Αλουμύλ: Έσπασε το φράγμα των 200 εκατ. στο α’ εξάμηνο

Το φράγμα των 200 εκατομμυρίων ευρώ έσπασε ο τζίρος του ομίλου Αλουμύλ στο πρώτο εξάμηνο του 2022 (205,9 εκατ.), ξεπερνώντας κατά πολύ (+46,5%) τα 140,5 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2021, ενώ κατά την ίδια χρονική περίοδο υπερδιπλασιάστηκε το EBITDA της εταιρείας, από τα 19,5 εκατ. ευρώ του α’ εξαμήνου 2021 στα 39,8 εκατ. ευρώ. Κατά το α’ εξάμηνο του 2022, ο όμιλος εμφάνισε κέρδη προ φόρων 30,4 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 11 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου (+175,9%), ενώ κέρδη εμφανίζουν και τα αποτελέσματα μετά φόρων, ύψους 25,3 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 9,1 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου (+178,3%).

Οι επενδύσεις του εξαμήνου
Στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους, ο όμιλος Αλουμύλ προχώρησε συντηρητικά στην επέκταση των εγκαταστάσεών του και τη βελτίωση του μηχανολογικού εξοπλισμού που κρίθηκαν αναγκαίες. Οι προσθήκες παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου ανήλθαν σε 6,7 εκατ. ευρώ περίπου. Σχεδόν το μισό από αυτό το ποσό (3,2 εκατ. ευρώ) αφορούσε σε πρόσθετες κτιριακές εγκαταστάσεις και προμήθεια μηχανημάτων για τη μητρική εταιρεία, ενώ ακόμα 800.000 ευρώ επενδύθηκαν για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων για τη μητρική εταιρεία. Πραγματοποιήθηκαν επίσης επενδύσεις στις θυγατρικές εταιρείες Alumil YU Industry της Σερβίας (209.000 ευρώ κυρίως για προμήθεια μηχανημάτων), Alpro Vlasenica της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (766.000 ευρώ για κτιριακές εγκαταστάσεις), Μπι Εμ Πι Πλαστικά Ελλάδος (338.000 ευρώ κυρίως για προμήθεια μηχανημάτων) και Alumil Group Ltd της Κύπρου (120.000 ευρώ για προμήθεια λοιπού εξοπλισμού).

Οι προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο
Αναφορικά με το τρέχον εξάμηνο, η διοίκηση της Αλουμύλ επισημαίνει πως, λόγω των επιπτώσεων από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ελλοχεύει ο κίνδυνος έμμεσων επιπτώσεων στις δραστηριότητες του ομίλου, εξαιτίας της μείωσης του διαθεσίμου εισοδήματος των νοικοκυριών και της πιθανής́ αύξησης των λειτουργικών εξόδων, και έχει προβεί στις δέουσες ενέργειες, προκειμένου να υπαχθεί σε καθεστώς προτεραιοποίησης στην προμήθεια φυσικού αερίου, εντασσόμενη στις «Σημαντικές Βιομηχανίες» του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Σημειώνεται ότι η θυγατρική εταιρεία του ομίλου στην Ουκρανία (Alumil LLC) περιόρισε τη λειτουργία της λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή, ενώ η θυγατρική εταιρεία στη Ρωσία (Alumil YUG) συνεχίζει τη λειτουργία της, χωρίς ουσιαστικά προβλήματα. Λόγω του περιορισμένου μεγέθους των δύο αυτών θυγατρικών εταιρειών στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, δεν αναμένεται σε κάθε περίπτωση να υπάρξει σημαντική ζημία στα αποτελέσματα και στη λειτουργία του ομίλου.

«Η Αλουμύλ διέκρινε έγκαιρα τις ευρύτερες επιπτώσεις της πρωτόγνωρης ενεργειακής κρίσης και των εντονότατων πληθωριστικών πιέσεων. Και όχι μόνο διατηρήθηκε αλώβητη, αλλά κατέγραψε ακόμα πιο εντυπωσιακές επιδόσεις, πετυχαίνοντας νέα ιστορικά επίπεδα κύκλου εργασιών, EBITDA και κερδοφορίας. Όμως, δεν εφησυχάζουμε. Αντίθετα σχεδιάζουμε τη μετάβαση σε ακόμη πιο αυξημένα οικονομικά μεγέθη, σε απόλυτη ταύτιση και με τους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους που έχουμε θέσει», δήλωσε ο πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος της Αλουμύλ, Γεώργιος Μυλωνάς.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

ΕλβαλΧαλκόρ: Ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων με 1,96 δισ. στο εξάμηνο

Σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 45,8%, στα ιστορικά υψηλά των 1.960 εκατ. ευρώ, κατέγραψε ο όμιλος ΕλβαλΧαλκόρ στο πρώτο εξάμηνο του 2022, σε σύγκριση με τα 1.344 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, οδηγούμενη από την αύξηση του όγκου πωλήσεων, κυρίως στον κλάδο αλουμινίου, τις αυξημένες τιμές των μετάλλων και τις αυξημένες τιμές κατεργασίας. Πιο συγκεκριμένα, οι τιμές των μετάλλων στον δείκτη London Metal Exchange ήταν αυξημένες σε σύγκριση με τη αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, με τη μέση τιμή του αλουμινίου να διαμορφώνεται στα 2.817 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 51,1% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο 2021) και τη μέση τιμή του χαλκού να διαμορφώνεται στα 8.922 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 18,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021).

Αναφορικά με τον όγκο πωλήσεων, παρουσίασε αύξηση κατά 9,2%, καθώς ο όμιλος εκμεταλλεύτηκε την ισχυρή ζήτηση κυρίως σε τομείς που σημειώνουν μεγάλη ανάπτυξη λόγω των παγκόσμιων μεγατάσεων βιωσιμότητας και στους οποίους έχει επικεντρώσει τις επενδύσεις του, όπως ο κλάδος της συσκευασίας αλουμινίου. Σε επίπεδο πωλήσεων, ο κλάδος του αλουμινίου σημείωσε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 62,5%, με αποτέλεσμα να φτάσει στα 982,4 εκατ. ευρώ έναντι 604,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, ενώ ο κύκλος εργασιών του κλάδου χαλκού ανήλθε στα 977,3 εκατ. ευρώ έναντι 739,4 εκατ. ευρώ.

Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανόδου των επιτοκίων
Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη a-EBITDA βελτιώθηκαν κατά 87,2% και ανήλθαν στα επίπεδα των 159,6 εκατ. ευρώ, έναντι 85,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, οδηγούμενα από τις βελτιωμένες τιμές κατεργασίας και την αύξηση του όγκου πωλήσεων. Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 18,5 εκατ. ευρώ, έναντι 14,4 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη εξαμηνιαία περίοδο του 2021. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην αύξηση του καθαρού δανεισμού, ως αποτέλεσμα των αυξημένων αναγκών για κεφάλαιο κίνησης. Οι αυξημένες τιμές των μετάλλων, οι υψηλοί όγκοι παραγωγής και πωλήσεων και η δημιουργία αποθέματος σε ημιέτοιμα, λόγω της προγραμματισμένης αναβάθμισης της πρέσας του Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων της εταιρείας που πλέον προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο, επηρέασαν το κεφαλαίο κίνησης του ομίλου, γεγονός που σε συνδυασμό με το υψηλό επενδυτικό πρόγραμμα, οδήγησαν σε αύξηση του καθαρού δανεισμού κατά 262 εκατ. ευρώ έναντι της 31ης Δεκεμβρίου 2021.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εντός του πρώτου εξαμήνου η εταιρεία ξεκίνησε τη χρήση τεχνικών αντιστάθμισης ταμειακών ροών επιτοκίων (interest rate swaps) για δανειακές υποχρεώσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο, με σκοπό την αντιμετώπιση της ανοδικής πορείας των επιτοκίων και την εξομάλυνση του χρηματοοικονομικού κόστους. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 121 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 85,8 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2021. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανέρχονται σε 119,1 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2022, από 83,6 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2021.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Η βραχυχρόνια μίσθωση ανεβάζει τις τιμές στις φοιτητικές κατοικίες

Μειωμένη διαθεσιμότητα που προκαλεί άνοδο των τιμών στις φοιτητικές κατοικίες φέρνει η εκμετάλλευση κατοικιών με τη μέθοδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων όπως προκύπτει από στοιχεία της Geoaxis. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα μισθώματα φέτος τον Σεπτέμβριο για να μπορέσει κάποιος να νοικιάσει ένα φοιτητικό σπίτι, αυξήθηκαν μεσοσταθμικά κατά 14,4% σε σύγκριση με το 2021. Επιπλέον τα διαθέσιμα φοιτητικά σπίτια μειώθηκαν σε σύγκριση με το 2017 καθώς ποσοστό μεταξύ 10% έως και 15% από αυτά αξιοποιούνται πλέον από τους ιδιοκτήτες τους στο πλαίσιο της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Εξετάζοντας επιμέρους πόλεις που παρουσιάζεται ανάγκη για στέγαση φοιτητών η Geoaxis αναφέρει ότι η Αθήνα έχει αυτή τη στιγμή τις υψηλότερες τιμές, ενώ ο Βόλος τις χαμηλότερες τιμές ενοικίασης σε τυπικά, παλαιά, φοιτητικά διαμερίσματα. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι οι ζητούμενες τιμές αυξήθηκαν μεστοσταθμικά κατά 44,4% φέτος σε σχέση με το 2017, με την Αθήνα για την ίδια περίοδο να παρουσιάζει αύξηση κατά 53,1%. Στο δείγμα εξετάζονται 6 συγκεκριμένες πόλεις: η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, το Ηράκλειο, ο Βόλος και η Κομοτηνή.

Στην Κομοτηνή τα πιο καινούργια σπίτια
Από πλευράς ηλικίας των παρεχόμενων διαμερισμάτων στη Θεσσαλονίκη εντοπίζονται τα παλαιότερα.
Τα φοιτητικά διαμερίσματα προς ενοικίαση στο κέντρο της συμπρωτεύουσας, έχουν διάμεση ηλικία τα 51 έτη, ακολουθεί η Αθήνα με 43 έτη, ο Βόλος με 36 έτη, το Ηράκλειο της Κρήτης με 35 έτη, η Πάτρα με 27 έτη. Τα νεότερα σπίτια συναντώνται στην Κομοτηνή με διάμεση ηλικία 21 ετών. Εξετάζοντας την επιφάνεια των σπιτιών στις έξι πόλεις, τα μεγαλύτερα διαμερίσματα είναι διαθέσιμα στη Θεσσαλονίκη και τον Βόλο με μέση επιφάνεια 50 τετραγωνικά μέτρα. Ακολουθούν η Αθήνα με μέση επιφάνεια 49 τ.μ., το Ηράκλειο με 45 τ.μ. και η Κομοτηνή με 42 τ.μ. Τη μικρότερη επιφάνεια σπιτιών συναντά κανείς στην Πάτρα με 40 τ.μ.

Η Geoaxis εκτιμά ότι η άνοδος της αξίας των μισθωμάτων για φοιτητικά διαμερίσματα σε συνδυασμό με την περιορισμένη προσφορά θα προσελκύσουν όλο και πιο έντονα το ενδιαφέρον από εγχώριες ΑΕΕΑΠ και επενδυτές ακινήτων τα επόμενα χρόνια. Ταυτόχρονα παρατηρεί ότι τα φοιτητικά ακίνητα μαζί με τα logistics centers, τα data centers και τους οίκους ευγηρίας έχουν αποδειχθεί ότι σε πανευρωπαϊκή βάση αποτελούν τα πιο ανθεκτικά ακίνητα ως προς τη διατήρηση των τιμών τους σε αντίθεση με τα εμπορικά καταστήματα και τα γραφεία χαμηλών προδιαγραφών.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build