Σε διαβούλευση η ΚΥΑ για τα escape rooms – Ποιες είναι οι προδιαγραφές ασφαλείας και ελέγχου

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τις προδιαγραφές και τη λειτουργία των escape rooms. Στόχος των υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είναι να θεσμοθετηθούν κανόνες ασφαλείας και ελέγχου. Στο σχέδιο δίνονται ορισμοί για το «δωμάτιο απόδρασης», τις σχετικές με αυτό εγκαταστάσεις, τους υπεύθυνους του χώρου αλλά και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, όπως επίσης οι απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και την οργάνωση του χώρου και των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, οι απαιτήσεις για την ασφάλεια του εξοπλισμού και οι υποχρεώσεις του υπεύθυνου εκμετάλλευσης.

Έμφαση στη σχεδίαση
Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι κατά τη δημιουργία των δωματίων απόδρασης πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη σχεδίαση και στην οριοθέτηση του χώρου και στην προστασία των χρηστών. Ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις συστάσεις και τις υποχρεώσεις που θέτει ο αναγνωρισμένος φορέας ελέγχου, να τηρεί το πρόγραμμα επιθεώρησης και συντήρησης εξοπλισμού και χώρων των δωματίων απόδρασης και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

Σε σχέση με τη συμμετοχή ανηλίκων, τα παιδιά κάτω των 12 ετών πρέπει να συνοδεύονται και να επιβλέπονται για την αγορά εισιτηρίου, την είσοδο και τη συμμετοχή τους, ενώ όλοι οι ανήλικοι παραμένουν υπό την ευθύνη των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Στην ΚΥΑ ορίζονται λεπτομερώς τα μέσα ενεργητικής, παθητικής και προληπτικής πυροπροστασίας, αλλά και το πώς θα αξιολογείται η συμμόρφωση του δωματίου απόδρασης ως προς τις διατάξεις που προβλέπονται. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης του δωματίου απόδρασης θα διεξάγεται από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου. Η σχετική έγκριση δραστηριοποίησης του φορέα, χορηγείται από τη διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας και Μετρολογίας της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι διπλωματούχοι μηχανικοί ΑΕΙ, ειδικότητας μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή χημικού ή πολιτικού μηχανικού, μέλη του ΤΕΕ.

Τρεις τύποι ελέγχου
Πιο αναλυτικά, κάθε escape room θα υποβάλλεται σε αρχικό, περιοδικό και ειδικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο. Ο αρχικός έλεγχος αφορά τα νέα και τα υφιστάμενα δωμάτια απόδρασης, ενώ ο περιοδικός θα διενεργείται υποχρεωτικά αφού πρώτα διεξαχθεί ο αρχικός. Τέλος ο ειδικός ή έκτακτος έλεγχος θα διεξάγεται στις περιπτώσεις τροποποιήσεων ή μετατροπών στην κάτοψη, προσθήκης εξοπλισμού ή μεγάλης έκτασης επισκευής του δωματίου απόδρασης.

Μετά τη διεξαγωγή του τεχνικού ελέγχου, ο φορέας ελέγχου θα συντάσσει έκθεση όπου θα αναφέρονται με έντονη διακριτή γραφή οι όροι «Συμμόρφωση» ή «Αποτυχία συμμόρφωσης» και θα καταγράφονται οι λόγοι που τεκμηριώνουν τη μη ορθή και ανασφαλή λειτουργία. Ακολούθως, σε σχετική πινακίδα θα αποτυπώνονται η ημερομηνία του διεξαχθέντος ελέγχου, το αποτέλεσμα του ελέγχου, η ημερομηνία του προγραμματισμένου επανελέγχου, καθώς και η επισήμανση για το δωμάτιο απόδρασης «Κατάλληλο για χρήση» ή «Ακατάλληλο για χρήση». Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι σε ένα δωμάτιο εκκρεμούν βελτιώσεις, συντάσσεται η έκθεση τεχνικού ελέγχου με τον όρο «Συμμόρφωση» και καταγράφονται οι λόγοι που τεκμηριώνουν τις απαιτούμενες βελτιώσεις.

Για την εφαρμογή των βελτιώσεων και τις αναγκαίες επεμβάσεις που θα πρέπει να αναληφθούν, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αναγνωρισμένου φορέα ελέγχου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένα δωμάτιο απόδρασης δεν πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας και χρήσης για το ευρύ κοινό, συντάσσεται έκθεση με τον όρο «Αποτυχία συμμόρφωσης» και καταγράφονται οι λόγοι που τεκμηριώνουν τη μη ορθή και ανασφαλή λειτουργία. Για την άρση των μη συμμορφώσεων και τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες που θα πρέπει να αναληφθούν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του φορέα ελέγχου. Ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης υποχρεούται στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τη μη πρόσβαση των παικτών στο συγκεκριμένο παιχνίδι, έως ότου αυτό καταστεί ασφαλές για το κοινό.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Σε Φολέγανδρο, Σίφνο, Μύκονο και Σαντορίνη το μεγαλύτερο άλμα τιμών σε κατοικίες

Πρωταθλήτριες στις τιμές αγοραπωλησιών κατοικιών αναδείχθηκαν για το 2021 οι Κυκλάδες όπου μεταβιβάστηκαν πιο ακριβά ακίνητα από άλλες περιοχές της χώρας. Η μέση αξία του ακινήτου αυξήθηκε κατά 24,8% και ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 26,6%. Κυριαρχούν κατά σειρά η Φολέγανδρος, η Σαντορίνη, η Σίφνος και η Μύκονος. Αυτό προκύπτει από στοιχεία έρευνας της Remax που έρχονται να συγκρίνουν τις αγοραπωλησίες ακινήτων σε Αττική και Κυκλάδες κατά τη διάρκεια των ετών 2020 και 2021. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στη Μύκονο η μέση αξία ανά τ.μ. αυξήθηκε το 2021 κατά 112,92%, ενώ η αξία του μέσου ακινήτου αυξήθηκε κατά 19,97%. Ωστόσο στη Μύκονο μειώθηκε ο αριθμός των αγοραπωλησιών κατά -14,29%. Σε ό,τι αφορά τον όγκο πωλήσεων στη Μύκονο, αυξήθηκε κατά 2,83%.

Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε σημαντικά σε σχεδόν όλα τα νησιά του συμπλέγματος, εξαιρουμένων της Ανάφης, της Αντιπάρου, της Κύθνου, της Νάξου και της Πάρου, στα οποία παρατηρείται πτώση. Ως προς τις τιμές της μέσης αξίας ακινήτου οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώνονται στη Σαντορίνη (252,1%), στη Σίφνο (170,4%) και στη Φολέγανδρο (337,5%). Το συνολικό εμβαδόν των μεταβιβαζόμενων ακινήτων αυξήθηκε στην Άνδρο (+115,5%), την Σέριφο (+75,3%), την Σύρο (+31,5%) και την Τήνο (+50,4%).

Οι περιοχές που κυριάρχησαν στην Αττική
Σε ό,τι αφορά την Αττική οι αγοραπωλησίες στον κεντρικό ιστό της πόλης, από 2.559 που ήταν το 2020, μειώθηκαν σε 2.531 το 2021, ενώ η εικόνα ήταν αντίστροφη στα Νότια Προάστια με αύξηση από τις 1.418 κινήσεις που έγιναν το 2020 σε 1.566 το 2021. Ταυτόχρονα, σε ό,τι αφορά τα Βόρεια Προάστια το 2020 έγιναν 1.065 αγοραπωλησίες για να εκτοξευθούν σε 1.236 το 2021. Στην Ανατολική Αττική το 2020 έγιναν 709 κινήσεις και το 2021 έγιναν 893 όπως προκύπτει από τον Πίνακα 1 που παρατίθεται στη συνέχεια.
Ειδικότερα, τα πιο μεγάλα ποσοστά αύξησης των πωλήσεων συγκριτικά με το 2020 σημειώνονται στις περιοχές της Δυτικής Αττικής (+93,9%), προαστίων Πειραιά (+29,8%), Ανατολικής Αττικής (+25,9%) και νησιών Αργοσαρωνικού (+25%), όπως φαίνεται στον πίνακα 2.

Πρωτιά στις τιμές πώλησης ακινήτων των Κυκλάδων με +26%
Την ίδια στιγμή, ανοδική τάση καταγράφεται το 2021 στις τιμές στις περιοχές των Νοτίων και των Βορείων προαστίων, της Ανατολικής και της Δυτικής Αττικής και των νησιών Αργοσαρωνικού και Κυκλάδων σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στη μέση τιμή των ακινήτων καταγράφουν οι Κυκλάδες με 26%, τα νησιά του Αργοσαρωνικού ακολουθούν με ποσοστό 12%, η Ανατολική Αττική με 18%, η Δυτική Αττική με 8%, τα νότια και τα βόρεια προάστια με 6% αμφότερα.

Πτώση μέσης τιμής με -25% στον Πειραιά
Εξαίρεση αποτελεί ο Πειραιάς, όπου αποτελεί τη μοναδική περιοχή από τις εξεταζόμενες, με αρνητική και μάλιστα διψήφια μεταβολή της μέσης αξίας των ακινήτων κατά -25%.
Σε ό,τι αφορά την προτίμηση των αγοραστών, κυριαρχούν τα μεγαλύτερα σε εμβαδόν σπίτια στην πλειοψηφία των περιοχών που επικεντρώθηκε η έρευνα της Remax. H υψηλότερη αύξηση της προτίμησης ως προς τα τετραγωνικά μέτρα των κατοικιών που αγοράστηκαν, καταγράφηκε στη Δυτική Αττική (89%) ακολουθούμενη από την Ανατολική Αττική (35,8%) και από τον Πειραιά (33,6%).


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι: Πώς θα λυθεί το πρόβλημα των αρχαίων

Ένα σημαντικό βήμα για την επιτάχυνση των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου για τη μελέτη και την κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης αποτελεί η έγκριση που δόθηκε πριν από λίγες μέρες από το υπουργείο Υποδομών για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών που αφορούν στην απόσπαση αρχαίων καταλοίπων και δομών που αποκαλύφθηκαν στη διάρκεια των εργασιών. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από έγγραφα που έχει στη διάθεσή του το Build, στο πλαίσιο των εργασιών για το νέο αεροδρόμιο του Ηρακλείου εντοπίστηκαν αρχαία κατάλοιπα στη θέση Λιβαδάκια και στη θέση Δουζέλη.

Με αποφάσεις του υπουργείου Πολιτισμού τον Οκτώβριο του 2021 και τον Μάιο του 2022 εγκρίθηκε η μη διατήρηση των περισσότερων από τα αρχαία που εντοπίστηκαν, λόγω του αποσπασματικού χαρακτήρα της διατήρησής τους. Εξαίρεση αποτελούν ορισμένα ευρήματα στη θέση Δουζέλη, όπως δεξαμενές, κλίβανοι και τα καλύτερα διατηρημένα τμήματα ενός πιθεώνα (αρχαίας αποθήκης), που πρέπει να μεταφερθούν σε συγκεκριμένη θέση εντός του χώρου του εργοταξίου.

Σε έγγραφό της που διαβιβάστηκε στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ) στις 23 Φεβρουαρίου 2022, η Τέρνα έκανε λόγο για καθυστερήσεις αναφορικά με την πρόοδο των αρχαιολογικών ερευνών, υπογραμμίζοντας πως η αποδέσμευση της θέσης Δουζέλη είναι υψηλής προτεραιότητας για το χρονοδιάγραμμα εργασιών κατασκευής του αεροδρομίου, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων τάφρου και οχετού, καθώς και της συνδετήριου του αεροδιαδρόμου με τον υφιστάμενο στρατιωτικό αερολιμένα.

Με έγγραφό της την 1η Απριλίου 2022, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου γνωστοποίησε πως η εκτιμώμενη δαπάνη για τις εργασίες απόσπασης των αρχαίων καταλοίπων και δομών που αποκαλύφθηκαν στη θέση Δουζέλη ανέρχεται σε ποσό ύψους 278.380 ευρώ. Στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται ότι επειδή το ύψος της δαπάνης των εργασιών απόσπασης απαιτεί ιδιαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες ανάθεσης και σύναψης δημόσιας σύμβασης, κρίνεται αναγκαία για την επιτάχυνση της διαδικασίας ανάθεσης η συνδρομή της εταιρείας παραχώρησης, στην οποία συμμετέχουν η ΓΕΚ Τέρνα και η GMR Airports. Κατόπιν αυτών, την 1η Ιουνίου εγκρίθηκε από το υπουργείο Υποδοµών η εκτέλεση των αναγκαίων απολογιστικών εργασιών. Οι σχετικές δαπάνες θα καταβληθούν απολογιστικά από την ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ προς την «Νέος Διεθνής Αερολιµένας Ηρακλείου Α.Ε.» για την Τέρνα ΑΕ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build