Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόστιμα σε τέσσερις εταιρείες ξυλείας -Πώς λειτουργούσε το καρτέλ

Πρόστιμα συνολικού ύψους 316.798 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε τέσσερις εταιρείες που συμμετείχαν σε διαγωνισμούς για την προμήθεια ξυλείας καθώς, όπως διαπιστώθηκε, είχαν προχωρήσει σε συμφωνία μεταξύ τους επιδιώκοντας τον περιορισμό του μεταξύ τους ανταγωνισμού.

Πρόκειται για τις εταιρείες: Δρίτσα-Καγκλή ΑΒΕΕ, Ελβιέξ ΟΕ Παναγιώτου Σ. και ΕΤΕΘ ΑΕ, Κυριάκος και Νικόλαος Χαραλαμπίδης και Κυριάκος Εμποριάδης Μονοπρόσωπη. Για την υπόθεση είχε προηγηθεί αυτεπάγγελτη έρευνα. Σύμφωνα με την έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις συμμετείχαν σε «οριζόντια αντι-ανταγωνιστική σύμπραξη» και συγκεκριμένα «σε ένα σχέδιο νόθευσης έξι διαγωνισμών του ΔΕΔΔΗΕ καθορίζοντας το πλαίσιο της κοινής τους δράσης στο πλαίσιο του οποίου μείωναν προληπτικά την αβεβαιότητα που συνεπάγεται η αυτοδύναμη ανταγωνιστική συμπεριφορά».

Όπως αναλύει η ανεξάρτητη αρχή στόχος του σχεδίου ήταν «η τεχνητή διαμόρφωση των προσφορών σε επίπεδα διαφορετικά, από αυτά στα οποία θα είχαν διαμορφωθεί υπό συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού». Συγκεκριμένα προέβησαν σε «συμφωνία – εναρμονισμένη πρακτική για τον καθορισμό τιμών και ποσοτήτων και σε ανταλλαγή μεταξύ ανταγωνιστών ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών» που είχαν ως αντικείμενο τον καθορισμό τιμών σε επίπεδα ανώτερα από αυτά που θα ίσχυαν αν λειτουργούσε πραγματικά ο ελεύθερος ανταγωνισμός. «Το γεγονός εξάλλου ότι οι τιμές/εκπτώσεις/ποσότητες που αντηλλάγησαν μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών ταυτίζονται με τις τελικώς κατατεθείσες επιβεβαιώνει ότι τα εμπλεκόμενα μέρη εφάρμοσαν τα συμφωνηθέντα», αναφέρεται στο σκεπτικό της υπόθεσης.

Ενιαία και διαρκής παραβίαση
Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού είχε κάνει λόγο για μία σύμπραξη με χαρακτηριστικά ενιαίας και διαρκούς παραβίασης καθώς οι επιμέρους συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές συνήφθησαν και υιοθετήθηκαν τα έτη 2016, 2017 και 2018. Ως σχετική γεωγραφική περιοχή θεωρήθηκε το σύνολο της χώρας καθώς οι τέσσερις επιχειρήσεις «δραστηριοποιούνται ή δύναται να δραστηριοποιούνται στο σύνολο της επικράτειας», χωρίς ωστόσο η ακριβής οριοθέτηση της σχετικής αγοράς να αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τη νομική αξιολόγηση της υπόθεσης. Οι εμπλεκόμενες εταιρείες έχουν έδρα το Κιλκίς, τη Δράμα και την Κόρινθο.

Μειωμένες ποινές
Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ οι τέσσερις επιχειρήσεις εκδήλωσαν εγγράφως το ενδιαφέρον τους για διερεύνηση της δυνατότητας υπαγωγής τους στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών και κατέθεσαν σχετικό αίτημα, ενώ αποδέχθηκαν τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν. Έτσι κρίθηκε σκόπιμη «η αναπροσαρμογή επί το ηπιότερον του τελικώς επιμετρηθέντος προστίμου κατά 30% λόγω της οικονομικής κρίσης, ενώ μειώθηκε έτι περαιτέρω κατά 15% δεδομένου ότι τα εμπλεκόμενα μέρη στη σύμπραξη επιβεβαίωσαν με σχετική δήλωσή τους ανέκκλητα, ανεπιφύλακτα και με σαφήνεια ότι η εισήγηση διευθέτησης απηχεί τις προτάσεις διευθέτησης διαφοράς που υπέβαλαν». Έτσι, συνολικά, τα πρόστιμα ανέρχονται συνολικά σε 316.798 ευρώ. Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού εκδόθηκε τον Μάρτιο και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ της περασμένης Παρασκευής.

 


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Reds: Οι επόμενες κινήσεις για Smart Park και Cambas Project

Την αγορά οικοπέδων που βρίσκονται περιμετρικά του εμπορικού κέντρου Smart Park, είτε από εταιρείες του ομίλου Ελλάκτωρ είτε από τρίτους, σχεδιάζει η Reds, ενώ σε συνδυασμό με τις ιδιοκτησίες του ομίλου δρομολογεί συμπληρωματικές αποδοτικές δράσεις που θα αυξήσουν και την επισκεψιμότητα του εμπορικού πάρκου. Παράλληλα, στο έργο ανάπτυξης Cambas Project στην περιοχή της Κάντζα, κατόπιν της έκδοσης του προεδρικού διατάγματος πολεοδομικής έγκρισης της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων, επικαιροποιήθηκε το Βusiness Plan και σειρά παίρνουν οι διαδικασίες τελικής διαμόρφωσης του Master Plan, ενώ εν συνεχεία θα ακολουθήσει η έκδοση των οικοδομικών αδειών μέσα στον επόμενο χρόνο, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσής τους τα τρία χρόνια.

Όσο για το «Μικρό Ελληνικό» στις Γούρνες, επί του παρόντος λαμβάνουν χώρα οι διαδικασίες μεταβίβασης του ακινήτου και ταυτόχρονα ξεκινούν οι διαδικασίες σύνταξης για το Business Plan και το Master Plan. Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο για τις Γούρνες που μελετάται προβλέπει μια σειρά αναπτύξεων, μεταξύ των οποίων καζίνο, σύνθετα τουριστικά καταλύματα, συνεδριακό-εκθεσιακό κέντρο, εμπορικά κέντρα, μαρίνα, ελικοδρόμιο καθώς και άλλες χρήσεις. Για τα ακίνητα που κατέχει ο όμιλος στη Ρουμανία, το διοικητικό συμβούλιο της REDS βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με συνεπενδυτές και εξετάζει παραμέτρους αξιοποίησής τους.

Αυξημένα έσοδα και κέρδη το 2021
Σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της REDS, ο όμιλος εμφάνισε το 2021 έσοδα 7,5 εκατ. ευρώ, έναντι εσόδων 6,5 εκατ. για τη χρήση του 2020. Τα κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 5 εκατ. ευρώ, έναντι 4 εκατ. το 2020. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων ανήλθαν σε 3,2 εκατ. ευρώ, έναντι 2,3 εκατ. το 2020, και παρουσιάζονται κέρδη προ φόρων 1,3 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,7 εκ. για τη χρήση του 2020. Σημειώνεται ότι η μητρική REDS AE παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους 3,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών μετά από φόρους 0,7 εκατ. το 2020, με τη μεταβολή αυτή να οφείλεται στην απομείωση της αξίας ακινήτου ιδιοκτησίας της στην Ακαδημία Πλάτωνος λόγω υπαγωγής αυτού σε διαδικασία της απαλλοτρίωσης. Η εταιρεία, εξαιτίας της μακρόχρονης δέσμευσης του ακινήτου της, έχει καταθέσει αγωγές κατά του Δημοσίου στα αστικά δικαστήρια για οικονομική αποζημίωσή της και στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των αρμοδίων αρχών για την μη ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου.

Συζητήσεις για αναχρηματοδότηση δανεισμού
Εν τω μεταξύ, η Reds βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Εθνική Τράπεζα για το ενδεχόμενο αναχρηματοδότησης του υφιστάμενου δανεισμού της με μικρότερο κόστος και βελτιωμένους όρους, με στόχο την ενίσχυση των χρηματοροών της.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Premia: Tα νέα deal εξαγορών σε φοιτητικές εστίες της Hamlet και ο στόχος του 1 δισ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, συζήτηση που αφορά στο καθεστώς λειτουργίας των ΑΕΕΑΠ. Σε αυτό το πλαίσιο υφίσταται ανταλλαγή προβληματισμών μεταξύ της Premia Properties και των υπολοίπων ΑΕΕΑΠ μέσω της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών. Στο γεγονός αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Premia Properties, Κώστας Μαρκάζος, στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης της εταιρείας, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι τα υφιστάμενα δεδομένα δεν θα δυσχεράνουν περαιτέρω τη λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης ακινήτων.

«Θέλουμε ως εταιρεία να σεβαστούμε τον θεσμό των ΑΕΕΑΠ, ο οποίος δημιουργήθηκε για να δώσει την δυνατότητα εναλλακτικής επένδυσης σε θεσμικούς επενδυτές και σε ιδιώτες στην ακίνητη περιουσία και όχι για να παρκάρουν οι πλούσιοι αφορολόγητα τα ακίνητά τους σε εταιρείες. Είναι θετικό ότι πέρα των υπαρχουσών εταιρειών, υφίστανται και ορισμένες ακόμη που έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να μπουν στο Χρηματιστήριο εντός του 2022 και αυτό είναι πολύ θετικό γιατί δημιουργείται ένας κλάδος στο Χρηματιστήριο, γεγονός που ευνοεί την Κεφαλαιαγορά, το real estate καθώς και τον θεσμό του Χρηματιστηρίου».

Στόχος των συγκεκριμένων συζητήσεων είναι η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που σχετίζεται με τον νόμο 2778, με τον Κώστα Μαρκάζο να αναφέρει ότι πρόκειται για έναν παλιό νόμο, ο οποίος όπως είπε δημιουργήθηκε για άλλες προδιαγραφές και σε άλλες εποχές. Έφερε ως παράδειγμα το γεγονός ότι ο εν λόγω νόμος ενέχει προβλέψεις που αφορούν σε εταιρείες, ενώ οι περισσότερες ΑΕΕΑΠ είναι πλέον όμιλοι, με πολλές περισσότερες εταιρείες στην ομπρέλα τους.

Έφερε επίσης ως παράδειγμα το γεγονός ότι υπάρχουν ακίνητα στην Ελλάδα που διαθέτουν φωτοβολταϊκά στις στέγες, και ο συγκεκριμένος νόμος δεν επιτρέπει σε μία ΑΕΕΑΠ να εντάξει κτίρια αυτής της μορφής στο επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο. «Εκτός των άλλων δεν γίνεται να υπάρχει περιορισμός 25% στην αναλογία των οικιστικών ακινήτων επί του συνολικού χαρτοφυλακίου», σημείωσε ο επικεφαλής της ΑΕΕΑΠ. «Η Premia δεν θα δραστηριοποιηθεί στην ανάπτυξη ακινήτων» Ο κύριος Μαρκάζος ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων ότι η Premia δεν θα δραστηριοποιηθεί στην ανάπτυξη ακινήτων, ενώ πρόσθεσε ότι η εταιρεία της οποίας είναι επικεφαλής αποτελεί μία επενδυτική οντότητα στον τομέα των ακινήτων.

Οι νέες επενδύσεις σε εστίες της Hamlet και ο στόχος του 1 δισ.
Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Premia στις 31 Δεκεμβρίου του 2021 ήταν ύψους περί τα 200 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, σήμερα μαζί με το ταμείο και μερικές εξαγορές που έγιναν στο πρώτο τρίμηνο η αξία των επενδύσεων ανέρχεται στα 300 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 90 εκατ. ευρώ προέρχεται ταμειακά διαθέσιμα. Ο αρχικός στόχος της ΑΕΕΑΠ ήταν να φτάσει τα 500 εκατ. ευρώ σε αξία χαρτοφυλακίου εντός τριετίας, με στόχο να φτάσει το 1 δισ. ευρώ που αποτελεί στρατηγικό στόχο. Σε ό,τι αφορά τις νέες επενδύσεις που υλοποιήθηκαν στο πρώτο τρίμηνο αφορούν στην εξαγορά τριών ακινήτων φοιτητικών εστιών στην Αθήνα, στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη, τις οποίες διαχειρίζεται η Hamlet Student Flats και πρόκειται για νεόδμητες εγκαταστάσεις που δεν απαιτούν παρεμβάσεις προς ανακαίνισή τους. Η Premia στοχεύει να δραστηριοποιηθεί περαιτέρω στον τομέα των φοιτητικών ακινήτων και των serviced appartements. Ταυτόχρονα εξετάζονται και άλλες επενδύσεις με το συνολικό επενδυτικό πλάνο για το 2022 να υπερβάινει τα 100 εκατ. ευρώ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Premia, αναφερόμενος στην διαδικασία μετατροπής της εταιρείας από Α.Ε. σε ΑΕΕΑΠ, έκανε λόγο για μία στρατηγική δέσμευση και μία συνειδητή επιλογή που είχε γίνει γνωστή αρκετό καιρό νωρίτερα. Ο ίδιος επισήμανε ότι δεν αλλάζει η νομική μορφή της εταιρείας, εντούτοις εγκρίνεται η αδειοδότησή της ως ΑΕΕΑΠ. «O θεσμός των ΑΕΕΑΠ αποδείχθηκε ένας ιδιαίτερα αποτελεσματικός θεσμός για την ελληνική πραγματικότητα κάτι που αποδείχθηκε μέσα από την κρίση, ενώ ταιριάζει και με την φιλοσοφία της εταιρείας μας», σημείωσε ο κύριος Μαρκάζος. Επιδίωξη της Premia σύμφωνα με τον ίδιο είναι να αξιοποιήσει κατά κύριο λόγο τα φορολογικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η λειτουργία μιας ΑΕΕΑΠ, έναντι όπως είπε «όλων των υπολοίπων παραμέτρων, που αποτελούν δεσμεύσεις σε σύγκριση με τα πλεονεκτήματα που παρέχει ο νόμος».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Intercontinental International: Αύξηση εσόδων εν μέσω πανδημίας

Αύξηση των συμβατικών εσόδων κατά 4.51% το 2021, σε σχέση με το αντίστοιχο οικονομικό έτος του 2020, παρουσίασε η Intercontinental International. Η αξία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων του ομίλου αυξήθηκε κατά 21% σε σχέση με το 2020 και ανέρχεται πλέον στα 111,4 εκατ. ευρώ. Έτσι το 2021 ο όμιλος είχε στην κατοχή του 34 ακίνητα, συνολικής επιφάνειας 52.936,52 τ.μ. μία αύξηση 9.662,87 τ.μ. ή 22,33% σε σχέση με το 2020. Από τα 34 ακίνητα του ομίλου τα 32 είναι επενδυτικά ενώ δύο ιδιοχρησιμοποιούνται. Ο όμιλος, μέσα στο 2021, προέβη «σε δύο σημαντικές νέες επενδύσεις ακινήτων» συνολικής αξίας 20,67 εκατ. ευρώ. Οι εύλογες αξίες των ακινήτων του ομίλου ανέρχονται σε 111,4 εκατ. ευρώ και για την εταιρεία σε 101,2 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 20,7% σε επίπεδο ομίλου και 23,11% σε επίπεδο εταιρείας «συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών μειώσεων από αναπροσαρμογές στις εύλογες αξίες, στο σύνολο του χαρτοφυλακίου των ακινήτων». Η εύλογη αξία των δύο ακινήτων που ιδιοχρησιμοποιούνται ανέρχεται σε 2,66 εκατ. ευρώ (2,72 εκατ. ευρώ, 2020). Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση η μείωση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των συντελεστών προεξόφλησης των μελλοντικών χρηματοροών των ακινήτων για τον υπολογισμό της καθαρής παρούσας αξίας.

Στα 7,55 εκατ. ευρώ τα έσοδα από μισθώματα
Όπως γνωστοποίησε η Intercontinental International τα έσοδα από μισθώματα σε επίπεδο ομίλου κατέγραψαν μείωση κατά 606.000 ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρήση ενώ τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 1,46 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα τα έσοδα του ομίλου από μισθώματα ανήλθαν σε 7,55 εκατ. ευρώ (8,16 εκατ. ευρώ, 2020), ενώ για την εταιρεία τα αντίστοιχα ποσά είναι 6,9 εκατ. ευρώ 2021, (7,42 εκατ. ευρώ, 2020). Η αρνητική αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων του ομίλου στην εύλογη αξία ανήλθε σε 1,57 εκατ. ευρώ (ζημιά 0,82 εκατ. ευρώ), ενώ αυτή της εταιρείας σε 1,69 εκατ. ευρώ (ζημιά 0,69 εκατ. ευρώ). Τα έξοδα του ομίλου σημείωσαν αύξηση για το 2021 κατά 66.000 ευρώ, ενώ για την εταιρεία η αύξηση ανήλθε σε 51.000 ευρώ χιλιάδες.

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 0,85 εκατ. ευρώ για τον όμιλο (0,81 εκατ. ευρώ, 2020) και 0,82 εκατ. ευρώ για την εταιρεία (0,79 εκατ. ευρώ, 2020) εξαιρουμένων της είσπραξης μερισμάτων από θυγατρικές που για το 2020 ανήλθαν στο ποσό των 0,66 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι αποφασίστηκε η μη διανομή μερισμάτων από τις θυγατρικές.
Τα κέρδη προ φόρων για τη χρήση του 2021, ανήλθαν σε 3,84 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και 3,1 εκατ. ευρώ για την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της αρνητικής προσαρμογής στην εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων. Τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν για τον όμιλο σε 3,72 εκατ. ευρώ για το 2021 (5,37 εκατ. ευρώ, 2020), ενώ για την εταιρεία σε 3 εκατ. ευρώ για το 2021 έναντι 5,5 εκατ. ευρώ το 2020.

Συνεχίζει τις προσπαθειες για το επενδυτικό πρόγραμμα
Σε σχέση με το 2022 ο όμιλος υπογραμμίζει πως παρά τη συνέχιση της πανδημίας, την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία, συνεχίζει τις προσπάθειες να ολοκληρώσει το επενδυτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε προ διετίας, δηλαδή την απόκτηση ακινήτων συνολικής αξίας 40 εκατ. ευρώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build<