Ενεργειακή αναβάθμιση του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Μέχρι και την Τρίτη 17 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 θα κατατίθενται οικονομικές προσφορές στον μειοδοτικό διαγωνισμό που έχει δημοσιευτεί για την ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Με το νοσοκομείο-πυλώνα της υγειονομικής υποστήριξης του Ελληνικού Στρατού, ξεκινά το φιλόδοξο πρόγραμμα της ενεργειακής αναβάθμισης των ελληνικών νοσοκομείων, με σκοπό την εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας στις δημόσιες δομές υγείας, όπως το είχαν εξαγγείλει οι υπουργοί Υγείας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων στις 30 Μαρτίου και είχε γράψει το Build.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Το έργο περιλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση και θερμομόνωση των κτιρίων 12 και 9Ι του στρατιωτικού νοσοκομείου, τα οποία αντίστοιχα περιλαμβάνουν τα γραφεία της οικείας διεύθυνσης υγειονομικού και την Α’ Κλινική, πλήρης από κλίνες ασθενών. Η θερμομόνωση θα γίνει στις εξωτερικές επιφάνειες των κτιρίων με χρήση πολυστερίνης και στη συνέχεια, θα γίνει θερμομόνωση και στις ταράτσες και τα δώματα των κτιρίων, κάτι που σωρευτικά αναφέρεται στη διακήρυξη του έργου ως “αναβάθμιση εξωτερικού κελύφους” των κτιρίων. Θα ακολουθήσει αντικατάσταση των κουφωμάτων με αντίστοιχα ενεργειακά, τοποθέτηση μαγνητικών επαφών για την αυτόματη διακοπή λειτουργίας του συστήματος ψύξης – θέρμανσης, όταν είναι ανοικτά τα παράθυρα και εγκατάσταση συστημάτων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), μαζί με εγκατάσταση συστήματος τελευταίας τεχνολογίας για την ενεργειακή διαχείριση του κάθε κτιρίου συγκεντρωτικά.

Προβλέπονται προκαταβολή στον ανάδοχο και πριμ μειωμένου χρόνου παράδοσης
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 4.996.318,35 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι προσφορές που θα κατατεθούν, θα αποσφραγιστούν την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 και ώρα 09:00. Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Στο αντικείμενο της κατασκευαστικής εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού που είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή και την άρτια και αποδοτική λειτουργία του.

Για το έργο, έχει προβλεφθεί χορήγηση προκαταβολής 5% στον οριστικό ανάδοχο, ύψους €201.464,45, πλέον ΦΠΑ κι ακόμη, χορήγηση πριμ κατά 1% του ποσού της τελικής μειοδοτικής προσφοράς προ ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος παράδοσης είναι κατά 10% μικρότερος από τους 13 μήνες της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, που ορίζει η διακήρυξη του έργου. Η εγγύηση έναντι υποβολής προσφοράς στον μειοδοτικό διαγωνισμό έχει οριστεί στα €80.585,78.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Άβαξ: Σε διαπραγματεύσεις εντός και εκτός συνόρων για τις αυξημένες τιμές

Έτος ανασυγκρότησης ήταν για την Άβαξ το 2021, λόγω της στρατηγικής απόφασης της διοίκησης της εταιρείας για εστίαση στις δραστηριότητες των κατασκευών και των παραχωρήσεων/ΣΔΙΤ, με τη χρονιά να κλείνει με αυξημένο τζίρο, αλλά μειωμένη κερδοφορία. Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Άβαξ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκε το 2021 κατά 28%, σε 592,2 εκατ. ευρώ, έναντι 462,7 εκατ. ευρώ το 2020. Σε ενοποιημένη βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ο όμιλος Άβαξ παρουσίασε καθαρό κέρδος μετά φόρων ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ το 2021, έναντι κέρδους 10,5 εκατ. το 2020.

Τα κέρδη ΕΒΙΤDA του ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 51 εκατ. ευρώ το 2021, έναντι 62,3 εκατ. στο προηγούμενο έτος. Ο περιορισμός της κερδοφορίας του ομίλου αποδίδεται από τη διοίκηση στην επίπτωση στο κατασκευαστικό κόστος από τη διεθνή ανατίμηση των δομικών υλικών, του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των καυσίμων και των μεταφορικών εξόδων, από τους τελευταίους μήνες του 2020 μέχρι και σήμερα.

Αυξήσεις τιμών έως και 70%
Οι αυξήσεις τιμών κυμαίνονται μεταξύ 25% και 70%, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις ότι το φαινόμενο αυτό θα αντιστραφεί τους επόμενους μήνες. Τα έργα της εταιρείας στο εξωτερικό δεν καλύπτονται από αναθεωρήσεις τιμών, και εκτιμάται ότι η επίδραση στο μεικτό αποτέλεσμα της εταιρείας ανέρχεται σε 26 εκατ. ευρώ τουλάχιστον. Το ποσό αυτό αφορά το οδικό έργο στην Κροατία, τα κτιριακά έργα Casino Resort και Trilogy στην Κύπρο, το ενεργειακό έργο στο Ιράκ και τον αγωγό φυσικού αερίου IGB στη Βουλγαρία. Στο εσωτερικό, η επίδραση αφορά κυρίως στο έργο στο σταθμό ενέργειας στον Άγιο Δημήτριο της ΔΕΗ και ανέρχεται σε τουλάχιστον 4 εκατ. ευρώ. Δεδομένου ότι τα υφιστάμενα έργα θα ολοκληρωθούν μέχρι το 3ο τρίμηνο του 2022, έχει απορροφηθεί περίπου το 70% των ανατιμήσεων με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου του 2021. Παρ’ όλα αυτά, έχουν κατατεθεί αιτήματα αποζημίωσης καθότι οι συνθήκες αφορούν σε έκτακτες καταστάσεις.

Για τα δημόσια έργα, στις συμβάσεις προβλέπονται όροι για την αναπροσαρμογή τιμών. Δεδομένου όμως ότι οι αναθεωρήσεις αφορούν σε εργασίες οι οποίες περιλαμβάνουν εργατικά, μισθώσεις, καύσιμα και υλικά τα οποία βασίζονται στον μέσο όρο ανατιμήσεων, οι αναπροσαρμογές είναι μικρότερες των πραγματικών αυξήσεων καθώς μέχρι στιγμής αφορούν μόνο σε υλικά και καύσιμα. Γίνεται προσπάθεια και διαπραγματεύσεις με τα αρμόδια υπουργεία ούτως ώστε αυτά τα υλικά με την μεγάλη ανατίμηση να πληρώνονται απολογιστικά.

Στα 2,2 δισ. το ανεκτέλεστο
Στο τέλος του 2021, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του ομίλου έφτανε τα 1,4 δισ. ευρώ περίπου, έναντι 1 δισ. στο τέλος του 2020. Εντός του 2022, ο όμιλος έχει υπογράψει νέες συμβάσεις, ενώ υπάρχουν και αρκετές συμβάσεις προς υπογραφή, συνολικής αξίας που προσεγγίζει τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω έργα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανέρχεται σε 2,2 δισ. ευρώ περίπου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Μapei Hellas: Στρατηγική η θέση της Ελλάδας στον χάρτη του ομίλου με νέα επένδυση 10 εκατ. ευρώ

Νέες επενδυτικές κινήσεις που αγγίζουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ για την προσθήκη δύο νέων γραμμών παραγωγής που αφορούν σε ειδικά προϊόντα, υλοποιεί αυτή την περίοδο η Mapei Hellas, όπως αναφέρει στο Build o Σπύρος Παπαγιαννάκης, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας. Στις συγκεκριμένες επενδυτικές δαπάνες περιλαμβάνεται και ο διπλασιασμός των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Θυμίζουμε ότι η εταιρεία είχε υλοποιήσει ήδη επενδύσεις ύψους 5,88 εκατ. ευρώ για την δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής στη Ριτσώνα, στον τομέα επεξεργασίας του ανθρακικού ασβεστίου, επεκτείνοντας τις υπάρχουσες υποδομές της.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα αποτελεί για τον όμιλο Mapei στρατηγικό πυλώνα της δραστηριότητάς του. Θυμίζουμε ότι στη χώρα μας δημιουργήθηκε πρόσφατα ένα από τα κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης που διατηρεί παγκοσμίως o όμιλος Mapei, με στόχο την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Με τον νέο κύκλο επενδύσεων που υλοποιεί η Mapei Hellas θα ενισχύσει περαιτέρω την παραγωγική της δυναμική στη χώρα μας. Η ολοκλήρωση των συγκεκριμένων επενδύσεων αναμένεται σε περίπου ένα έτος από σήμερα, ενώ η επένδυση έχει ενταχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου.

Αγορά δομικών υλικών: Ζητήματα στη διαθεσιμότητα και στα κόστη πρώτων υλών και λειτουργίας
Ο κύριος Παπαγιαννάκης αναφερόμενος στην πορεία της εγχώριας αγοράς, τη χαρακτηρίζει ως δραστήρια σε επίπεδο εξέλιξης των έργων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μπορεί να κινηθεί ακόμα καλύτερα. «Ωστόσο το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται σε επίπεδο παραγωγής και κόστους λειτουργίας, το οποίο πιέζει εντονότερα τις μικρότερες επιχειρήσεις στον τομέα των οικοδομικών υλικών». Όπως επισημαίνει ο ίδιος, αυτή τη στιγμή το ζήτημα στην προμήθεια πρώτων υλών δεν παρουσιάζεται μόνο στην αύξηση των τιμών αλλά και στις ελλείψεις που υφίστανται διεθνώς. «Οι δυσχέρειες στον τομέα των πρώτων υλών είναι ένα συνολικό ζήτημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η αγορά.

Για παράδειγμα υπάρχουν προβλήματα στην τροφοδοσία προϊόντων όπως οι ρητίνες ή τα χημικά χωρίς ωστόσο να αποτελούν τις μοναδικές πρώτες ύλες που συμπαρασύρονται από τις διεθνείς εξελίξεις και τις αρρυθμίες στην εφοδιαστική αλυσίδα». Σύμφωνα με τον ίδιο το 2022 για τη Mapei Hellas εκτιμάται ότι θα κινηθεί εντονότερα ανοδικά κατά περίπου 20% σε ό,τι αφορά το τζίρο, κάτι που σημαίνει ότι θα αγγίξει τα 27 εκατ. ευρώ, έναντι 23 εκατ. ευρώ που ήταν ο κύκλος εργασιών για το 2021, καταγράφοντας διαρκή ανάπτυξη πωλήσεων κατά την τελευταία εξαετία.

Η Mapei Hellas έχει προβεί σε ανατιμήσεις προϊόντων της κατά περίπου 7%-8% από τις αρχές του έτους, προκειμένου να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος λειτουργίας. «Παρακολουθούμε απολύτως αυτοματοποιημένα την εξέλιξη του κοστολογίου μας και προβαίνουμε σε κυλιόμενες ανατιμήσεις, πολύ συνετά και σε συχνότητα, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο», εξηγεί ο γενικός διευθυντής της Mapei Hellas. Η επιχείρηση εξάγει προϊόντα από την Ελλάδα σε χώρες της Μεσογείου όπως ο Λίβανος, το Ισραήλ, η Μάλτα, ενώ μέρος των προϊόντων της διοχετεύεται και στην αλβανική αγορά. Οι εξαγωγές τις αντικατοπτρίζουν το 20% του κύκλου εργασιών της και το υπόλοιπο 80% των πωλήσεων αφορά στην εγχώρια αγορά.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build