--> 

ΚΑΣ: «Πράσινο φως» για παρεμβάσεις στο Κάστρο των Ιωαννίνων – Προσβάσιμο σε ΑμεΑ στο σύνολό του

Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ενέκρινε παρεμβάσεις στο Κάστρο των Ιωαννίνων που καθιστούν το μνημείο προσβάσιμο σε ΑμεΑ. Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά το υπουργείο Πολιτισμού, «με την αναβάθμιση της βορειοανατολικής Ακρόπολης και τη σύνδεσή της με τη νοτιοανατολική του Ιτς Καλέ, ενοποιείται και αναδεικνύεται ο αρχαιολογικός χώρος και το Κάστρο, ως ενιαίο μνημειακό σύνολο, καθολικά προσβάσιμο σε ΑμεΑ». Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της μελέτης για τη βορειοανατολική Ακρόπολη είναι η σύνδεση των προσβάσεων οι οποίες κατασκευάζονται στο πλαίσιο του έργου διαμόρφωσης της πλατείας Γλυκήδων και οδών Ιστορικού Προκοπίου, Γλυκήδων και Σουγδουρή στο Κάστρο Ιωαννίνων, που υλοποιεί ο δήμος Ιωαννιτών.

Με την αναδιαμόρφωση του δικτύου πεζοδρόμων, των κοινόχρηστων οδών και πλατειών, στην περιοχή του Κάστρου βελτιώνεται η πρόσβαση, μέχρι τη Νότια είσοδο της Ακρόπολης, μέσω ενός ομαλού πεζοδρόμου που επιτρέπει την κίνηση σε ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα. Όπως αναφέρει το υπουργείο Πολιτισμού το έργο «εξασφαλίζει την περιπατητική επικοινωνία μέσω της ανατολικής «βυζαντινής» πύλης της Ακρόπολης και τη σύντομη σύνδεση μεταξύ των δύο Ακροπόλεων του Κάστρου, παρέχοντας καθολική προσβασιμότητα των επισκεπτών στα Οθωμανικά Λουτρά και στην Οθωμανική Βιβλιοθήκη».

Νέες διαδρομές, μηχανικά μέσα ανάβασης και αναβατόριο ανοιχτής πλατφόρμας
Ξεκινώντας από τις δύο εισόδους της Ακρόπολης, στη βορειοανατολική Ακρόπολη σχεδιάζονται υπαίθριες διαδρομές που επιτρέπουν την πρόσβαση επισκεπτών, ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, στο κτίριο του Τζαμιού Ασλάν Πασά, στο παρακείμενο κτίριο του Μεντρεσέ, στους κοινόχρηστους χώρους υγιεινής αλλά και στο κτίριο της Εστίας. Οι παρεμβάσεις στον εσωτερικό χώρο της Βορειοανατολικής Ακρόπολης περιλαμβάνουν τη δημιουργία νέων διαδρομών – με σήμανση και για άτομα με προβλήματα όρασης – την ανακατασκευή καλντεριμιών για ομαλοποίηση των κλίσεών τους, τη συντήρηση υφιστάμενων διαδρομών και συνδέσεις με τις νέες διαδρομές.

Στα σημεία κατακόρυφης σύνδεσης η πρόσβαση διασφαλίζεται μέσω μηχανικών μέσων ανάβασης, ενώ οι επεμβάσεις στους χώρους του Μεντρεσέ είναι ενσωματωμένες στη μελέτη αποκατάστασης του μνημείου που είναι σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα, από την είσοδο της Νότιας πύλης έως την είσοδο του Τζαμιού Ασλάν, δημιουργείται διαδρομή ΑμεΑ σε ενιαία επίπεδη επιφάνεια, μέσα από την πύλη που καταλήγει στην εξωτερική διαδρομή ΑμεΑ στην πλατεία Γλυκήδων. Τέλος, τοποθετείται αναβατόριο ανοιχτής πλατφόρμας, που οδηγεί στο επίπεδο της οριζόντιας αυλής μπροστά στον Μεντρεσέ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Ο γόρδιος δεσμός της ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική που κρατάει καθηλωμένη τη εισηγμένη ΑΕΓΕΚ

Βασικό εμπόδιο στην άσκηση οποιασδήποτε μορφής επιχειρηματικής δραστηριότητας για τον όμιλο ΑΕΓΕΚ αποτελεί η στασιμότητα που εμφανίζεται στη θυγατρική της, ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική, η οποία παρουσιάζει σημαντικό ύψος οφειλών και εκκρεμεί η οικονομική της εξυγίανση. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εισηγμένη στο χρηματιστήριο ΑΕΓΕΚ έχει να δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις από το 2019 παρά την σχετική υποχρέωση που έχει από το νόμο, γεγονός που αποδίδεται από πηγές της αγοράς στην υφιστάμενη κατάσταση της ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική. Βασικοί μέτοχοι της ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική είναι η Πειραιώς και η Alpha Bank, ενώ ταυτόχρονα η έλλειψη φυσικού προσώπου στα διοικητικά πεπραγμένα της εταιρείας αποτελεί έναν ακόμα παράγοντα υστέρησης εξελίξεων και στρατηγικού σχεδιασμού που θα έφερνε την εταιρεία στην επόμενη μέρα.

Το καίριο χτύπημα σε σειρά προηγούμενων επεισοδίων, που προκάλεσε περαιτέρω εμπλοκή και στα πεπραγμένα της ΑΕΓΕΚ, δόθηκε το 2020 μετά την εξώδικη καταγγελία δύο ομολογιακών δανείων της συνδεδεμένης ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική από τις δύο τράπεζες, γεγονός που δημιούργησε δυσχέρειες και στον όμιλο ΑΕΓΕΚ, η οποία είναι ο εγγυητής των συγκεκριμένων δανείων ως μητρική εταιρεία. Η θυγατρική από την πλευρά της έχει να δημοσιεύσει ισολογισμό από τη χρήση του 2018, με αποτέλεσμα τα χέρια και της διοίκησης της ΑΕΓΕΚ να παραμένουν δεμένα, καθότι επίσης δεν μπορεί να δημοσιεύσει ισολογισμό ή και εταιρικό ισολογισμό. Θα θυμίσουμε ότι οι μετοχές του ομίλου ΑΕΓΕΚ βρίσκονται σε αναστολή από τον Ιούνιο του 2020.

Η πώληση των 610 στρεμμάτων στην οικογένεια Τσατσαρωνάκη
Πρόσφατα η θυγατρική της ΑΕΓΕΚ, Ελαφόνησος Α.Ε, πούλησε στην οικογένεια Τσατσαρωνάκη, γνωστή από τα προϊόντα παξιμαδιού «Το Μάννα», την έκταση που διατηρούσε σε παραθαλάσσια έκταση 610 στρεμμάτων στην παραλία Βουλισμένη Ελαφονήσου με το καταβληθέν τίμημα να ανέρχεται στο 1,75 εκατομμύρια ευρώ. Η συγκεκριμένη κίνηση αποτέλεσε μία κίνηση ικανοποίησης μέρους των απαιτήσεων προς τους δανειστές, η οποία προβάλει ωστόσο ως σταγόνα στον ωκεανό των συνολικών υποχρεώσεων που διατηρεί η ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική. Η θυγατρική ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική έχει ως προνομιούχο μέτοχο τον όμιλο Ελλάκτωρ με 80%, ενώ το υπόλοιπο 20% των μετοχών ανήκει στην ΑΕΓΕΚ. Επιπλέον, ΑΕΓΕΚ και ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική διατηρούν διαφορετική σύνθεση στα διοικητικά τους συμβούλια. Επομένως οι αποφάσεις λαμβάνονται από το εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο ξεχωριστά και χωρίς καμία εμπλοκή μεταξύ τους. Σε ό,τι αφορά την Άκτωρ ως προνομιούχο μέτοχο δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Το 80% που έχει στην κατοχή του ο Άκτωρας, είναι αυτό που απέκτησε από την Alpha Bank και την Πειραιώς το 2013, με την μετατροπή των μετοχών σε προνομιούχες άνευ ψήφου. Προϋπόθεση για την απεμπλοκή της κατάστασης είναι η κατάρτιση ενός επιχειρηματικού σχεδίου από πλευράς της ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική με στόχο την οικονομική της εξυγίανση, λύνοντας ταυτόχρονα τον γόρδιο δεσμό.

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 202 εκατομμυρίων ευρώ
Να σημειωθεί ότι στο τέλος του 2018, οπότε είναι δημοσιευμένες και οι τελευταίες οικονομικές καταστάσεις, το ύψος των βραχυπρόθεσμων δανείων της ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική ανερχόταν στα 202,29 εκατ. ευρώ. Βασικοί ομολογιούχοι δανειστές της ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική είναι η Alpha Bank και η Πειραιώς, ταυτόχρονα βασικοί μέτοχοι και της μητρικής ΑΕΓΕΚ. Η εταιρεία διατηρούσε κυρίως κατά το παρελθόν εμπλοκή σε δημόσια έργα αλλά και σε οδικά όπως η Εγνατία Οδός ή σε έργα για λογαριασμό της ΔΕΗ. Ένα από τα χαρακτηριστικότερα έργα στα οποία συμμετείχε ήταν αυτό του μετρό της Θεσσαλονίκης, από το οποίο τέθηκε εκτός δίκην της σωρείας οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Οι πόροι της ΑΕΓΕΚ προέρχονται στο σύνολό τους από την ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική, γεγονός που εξηγεί την άτυπη ομηρία στην οποία βρίσκεται ο εισηγμένος όμιλος. Έτσι, εάν δεν υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εξυγίανσης που θα εκπονήσει η θυγατρική και θα εγκρίνει η μητρική, η εικόνα θα παραμένει αυτή που είναι έως και σήμερα. Συν τοις άλλοις η ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική διατηρεί εκτός από δικαστικές διεκδικήσεις για έργα που έχει συμμετάσχει κατά το παρελθόν και απαιτήσεις από έργα του Δημοσίου, προσδοκώντας σε έσοδα από αυτές.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Ποιες εταιρείες μοιράζονται τις προμήθειες επίπλων σε υπουργεία και ΑΑΔΕ

Πέντε εταιρείες θα μοιραστούν το μεγαλύτερο μέρος από τον διαγωνισμό εκατ. ευρώ για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες φορέων του Δημοσίου, όπως προκύπτει από τις σχετικές αποφάσεις του υπουργείου Ανάπτυξης για την κατακύρωση των επιμέρους τμημάτων του σχετικού διαγωνισμού που έτρεξε στα τέλη του 2020 και στις αρχές του 2021. Ο διαγωνισμός αφορούσε στην προμήθεια συνολικά 56.159 τεμαχίων επίπλων γραφείου, μέγιστης εκτιμώμενης αξίας 9.159.190 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες για διάφορα υπουργεία και για την Ανώτατη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ειδικότερα:
• Το α’ τμήμα του διαγωνισμού, μέγιστης εκτιμώμενης αξίας 141.547 ευρώ, αφορούσε σε κρεμάστρες και κατακυρώθηκε στην εταιρεία Κ. Παπαναστασίου ΑΒΕΕ, με συνολική αξία κατακύρωσης 53.763,92 ευρώ.
• Το β’ τμήμα του διαγωνισμού, μέγιστης εκτιμώμενης αξίας 2.188.082 ευρώ, αφορούσε σε βιβλιοθήκες και κατακυρώθηκε στην εταιρεία menexes, με συνολική αξία κατακύρωσης 1.209.168 ευρώ.
• Για το γ’ τμήμα του διαγωνισμού, μέγιστης εκτιμώμενης αξίας 346.917 ευρώ, που αφορούσε σε καναπέδες, δεν έχει ακόμα εκδοθεί απόφαση.
• Το δ’ τμήμα του διαγωνισμού, μέγιστης εκτιμώμενης αξίας 768.613 ευρώ, αφορούσε σε συρταριέρες και κατακυρώθηκε στην εταιρεία Νικόπουλος Χρήστος του Δημητρίου, με συνολική αξία κατακύρωσης 485.668,57 ευρώ.
• Το ε’ τμήμα του διαγωνισμού, μέγιστης εκτιμώμενης αξίας 226.430 ευρώ, αφορούσε σε τραπέζια και κατακυρώθηκε στην εταιρεία menexes με συνολική αξία κατακύρωσης 141.469 ευρώ, όσον αφορά στο κομμάτι των υπουργείων, και στην εταιρεία Ζουμπουλάκης Προμήθειες για το κομμάτι της ΑΑΔΕ, με συνολική αξία κατακύρωσης 75.640 ευρώ.
• Το στ’ τμήμα του διαγωνισμού, μέγιστης εκτιμώμενης αξίας 1.153.875 ευρώ, αφορούσε σε γραφεία και κατακυρώθηκε στην εταιρεία menexes, με συνολική αξία κατακύρωσης 768.979 ευρώ.
• Τέλος, το ζ’ τμήμα του διαγωνισμού, μέγιστης εκτιμώμενης αξίας 167.040 ευρώ, αφορούσε σε υποπόδια και κατακυρώθηκε στην εταιρεία Πλαίσιο, με συνολική αξία κατακύρωσης 66.235,40 ευρώ.
Σημειώνεται ότι εκκρεμούν ακόμα τα δύο τελευταία τμήματα του διαγωνισμού: το η’ τμήμα, μέγιστης εκτιμώμενης αξίας 2.053.502 ευρώ, που αφορά σε περιστρεφόμενα καθίσματα, και το θ’ τμήμα, μέγιστης εκτιμώμενης αξίας 1.213.217 ευρώ, που αφορά σε καθίσματα-πολυθρόνες.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build