Σε αναζήτηση τεχνικού συμβούλου για τα νέα κτίρια του υπουργείου Υποδομών

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε τη δέσμευση του ποσού των 173.600 ευρώ, για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών από τεχνικό σύμβουλο, στα πλαίσια του έργου «Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση των υπηρεσιών της γενικής γραμματείας Υποδομών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, μέσω ΣΔΙΤ». Ο τεχνικός σύμβουλος θα υποβοηθήσει τη διεύθυνση Κτιριακών Υποδομών στην εκπόνηση μελετών που απαιτούνται για τη σύνταξη και την υποβολή φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στο πλαίσιο των προκαταρκτικών εργασιών προετοιμασίας του διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης ΣΔΙΤ, ώστε να υλοποιηθεί το έργο.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όταν πρόκειται να εκτελεστούν δημόσιες συμβάσεις ή συμβάσεις παραχώρησης έργων ή συμβάσεις έργων που υλοποιούνται ως Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, εκτιμώμενης αξίας σύμβασης ή τμήματος αυτής μεγαλύτερης των 30 εκατ. ευρώ, ιδίως για τον σχεδιασμό, μελέτη, έλεγχο μελέτης, διοίκηση και επίβλεψη έργων ή συμβάσεων, επιτρέπεται η ανάθεση (…) υπηρεσιών συμβούλων οποιασδήποτε ειδικότητας, όπως, τεχνικού, νομικού, οικονομικού συμβούλου και συμβούλου οργάνωσης. Το συνολικό κόστος μελέτης, κατασκευής, μετεγκατάστασης, συντήρησης και διαχείρισης (φύλαξης, ασφάλισης) του προς υλοποίηση έργου ανέρχεται στα 112.579.546 ευρώ.

Οι υπηρεσίες που θα παράσχει ο τεχνικός σύμβουλος αφορούν στην εκπόνηση μελετών που απαιτούνται για την σύνταξη και υποβολή φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και στη σύνταξη Προμελέτης του νέου κτιρίου μετεγκατάστασης του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων. Αναλυτικά οι υπηρεσίες, στο αρχιτεκτονικό κομμάτι, θα επικεντρώνονται στο επίπεδο προκαταρκτικής μελέτης για σύνταξη φακέλου ΜΠΕ, στο στατικό κομμάτι, στην προεκτίμηση και παροχή στοιχείων για σύνταξη φακέλου ΜΠΕ και στο ηλεκτομηχανολογικό κομμάτι στη διερεύνηση συγκρότησης ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων. Ο τεχνικός σύμβουλος θα γνωμοδοτήσει ακόμα για τη μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων του νέου κτιρίου, τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την πραγματοποίηση νέων έργων και για την προμελέτη κτιρίου για την μετεγκατάσταση του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων. Η συνολική αμοιβή του τεχνικού συμβούλου ανέρχεται στα 140.000 ευρώ.

Mπλε Κέδρος: Το Χρηματιστήριο ανοίγει την πόρτα νέων τουριστικών επενδύσεων σε Κουκάκι – Μονεμβασιά

Στο κατώφλι του Χρηματιστηρίου Αθηνών βρίσκεται και επίσημα η Μπλε Κέδρος μετά την έγκριση του πληροφοριακού της Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η διαπραγμάτευση των μετοχών της ξεκινάει στις 14 Ιουνίου για την εταιρεία των αδελφών Ευμορφίδη, ιδρυτών και ιδιοκτητών μεταξύ άλλων και της εταιρείας ειδών ύπνου, Coco-Mat. Η εταιρεία δημιουργήθηκε από την απόσχιση του κλάδου ακινήτων της Coco-Mat και δεδομένης της επιχειρηματικής φιλοσοφίας των Παύλου και Μιχάλη Ευμορφίδη να αγοράζουν όλα τα ακίνητα, τα οποία φιλοξενούσαν και φιλοξενούν ακίνητα της Coco-Mat. Να σημειωθεί ότι η εταιρεία διαχείρισης ακινήτων ετοιμάζει μία σημαντική επένδυση το Κουκάκι επί της οδού Φαλήρου 22 – στον ίδιο δρόμο διατηρεί ήδη ένα ξενοδοχείο – αλλά και ενός οικιστικού project συμπεριλαμβανομένου πεντάστερου ξενοδοχείου στη Μονεμβασιά.

H κατανομή του χαρτοφυλακίου
Αυτή τη στιγμή το χαρτοφυλάκιο της Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ κατανέμεται σε 10 ακίνητα εμπορικής χρήσης (καταστήματα) με ενοικιαστή την Coco-Mat, 2 γραφεία, 2 βιομηχανικά κτίρια, 3 οικιστικά ακίνητα, 100 στρέμματα οικόπεδων προς ανάπτυξη και 6 ακίνητα ξενοδοχείων που αποτελούν το 57% της αξίας του χαρτοφυλακίου και αποφέρουν το 67% των εσόδων της.
Η ΑΕΕΑΠ έχει δεσμευτεί ότι θα διανέμει το 65% των κερδών σε μερίσματα για τα επόμενα πέντε χρόνια. Θυμίζουμε ότι η υποχρέωση που απορρέει από το νόμο κάνει λόγο για διανομή τουλάχιστον του 50% των κερδών.

Αξία 25 εκατ. ευρώ για το Coco-Mat Hotel στο Κουκάκι
Το ακριβότερο και μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας είναι το ξενοδοχείο Coco-Mat της οδού Φαλήρου με τιμή αποτίμησης 25 εκατ. ευρώ και αμέσως μετά ακολουθεί το Coco-Mat Hotel Athens με αξία αποτίμησης 14 εκατ. ευρώ, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι. Σε ό,τι αφορά τις μισθώσεις οι συμβάσεις μίσθωσης των ακινήτων, αποτελούν κλειστά μισθωτήρια δωδεκαετούς διάρκειας για το σύνολο του χαρτοφυλακίου χωρίς καμία εξαίρεση και επιδέχονται ετήσια αναπροσαρμογή με βάση τον δείκτη τιμών καταναλωτή.
Σημειώνεται ότι το 2021 τα έσοδα από μισθώματα για τον όμιλο ανήλθαν στα 4,75 εκατ. ευρώ, έναντι 3,46 εκατ. ευρώ το 2020, αυξημένα κατά 1,28 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό της τάξεως του 37,1%. Την ίδια στιγμή τα κέρδη προ φόρων κατά το έτος αναφοράς ήταν 20,69 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 2,6 εκατ. ευρώ το 2020, γεγονός που οφείλεται στην αναπροσαρμογή της εμπορικής αξίας των ακινήτων του.

Οι επικείμενες επενδύσεις σε Κουκάκι-Μονεμβασιά
Το πλάνο της Μπλε Κέδρος περιλαμβάνει την υλοποίηση δύο τουριστικών επενδύσεων στο Κουκάκι με ένα νέο Coco-Mat Hotel και στη Μονεμβασιά με τη δημιουργία ενός πρότυπου οικισμού και ενός ξενοδοχείου πέντε αστέρων. Πιο συγκεκριμένα, επίκειται μία νέα επένδυση σε ξενοδοχείο επί της οδού Φαλήρου 22 – το απέκτησε μέσω πλειστηριασμού – με 117 δωμάτια. Θα είναι τεσσάρων αστέρων, το οποίο σήμερα έχει χρήση γκαράζ και αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο οικόπεδο νότια της Ακρόπολης. Το επόμενο project προς υλοποίηση βρίσκεται στη Μονεμβασιά, από όπου είναι η καταγωγή της οικογένειας Ευμορφίδη. Πρόκειται για ένα project μεικτής χρήσης με 59 κατοικίες καθώς και ένα πεντάστερο ξενοδοχείο με 33 σουίτες. Οι κατοικίες θα έχουν συνολική δομημένη επιφάνεια 10.000 τ.μ. και το ξενοδοχείο θα έχει επιφάνεια 1.700 τ.μ. Τα σπίτια αυτά θα αποτελέσουν έναν πρότυπο οικισμό με 14 γειτονιές και φιλοδοξία να έχει μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα. Αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης έως και τις αρχές του φθινοπώρου. Σε ό,τι αφορά τα υπό άντληση κεφάλαια ύψους 16,68 εκατ. ευρώ που θα προκύψουν από την άντληση κεφαλαίου, θα διατεθούν 6 εκατ. ευρώ στο Κουκάκι, 7 εκατ. ευρώ στη Μονεμβασιά και ποσό ύψους 1,6 εκατ. ευρώ σε κεφάλαιο κίνησης.

Η ταυτότητα της Μπλε Κέδρος
Χαρτοφυλάκιο: 34 ακίνητα
Αξία Χαρτοφυλακίου: 100,8 εκατ. ευρώ
6,1 εκατ. ετησιοποιημένα έσοδα
Κέρδη μετά από φόρους: 20 εκατ. ευρώ
Απόδοση μισθωμένων ακινήτων: 7,4%
Εμβαδόν κτιρίων: 37.200 τ.μ.
Εμβαδόν οικοπέδων: 97 στρέμματα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

BriQ Properties: Τριψήφια αύξηση κερδών στο πρώτο τρίμηνο του 2022

Αύξηση της τάξεως του 207% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (μη συμπεριλαμβανομένων κερδών από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων) της BriQ Properties στο πρώτο τρίμηνο του 2022, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, φτάνοντας τα 1,05 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή, σύμφωνα με την εταιρεία, οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα έσοδα του α’ τριμήνου 2021 ήταν μειωμένα κατά 633.000 ευρώ λόγω των υποχρεωτικών μέτρων για τον Covid-19, αλλά και στην έναρξη της μίσθωσης της νεόδμητης αποθήκης στον Ασπρόπυργο. Η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της BriQ Properties στις 31 Μαρτίου 2022 κατανέμεται ανά κατηγορία ακινήτων ως εξής:
– 49% σε κτίρια logistics,
– 29% σε κτίρια γραφείων,
– 17% σε ξενοδοχεία και
– 5% σε λοιπές κατηγορίες ακινήτων.

Στα 122,15 εκατ. η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων
Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία, την 31η Μαρτίου 2022 οι επενδύσεις του ομίλου BriQ Properties περιελάμβαναν 27 επενδυτικά ακίνητα συνολικής αξίας 122,15 εκατ. ευρώ, έναντι 27 ακίνητων αξίας 120,77 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2021. Τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν στο πρώτο τρίμηνο του 2022 σε 1,93 εκατ. ευρώ, έναντι 1,09 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 76,5%.
Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σημαντικά (111,5%) και ανήλθαν σε 1,45 εκατ. ευρώ, έναντι 687.000 ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 141,4% και ανήλθαν σε 1,22 εκατ. ευρώ, έναντι 507.000 ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αισιοδοξία για φέτος, αλλά και επιφυλάξεις
Για το σύνολο του 2022 εκτιμάται ότι τα αποτελέσματα της εταιρείας θα εμφανίσουν σημαντική αύξηση σε σύγκριση με τα προηγούμενα δύο έτη (2021 και 2020), όπου τα έσοδα επηρεάστηκαν από τα υποχρεωτικά μέτρα μείωσης των ενοικίων λόγω της πανδημίας Covid-19, καθώς και από τα έσοδα από τις νέες αναπτύξεις των κέντρων logistics της εταιρείας, το πρώτο στάδιο των οποίων ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2022. Παράλληλα με τις θετικές προοπτικές υπάρχουν βέβαια και επιφυλάξεις λόγω της επίδρασης στην οικονομία από την αύξηση των τιμών ενέργειας και πρώτων υλών, του πληθωρισμού καθώς και της αβεβαιότητας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build