεμβρίου οι τραπεζικές υποχρεώσεις καθώς και οι υποχρεώσεις από συμβάσεις Leasing του ομίλου ΕΚΤΕΡ είχαν αυξηθεί σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 κατά το ποσό των 2.246.236,71 ευρώ, φτάνοντας τα 5.884.465,87 ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στη λήψη μεσοπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων συνολικού ύψους 4 εκατ. ευρώ, με την παράλληλη εφάπαξ αποπληρωμή του υπολοίπου που υπήρχε την 31η Δεκεμβρίου 2021 των προγραμμάτων επιστρεπτέων προκαταβολών, καθώς και των δόσεων των δανείων και της υφιστάμενης χρηματοδοτικής μίσθωσης. Όπως υπογραμμίζει η εταιρεία, η ύπαρξη ρευστότητας συνολικού ποσού άνω των 11 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου, η οποία υπερκαλύπτει τις δανειακές υποχρεώσεις, αποτελεί διοικητική απόφαση προκειμένου ο όμιλος να διατηρεί συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού και να καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες χρηματοδότησης των υπό εκτέλεση έργων, όπου απαιτείται.

Εξομάλυνση των πληθωριστικών πιέσεων μέσω της αναθεώρησης των συμβάσεων των υπό εκτέλεση έργων
Αξιολογώντας τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος μετά την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία, η διοίκηση της ΕΚΤΕΡ κρίνει πως δεν έχει επηρεαστεί σημαντικά, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι μέσω της αναθεώρησης των συμβάσεων των υπό εκτέλεση έργων, θα εξομαλυνθούν οι πληθωριστικές πιέσεις του κόστους κατασκευής των έργων, ώστε η τελική επίδραση στα αποτελέσματα του ομίλου να μην είναι ιδιαίτερα σημαντική. Επίσης, υπογραμμίζει ότι η αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων, από την είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων καθώς και από τις εισροές των χορηγούμενων δανείων, προσδίδει στον όμιλο τη ρευστότητα που χρειάζεται, ώστε να επιτύχει ανταγωνιστικές τιμές κατά την αγορά των απαιτούμενων υλικών, μέσω προκαταβολών ή προαγορών.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Οριστικός ανάδοχος για τη Μαρίνα Ναυπλίου η ΤΕΚΑΛ

Οριστικός ανάδοχος ανακηρύχθηκε η ΤΕΚΑΛ στον διαγωνισμό ΣΔΙΤ για τη Μαρίνα Ναυπλίου. Η σχετική απόφαση ελήφθη κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το έργο αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, τεχνική διαχείριση και εκμετάλλευση του τουριστικού λιμένα (μαρίνας) Ναυπλίου, για χρονικό διάστημα έως 40 έτη, που θα αναλάβει η ΤΕΚΑΛ ως ιδιωτικός φορέας σύμπραξης. Η Μαρίνα Ναυπλίου χωροθετείται στη θαλάσσια περιοχή 500 μέτρα περίπου βόρεια του λιμένα της πόλης του Ναυπλίου και θα καταλαμβάνει θαλάσσιο μέτωπο μήκους 320 μέτρων περίπου.

Τα έργα που προβλέπονται
Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην κατασκευή των υποδομών, τόσο της θαλάσσιας, όσο και της χερσαίας ζώνης του τουριστικού λιμένα Ναυπλίου, τη λειτουργία και διαχείριση των θέσεων ελλιμενισμού μόνιμων, διερχόμενων σκαφών, των βασικών και πρόσθετων υπηρεσιών των εμπορικών χρήσεων που θα αναπτυχθούν στην χερσαία περιοχή, καθώς και του αντίστοιχου χώρου στάθμευσης. Στα έργα και εγκαταστάσεις της μαρίνας περιλαμβάνονται πάσης φύσεως λιμενικά έργα και τυχόν βυθοκορήσεις, οι απαραίτητες προσχώσεις του θαλάσσιου χώρου (παράλιου και χερσαίου) για τη διαμόρφωση της χερσαίας ζώνης, καθώς και οι πάσης φύσεως κτιριακές εγκαταστάσεις και διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου για δραστηριότητες υποστήριξης του τουριστικού λιμένα, τουριστικής αξιοποίησης, εκμετάλλευσής τους και υποστήριξης των συναφών (συμπεριλαμβανομένης της χερσαίας απόθεσης και συντήρησης σκαφών) και λοιπών εμπορικών δραστηριοτήτων.

Όσον αφορά στις κτιριακές εγκαταστάσεις, η μέγιστη συνολική δόμηση ανέρχεται σε 3.014 τετραγωνικά μέτρα, που περιλαμβάνουν το κτίριο της σχολής ναυταθλητισμού, υποδομές εστίασης και αναψυχής, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα ναυτιλιακών ειδών, ναυτικό όμιλο, σούπερ μάρκετ, καθώς επίσης και γραφεία διοίκησης και πύργο ελέγχου της Μαρίνας. Προβλέπονται επίσης εκτεταμένοι χώροι πρασίνου, κοινόχρηστοι χώροι και χώροι αθλοπαιδιών.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του έργου, ο προϋπολογισμός των έργων κατασκευής του τουριστικού λιμένα Ναυπλίου ανέρχεται στο ποσό των 23,4 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από τον ιδιωτικό φορέα σύμπραξης, χωρίς την συμμετοχή ούτε του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου ούτε της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά μόνο με ίδια κεφάλαια, κεφάλαια από δάνεια ή πιστώσεις, καθώς και από τους πόρους από την εκμετάλλευση του αντικειμένου της παραχώρησης καθ’όλη τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build