ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Επανεξετάζονται οι δασμοί εισαγωγής χαλκού από Ελλάδα στην Τουρκία

Tην έναρξη διοικητικής διαδικασίας από το υπουργείο Εμπορίου της Τουρκίας για την επανεξέταση του δασμού εισαγωγής προϊόντων σωλήνων χαλκού από την Ελλάδα γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, κατόπιν σχετικού αιτήματος που υπεβλήθη από εγχώριο παραγωγό της Τουρκίας, Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, η διοικητική διαδικασία επανεξέτασης διενεργείται προκειμένου να καθοριστεί εάν ο δασμός εισαγωγής που είχε επιβληθεί το 2017 στα προϊόντα σωλήνων χαλκού από την Ελλάδα, που για την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ καθορίστηκε σε ποσοστό 5%, στο πλαίσιο της αρχικής έρευνας, θα καταργηθεί, θα τροποποιηθεί ή θα παραμείνει σε ισχύ για επιπλέον πέντε έτη.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης

Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.), καθώς επίσης και των υποστηρικτικών μελετών, προκήρυξε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, με προϋπολογισμό 6.519.847,95 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Οι υποστηρικτικές μελέτες που προβλέπονται είναι οι εξής:

– Σύνταξη Μελέτης Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΜΠΣ) βάσει των όσων ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση (ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885/2021) και στο Παράρτημα αυτής.
– Σύνταξη Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αξιολόγηση των προτεινόμενων από τη ΜΠΣ ρυθμίσεων και κατευθύνσεων με βάση τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ 1225 Β’/5-9-2006) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. οικ. 40238/2017 (ΦΕΚ 3759/Β’ 25.10.2017).
– Σύνταξη Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλόλητας ως υποστηρικτική της ΜΠΣ βάσει των όσων ορίζονται στην Υ.Α. 37691/12-09-2007 (ΦΕΚ 1902 Β’/ 2007) Παράρτημα Ι και Παράρτημα ΙΙ, με προσαρμογή των κλιμάκων των απαιτούμενων γεωλογικών χαρτών στις νέες κλίμακες του χωρικού σχεδιασμού.
Η υποβολή των προσφορών θα γίνεται έως την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου

Οι στόχοι της μεταρρύθμισης
Η έναρξη υλοποίησης του καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης ανακοινώθηκε στις αρχές του 2022 και θεωρείται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως μία πολύ σημαντική πολεοδομική μεταρρύθμιση που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Κωνσταντίνος Δοξιάδης». Μέσω των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης θα καθίσταται εφικτή:
– Η αξιοποίηση της περίσσειας συντελεστή δόμησης που διαθέτουν οι ιδιοκτήτες των διατηρητέων κτιρίων
– Η δημιουργία κοινόχρηστων χώρων σε πυκνοδομημένες πόλεις με χαμηλό κόστος
– Η αποδέσμευση των ιδιοκτητών απαλλοτριούμενων οικοπέδων ή οικοπέδων που υπόκεινται σε περιορισμούς λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους (πχ ιστορικά κέντρα), όπως και εν τέλει
– Η ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, με τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης και την ενεργοποίηση της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης θα αντιμετωπιστεί και μια μεγάλη εκκρεμότητα, αυτή της αξιοποίησης των τίτλων που κατέχουν οι δικαιούχοι – ιδιοκτήτες των διατηρητέων κτιρίων, καθώς θα μπορούν να εκμεταλλευτούν το υπόλοιπο του συντελεστή δόμησης που έχουν μέσω της Τράπεζας Γης.
Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή δόμησης και η Ψηφιακή Τράπεζα Γης είναι μια άρρηκτα συνδεδεμένη διαδικασία, καθώς η Ψηφιακή Τράπεζα Γης διαμορφώνει έναν απλό μηχανισμό προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταφορά του συντελεστή δόμησης από ακίνητα προσφοράς σε ακίνητα υποδοχής συντελεστή δόμησης, όμως για να ξεκινήσει η κατάθεση τίτλων συντελεστή δόμησης, θα πρέπει να έχουν καθοριστεί οι Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή δόμησης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Πρόταση για «ταβάνι» στα ακίνητα προς βραχυχρόνια μίσθωση

Tο δικαίωμα στους ΟΤΑ Α’ βαθμού να ορίσουν, μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου τους, η οποία θα αιτιολογείται με βάση σχετική επιστημονική μελέτη, το μέγιστο αριθμό ακινήτων που μπορούν να εγγράφονται στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης για την περιοχή εντός των ορίων τους είναι μεταξύ των προτάσεων που κατέθεσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) προς τους υπουργούς Επικρατείας και Τουρισμού και στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Μεταξύ άλλων, ο ΣΕΤΕ προτείνει επίσης να προβλεφθεί ρητά πως σε περίπτωση που το σύνολο των διαμερισμάτων πολυκατοικίας ή συγκροτήματος κατοικιών εκμισθώνεται με βραχυχρόνιες μισθώσεις, τότε αυτό θεωρείται τουριστικό κατάλυμα, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει την αντίστοιχη αδειοδότηση. Προτείνει ακόμα την επιβολή φόρου 0,5% επί του αντιτίμου της μίσθωσης υπέρ των ΟΤΑ Α’ βαθμού, ο οποίος θα αξιοποιείται στην κάλυψη των αυξημένων δαπανών καθαριότητας, φωτισμού κλπ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Πώς έχασε 29 εκατομμύρια ευρώ η εταιρεία ακινήτων του πρώην ισχυρού άνδρα της Jumbo

Έναν τομέα, τον οποίο γνωρίζει αρκετά καλά και επενδύει σε αυτά, αποτελούν τα ακίνητα για τον πρώην ισχυρό άντρα και αντιπρόεδρο του ομίλου Jumbo, Ευάγγελο Παπαευαγγέλου. Μέσω της εταιρείας Destiny Επενδυτική που διατηρεί εμφανίζει δραστηριότητα στην ανάπτυξη και στην πώληση κατοικιών σε περιοχές με ιδιαίτερα υψηλή αξία για την αγορά κατοικιών ανά τετραγωνικό μέτρο. Ωστόσο η επίδραση της πανδημικής κρίσης ήταν τέτοια που προκάλεσε μείωση των εσόδων από πωλήσεις ακινήτων κατά 28,85 εκατομμύρια ευρώ στη χρήση του 2021, μία διαφορά που μεταφράζεται σε ποσοστό 68,9%.

Η πτώση λόγω πανδημίας και η αντιστροφή των δεδομένων
Η Destiny αποτελεί μία επιχειρηματική οντότητα απολύτως κερδοφόρα, εάν κανείς λάβει υπόψη του τα οικονομικά της αποτελέσματα, όπου επί παραδείγματι το 2020 είχε τζίρο από πωλήσεις ακινήτων ύψους 41,85 εκατομμυρίων ευρώ και καθαρά κέρδη μετά από τους φόρους 1,72 εκατομμύρια ευρώ. Εντούτοις το 2021 η δραστηριότητα της εταιρείας ήταν αρκετά περιορισμένη με τις πωλήσεις της να περιορίζονται σε μόλις 12,99 εκατομμύρια ευρώ, παραμένοντας όμως κερδοφόρα με αποτελέσματα μετά από φόρους στα επίπεδα των 246,87 χιλιάδων ευρώ. Η πορεία της Destiny Επενδυτική φάνηκε να επηρεάζεται έντονα το 2021 λόγω της πανδημίας, κάτι που αποτυπώθηκε και στα οικονομικά της αποτελέσματα. Ωστόσο η εκτίμηση της επιχείρησης είναι ότι πλέον τα δεδομένα έχουν αντιστραφεί και η εικόνα του 2022 θα είναι σαφώς βελτιωμένη. Βασικοί πελάτες της Destiny αποτελούν τόσο οι Κινέζοι επενδυτές όσο και οι Ινδοί, όπου ειδικά στην πρώτη περίπτωση η συνεργασία των δύο πλευρών είχε ως αποτέλεσμα και απώτερο σκοπό τη χορήγηση golden visa.

Δραστηριότητα σε ιδιαίτερα ελκυστικές επενδυτικά περιοχές
Η εταιρεία του Παπαευαγγέλου δραστηριοποιείται ειδικότερα σε περιοχές όπως είναι η Φιλοθέη, το Παλαιό Ψυχικό, η Γλυφάδα, η Βούλα καθώς και η Μύκονος. Kατά την τρέχουσα χρονική περίοδο η Destiny εμφανίζει εκτεταμένη δραστηριότητα με έργα που βρίσκονται υπό ανάπτυξη σε περιοχές των νοτίων προαστίων, τα οποία αποτελούν το επενδυτικό Ελ Ντοράντο πολλών επιχειρήσεων ακινήτων και σε περιοχές όπως το Παλαιό Φάληρο, το Ελληνικό, ο Άλιμος και η Γλυφάδα.

Η real estate δραστηριότητα θα θυμίσουμε ότι κατά το παρελθόν είχε στοιχίσει στον κ. Παπαευαγγέλου σε όρους αρνητικής δημοσιότητας καθώς και την απομάκρυνσή του από το διοικητικό συμβούλιο της Jumbo με παράλληλη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών. To 2018 μετά από εντολή της αντιεισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Άννας Ζαΐρη, είχε κινηθεί αυτεπάγγελτη διαδικασία έρευνας όπου εξεταζόταν κατά πόσο οι πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές ενείχαν βάσιμες ενδείξεις για διακίνηση μαύρου χρήματος. Ο ίδιος είχε κατηγορηθεί τότε ότι πραγματοποιούσε πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους μέσω της χρήσης POS, παρακάμπτοντας τους κεφαλαιακούς ελέγχους που είχαν επιβληθεί εκείνη την περίοδο στην Κίνα. Η συγκεκριμένη υπόθεση ωστόσο τέθηκε στο αρχείο μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Golden Visa: Η αρχή του τέλους στην Πορτογαλία και τα δεδομένα στην Ελλάδα

Την κατάργηση του προγράμματος της «χρυσής βίζας» εξετάζει η κυβέρνηση της Πορτογαλίας, με τον πρωθυπουργό της χώρας, Αντόνιο Κόστα, να εκτιμά ότι το πρόγραμμα πιθανόν να έχει κάνει πια τον κύκλο του και να μην έχει κάτι παραπάνω να προσφέρει. Το πορτογαλικό πρόγραμμα ξεκίνησε το 2012, επιτρέποντας σε ξένους επενδυτές να λάβουν την πορτογαλική υπηκοότητα, εφόσον επένδυαν σε ακίνητα ή σε εταιρείες της χώρας. Όμως η «χρυσή βίζα» επικρίθηκε έντονα, καθώς θεωρείται υπεύθυνη εν μέρει για την αύξηση των τιμών των κατοικιών, ενώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκφράσει επιφυλάξεις για αυτού του είδους τα προγράμματα, που θεωρεί πως μπορεί να δώσουν πρόσφορο έδαφος για ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά.

Τι γίνεται στην Ελλάδα
Τη στιγμή που η Πορτογαλία προαναγγέλλει το τέλος της golden visa, έχει αξία να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, όπου το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2013, όμως φέτος φαίνεται να έχει χάσει τη δυναμική του, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, που δείχνουν ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2022 για πρώτη φορά οι ενεργές άδειες golden visa μειώθηκαν σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο, πέφτοντας στις 9.074, από τις 9.614 που ήταν στο β’ εξάμηνο του 2021. Συνολικά, το διάστημα Σεπτέμβριος 2021-2022 είχαν εκδοθεί 2.443 άδειες διαμονής μόνιμου επενδυτή (1.893 αρχικές και 550 ανανεώσεις). Υπενθυμίζεται ότι μέχρι το 2019 την golden visa μπορούσε να λάβει ένας αλλοδαπός αφόσον επένδυε σε ακίνητο αξίας 250.000 ευρώ και πάνω, όμως έκτοτε απονέμεται και σε όσους επενδύουν σε μετοχές και ομόλογα ή φέρνουν καταθέσεις στην Ελλάδα.

Όσον αφορά στην εθνικότητα των επενδυτών που αποκτούν τη «χρυσή βίζα», σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας
Μεταναστευτικής Πολιτικής, το μεγαλύτερο μέρος των αδειών διαμονής μόνιμου επενδυτή καταλήγει σε Κινέζους επενδυτές (5.990 χρυσές βίζες, 64,5%), και ακολουθούν οι Τούρκοι (6,3%), οι Ρώσοι (4,5%), οι Λιβανέζοι (4,1%), οι Ιρανοί (2,6%) και οι Αιγύπτιοι (2,6%). Αξιοσημείωτο είναι ωστόσο ότι στις ανανεώσεις των golden visa, με βάση τα στοιχεία Σεπτεμβρίου, μόνο το 26% προέρχεται από Κινέζους επενδυτές, ενώ ένα ποσοστό 25% αποτελούν οι Ρώσοι επενδυτές που ανανεώνουν τις άδειες διαμονής τους.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build