--> 

«Προ των πυλών» η ρήτρα αναπροσαρμογής στις δημόσιες συμβάσεις

Εισαγωγή ρήτρας αναθεώρησης τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προβλέπει το άρθρο 7 του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη βουλή. Προϋπόθεση ωστόσο αποτελεί η αναθέτουσα αρχή να διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής. Με τη ρήτρα ορίζονται οι δυνατότητες αναπροσαρμογής του τιμήματος, ώστε να είναι γνωστές στους διαγωνιζόμενους ήδη από την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση οι ρήτρες αναπροσαρμογής του τιμήματος μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές, υπό τον ορό ότι θα είναι σαφείς, συγκεκριμένες, θα αποτυπώνονται με μαθηματικό τύπο και θα αιτιολογούνται βάσει των ιδιαιτεροτήτων της συμβάσης ή εφόσον οι τιμές των αγαθών προκύπτουν δυναμικά μέσω αναφοράς σε στοιχειά επισήμων παρατηρητήριων τιμών.

Ο υπολογισμός της αναπροσαρμογής – Οι δύο τύποι
Στα έγγραφα της συμβάσης για την αναπροσαρμογή της τιμής θα εφαρμόζεται ο τύπος: Τ = Τ προσφοράς Χ (1 ± ΔΤΚ). Όπου ΔΤΚ: ο δείκτης τιμών καταναλωτή σε ετησία βάση της συγκεκριμένης κατηγορίας στην οποία υπάγονται τα αγαθά, όπως έχει ανακοινωθεί από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τον μήνα που προηγείται του χρόνου παράδοσης των αγαθών. Τ προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση. Τ: η αναπροσαρμοσμένη τιμή.

Σημειώνεται ότι η αναπροσαρμογή τιμής εφαρμόζεται αν, κατά τον χρόνο παράδοσης των αγαθών, συντρέχουν αθροιστικά οι συνθήκες: i) έχουν παρέλθει δώδεκα μήνες τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προφορών, που καθορίζεται στα έγγραψα σύμβασης, ii) o δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι μικρότερος από -1% και μεγαλύτερος από 3% και iii) η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή αναπροσαρμογής τιμής.

«Στα έγγραφα σύμβασης της μπορεί να προβλέπεται άλλος αναπροσαρμογής της τιμής εφόσον αυτός είναι σαφής, συγκεκριμένος, αποτυπώνεται μαθηματικά και αιτιολογείται ειδικά βάσει των ιδιαιτεροτήτων σύμβασης ή εφόσον οι τιμές των αγαθών υπολογίζονται, βάσει επίσημων τιμών αναφοράς», αναφέρεται στο σχέδιο νόμου. Ωστόσο, για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης κτιρίων ορίζεται ότι τιμή αναπροσαρμόζεται υποχρεωτικά σύμφωνα με τον τύπο: = Τ προσφοράς (1 ± α). Όπου α: αύξηση του κατώτατου μισθού εργαζόμενου σε σχέση με αυτόν που ίσχυε κατά καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, Τ προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και Τ: η αναπροσαρμοσμένη τιμή. Η αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται αν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Reds: Στο κάδρο αναχρηματοδότηση του δανεισμού – Πόσο κοστίζει στα κέρδη η Ακαδημία Πλάτωνος

Σε προχωρημένες συζητήσεις με την Εθνική Τράπεζα, με τη συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς βρίσκεται η Reds. Οι συζητήσεις έχουν ως αντικείμενο την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της θυγατρικής του ομίλου Ελλάκτωρ κατά 36 εκατομμύρια ευρώ με μειωμένο επιτόκιο σε σχέση με το σημερινό καθώς και με ευνοϊκότερους όρους δανεισμού, όπως ανέφερε ο Γιώργος Κωνσταντινίδης στο πλαίσιο της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Ταυτόχρονα εξετάζεται ως συμπληρωματικό μέτρο η επέκταση του ποσού της αναχρηματοδότησης με βελτιωμένους όρους και με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας. Θυμίζουμε ότι ο συνολικός δανεισμός για τον όμιλο Reds στο τέλος του 2021 ήταν ύψους 33,65 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα 23 εκατ. ευρώ από 28,6 εκατ. ευρώ το 2020.
Ζημίες 3,5 εκατ. ευρώ από κέρδη 0,7 εκατ. ευρώ έφερε η απομείωση του ακινήτου στην Ακαδημία Πλάτωνος

Mήλον της έριδος συνεχίζει να αποτελεί το ακίνητο της Reds στην Ακαδημία Πλάτωνος. Το συγκεκριμένο ακίνητο τελεί υπό καθεστώς μακρόχρονης δέσμευσης με την εταιρεία να έχει καταθέσει αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου, ζητώντας οικονομική αποζημίωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Reds έχει προχωρήσει σε απομείωση της αξίας του ακινήτου, γεγονός που το 2021 επέφερε ζημίες μετά από φόρους για τη μητρική εταιρεία Reds, ύψους 3,5 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών μετά από φόρους 0,7 εκατ. ευρώ το 2020.

Ταυτόχρονα όμως η Reds έχει προσφύγει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των αρμοδίων αρχών του υπουργείου Πολιτισμού, επικαλούμενη τη μη έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν στην αναγκαστική απαλλοτρίωση του συγκεκριμένου ακινήτου. Όπως ανέφερε σχετικά ο διευθύνων σύμβουλος της Reds, Γιώργος Κωνσταντινίδης, η απαλλοτρίωση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2022, όπως τουλάχιστον έχουν δεσμευτεί προς την εταιρεία οι αρχές του υπουργείου Πολιτισμού.

Το εν λόγω οικόπεδο επιφανείας 8.094 τετραγωνικών μέτρων βρίσκεται στην Ακαδημία Πλάτωνος, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, σε κοντινή απόσταση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στα γραφεία της Alpha Bank και της Εθνικής Τράπεζας. Οι χρήσεις γης του οικοπέδου επιτρέπουν την κατασκευή γραφειακών χώρων. Σημειώνεται πως για το συγκεκριμένο ακίνητο παρά το γεγονός ότι δεσμεύεται από το Δημόσιο ήδη από το 2011, οι δύο πλευρές δεν έχουν καταλήξει σε διακανονισμό που να τις ικανοποιεί αμφίδρομα.

Θέμα χρόνου η πλήρης μίσθωση του Smart Park
Θέμα χρόνου αποτελεί η πλήρης μίσθωση του εμπορικού κέντρου Smart Park και των διαθέσιμων χώρων του. Έως αυτή τη στιγμή καλύπτεται το 98% των εμπορικών χώρων και σύμφωνα με τη διοίκηση της Reds εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η μίσθωση κατά 100% των εγκαταστάσεων. Σημειώνεται ότι η συνολική επιφάνεια του Smart Park ανέρχεται στα 53.000 τ.μ. Την ίδια στιγμή εξετάζεται το ενδεχόμενο αγοράς οικοπέδων από εταιρείες του ομίλο Ελλάκτωρ αλλά και από τρίτους ιδιοκτήτες, οι οποίες βρίσκονται πέριξ του πάρκου. Όπως είχαμε αναφέρει σχετικά το Build, σχεδιάζεται η δημιουργία – μεταξύ άλλων και – τουριστικών αναπτύξεων, που θα αυξήσουν την αποδοτικότητα του εμπορικού πάρκου. Στις χρήσεις που θα δημιουργηθούν δεν αποκλείονται αυτές των data centers ή και των logistics. Εκκρεμεί ωστόσο ο καθορισμος τους.

Ως προς την εξέλιξη του Cambas Project στην Κάντζα, προηγήθηκε η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος πολεοδομικής έγκρισης και ακολούθησε τον Απρίλιο του 2021 η επικαιροποίηση του business plan. Αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η τελική διαμόρφωση του master plan της επένδυσης, ενώ η Reds πρόκειται να προχωρήσει ακολούθως στην έκδοση των οικοδομικών αδειών, με ορίζοντα υλοποίησης της επένδυσης σε χρονικό διάστημα τριετίας.

Στις Γούρνες και σε ό,τι αφορά τη διαδικασία για την αξιοποίηση της παραθαλάσσιας έκτασης της πρώην αμερικανικής βάσης Κρήτης, εκκρεμεί η αγορά των μετοχών της εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV) που θα συσταθεί από το ΤΑΙΠΕΔ. Σε αυτήν θα εισφερθεί το ακίνητο στις Γούρνες, προκειμένου να διαμορφωθεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυτής. Ταυτόχρονα προχωρούν οι ενέργειες για τη σύνταξη του business plan και του master plan για την εν λόγω επένδυση. Στην έκταση προβλέπεται μία σειρά από αναπτύξεις όπως καζίνο, σύνθετα τουριστικά καταλύματα, χώρους συνεδρίων και εκθέσεων, γραφεία και εμπορικοί χώροι.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Elpen: Τι περιλαμβάνει η επένδυση των 50 εκατ. ευρώ για νέο εργοστάσιο στην Κερατέα και εργαστήριο έρευνας στα Σπάτα

Το πράσινο φως άναψε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη χορήγηση κινήτρων και ενισχύσεων στη φαρμακευτική εταιρεία Elpen για την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου συνολικού ενισχυόμενου κόστους 50.724.608 ευρώ. Το αντικείμενο της επένδυσης, η οποία έχει ενταχθεί στην κατηγορία «Στρατηγικές Επενδύσεις 2» (επενδύσεις άνω των 30 εκατ. ευρώ που δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον πενήντα νέες Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) αναπτύσσεται σε τρεις διακριτές δράσεις, οι δύο εκ των οποίων παρουσιάζουν κατασευαστικό ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα:

– Η Δράση 1 αφορά στην έρευνα και ανάπτυξη νέων υπερ-γενόσημων φαρμακευτικών μορφών για τη θεραπεία οξέων και χρόνιων νοσημάτων του αναπνευστικού συστήματος, – Η Δράση 2 αφορά στην κατασκευή νέου εργοστασίου στο Βιοτεχνικό Πάρκο Κερατέας, για την παραγωγή και προώθηση νέων υπερ-γενόσημων φαρμακευτικών μορφών για τη θεραπεία οξέων και χρόνιων νοσημάτων του αναπνευστικού συστήματος, και  – H Δράση 3 αφορά στην κατασκευή νέου εργαστηρίου πειραματικής –εφαρμοσμένης βιοϊατρικής έρευνας και εκπαίδευσης στο Επιχειρηματικό Πάρκο «Πέτρα 4 Γιαλού – Βούλια – Προκαλήσι» στα Σπάτα.

Οι προβλεπόμενες δαπάνες
Για τη δημιουργία του νέου εργοστασίου στην Κερατέα (Δράση 2) προβλέπονται επενδυτικές δαπάνες ύψους 6.738.750 ευρώ για τις κτιριακές καταστάσεις παραγωγής, 8.671.208 ευρώ για μηχανήματα, όργανα και εξοπλισμό παραγωγής, 651.340 ευρώ για συστήματα πληροφορικής και 100.000 ευρώ για ειδικές εγκαταστάσεις παραγωγής. Για τη δημιουργία του πειραματικού και ερευνητικού κέντρου στα Σπάτα (Δράση 3) προβλέπονται μεταξύ άλλων επενδυτικές δαπάνες ύψους 8.746.120 ευρώ για τις κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού και Συνεδριακού Κέντρου, 3.817.190 ευρώ για τις κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του Πειραματικού και Ερευνητικού Κέντρου, και 1.587.378 ευρώ για δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού. Τέλος, στη Δράση 1 περιλαμβάνονται επενδυτικές δαπάνες ύψους 1.063.250 ευρώ για κτιριακές εγκαταστάσεις και 1.490.000 ευρώ για ειδικές εγκαταστάσεις. Για την υλοποίηση της επένδυσης, η Elpen θα λάβει επιχορήγηση δαπανών έρευνας και ανάπτυξης 11 εκατ. ευρώ και φοροαπαλλαγές ύψους 2,87 εκατ. ευρώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build