Mapei Hellas: Αύξηση τζίρου και νέες επενδύσεις το 2021

Ανοδική πορεία ακολούθησαν το 2021 οι πωλήσεις της Mapei Hellas, παρά τις προκλήσεις, με την εταιρεία να αποδίδει εν μέρει την άνοδο αυτή στη στρατηγική της που συμπεριέλαβε μεταξύ άλλων τη στήριξη της πελατειακής βάσης, εφαρμόζοντας μία ήπια πιστωτική και τιμολογιακή πολιτική. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Mapei Hellas, στον τομέα των πωλήσεων το 2021 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 22.277.154,81 ευρώ (2020: 19.231.74,80 ευρώ), αυξημένος κατά 15,84% σε ετήσια βάση, και παράλληλα η εταιρεία ενίσχυσε την αποδοτικότητά της, βελτιώνοντας το μικτό περιθώριο κέρδους από 6.537.560,24 ευρώ για τη χρήση 2020 σε 7.154.365,96 ευρώ για τη χρήση 2021 ή κατά 9,43%.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων μειώθηκαν κατά 15,38% σε σχέση με το 2020 και ανήλθαν σε 768.986,76 ευρώ, έναντι 908.784,82 ευρώ, λόγω της αύξησης των εξόδων διοίκησης και διάθεσης, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη ποσού 568.314,85 ευρώ, έναντι κερδών μετά φόρων ποσού 821.924,050 ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 30,86%. Η μείωση των κερδών μετά φόρων οφείλεται στην αύξηση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης καθώς και στην αύξηση του φόρου εισοδήματος.

Οι επενδύσεις της Mapei Hellas
Τo 2021 η Mapei Hellas έθεσε σε εφαρμογή σημαντικό επενδυτικό έργο το οποίο περιλαμβάνει μία νέα Μονάδα Παραγωγής Κονιαμάτων και την επέκταση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διανομής. Η συνολική αξία των νέων επενδύσεων ανέρχεται σε 7.000.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση των επενδύσεων θα καλυφθεί με εισφορά των μετόχων (4.000.000 ευρώ) με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και 3.000.000 ευρώ με τραπεζικό δανεισμό. Η εταιρεία υπέβαλε αίτηση στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου που αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας της Μονάδας Παραγωγής Κονιαμάτων.

Η συνολική επιχορήγηση με μορφή φορολογικής απαλλαγής που της εγκρίθηκε ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ. Η εταιρεία έχει θέσει σε εφαρμογή από το 2020 και επεκτείνει στρατηγικής σημασίας επένδυση μονάδας θραύσης ανθρακικού ασβεστίου ύψους 4,5 εκατ. ευρώ, με την επέκταση να αφορά εγκατάσταση σε λατομείο για την εξόρυξη πρώτης ύλης. Η επένδυση αυτή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2022, θα ενισχύσει τη θέση της εταιρείας στον κλάδο την αυτονομία και τη διαπραγματευτική της δύναμη. Παράλληλα, από το 2021 η Mapei Hellas έθεσε σε λειτουργία νέο κέντρο αποθήκευσης και διανομής στη Θεσσαλονίκη, ενισχύοντας το δίκτυο πωλήσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Να σημειωθεί ακόμα ότι από τον Ιανουάριο του 2021 προστέθηκε στην οργανωτική δομή της εταιρείας τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, και οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη το 2021 ανήλθαν σε 25.000 ευρώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Μυτιληναίος: Πέντε μήνες πριν παρέδωσε το τμήμα του περιπετειώδους δικτύου «Άκτιο-Αμβρακία»

Εντός του 2023 παραδίδεται το σύνολο του οδικού έργου Άκτιο-Αμβρακία, μήκους 49 χιλιομέτρων που διήλθε συμπληγάδων για να φτάσει στη σημερινή του μορφή. Το συγκεκριμένο κατασκευαστικό project ξεκίνησε το 2008 για να συναντήσει εμπόδια όπως η διάλυση εργολαβιών και οι επαναδημοπρατήσεις του, έως την υπογραφή σύμβασης με τον όμιλο Μυτιληναίου τον Νοέμβριο του 2020. Ο νέος οδικός άξονας είχε αρχικό προϋπολογισμό 150 εκατομμυρίων ευρώ όταν ξεκίνησε η δημοπράτησή του. Από το 2008 και ύστερα εμπόδια όπως αρχαιολογικά ζητήματα καθώς και θέματα απαλλοτριώσεων, ήρθαν να θέσουν προσκόμματα στην εξέλιξή του.

Στη συνέχεια ανέλαβαν ανάδοχοι οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Άκτωρ με κοινοπραξία που είχαν συστήσει. Ωστόσο, η προσφυγή της ιταλικής GD Infrastructure διέκοψε εκ νέου την υλοποίησή του. Ακολούθησε κύκλος εκατέρωθεν προσφυγών. Εν τέλει η διενέργεια νέου διαγωνισμού οδήγησε στην υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δημοσίου και της Μυτιληναίος τον χειμώνα του 2020, με αντικείμενο την ολοκλήρωση του οδικού άξονα Άκτιο – Αμβρακία. Την εκτέλεση των εργασιών ανέλαβε ο Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Μυτιληναίος (πρώην ΜΕΤΚΑ). Το ενδιαφέρον σε όλα τα παραπάνω είναι ότι ο προϋπολογισμός του έργου που ανέλαβε η Μυτιληναίος ανήλθε στα 160,5 εκατομμύρια ευρώ.

Παράδοση πέντε μήνες νωρίτερα από τη συμβατική προθεσμία
Την Παρασκευή ο όμιλος Μυτιληναίου εγκαινίασε το πρώτο τμήμα του έργου που ανέλαβε. υλοποιώντας την παράκαμψη της Αμφιλοχίας με μήκος 17,4 χιλιομέτρων πέντε μήνες νωρίτερα από την συμβατική προθεσμία. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και το υπόλοιπο τμήμα της κατασκευής του οδικού άξονα Ακτίου – Αμβρακίας, που περιλαμβάνει 17 χιλιόμετρα διαδρομής καθώς και ένα ακόμη χιλιόμετρο που θα συνδέει το αεροδρόμιο του Ακτίου με την ήδη αποπερατωμένη εργολαβία του αυτοκινητοδρόμου. Η παράκαμψη της Αμφιλοχίας έρχεται να κάνει πιο σύντομο κατά περίπου 20 λεπτά το ταξίδι προς Λευκάδα και Πρέβεζα, παρακάμπτοντας την Αμφιλοχία. Ο νέος αυτοκινητόδρομος αποτελείται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, με πλάτος 3,5 μέτρων η καθεμία καθώς και μία λωρίδα καθοδήγησης ανά κατεύθυνση με πλάτος 0,50 μέτρων και κεντρική διαχωριστική νησίδα με λωρίδες καθοδήγησης 2 μέτρων. Το συνολικό πλάτος ανέρχεται στα 17 μέτρα.

Τα χαρακτηριστικά του έργου που παραδόθηκε
Στο τμήμα του έργου που παραδόθηκε, περιλαμβάνεται η απευθείας σύνδεση των δύο αυτοκινητοδρόμων Ακτίου – Αμβρακίας και Ιονίας Οδού, ο ανισόπεδος κόμβος Κ11, οκτώ τεχνικά άνω και κάτω διαβάσεων, σύνθετα γεωτεχνικά έργα σταθεροποίησης των ορυγμάτων με οπλισμένα αντίβαρα πρανών ορυγμάτων, συρματοκιβώτια και οπλισμένη γη. Ο οδικός άξονας Ακτίου – Αμβρακίας, συνδέεται με το ελληνικό διευρωπαϊκό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων.

Μητσοτάκης: Το πρόβλημα της Αμφιλοχίας λύνεται
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε σε μία σειρά από έργα που ήταν βαλτωμένα στα γρανάζια της εθνικής γραφειοκρατίας, τα οποία με υπομονή ξέμπλεξαν οι φορείς της κυβέρνησης. «Το αποτέλεσμα είναι ότι μετακινηθήκαμε από τις μακέτες και τα σχέδια σε έργα που αλλάζουν την ελληνική επικράτεια».
«Το έργο είναι σημαντικό για όλη την δυτική Ελλάδα, ειδικά όμως για την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, καθώς η πόλη καθίσταται αδιάβατη το καλοκαίρι από τα φορτηγά που διέρχονταν από την Αμφιλοχία. Το πρόβλημα αυτό λύνεται με το τμήμα του έργου που παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία».

Μυτιληναίος: Δε διστάσαμε ούτε μία στιγμή
Όπως ανέφερε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ομίλου Μυτιληναίος, Βαγγέλης Μυτιληναίος, «αναλάβαμε το Άκτιο-Αμβρακία υπό ιδιαίτερες συνθήκες. Το έργο αντιμετώπιζε ήδη σημαντικές δυσκολίες και πλέον είχαμε να αντιμετωπίσουμε και εξωγενείς κρίσεις που θα μας δυσκόλευαν. Δεν διστάσαμε ούτε μία στιγμή. H Μυτιληναίος παραδίδει πάντα έγκαιρα και με συνέπεια τα έργα που αναλαμβάνει, με υψηλά στάνταρ ποιότητας και σεβασμό στους πολίτες που θα τα χρησιμοποιήσουν».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Özdisan: Άνοιξε το πρώτο της ευρωπαϊκό γραφείο στην Θεσσαλονίκη

Με ένα νέο γραφείο στην Θεσσαλονίκη, η τούρκικη εταιρεία Özdisan άνοιξε διάπλατα τις πόρτες της στην ευρωπαϊκή αγορά από τις 15 Ιουλίου 2022. «Πρόκειται για το πρώτο γραφείο της εταιρείας το οποίο ανοίγει εκτός Τουρκίας» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Μαρμαράς, Area Sales Manager της θυγατρικής εταιρείας στην Ελλάδα, στο Build. Αναφορικά, η Özdisan είναι μία εταιρεία η οποία έχει ως έδρα το πρώτο της υποκατάστημα στην Κωνσταντινούπολη από το 1995, με δραστηριοποίηση στο χώρο των ηλεκτρονικών και ανταλλακτικών υλικών από το 1980. «Ασχολείται με τη διάθεση και προμήθεια ηλεκτρονικού – ανταλλακτικού υλικού και την εξυπηρέτηση πελατών για συναρμολογήσεις ηλεκτρονικών μερών» δηλώνει ο κ. Μαρμαράς για την τούρκικη εταιρεία. Τα υπόλοιπα υποκαταστήματα της εταιρείας βρίσκονται στις Άγκυρα, Σμύρνη, Γκαζιαντέπ και Τυρολόη.

Eυρωπαϊκός προσανατολισμός μέσω της δημιουργίας νέου γραφείου «Έχουμε αρκετές αντιπροσωπείες στο portofolio και πλέον, η Özdisan αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί και στην ελληνική αγορά, ανοίγοντας επίσημο γραφείο για να υπάρχει βέλτιστη εξυπηρέτηση, πάντα ακολουθώντας τους νόμους της συγκεκριμένης χώρας που γίνεται η εκκίνηση. Δεν έχει γραφεία σε κάποια άλλη χώρα, αλλά εξυπηρετεί μέσω εξαγωγών παγκοσμίως» υπογραμμίζει ο Δημήτρης Μαρμαράς για το νέο βήμα της τούρκικης εταιρείας. Η Özdisan είναι επίσημα αντιπρόσωπος σε πάνω από 200 κατασκευάστριες εταιρείες στο χώρο των ημιαγωγών, των ηλεκτρομηχανικών υλικών, κ.ά. σύμφωνα με τον ίδιο. Με στόχο την ταχύτερη και πιο στοχευμένη εξυπηρέτηση, η Özdisan ανοίγωντας το νέο της γραφείο στη Θεσσαλονίκη, ξεκινάει από την ίδια γραμμή εκκίνησης με τον ανταγωνισμό της υπόλοιπης εγχώριας και ευρωπαϊκής αγοράς.

«Η εταιρεία αποκτά τώρα πια έναν ευρωπαϊκό προσανατολισμό επισήμως. Χάρη σε αυτήν την κίνηση, η τούρκικη εταιρεία θα μπορεί να επωφεληθεί από τα δικαιώματα που παρέχονται στην ευρωπαϊκή αγορά, ώστε να εξυπηρετούμε του πελάτες μας πιο έγκαιρα, αλλά και πολύ καλύτερα» συμπληρώνει ο κ. Μαρμαράς. Σχετικά με την σύσταση της νέας ομάδας στο ελληνικό παράρτημα της Özdisan, ο ίδιος αναφέρει ότι: «Αφού αναπτύξουμε τον προσανατολισμό μας, καθώς υπάρχουν αρκετοί πελάτες στην Ευρώπη, θέλουμε να κάνουμε την εταιρεία στην χώρα μας μεγαλύτερη, με περισσότερη στελέχωση και αύξηση προσωπικού».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build