--> 

Προοδευτική: Ο δρόμος για την επαναφορά στον ενάρετο κύκλο

Αρκετό ακόμα δρόμο φαίνεται ότι έχει να διανύσει η Προοδευτική ούτως ώστε να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς και του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η εταιρεία που πλέον βρίσκεται στην τελική ευθεία για την εξόφληση του τραπεζικού της δανεισμού, καθώς εκκρεμεί υπόλοιπο που σύμφωνα με τα στελέχη της ανέρχεται στις 500.000 ευρώ, το οποίο θα έχει εξοφληθεί έως και τον Αύγουστο του 2023. Την ίδια στιγμή η ανεύρεση εναλλακτικού δανεισμού μέσω της αμερικανικής LDA Capital, φαίνεται πως στην παρούσα χρονική στιγμή αποτελούσε μονόδρομο, δεδομένου και του αποκλεισμού από το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα λόγω του πρότερου ταραχώδους επιχειρηματικού βίου της επιχείρησης.

Όπως διευκρινίζει στο Build ο νομικός σύμβουλος της Προοδευτικής, Γιώργος Τσάφος, η συμφωνία με την LDA Capital έχει καθαρά χρηματοδοτικό χαρακτήρα και χρονικό ορίζοντα τριετίας για την υλοποίησή της. Κατά τον ίδιο η θέση της αμερικανικής εταιρείας αφορά αποκλειστικά στη χρηματοδότηση του πλάνου που έχει καταρτίσει η εταιρεία στον τομέα της ενέργειας, όπου πιθανότατα θα εξετάσει και εξαγορές εγκαταστάσεων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στο στόχαστρο η άρση της επιτήρησης της μετοχής της εταιρείας στις αρχές του ‘23
Στο κάδρο των επόμενων κινήσεων της Προοδευτικής βρίσκεται η απεμπλοκή της μετοχής της από το καθεστώς επιτήρησης που βρίσκεται σήμερα κάτι που αναμένεται να συμβεί στις αρχές του νέου έτους, επαναφέροντας την εταιρεία στα ταμπλό του Χρηματιστηρίου. Ταυτόχρονα όμως σύμφωνα με τον κύριο Τσάφο στις αρχές της επόμενης χρονιάς αναμένεται ότι θα ξεκινήσει και η εκταμίευση των πρώτων χρημάτων από τη συμφωνία με τους Αμερικανούς, το συνολικό ύψος της οποίας αφορά στη διάθεση 20 εκατομμυρίων ευρώ, με την ταυτόχρονη απόκτηση ποσοστού 19,9% των μετοχών της Προοδευτικής από τη δανείστρια υπό μορφή εξασφάλισης του δανεισμού.

«Οι μετοχές που θα αποκτήσει σταδιακά η LDA Capital δεν είναι για να παραμείνει στην εταιρεία αλλά για να διασφαλίσει το κέρδος της μέσω αυτών. Ταυτόχρονα όμως έχει συμφωνηθεί ένα πλαφόν απόκτησης μετοχών που ανέρχεται σε ποσοστό 19,9% μέσω διαδοχικών αυξήσεων κεφαλαίων. Εάν μάλιστα έχει συγκεντρώσει το 19,9% σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή που η εταιρεία βάσει της συμβάσεως δεν έχει λάβει το σύνολο του ποσού της χρηματοδότησης των 20 εκατομμυρίων ευρώ, θα πρέπει να μειωθεί το ποσοστό της έως ότου η εταιρεία λάβει το σύνολο της χρηματοδότησης». Επιπλέον εάν κατά την ολοκλήρωση του χρηματοδοτικού προγράμματος αυτό δεν ανανεωθεί, τότε η LDA Capital μπορεί να διαθέσει ό,τι έχει λάβει ως ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου της Προοδευτικής. Ωστόσο εάν η εμπορευσιμότητα της μετοχής είναι ικανοποιητική αυτό δεν αποκλείει να αλλάξει τα δεδομένα.

Σταδιακά η εκταμίευση των κεφαλαίων
Ο κύριος Τσάφος εκτιμά ότι μέσα από τη συμφωνία ενισχύεται το book value της εταιρείας. Ως προς την εκταμίευση των κεφαλαίων θα γίνει σταδιακά, με τον ίδιο να δηλώνει ότι στόχος δεν είναι να επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος, αλλά να διοχετευτεί το σύνολο του διαθέσιμου ποσού σε επενδύσεις για τη δημιουργία αξίας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Ποιοι αναλαμβάνουν το πρώτο στάδιο της ανακαίνισης του ΟΑΚΑ

Την κοινοπραξία που θα φέρει σε πέρας το πρώτο στάδιο του μεγαλόπνοου έργου της ανακαίνισης του γηπέδου ΟΑΚΑ Σπύρος Λούης συνέστησαν οι εταιρείες Σ. Σταθόπουλος – Κ. Φάρρος Δομή ΑΕ και Ι. Μαυράκης και Συνεργάτες, που επικράτησαν στον σχετικό διαγωνισμό που έτρεξε νωρίτερα φέτος το ΤΑΙΠΕΔ. Ειδικότερα, η «Κοινοπραξία ΟΑΚΑ», στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 55% η Σ. Σταθόπουλος – Κ. Φάρρος Δομή ΑΕ και με 45% η Ι. Μαυράκης και Συνεργάτες, ανέλαβε στα τέλη Σεπτεμβρίου, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος 1.790.000 ευρώ, το έργο της εκτεταμένης επιθεώρησης των μεταλλικών κατασκευών Καλατράβα και των πολυκαρβονικών των στεγάστρων των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ.

Σκοπός της επιθεώρησης είναι να εντοπιστούν τυχόν ζητήματα σε στοιχεία των μεταλλικών κατασκευών, τα οποία χρήζουν αντιμετώπισης, συντήρησης και αποκατάστασης, καθώς και σε προβλήματα στα πολυκαρβονικά, στις βάσεις στήριξης και στα υλικά στεγανοποίησης/σφράγισης. Τέτοια ζητήματα, ενδεικτικά, μπορεί να αφορούν σε:

• ατέλειες ή βλάβες συγκολλήσεων,
• ατελή σύσφιγξη ή λοιπά προβλήματα κοχλιώσεων,
• προβλήματα των αναρτήρων συμπεριλαμβανομένων των ακραίων τεμαχίων τους
• προβλήματα των εφεδράvων,
• διαβρώσεις των μεταλλικών δομικών μελών και μέσων σύνδεσης
• αποφλοιώσεις ή ανεπαρκές πάχος ή λοιπά προβλήματα της βαφής αντιδιαβρωτικής προστασίας,
• «μόνιμες» παραμορφώσεις δομικών στοιχείων μεταλλικών κατασκευών.

Επιπλέον, μεταξύ άλλων θα γίνουν:
• Αξιολόγηση της αρχικής μελέτης θεμελίωσης και των τότε γεωτεχνικών δεδομένων μετά και από οπτική επιθεώρηση, σε συνδυασμό και με παρακολούθηση καθιζήσεων κατά τη διάρκεια του έργου.
• Εντοπισμός τυχόν προβλημάτων σε πολυκαρβονικά φύλλα επικάλυψης, συμπεριλαμβανομένων των βάσεων στήριξής τους και των υλικών στεγανοποίησης και σφράγισής τους.
• Επιβεβαίωση της στατικής επάρκειας των φορέων των εν λόγω κατασκευών, ή εναλλακτικά να τεθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορεί να επιβεβαιωθεί η στατική επάρκεια.
• Θα αναδειχθούν και θα εκτελεστούν οι απαραίτητες μελέτες για τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης που ενδεχομένως θα απαιτηθούν.
• Θα συνταχθούν Τεύχη Δημοπράτησης των αναγκαίων εργασιών συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν.
• Θα δημιουργηθεί αρχείο της υφιστάμενης κατάστασης των φορέων των εν λόγω κατασκευών.
• Θα ενημερωθεί/συμπληρωθεί το υφιστάμενο εγχειρίδιο ελέγχων και επιθεωρήσεων ή θα συνταχθεί νέο, βάσει του οποίου θα εκτελούνται μελλοντικές επιθεωρήσεις και έλεγχοι.
• Θα συνταχθεί μελέτη εγκατάστασης συστήματος παρακολούθησης της δομικής υγείας των φορέων των
εν λόγω κατασκευών, οι μετρήσεις του οποίου θα συναξιολογούνται με τα ευρήματα μελλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων για την εκτίμηση της εκάστοτε κατάστασης και τη λήψη αποφάσεων συντήρησης και επισκευής.

Στο Ταμείο Ανάκαμψης η ανακαίνιση του ΟΑΚΑ
Σημειώνεται ότι το συνολικό έργο της ανακαίνισης του ΟΑΚΑ έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνολικού ύψους 56,4 εκατομμυρίων ευρώ


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build