Dimand: Αισιόδοξες προοπτικές μετά το +56% του τζίρου στο εξάμηνο

Θετικές προοπτικές για την πορεία των επενδύσεων και των εργασιών της Dimand διαβλέπει για το δεύτερο εξάμηνο του 2022 η διοίκηση της εταιρείας, μετά από ένα πρώτο εξάμηνο που χαρακτηρίστηκε από ισχυρή αύξηση του τζίρου και από επιστροφή στην κερδοφορία. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθε σε 4,06 εκατ. ευρώ, από 2,60 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση, δηλαδή αυξημένος κατά 56%.

Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην αύξηση των εσόδων από παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επένδυσης (Project Management), η οποία αποτελεί κύρια δραστηριότητα σε επίπεδο μητρικής εταιρείας.
Τα μικτά κέρδη του ομίλου αυξήθηκαν κατά 88% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο (από €656.333 σε €1.236.824), κυρίως λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών.
Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης του ομίλου ανήλθαν από 2,15 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021 σε 3,32 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 45%, κυρίως λόγω της αυξημένης δραστηριότητας του ομίλου που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού του προσωπικού του ομίλου και των γενικών λειτουργικών εξόδων θυγατρικών εταιρειών του ομίλου.
Στο α’ εξάμηνο του 2022, τα κέρδη προ φόρων του ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 1,09 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 5,83 εκατ. κατά την προηγούμενη περίοδο.
Η σημαντική αύξηση των κερδών οφείλεται κατά κύριο λόγο στο καθαρό κέρδος από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία (€8.039.445 έναντι καθαρής ζημίας €2.289.753 την προηγούμενη περίοδο) και εν μέρει στην αύξηση του μικτού κέρδους του ομίλου.

Οι πυλώνες της στρατηγικής της Dimand
Για το εγγύς μέλλον, η Dimand προσβλέπει:
– στην ολοκλήρωση της ανάπτυξης και την έναρξη εκμετάλλευσης επενδυτικών και μη ακινήτων (όπως το κτίριο γραφείων της Kaizen)
– στην αγορά ή/και μακροχρόνια μίσθωση/παραχώρηση, ανάπτυξη και αξιοποίηση/εκμετάλλευση νέων ακινήτων (ενδεικτικά ακινήτων σε Αθήνα, Μαρούσι και Θεσσαλονίκη)
– στην επίτευξη συμφωνιών για την πώληση ακινήτων ή/και συμμετοχών (ενδεικτικά υπό ανέγερση έργων στην Αθήνα, στο Μαρούσι, στην Παιανία και στη Θεσσαλονίκη)
– στη διεκδίκηση μέσω δημοσίων διαγωνισμών, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση ακινήτων μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Φορέα (ΣΔΙΤ) σε συνεργασία με επώνυμες τεχνικές εταιρείες (ενδεικτικά του ΣΔΙΤ για τη δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας στη Αθήνα, ΣΔΙΤ Γενικής Γραμματείας Υποδομών).
Παράλληλα η Dimand προσβλέπει στη συνέχιση και ανάληψη νέων έργων παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης ή/και συντήρησης ακινήτων του ομίλου αλλά και τρίτων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Τιτάν: Προχωράει στη σύσταση Επιχειρηματικού Πάρκου στην Ελευσίνα

Στη σύσταση Επιχειρηματικού Πάρκου στην ευρύτερη περιοχή της Ελευσίνας θα προχωρήσει σύμφωνα με πληροφορίες η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν. Πρόκειται ουσιαστικά για μία κίνηση, για τις ανάγκες της οποίας η εταιρεία έχει ιδρύσει σχετική εταιρεία με την επωνυμία Επιχειρηματικό Πάρκο Τιτάν Ελευσίνας Α.Ε. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά πηγές με γνώση της αγοράς στον τομέα των βιομηχανικών πάρκων, η συγκεκριμένη κίνηση από πλευράς του ομίλου Τιτάν δεν προσβλέπει στην ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού – βιομηχανικού πάρκου, στο οποίο θα συμμετέχουν και άλλες βιομηχανίες όπως συμβαίνει στην περίπτωση της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, η οποία διαχειρίζεται βιομηχανικά πάρκα και βιομηχανικές περιοχές ανά την Ελλάδα. Αντιθέτως πρόκειται για μία κίνηση δημιουργίας ενός Επιχειρηματικού Πάρκου, το οποίο θα περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις του ομίλου στην παραλιακή ζώνη της Ελευσίνας, όπου η Τιτάν διατηρεί το εργοστάσιό της.

Δυνατότητα για νέες επενδύσεις και επέκταση εγκαταστάσεων με αύξηση του συντελεστή δόμησης
Μέσα από τη συγκεκριμένη κίνηση ο όμιλος θα μπορούσε να επιτύχει την αύξηση των συντελεστών δόμησης στην ευρύτερη περιοχή που εντάσσεται το συγκεκριμένο επιχειρηματικό πάρκο, γεγονός που θα δώσει την δυνατότητα στην επιχείρηση για νέες επενδύσεις και επέκταση των υφιστάμενων βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Προϋπόθεση βέβαια για να συμβεί αυτό αποτελεί να μην έχουν εξαντληθεί οι συντελεστές κάλυψης στο σημείο.

Για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου σκοπού η Τιτάν Α.Ε. προχώρησε πρόσφατα στην ίδρυση της προαναφερόμενης εταιρείας μαζί με τη θυγατρική Ιντερμπετόν ΑΒΕΕ.
Βάσει της διαδικασίας που ορίζει ο νόμος η συγκεκριμένη εταιρεία ειδικού σκοπού που συστήθηκε για να διαχειρίζεται το επιχειρηματικό πάρκο του ομίλου Τιτάν, θα πρέπει να καταρτίσει φάκελο για την έγκριση του επιχειρηματικού πάρκου. Προς έγκριση θα πρέπει επίσης να κατατεθούν προς τις αρμόδιες αρχές η πολεοδομική μελέτη και όλες οι τεχνικές μελέτες που αφορούν στην εκπόνηση έργων υποδομής καθώς και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων.

Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος το H2CEM με προϋπολογισμό 60 εκατομμυρίων ευρώ
Την ίδια στιγμή όπως γνωστοποίησε ο όμιλος Τιτάν, το έργο H2CEM, το οποίο αφορά στην παραγωγή και χρήση πράσινου υδρογόνου με σκοπό να παραχθεί ενέργεια στη βιομηχανία τσιμέντου, εντάσσεται πλέον στο Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ – Important Project of Common European Interest, IPCEI). Πρόκειται μάλιστα για το μοναδικό έργο προερχόμενο από την Ελλάδα, το οποίο κρίθηκε επιλέξιμο για χρηματοδότηση με κρατική ενίσχυση, στο πλαίσιο αξιολόγησης προτάσεων έργων τα οποία αφορούν στις τεχνολογίες υδρογόνου για βιομηχανική χρήση (IPCEI Hy2Use). Το H2CEM έχει συνολικό προϋπολογισμό 60 εκατομμυρίων ευρώ και αναμένεται να συμβάλλει στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της βιομηχανίας παραγωγής τσιμέντου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

BriQ Properties: Στο +55% τα έσοδα στο πρώτο εξάμηνο του 2022

Κατά 55% αυξήθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2022 τα έσοδα της BriQ Properties σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021, από τα 2,6 εκατ. ευρώ στα 4 εκατ. ευρώ, μία αύξηση που αποδίδεται εν μέρει στην ενσωμάτωση εσόδων από τις επενδύσεις της εταιρείας σε logistics, καθώς και στη μείωση των συγκριτικών εσόδων του πρώτου εξαμήνου του 2021 εξαιτίας των υποχρεωτικών μειώσεων ενοικίων λόγω μέτρων κατά του Covid-19.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA του πρώτου εξαμήνου 2022 ανήλθαν σε 3 εκατ. ευρώ, έναντι 1,7 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,4 εκατ. ευρώ, έναντι 1,3 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 90%. Η εσωτερική αξία της μετοχής της εταιρείας (NAV/μετοχή) ανήλθε την 30ή Ιουνίου 2022 σε 2,62 ευρώ, από 2,52 ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2021,μετά και από την αποκοπή μερίσματος 0,075 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε στους δικαιούχους την 29η Απριλίου 2022.

Επενδύσεις 4 εκατ. ευρώ σε υπάρχοντα ακίνητα
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 η BriQ Properties πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 4 εκατ. ευρώ σε υπάρχοντα ακίνητα, ενώ τα κέρδη από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων ανήλθαν σε 4,9 εκατ. ευρώ.
Την 30ή Ιουνίου 2022 το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του ομίλου περιλάμβανε 27 ακίνητα συνολικής αξίας 130,7 εκατ. ευρώ, έναντι 27 ακίνητων αξίας 122 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 7,2%. Την 30ή Ιουνίου 2022 η εύλογη αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ακινήτων ανερχόταν σε 128,4 εκατ. ευρώ, έναντι 120,8 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Η κατανομή των ακινήτων
Η κατανομή της αξίας των επενδυτικών ακινήτων της εταιρείας στο τέλος του πρώτου εξαμήνου ήταν: 48% σε κτίρια αποθήκευσης και διανομής (logistics),
28% σε κτίρια γραφείων, 20% σε ξενοδοχεία και 4% σε λοιπές κατηγορίες ακινήτων. Για το σύνολο του έτους 2022, η διοίκηση της εταιρείας αναμένει ότι τα οικονομικά της αποτελέσματα θα εμφανίσουν αύξηση σε σύγκριση με τα προηγούμενα δύο έτη (2021 και 2020), όπου τα έσοδα επηρεάστηκαν από τα υποχρεωτικά μέτρα μείωσης των ενοικίων λόγω πανδημίας Covid-19, καθώς και λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων από τις αναπτύξεις σε κέντρα logistics.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build