--> 

Πεζοδρομήσεις, νέος φωτισμός και πράσινο αλλάζουν το ιστορικό κέντρο της Δάφνης

Η οικονομική επιτροπή του δήμου Δάφνης – Υμηττού ενέκρινε τους όρους διακήρυξης της μελέτης του έργου «Ποιοτική – περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη του ιστορικού κέντρου της δημοτικής κοινότητας Δάφνης». Το έργο αφορά κατά κύριο λόγο στη διεύρυνση πεζοδρομίων και πλακοστρώσεις με ταυτόχρονη εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού, εμπλουτισμό και επέκταση του υπάρχοντος πρασίνου.

Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 6.370.967,74 ευρώ (7,3 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ 24%). Πιο αναλυτικά η δαπάνη εργασιών ανέρχεται σε 4.845.456,74 ευρώ, τα γενικά έξοδα και το όφελος εργολάβου σε 872.182,21 ευρώ και τα απρόβλεπτα σε 514.587,51 ευρώ. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εξακόσιες ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην απόφαση της οικονομικής επιτροπής, τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου είναι η διεύρυνση των πεζοδρόμιων για ευκολότερη και απρόσκοπτη προσπέλαση και κυκλοφορία των πεζών, η κατασκευή ζώνης απρόσκοπτης πορείας ατόμων μειωμένης κινητικότητας και στοιχείων διευκόλυνσης, η πλακόστρωση με αντιολισθητικό δάπεδο, υψηλής αντοχής, ενιαίου ύφους, που θα χαρακτηρίζει κινήσεις πεζών και η οργανωμένη ροή της κυκλοφορίας των οχημάτων, χωρίς τροποποίηση της διαμορφωμένης κυκλοφοριακής δομής της περιοχής, η οποία θα γίνεται με συνεχή κίνηση, χαμηλής ταχύτητας, χωρίς δυνατότητες άναρχης στάθμευσης.

Παράλληλα με το έργο θα διαμορφωθούν τα επιτρεπόμενα σημεία στάθμευσης, ενώ θα σχεδιαστεί ομοιόμορφος φωτισμός σε όλο το μήκος της διαδρομής των πεζών επί των διευρυμένων πεζοδρομίων, με την τοποθέτηση φωτιστικών ιστών ανά τακτές αποστάσεις και με ενιαίο πνεύμα χωροθέτησης. Για το φωτισμό των πεζοδρομίων και της πλατείας θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα υψηλών προδιαγραφών. Τέλος θα τοποθετηθεί «αστικός εξοπλισμός» για τη λειτουργική αναβάθμιση του χώρου, όπως κάδοι απορριμμάτων, καθιστικά, ενώ θα εμπλουτιστούν και θα επεκταθούν οι υπάρχοντες χώρου πρασίνου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Τι αλλάζει στη διανομή των κερδών με τη μετατροπή της Premia σε ΑΕΕΑΠ

Το τυπικό βήμα για τη μετατροπή της σε ΑΕΕΑΠ έκανε η Premia, με την τροποποίηση του καταστατικού της. Πλέον η επίσημη επωνυμία της εταιρείας είναι «Premia Ανώνυμος Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία». Επιπλέον, στο νέο καταστατικό τονίζεται πως στους μετόχους καταβάλλεται μέρισμα ποσοστού τουλάχιστον 50% επί των ετησίων καθαρών προς διανομή κερδών της εταιρείας, αφού πρώτα παρακρατηθεί κάθε ποσό που προβλέπεται από το νόμο 4548/2018, ενώ επιτρέπεται η διανομή χαμηλότερου ποσοστού ή μη διανομή μερίσματος από την εταιρεία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, είτε προς σχηματισμό έκτακτου αφορολόγητου αποθεματικού από λοιπά έσοδα εκτός από κέρδη κεφαλαίου, είτε προς δωρεάν διανομή μετοχών προς τους μετόχους με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το μέχρι πρότινος ισχύον καταστατικό, η διαδικασία διάθεσης των καθαρών κερδών της εταιρείας είχε ως εξής:
– Προηγείτο η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Για το σκοπό αυτό αφαιρείτο τουλάχιστον το ένα εικοστό των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή έπαυε να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό έφτανε σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο του εταιρικού κεφαλαίου.
– Ακολουθούσε η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018 για την καταβολή του μερίσματος.
– Η Γενική Συνέλευση διέθετε ελεύθερα το υπόλοιπο.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Dimand: Φέρνει δύο ακόμα ακίνητα serviced apartments στον Πειραιά με ισχυρό ενδιαφέρον από την Premia

Δύο ακόμα κατασκευές πρόκειται να δημιουργήσει και να διαθέσει στην αγορά η Dimand στον τομέα των serviced apartments. Θυμίζουμε ότι η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων έχει ολοκληρώσει ήδη μία και την έχει πουλήσει στην Premia Properties ΑΕΕΑΠ. Να σημειωθεί ότι το ένα από τα δύο νέα ακίνητα serviced apartments που πρόκειται να δημιουργηθεί βρίσκεται αυτή την περίοδο σε φάση ανάπτυξης. Σημειώνεται ότι το ακίνητο που διατέθηκε στην Premia, όσο και τα άλλα δύο ακίνητα που πρόκειται να ολοκληρωθούν στο εγγύς μέλλον βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου στον Πειραιά.

Μάλιστα όπως και για το πρώτο, έτσι και για τα δύο επόμενα ακίνητα που θα λειτουργούν με τη μορφή των serviced apartments, η Premia διατηρεί ισχυρό ενδιαφέρον για την απόκτησή τους, καθότι αφενός αποτελεί πλέον στρατηγικό συνεργάτη της Dimand, αφετέρου όπως πληροφορούμαστε υφίσταται έντονο ενδιαφέρον από πλευρά της για την ευρύτερη περιοχή. Να σημειωθεί ότι τα serviced apartments λειτουργούν ουσιαστικά ως πρώτος χώρος υποδοχής προσωπικού από χώρες του εξωτερικού στην Ελλάδα, όπου φιλοξενούνται σε αυτά για ένα εύλογο χρονικό διάστημα έως ότου να δημιουργήσουν οι ίδιοι την κατάλληλη υποδομή για παραμονή στη χώρα μας. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί και το πρώτο ακίνητο που έχει αποκτήσει η Premia, το οποίο μισθώνεται στο σύνολό του στην Teleperformance.

Τα ακίνητα σε Παπαστράτου και Θερμοπυλών
Σε ό,τι αφορά τα δύο ακίνητα που θα αποκτήσουν οικιστικό χαρακτήρα προσεχώς, το πρώτο εξ αυτών βρίσκεται στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Αιτωλικού και το δεύτερο στην οδό Θερμοπυλών. Σκοπός είναι να δημιουργηθούν στο ένα περίπου 100 διαμερίσματα και στο δεύτερο περίπου 50. Για εκείνο της οδού Παπαστράτου έχει ολοκληρωθεί η έκδοση των απαιτούμενων αδειών και ήδη τρέχει η κατασκευή του και για το δεύτερο επίκειται η έκδοση των σχετικών αδειών, ενώ υπάρχει υφιστάμενο κτίριο, που θα μετατραπεί στο σχεδιαζόμενο κτίριο κατοικιών.

Το Hub 204 και οι πιθανές εναλλακτικές αξιοποίησης
Επιπλέον στις αναπτύξεις που εξετάζει να υλοποιήσει προσεχώς στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Διονυσίου στον Πειραιά η Dimand, είναι και το ακίνητο με την ονομασία Hub 204, που επίσης βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου. Να θυμίσουμε ότι για το συγκεκριμένο ακίνητο υπήρχε ισχυρή υποψηφιότητα από πλευράς της Dimand, προκειμένου να δημιουργηθούν και στη συνέχεια να φιλοξενηθούν εκεί τα δικαστήρια του Πειραιά.

Ωστόσο ο σχετικός διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος. Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά στην υλοποίηση του έργου των δικαστηρίων χρονίζει, αναδύθηκε στο προσκήνιο ένα νέο πεδίο αξιοποίησης του ακινήτου αυτού από πλευράς της Dimand, καθώς η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων εξετάζει και εναλλακτικές οδούς σε αυτή την περίπτωση, μεταξύ των οποίων και η δημιουργία ενός αυτόνομου ακινήτου γραφείων. Σε κάθε περίπτωση πάντως αναμένεται η επανάληψη του διαγωνισμού για τα δικαστήρια του Πειραιά, γεγονός που θα μπορούσε να αφήνει ανοιχτό το παράθυρο αλλαγής κατεύθυνσης και σχεδιασμού για τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία. Σε κάθε περίπτωση πάντως όλα τα ενδεχόμενα αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτά.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build