ΒΙΟΤΕΡ: Στο κυνήγι του «fresh start» με όπλο τη συμφωνία εξυγίανσης

Την εφαρμογή του πλάνου εξυγίανσής της συνεχίζει η κατασκευαστική εταιρεία ΒΙΟΤΕΡ, ελπίζοντας το συντομότερο δυνατό να επαναδραστηριοποιηθεί μετά από χρόνια στασιμότητας. Η πιο πρόσφατη εξέλιξη σε αυτό το μέτωπο ήταν η έκδοση, στις 4 Απριλίου, του πιστοποιητικού περί μη κατάθεσης τακτικών ή έκτακτων ένδικων μέσων από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο εξυγίανσης της εταιρείας έχει επικυρωθεί από το Πρωτοδικείο ήδη από τον Δεκέμβριο του 2020, προβλέποντας μεταξύ άλλων διαγραφές τραπεζικών υποχρεώσεων και υποχρεώσεων σε προμηθευτές και λοιπούς πιστωτές, όμως μέχρι τώρα το «fresh start» (επαναδραστηριοποίηση) που επιδιώκει η ΒΙΟΤΕΡ δεν έχει γίνει πραγματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της εταιρείας έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον της σε τρεις πυλώνες:
– Συνέχιση των ενεργειών εκκαθάρισης των παλιών εργολαβιών, με σκοπό την οριστική παραλαβή των έργων και την επιστροφή στις δανείστριες τράπεζες των εγγυητικών επιστολών, γεγονός που ρυθμίζει τις σχέσεις με αυτές.
– Ενίσχυση των προσπαθειών για την ευδοκίμηση των claims, που λόγω πανδημίας καθυστέρησαν, ώστε να αυξηθεί η ρευστότητα της εταιρείας.
– Σχεδιασμός για την επιστροφή της εταιρείας στην κανονικότητα με στόχο την διεκδίκηση νέων έργων και την ανάπτυξη του real estate, εκμεταλλευόμενη την πολύχρονη εμπειρία της σε αυτούς τους τομείς.

Στα 167,8 εκατ. ο τραπεζικός δανεισμός
Στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2022 η ΒΙΟΤΕΡ πραγματοποίησε σχεδόν μηδενικό τζίρο (91.000 ευρώ), ενώ κατέγραψε ζημίες μετά από φόρους ύψους 5,1 εκατ. ευρώ, που οφείλονται κυρίως στα χρηματοοικονομικά έξοδα των δανείων του ομίλου. Συγκεκριμένα, το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού (μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου) του ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθε σε 167,8 εκατ. ευρώ (έναντι 163,4 εκατ. στα τέλη του 2021), εκ των οποίων 86,3 εκατ. στην Τράπεζα Πειραιώς. 59,2 εκατ. στην Alpha Bank, 16,9 εκατ. στη Eurobank και 5,4 εκατ. στην Τράπεζα Αττικής.

Για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων αυτών, η εταιρεία ποντάρει στη συμφωνία εξυγίανσης, σύμφωνα με την οποία θα ρυθμίσει σε βάθος επταετίας τραπεζικές της υποχρεώσεις μέσω ισόποσης με την ονομαστική αξία των υφιστάμενων εκχωρημένων απαιτήσεων και μέσω της έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ενώ παράλληλα θα απαλλαγεί, μέσω διαγραφής, από τραπεζικό δανεισμό εκατομμυρίων.
Οι σωρευμένες ζημίες του ομίλου ΒΙΟΤΕΡ έφτασαν στις 30 Ιουνίου τα 202,1 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ήταν αρνητικό κατά 102 εκατ. ευρώ. Τα γεγονότα αυτά, σε συνδυασμό με τον πολύ χαμηλό κύκλο εργασιών, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα του ομίλου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του στο μέλλον, όπως παρατηρεί ο ορκωτός ελεγκτής, αν και η επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας με τους πιστωτές της ενίσχυσε τις προοπτικές βιωσιμότητας της.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Mevaco: Τα έργα που κατασκευάζει και αυτό που διεκδικεί στην Αυστραλία

Αύξηση κατά 92,49% σημείωσε στο πρώτο εξάμηνο του 2022 ο κύκλος εργασιών της Mevaco σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021, φτάνοντας τα 18,99 εκατομμύρια ευρώ, μία αύξηση που η διοίκηση της εταιρείας αποδίδει κατά κύριο λόγο στη σημαντική αύξηση της ζήτησης για την κατασκευή μεταλλικών βάσεων στήριξης φωτοβολταϊκών πάρκων, τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 4,03 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας επίσης σημαντική αύξηση κατά 105,08%, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 1,25 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 631,16 χιλ. ευρώ αντίστοιχα την προηγούμενη συγκρίσιμη περίοδο, παρουσιάζοντας επίσης σημαντική βελτίωση κατά 98,62%. Τα αποτελέσματα ΕΒΙΤDA της μεταλλουργίας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 2,09 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,25 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 66,53%, οφειλόμενη κατά κύριο λόγο στη αύξηση του κύκλου εργασιών, καθώς και στην ορθολογικότερη διαχείριση του κόστους παραγωγής και εν γένει του κόστους οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρείας.

Τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη
Εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους η Mevaco ολοκλήρωσε σειρά έργων που είχε αναλάβει, μεταξύ των οποίων μέρος των εργασιών που έχει αναλάβει στους σταθμούς του μετρό Μανιάτικα και Πειραιάς, καθώς και διάφορα έργα κατασκευής μεταλλικών βάσεων για φωτοβολταϊκά πάρκα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση πολλών ακόμα έργων, όπως:
– Η ολοκλήρωση της κατασκευής και τοποθέτησης των εσωτερικών επενδύσεων (οροφής & τοίχων) των σταθμών Μανιάτικα και Πειραιάς του Μετρό.
– Νέες κατασκευές ηχοπαγίδων (silencers) για σήραγγες στην Γαλλία και Δανία.
– Σταδιακή ολοκλήρωση της παραγγελίας που αφορά την κατασκευή σταθερών μεταλλικών βάσεων Φωτοβολταϊκών Πάρκων συνολικής ισχύος 225 MWp στο νομό Κοζάνης.
– Νέες κατασκευές μεταλλικών βάσεων μικρών Φωτοβολταϊκών Πάρκων (500KWp έως 1ΜWp) συνολικής ισχύος περίπου 50 MWp μεταξύ των οποίων ένα σημαντικό ποσοστό αφορά trackers νέας γενιάς.
– Κατασκευή μεταλλικών βάσεων Φωτοβολταϊκού Πάρκου 21,6 Mwp στην Σουηδία.
– Κατασκευή των σταθερών μεταλλικών βάσεων Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 16 MWp στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ” Ελ. Βενιζέλος “.

Διεκδικεί έργο στην Αυστραλία
Επιπλέον, έχει υπογραφεί και προβλέπεται η έναρξη κατασκευής των μεταλλικών βάσεων Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 100Mwp στο νομό Δράμας, ενώ η εταιρεία βρίσκεται σε τελική φάση διαπραγματεύσεων για την κατασκευή μεταλλικών βάσεων Φωτοβολταϊκών Πάρκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό συνολικής ισχύος που υπερβαίνουν τα 150 MWp.
Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται το δεύτερο στάδιο παραγωγής δοκιμαστικής παρτίδας μεταλλικών κιβωτίων μπαταριών λιθίου για λογαριασμό μεγάλου κατασκευαστικού οίκου παραγωγής μπαταριών, ενώ έχουν υποβληθεί προσφορές για συστήματα ηχοαπόσβεσης θορύβου στην Αυστραλία συνολικού ύψος άνω των 3,5 εκατ. δολαρίων Αυστραλίας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Redex: Η αύξηση τζίρου, το κατασκευαστικό κόστος και το ανεκτέλεστο των 70 εκατομμυρίων

Eμφανής είναι η επίδραση που είχε η αύξηση του κόστους υλικών στις κάτω γραμμές των αποτελεσμάτων της Redex, που υπάγεται στον όμιλο Κοπελούζου. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται στα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων, που ήταν ζημιογόνα το 2021 στα 175.383 ευρώ, από κέρδη 4,4 εκατ. ευρώ το 2020. Την ίδια στιγμή ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 52,8 εκατομμύρια ευρώ από 40,4 εκατ. ευρώ το 2020, κινούμενος ανοδικά κατά 30,7%. Η εκτέλεση δύο νέων έργων επηρέασε τα αποτελέσματά της στα πρώτα στάδια της κατασκευής. Πρόκειται για κατασκευές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα εκτέλεσης, με την εταιρεία ωστόσο να εκτιμά ότι η εικόνα που απορρέει από αυτά θα βελτιωθεί στη συνέχεια. Να σημειωθεί ότι το ανεκτέλεστο της Redex στο τέλος του 2021 ήταν 70 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2021 η εταιρεία υπέγραψε νέες συμβάσεις με πελάτες, συνολικής αξίας 61 εκατ. ευρώ.

Τα ολοκληρωμένα έργα
Μεταξύ των έργων που ανέλαβε και ολοκλήρωσε είναι η ανακατασκευή της Αμερικάνικης Πρεσβείας, η ανακατασκευή του κτιρίου γραφείων της πολυεθνικής φαρμακευτικής εταιρείας Roche στο Μαρούσι, η επέκταση των ιδιόκτητων κτιριακών εγκαταστάσεων της Dunapack Packaging Ελλάς, η ανακαίνιση των γραφείων της εταιρείας Sodia Capital Management, η ανακαίνιση των γραφειακών χώρων του ΟΛΘ στην Αθήνα και η επισκευή και αποκατάσταση Βιομηχανικού Κτιρίου της Noval Property στον Ασπρόπυργο.

Τα νέα έργα
Σε ό,τι αφορά τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι το τουριστικό θέρετρο της One & Only ΚΕΑ Island Resort στη Τζια και η κατασκευή κτιρίου λέσχης γκολ της εταιρείας Πανόραμα στην Πύλο Μεσσηνίας, η οποία υπάγεται στο ευρύτερο project του Costa Navarino. Στα νέα έργα της Redex εντάσσεται επίσης το mini park του Ελληνικού, η διαμόρφωση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων στις εγκαταστάσεις της Amadeus Investment, η διαχείριση κατασκευής του ξενοδοχείου Santo Maris στην Σαντορίνη, η εσωτερική διαρρύθμιση του κτιρίου γραφείων της DHL αλλά και το πολυτελές ξενοδοχείο της Ikos Odiseia στην Κέρκυρα. Στα έργα που ανέλαβε η Redex είναι και το πράσινο κτίριο γραφείο στη λεωφόρο Συγγρού 44, ιδιοκτησίας της Prodea με την ανακατασκευή του υφιστάμενου ακινήτου, σε σύγχρονο κτίριο γραφείων με πιστοποίηση κατά Leed. Εκεί θα μεταφερθούν τα γραφεία της ελεγκτικής εταιρείας KPMG.

Ο τομέας του facility management
H Redex έχει δραστηριότητα και στο Facility Management, όπου το 2021 συνεχίστηκε η σύμβαση για το έργο συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης υποδομών των δεκατεσσάρων περιφερειακών αεροδρομίων της Fraport. Tαυτόχρονα διεκδικεί νέα ιδιωτικά έργα και να επενδύει στην ανάπτυξη νέων αγορών όπως στον τομέα της ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο είχε συμμετοχή σε έργα βελτίωσης ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος (PQOs) στο εργοστάσιο της Exalco AE. Επίσης συμμετείχε σε έργα προμήθειας και εγκατάστασης φωτισμού LED όπως στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, σε αεροδρόμια καθώς και σε μεγάλες εταιρείες. Επιπλέον προέβη στην τοποθέτηση ηλεκτρικών φορτιστών στις εγκαταστάσεις της Παπαστράτος. Η Redex δραστηριοποιείται εκτός των άλλων στην προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων, όπου παρέδωσε πάρκα ισχύος 1Mwp στις Elval Color, Eurofilm, Mantzaris ΑΕ και σε άλλες επιχειρήσεις.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build