Otis: Εξαγόρασε τη Schindler Hellas

Στην εξαγορά και στην απορρόφηση της Schindler Hellas προχώρησε στη διάρκεια της χρονιάς που διανύουμε η Otis σύμφωνα με πληροφορίες του Build, διευρύνοντας με αυτό τον τρόπο το εκτόπισμά της στον τομέα των ανελκυστήρων και των κυλιόμενων σκαλών. Η εξαγορά ολοκληρώθηκε και τυπικά πριν από λίγες ημέρες με την εξ ολοκλήρου απορρόφηση της Schindler από την Otis. Να σημειωθεί ότι η Schindler Hellas, θυγατρική του πολυεθνικού ομίλου Schindler Group είχε περιορισμένη δραστηριότητα στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια παρά τις εξαγορές που είχε πραγματοποιήσει στον κλάδο παλαιότερα, όπως αυτές της Μωραΐτης – Λάσκαρης ΑΕΒΕ αλλά και της Ζαΐμης-Αδαμόπουλος στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Η Schindler είχε την αποκλειστική αντιπροσώπευση του οίκου Schindler στην Ελλάδα καθώς και την εισαγωγή, εμπορία, εγκατάσταση και επισκευή – συντήρηση των ανελκυστήρων, των κυλιόμενων κλιμάκων καθώς και κάθε μορφής μηχανισμού κίνησης της Schindler.

Εξαγορά και της Schindler – Σταματόπουλος, θυγατρικής εταιρείας της Schindler Hellas
Μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας εξαγοράς, η Schindler Hellas μετονομάστηκε σε Otis Next Μονοπρόσωπη Α.Ε. η οποία είναι και η εταιρεία που τελικά απορροφάται από την Otis – Βερέμης, την εξαγοράζουσα δηλαδή εταιρεία.

Σημειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών της Schindler Hellas το 2021 ήταν στα επίπεδα των 2,31 εκατομμυρίων ευρώ με ζημιογόνα αποτελέσματα μετά από φόρους που ήταν 190,58 χιλιάδες ευρώ, από κύκλο εργασιών 2,61 εκατομμύρια ευρώ με αντίστοιχα ζημιογόνα αποτελέσματα μετά από φόρους, ύψους 858 χιλιάδων ευρώ το 2020. Στο τέλος της περασμένης χρονιάς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας υπερέβαιναν το κυκλοφορούν ενεργητικό της κατά 725 χιλιάδες ευρώ, με αποτέλεσμα το κεφάλαιο κίνησης της επιχείρησης να είναι αρνητικό.

Επισημαίνεται ότι η Otis εκτός από την εξαγορά της Schindler Hellas προχώρησε επίσης και στην εξαγορά της Schindler – Σταματόπουλος ΑΤΕ, στην οποία η δεύτερη είχε στην ιδιοκτησία της το σύνολο των μετοχών. Η Otis αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα καταγράφει κύκλο εργασιών, ο οποίος το 2021 ανήλθε στα 15,29 εκατομμύρια ευρώ, από 13,79 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το αντίστοιχο ποσό στο τέλος του 2020. Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα μετά από φόρους κινήθηκαν το 2021 σε ζημίες 256,5 χιλιάδων ευρώ από ζημίες 253,96 χιλιάδων ευρώ το 2020.

Βήμα συγκέντρωσης στον κλάδο των 425.000 ανελκυστήρων
και των 500 εκατ. ευρώ Το βήμα της εξαγοράς φέρνει συγκέντρωση σε έναν κλάδο με ισχυρή προοπτική ανάπτυξης μέσα τα επόμενα χρόνια, τόσο λόγω του εν εξελίξει κατασκευαστικού έργου, όσο και λόγω των επενδύσεων που υλοποιούνται ή θα υλοποιηθούν στον τουριστικό τομέα. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υφίστανται περί τους 425.000 ανελκυστήρες, ενώ ο συγκεκριμένος κλάδος εισφέρει περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό ΑΕΠ.

Κέκροψ: Συρρίκνωση ζημιών στο 9μηνο

Το +180% άγγιξε η αύξηση του κύκλου εργασιών της Κέκροψ στο εννεάμηνο του 2022, σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2021. μία αύξηση που οφείλεται κυρίως στην κατάργηση των μέτρων της υποχρεωτικής μείωσης των μισθωμάτων που ίσχυαν κατά την προηγούμενη περίοδο. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της Κέκροψ στο εννεάμηνο του 2022 έφτασε τα 9,55 χιλ. ευρώ, έναντι 3.42 χιλ. έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ οι ζημίες EBITDA ανήλθαν σε 99.419 ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2022 και σε 372.623 ευρώ για το εννεάμηνο 2022, έναντι ζημιών 214.697 και 448.904 ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 4,73 εκατ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, έναντι 4,19 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2021, σημειώνοντας αύξηση κατά 545 χιλ. ευρώ. Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 2,11 εκατ. ευρώ στις 30.09.2022, έναντι 2,70 εκατ. στις 31.12.2021, δηλαδή μειωμένα κατά 596 χιλ. ευρώ. Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 5,53 εκατ. ευρώ στις 30.09.2022, έναντι 5,41 εκατ. στις 31.12.2021, δηλαδή αυξημένο κατά 121 χιλ. ευρώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Πάτρα: Επαναπροκηρύσσεται ο… περιπετειώδης διαγωνισμός για την ανάπλαση της Γούβας

Έτοιμο προς επαναδημοπράτηση είναι το έργο της αστικής ανάπλασης της περιοχής της Γούβας, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης του ιστορικού κέντρου της Πάτρας, μετά από μία περιπετειώδη διαγωνιστική διαδικασία που εν τέλει κατέληξε άγονη. Οι όροι διακήρυξης της επαναδημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν την 1η Δεκεμβρίου από την Οικονομική Επιτροπή του δήμου, με τον προϋπολογισμό του να ανέρχεται στα 1.108.867 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Οι εργασίες που προβλέπονται περιλαμβάνουν αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων (δρόμων – πεζοδρόμων) συνολικής επιφάνειας 2.071 τ.μ., εκσκαφές και επιχώσεις για τη διαμόρφωση των κλίσεων και την προετοιμασία των τελικών επιπέδων του εδάφους, εργασίες μικρών τεχνικών έργων, εργασίες ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, με στόχο να αναβαθμιστεί μια εξαιρετικά υποβαθμισμένη περιοχή του δήμου Πατρέων, που γειτνιάζει με το ιστορικό κέντρο και με τον κύριο πνεύμονα πρασίνου της πόλης, το Δασύλλιο.

Γιατί κηρύχθηκε άγονος ο πρώτος διαγωνισμός
Ο πρώτος διαγωνισμός προκηρύχθηκε τον Οκτώβριο του 2020. Τον Μάρτιο του 2021 αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία Άναξ, με μέση έκπτωση 52,66%, Ωστόσο, λόγω καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, τον Ιούλιο ζητήθηκε από την αναθέτουσα αρχή η παράταση της ισχύος των προσφορών των συμμετεχόντων, η οποία θα έληγε στις 13 Αυγούστου.
Η προσωρινή ανάδοχος δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα αυτό. Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, η Άναξ αποκλείστηκε από τον διαγωνισμό, ο οποίος συνεχίστηκε με δύο μειοδότες, τις εταιρείες AGT Constructions και Τεχνική Εταιρεία Πατρών.

Μεταξύ των δύο προσφορών, καλύτερη ήταν αυτή της AGT Constructions, με μέση έκπτωση 38%, κι έτσι η εταιρεία αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος. Τον Νοέμβριο ζητήθηκε νέα παράταση της ισχύος των προσφορών, στην οποία ανταποκρίθηκε μόνο η AGT Constructions, με την Τεχνική Εταιρεία Πατρών να μένει εκτός συνέχειας.. Ωστόσο, στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία είχε κηρυχθεί έκπτωτη από δύο έργα σε Καλαμάτα και Ηράκλειο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναλάβει το συγκεκριμένο έργο, βάσει νόμου. Έτσι, ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος και τώρα επαναπροκηρύσσεται.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build