--> 

Προχωρά η αξιοποίηση ακινήτου του ΤΑΙΠΕΔ στο Πόρτο Χέλι

Το πρώτο βήμα για την αξιοποίηση ενός ακινήτου επιφάνειας 627.417,84 τ.μ. στο Πόρτο Χέλι πραγματοποίησε το ΤΑΙΠΕΔ, εκκινώντας τη διαγωνιστική διαδικασία για την πρόσληψη συμβούλου που θα παρέχει στο Ταμείο συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης του ακινήτου.Πρόκειται για ακίνητο που βρίσκεται στην περιοχή Βερβερόντα, περίπου 500 μέτρα από το κέντρο του οικισμού Πόρτο Χέλι και 300-500 μέτρα βόρεια από την ακτή της λιμνοθάλασσας Βερβερόντα, και επί του οποίου δεν έχουν ανεγερθεί κτίσματα, ενώ η αξιοποίησή του προβλέπεται ότι θα γίνει με συνεκτίμηση των δεδομένων και των ιδιαιτεροτήτων του τουριστικού προιόντος και της ανάπτυξης της περιοχής του Πόρτο Χελίου.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του συμβούλου
Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής προσφορών, οι υπηρεσίες του συμβούλου αξιοποίησης ακινήτων θα παρασχεθούν σε τρεις διακριτές φάσεις:- Φάση Α (Market Sounding): Ο Σύμβουλος Αξιοποίησης Ακινήτων, θα πρέπει να προβεί σε προκαταρκτική διερεύνηση για το επενδυτικό ενδιαφέρον της εγχώριας και διεθνούς αγοράς ως προς την μορφή των επιθυμητών επενδύσεων σχετικά με το ακίνητο, διενέργεια έρευνας αγοράς με σκοπό τον εντοπισμό των επιπέδων προσφοράς και ζήτησης των τιμών αγοράς ή/και των μηνιαίων μισθωμάτων για το ακίνητο αλλά και των επιπτώσεων που μπορεί να έχει στο ακίνητο η εξεταζόμενη ανάπτυξη, καταγραφή των υπολειπόμενων ενεργειών για την πολεοδομική και τεχνική ωρίμανσητου ακινήτου και παροχή κάθε αναγκαίας συνδρομής για την ολοκλήρωσή τους, καθώς και εκπόνηση της Τεχνικής Έκθεσης του Ακινήτου- Φάση Β (Εκπόνηση ΕΣΧΑΔΑ, Pre-marketing): Ο Σύμβουλος Αξιοποίησης Ακινήτων θα πρέπει να παράσχει συνδρομή στον σύμβουλο μελετητή του ΕΣΧΑΔΑ, ώστε το επικρατέστερο σενάριοανάπτυξης του ακινήτου να ολοκληρωθεί μελετητικά με το βέλτιστο τρόπο για το ΤΑΙΠΕΔ, συστηματική, στοχευμένη και κατ’ επανάληψη διενέργεια pre-marketing για τη διερεύνηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος, και παρουσίαση του καταλληλότερου τρόπου προώθησης του ακινήτου στην αγορά (marketing policy).- Φάση Γ (Σχεδιασμός και υλοποίηση της συναλλαγής):

Ο Τεχνικός ΣύμβουλοςΑξιοποίησης Ακινήτων θα πρέπει να παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά την σύνταξη συμβατικών και άλλων κειμένων και τευχών του διαγωνισμού σχετικά με το έργο, συνεργασία με τον νομικό σύμβουλο του διαγωνισμού ως προς τη διαμόρφωση συμβατικών κειμένων, οργάνωση, ταξινόμηση και παροχή του πληροφοριακού υλικού που θα αναρτηθεί στο VDR, συνδρομή στις διαδικασίες αξιολόγησης των προσφορών των διαγωνιζόμενων, σύνταξη σχετικών εισηγήσεων προς το ΔΣ ή όπου άλλου κριθεί αναγκαίο, σύνταξη και διαπραγμάτευση των συμβατικών κειμένων, καθώς και κάθε αναγκαία συνδρομή προς το Ταμείο για το χρηματοοικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής.Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί για το έργο θα ανέλθει σε 36 μήνες ή μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας αξιοποίησης του ακινήτου, ενώ το μέγιστο προϋπολογιζόμενο ποσό αμοιβής για το έργο για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 80.000 ευρώ, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Aρμός: Με σύμβαση 30 εκατομμυρίων στο έργο του μετρό του 1,5 δισ.

Αρμός Προκατασκευές είναι η εταιρεία που σύμφωνα με πληροφορίες του Build ανέλαβε να προμηθεύσει προκατασκευασμένα στοιχεία επένδυσης στη σήραγγα του μετρό για τη γραμμή 4 για το τμήμα Α’ από το Άλσος Βεΐκου στο Γουδί. Η συγκεκριμένη γραμμή θα έχει μήκος 12,8 χιλιομέτρων και θα περιλαμβάνει συνολικά 15 σταθμούς, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός για το τμήμα του έργου που αναλαμβάνει η εταιρεία προκατασκευών είναι περί τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει εκτός από την προμήθεια και την παραγωγή των προκατασκευασμένων στοιχείων από την πλευρά της Αρμός, κάτι που πρόκειται να υλοποιηθεί στο εργοστάσιο της Αρμός στα Οινόφυτα, το οποίο στεγάζεται σε συνολική έκταση 60 στρεμμάτων. Από τα παραγόμενα προκατασκευασμένα στοιχεία πρόκειται να επενδυθούν περισσότερα από 11 χιλιόμετρα σήραγγας που αντιστοιχεί σε περίπου 8.000 προκατασκευασμένες δακτυλίους.

Επέκταση παραγωγής στο εργοστάσιο των Οινοφύτων
Στο πλαίσιο του έργου που ανέλαβε η Αρμός πρόκειται να προχωρήσει σε σημαντικές αναβαθμίσεις του εργοστασίου με επενδύσεις που πρόκειται να υλοποιήσει σε κτιριακό και μηχανολογικό εξοπλισμό. Ο προϋπολογισμός τους αναμένεται ότι θα αγγίξει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Για το έργο πρόκειται να απασχοληθούν 60 μόνιμοι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Οινόφυτα. Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης θα ανέλθει στους 33 μήνες, όπως ορίζεται από τη σύμβαση που υπεγράφη. Σημειώνεται ότι η Αρμός έχει κατασκευάσει αντίστοιχα στοιχεία
επένδυσης και σε όλες τις προηγούμενες επεκτάσεις του μετρό στην Αθήνα κατά τις επεκτάσεις γραμμών 2 και 3 και συγκεκριμένα στα τμήματα: Εθνική Άμυνα – Σταυρός, Άγιος Δημήτριος-Ελληνικό, επέκταση προς Πειραιά καθώς και τις γραμμές του μετρό Θεσσαλονίκης. Το εν λόγω τμήμα θα αποτελεί το μεγαλύτερο σε μήκος σήραγγας έργο μετρό στην Ελλάδα που υλοποιείται σε μία εργολαβία καθώς και το πρώτο έργο που θα χρησιμοποιηθούν παράλληλα 2 μετροπόντικες.

Στα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ το συνολικό κόστος του έργου
Το τμήμα Α’ της γραμμής 4 του μετρό αποτελεί τμήμα του προγραμματιζόμενο προς υλοποίηση, συνολικού έργου της γραμμής 4 και έχει μήκος περίπου 12,8 χιλιομέτρων και επιπλέον περιλαμβάνει την συνδετήρια σήραγγα της γραμμής 4 με τις γραμμές 2 και 3 και τη σήραγγα πρόσβασης και το χώρο εναπόθεσης-συντήρησης των συρμών Κατεχάκη. Το έργο περιλαμβάνει δεκαπέντε υπόγειους σταθμούς και εννέα ενδιάμεσα ή/και τερματικά φρέατα. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ και ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης σε 96 μήνες. Η ανάδοχος κοινοπραξία απαρτίζεται από τις Άβαξ και Ghella SpA.Η κύρια σήραγγα στο σύνολο του έργου θα είναι διπλής τροχιάς με διάμετρο περίπου 8,5 μέτρων εσωτερικά και περίπου 9,5 μέτρων εξωτερικά. Θα κατασκευαστεί με μηχανήματα διάνοιξης σηράγγων ολομέτωπης κοπής, σχεδιασμένα και εξοπλισμένα σύμφωνα με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία και λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες στις περιοχές του έργου, πλην των τμημάτων σηράγγων και υπόγειων σταθμών όπου η υπόγεια διάνοιξη θα υλοποιηθεί με συμβατικά μηχανικά μέσα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Λακιώτης Α.Ε.: Άνοιγμα στην αγορά του real estate

Είσοδο στην αγορά του real estate έχει πραγματοποιήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα η Λακιώτης Α.Ε. γνωστή επί σειρά ετών από τη δραστηριοποίησή της στον τομέα των πλακιδίων και ειδών υγιεινής. Όπως ανέφερε σχετικά στο Build, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αντώνης Λακιώτης, αυτή τη στιγμή η επιχείρηση έχει επεκτείνει την δραστηριότητά της και στις αγοραπωλησίες κατοικιών εντός του λεκανοπεδίου της Αττικής. «Αγοράζουμε οικιστικά ακίνητα είτε προς πώληση, είτε προς εκμετάλλευση όπου στη δεύτερη περίπτωση διατηρούμε κάποια από αυτά στην ιδιοκτησία μας και στη συνέχεια τα μισθώνουμε».

Καινοτόμες ενιαίες επιφάνειες 3,20Χ1,60 που δεν απαιτούν αρμοδέτηση
Η Λακιώτης Α.Ε. στο πλαίσιο της έκθεσης Xenia που διοργάνωσε η Forum Α.Ε. παρουσιάζει καινοτόμες κεραμικές επιφάνειες σε διαφορετικές αποχρώσεις, οι οποίες έχουν το χαρακτηριστικό ότι τοποθετούνται ενιαίες, ελαχιστοποιώντας την αρμοδέτηση. «Πρόκειται για υλικά μεγάλων διαστάσεων με ύψος 3,20 και πλάτος 1,60 μέτρα. Έχουν πολλές διαφορετικές εφαρμογές όπως η τοποθέτησή τους ως επενδύσεις σε τοίχους, η χρήση τους για την δημιουργία πάγκων κουζίνας, νιπτήρων, για χώρους υποδοχής σε ξενοδοχεία, ακόμα και για την κατασκευή τραπεζιών. Διατίθενται σε πάχος 6, 10 και 20 χιλιοστών. Επί της ουσίας διαφεύγουν της παραδοσιακής εφαρμογής των πλακιδίων όπως τη γνωρίζαμε με ελάχιστους αρμούς, ενώ μπορούν να αντικαταστήσουν το μάρμαρο. Σε αντίθεση με το μάρμαρο τα υλικά αυτά δεν έχουν την μεγάλη απορροφητικότητα που αυτό παρουσιάζει, ενώ και η απόχρωση που επιδεικνύουν είναι ενιαία χωρίς να αλλοιώνεται από τις καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του χρόνου».

Αυτή τη στιγμή η επιχείρηση διατηρεί 13 σημεία λιανικής πώλησης, ενώ το τελευταίο που λειτούργησε το περασμένο φθινόπωρο βρίσκεται στην Άνοιξη Αττικής. Στόχος είναι να ανοίξει δύο ακόμα καταστήματα εντός του 2023, τα οποία επίσης θα βρίσκονται στο λεκανοπέδιο. Η Λακιώτης Α.Ε. δραστηριοποιείται στη λιανική, η οποία αποδίδει το 40% των πωλήσεών της και το υπόλοιπο 60% κατανέμεται στη χονδρική πώληση και στην συμμετοχή της σε έργα. Μεταξύ των εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται είναι οι Geberit, Ideal Standard, Roca, Grohe, Geberit, Energie Ker, Marca Corona, Franke, Kerafina, Vitruvit, Decokeram, Pyramis και αρκετές ακόμη.

Ανοδική πορεία πωλήσεων στη διάρκεια του 2021 και αύξηση κερδών
Να σημειωθεί ότι η Λακιώτης Α.Ε. με βάση τα τελευταία οικονομικά στοιχεία για τη χρήση του 2021 κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τον κύκλο εργασιών της, ο οποίος ανήλθε στα 18,7 εκατομμύρια ευρώ, από 15,18 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2020, διαφορά που αντικατοπτρίζει θετική μεταβολή κατά 23,16%. Τα καθαρά της κέρδη μετά από φόρους ήταν 866,56 χιλιάδες ευρώ από 522,7 χιλιάδες ευρώ που ήταν αντίστοιχα κατά τα έτη 2021 και 2020.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build