Θεσσαλονίκη: Διαγωνισμός ηλεκτροφωτισμού με προϋπολογισμό 19,6 εκατ. ευρώ

Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται σε 19.597.602 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) και η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από ιδίους πόρους, προερχόμενους από τα ανταποδοτικά τέλη του δήμου. Όπως διευκρινίζεται, η σύμβαση που θα συναφθεί με τον ανάδοχο αφορά σε υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης για την εγκατάσταση – αντικατάσταση υλικών με σκοπό την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας – συντήρησης του συστήματος για δώδεκα έτη μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης του συστήματος από την αναθέτουσα αρχή.

Στη διακήρυξη αναφέρεται, μεταξύ άλλων για τον οδοφωτισμό του δήμου, ότι οι βασικές υποδομές βρίσκονται στο προσδόκιμο ζωής τους και δεν καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών με βάση τα ισχύοντα πρότυπα και προδιαγραφές, ενώ η κατανάλωση ενέργειας αποτελεί το σημαντικότερο τμήμα της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης του δήμου. «Το ανωτέρω ποσοστό κρίνεται υψηλό και για το λόγο αυτό επιλέγεται η συνολική αναβάθμιση των συστημάτων, παράλληλα με την εξοικονόμηση πόρων η οποία και προορίζεται να την καλύψει», υποστηρίζεται ενώ σε άλλο σημείο εκφράζεται η επιθυμία του δήμου να «συμμορφωθεί με τον εθνικό στόχο μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας έως το 2030» και υπογραμμίζεται η ανάγκη για μια σύγχρονη, αξιόπιστη και αποτελεσματική αναβάθμιση των υποδομών του.

Παράλληλα αναφέρεται ότι η ανάγκη συντήρησης του συστήματος, σε συνδυασμό με το παλαιό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, επιβαρύνει τους διαθέσιμους πόρους του δήμου και έχει σημαντικές επιπτώσεις, αφενός στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και αφετέρου στο περιβάλλον, ενώ η λειτουργία του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων δεν διέπεται από ορθολογισμό, αφού σε αρκετές περιπτώσεις η έναρξη και η λήξη της λειτουργίας δεν βασίζεται στην πραγματική ώρα ανατολής – δύσης, αλλά σε μια προσεγγιστική παραδοχή και επιβαρύνει χρηματοοικονομικά τη συνολική λειτουργία.
Πώς θα αναβαθμιστεί ο οδοφωτισμός

Όπως διευκρινίζεται, η αναβάθμιση του οδοφωτισμού του δήμου, σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του συνολικού κόστους λειτουργίας, θα επιτευχθεί

1)με την εγκατάσταση 10.003 νέων φωτιστικών σύγχρονης τεχνολογίας τύπου LED σε επιλεγμένο τμήμα του δικτύου,

2)τη λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού – ελέγχου ενέργειας σε επίπεδο κόμβου (pillar) για 1.558 φωτιστικά και σε επίπεδο φωτιστικού για 8.445 φωτιστικά σώματα που θα εγκατασταθούν σε δρόμους και θα συνοδεύονται από κατ’ ελάχιστο 8.445 ασύρματους ελεγκτές και iii] τη λειτουργία συστήματος περιοδικής και επεμβατικής συντήρησης περιλαμβανομένης και της βλαβοληψίας. Το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μεσεγγύησης μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης του συστήματος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Υπερταμείο: Στρατηγικός στόχος τα ακίνητα και στο βάθος ΑΕΕΑΠ και Χρηματιστήριο

Την δυνατότητα συμμετοχής και σε εισηγμένες εταιρείες δημιουργώντας επενδυτική ομάδα ανά project, έχει η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας με βάση το επιχειρησιακό πλάνο που έχει καταρτήσει. Την ίδια στιγμή στρατηγικό χαρακτήρα στον στρατηγικό της σχεδιασμό καταλαμβάνει η αξιοποίηση του ευρύτατου χαρτοφυλακίου ακινήτων που διατηρεί μέσω θυγατρικών. Για παράδειγμα η ΕΤΑΔ έχει υπό τη διαχείριση της περί τα 76.000 ακίνητα, τα οποία ωστόσο τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες που περιπλέκουν συχνά την αξιοποίησή τους, καθώς περίπου το 1/3 από αυτά είναι καταπατημένα. Ήδη, 2.600 ακίνητα της ΕΤΑΔ τα οποία θεωρούνται αξιολογότερα προς αξιοποίηση έχουν διαβεί την πόρτα της αποτίμησης, με την αξία τους να ανέρχεται σε 1,06 δισ. ευρώ. Ως ιδιαίτερα σοβαρό ενδεχόμενο προβάλλεται η δημιουργία ΑΕΕΑΠ, στην οποία θα ενταχθούν τα πιο ενδιαφέροντα από τα ακίνητα του Υπερταμείου, με προοπτική εισόδου στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σε πλήρη εξέλιξη fast track διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης
Επιπλέον, αυτή τη στιγμή έχουν επιλεγεί 1.000 ακίνητα όλων των κατηγοριών και υπό κάθε πιθανό καθεστώς (μισθωμένα, καταπατημένα κλπ.) προκειμένου να γίνει η καταγραφή και αποτίμησή τους, τα οποία θα αποτελέσουν ένα πιλοτικό μοντέλο αξιολόγησης και για τα υπόλοιπα ακίνητα του χαρτοφυλακίου. Εντός του 2022 ολοκληρώνεται ο σχετικός διαγωνισμός για τα πρώτα 1.000 ακίνητα με διαδικασία fast track valuation, ενώ το 2023 θα πραγματοποιηθεί νέος διαγωνισμός όπου το σύνολο των ενδιαφερόμενων εταιρειών της αγοράς θα μπορούν να προσέλθουν και να αναλάβουν μία ομάδα ακινήτων, την οποία θα αξιολογήσουν με δικούς τους ανεξάρτητους εκτιμητές. Κάθε εταιρεία που θα προσέρχεται στη διαδικασία θα λαμβάνει μία ομάδα ακινήτων αφού την παραδίδει καταγεγραμμένη στο Υπερταμείο, θα αναλαμβάνει την επόμενη. Όσο η διαδικασία εξελίσσεται σε βάθος χρόνου, οι ομάδες ακινήτων που θα είναι καταγεγραμμένες θα ανοίγουν τον δρόμο παραδίδοντας τη σκυτάλη σε επόμενες ομάδες, έως ότου να προχωρήσει η αξιολόγηση και καταγραφή για περίπου 80.000 ακίνητα.

Οι ομάδες ακινήτων που θα είναι καταγεγραμμένες και ομαδοποιημένες, θα προορίζονται προς αποτίμηση, γεγονός που θα συμβάλει στην επίσπευση της δαιδαλώδους αυτής διαδικασίας. Εκτός από την ΕΤΑΔ που είναι ο μεγαλύτερος διαχειριστής ακίνητης περιουσίας του Υπερταμείου, η ΓΕΟΣΕ διατηρεί με τη σειρά της 3.500 ακίνητα και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ιδιοκτήτης ακινήτων. Σε σχέση με την ΕΤΑΔ, στόχευση είναι να υλοποιηθεί μία fast track αξιολόγηση και αποτίμηση των ακινήτων, να ενταχθούν σε επιμέρους κατηγορίες για να αξιοποιηθούν στοχευμένα κάποια από αυτά. Στόχος μέσα από τη συγκεκριμένη κίνηση είναι να αποσαφηνιστεί ποια από τα ακίνητα των θυγατρικών είναι αξιοποιήσιμα και ποια όχι.

Επενδύσεις και αξιολόγηση με κριτήρια ιδιωτικού τομέα
Συνολικότερα, η κατεύθυνση του διευθύνοντος συμβούλου του Υπερταμείου, Γρηγόρη Δημητριάδη, του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου, Στέφανου Γιουρέλη και της ομάδας στελεχών με την οποία συνεργάζονται, είναι η ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου μέσα από KPIs που τίθενται για την καθεμία από τις υφιστάμενες θυγατρικές, με στόχευση το Υπερταμείο να καταστεί από διαχειριστής, αξιολογητής της πορείας των θυγατρικών του, οι οποίες θα λειτουργούν με οικονομοτεχνικά κριτήρια ιδιωτικού τομέα.
Ο φορέας θα έχει καθαρά επενδυτικό ρόλο στη νέα αυτή πραγματικότητα που επιδιώκεται να διαμορφωθεί. Στην τρέχουσα χρονική περίοδο το διαθέσιμο ποσό για άμεσες επενδύσεις στην ελληνική οικονομία ανέρχεται στα 50 εκατ. ευρώ.

Επί της ουσίας, το πλαίσιο λειτουργίας των θυγατρικών ορίζεται με βάση τους δείκτες απόδοσης, ενώ υφίσταται ελευθερία επενδύσεων με βάση το μοντέλο της ιδιωτικής οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι εάν τα στελέχη του Υπερταμείου εκτιμούν ότι είχε ενδιαφέρον να συμμετάσχει μετοχικά σε μία εταιρεία, ο φορέας θα μπορούσε να προχωρήσει σε τοποθέτηση σε αυτόν. Σημειώνεται ότι τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται το Υπερταμείο ανέρχονται στα 6,5 δισ. ευρώ. Για το σύνολο των εταιρειών υφίσταται ένα στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης, με στόχο την αύξηση της καθαρής αξίας των περιουσιακών στοιχείων κατά 15% στο προσεχές χρονικό διάστημα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

«Συμμαχία» Lamda – Prodea για την ανάπτυξη σχολείου στο Ελληνικό

Τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας με σκοπό την ίδρυση ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού οργανισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Ελληνικό («CGS Ellinikon») ανακοίνωσαν χθες το απόγευμα η Lamda Development, η Prodea και το Costeas-Geitonas School. Πρόκειται για μία συνεργασία που προέκυψε στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας που έτρεξε η Lamda για την ανάπτυξη σχολείου στο Ελληνικό, στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται η μακροχρόνια μίσθωση οικοπέδου στην Prodea, η οποία θα αναπτύξει τις σχολικές εγκαταστάσεις που θα εκμισθώσει στο CGS. Σημειωτέον ότι η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί την είσοδο της Prodea στο έργο της ανάπλασης του Ελληνικού.

Εκπαιδευτικό και αρχιτεκτονικό ορόσημο
Σύμφωνα με τις τρεις εταιρείες, το CGS Ellinikon θα αποτελέσει ένα εκπαιδευτικό και αρχιτεκτονικό ορόσημο, αξιοποιώντας την ιστορία, τις αξίες και την τεχνογνωσία του Costeas-Geitonas School και εμπλουτίζοντας τα εκπαιδευτικά προγράμματα με επιλογή μεταξύ εθνικού και διεθνούς πιστοποιημένου προγράμματος σπουδών, και της ελληνικής ή αγγλικής ως γλώσσα διδασκαλίας.
Η τελική δεσμευτική συμφωνία μεταξύ των μερών αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, ενώ το CGS Ellinikon αναμένεται να υποδεχτεί τον Σεπτέμβριο του 2026 τους πρώτους μαθητές και μαθήτριές του.

Το «σχολείο του μέλλοντος»
«Εκκινούμε την παρουσία μας στο μεγάλο project του Ελληνικού, μ’ ένα εμβληματικό έργο, υψηλού συμβολισμού: τη δημιουργία ενός σχολείου με καινοτόμο σχεδιασμό, δίνοντας έτσι το στίγμα της αναπτυξιακής αντίληψης της Prodea. Πρόκειται για μια επένδυση στη γνώση και το αύριο, με γνώμονα την αειφορία, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της Prodea investments», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Prodea, Αριστοτέλης Καρυτινός, ενώ από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development, Oδυσσέας Αθανασίου, σχολίασε πως «ένα σχολείο του μέλλοντος που θα δημιουργηθεί στην πόλη του μέλλοντος». Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος του Costeas-Geitonas School, Χρήστος Γείτονας, δήλωσε πως ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του σχολικού συγκροτήματος θα βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με την εκπαιδευτική του φιλοσοφία.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build