--> 

Δρομέας: Σε Κομισιόν και Γερμανικό Στρατό «πατάνε» οι πωλήσεις

Βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη παρουσίασε το 2021 η Παπαπαναγιώτου ΑΒΕΕΑ – Δρομέας, χάρη σε ένα ισχυρό από πλευράς πωλήσεων δεύτερο εξάμηνο, παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν στη διάρκεια της χρονιάς λόγω της πανδημίας και των ανατιμήσεων. Συνολικά ο όμιλος παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 5% (22,10 εκατ. ευρώ έναντι 21,04 εκατ.) συγκριτικά με το 2020, ενώ τα αποτελέσματα μετά από αναβαλλόμενους φόρους κατέληξαν κέρδη ποσού 1,05 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 749.000 ευρώ το 2020.

Όπως αναφέρει στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της η εταιρεία, παρά το γεγονός ότι εξάγει την πλειονότητα της παραγωγής της και χάρη στην εκτέλεση συμβάσεων μεγάλων έργων έχει εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό ύψος ετήσιων πωλήσεων για τα επόμενα χρόνια, η αύξηση της αξίας των υλικών και της ενέργειας θα έχει επίδραση στην αποτελεσματικότητά της. Οι πωλήσεις της Δρομέας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελούν τον ένα από τους δύο σημαντικούς πυλώνες της εταιρείας, σε ένα έργο της τάξης των 25 εκατ. ευρώ περίπου για την επόμενη 5ετία.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη το Μάρτιο του 2021 και η εταιρεία έλαβε υπ’όψιν την ανοδική προοπτική των τιμών των πρώτων υλών και της ενέργειας στην προσφορά της, ενώ η σύμβαση προβλέπει αναθεώρηση των τιμών αναλόγως των συνθηκών. Ο άλλος μεγάλος πυλώνας πωλήσεων είναι ο Γερμανικός Στρατός όπου η εταιρεία εκτελεί έργα για την επόμενη 4ετία της τάξης των 50 εκατ. ευρώ. Στις συμβάσεις αυτές, οι οποίες στην πλειονότητά τους προέρχονται από παλαιότερες του κορονοϊού προσφορές, μετά από τεκμηριωμένη παρουσίαση των αυξήσεων Α΄ και Β΄ υλών και ενέργειας από την εταιρεία, έγιναν αποδεκτές ανάλογες αναθεωρήσεις τιμών ικανές να διατηρήσουν σε μεγάλο ποσοστό την κερδοφορία που αρχικά προϋπολογιζόταν από την υλοποίηση των έργων για τη Δρομέας.

Σημειώνεται ότι η εισηγμένη εντός του 2021 αναθεώρησε τρεις φορές τον τιμοκατάλογό της, προσπαθώντας να εξισορροπήσει την αύξηση του κόστους που της επιβλήθηκε μέσω της αύξησης του κόστους ενέργειας αλλά και υλικών απορροφώντας ένα μέρος και μετακυλίοντας το υπόλοιπο στους καταναλωτές. Η μεσοσταθμική αύξηση του τιμοκαταλόγου ανήλθε σε μεσοσταθμικό ποσοστό 20% περίπου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Προκηρύχθηκαν οι αρχιτεκτονικές μελέτες για την αναβάθμιση των πεζοδρόμων σε Πλάκα και Μοναστηράκι

H αναβάθμιση των ιστορικών πεζοδρόμων μεταξύ Πλάκας και Μοναστηρακίου βρίσκεται στις προτεραιότητες του δήμου Αθηναίων. Για τον σκοπό αυτόν, προκηρύχθηκε σύνθετος ανοικτός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων ενός σταδίου, για την αισθητική ενοποίηση και τη λειτουργική αναβάθμιση των υφιστάμενων πεζοδρόμων στις δύο γειτονιές. Στόχος του δήμου Αθηναίων είναι η δυναμική αναβάθμιση και ο ολοκληρωμένος ανασχεδιασμός του δημόσιου χώρου στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της Αθήνας, ταυτόχρονα με την αστική αναζωογόνηση της υπάρχουσας αγοράς μεταξύ Πλάκας και Μοναστηρακίου. Ο διττός στόχος του δήμου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στα αρχιτεκτονικά προσχέδια που θα κατατεθούν.

Το αντικείμενο και οι οδοί της αρχιτεκτονικής παρέμβασης
Μέσα στις αντικειμενικές προτεραιότητες της παρέμβασης βρίσκονται ακόμη η ανάδειξη των αρχιτεκτονικών ιδιαιτεροτήτων του εμπορικού κέντρου και του συνολικού αρχιτεκτονικού τοπίου των κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων, η ανάδειξη των αρχαιολογικών σημείων, η παράλληλη δενδροφύτευση και ο φωτισμός των οδών της παρέμβασης, η εφαρμογή λύσεων για τη βελτίωση του μικροκλίματος και η κατά τόπους συντήρηση των σκληρών επιφανειών.

Αντικείμενο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού είναι η αναβάθμιση από λειτουργική, αισθητική και τεχνική άποψη της περιοχής της παρέμβασης, από την οδό Πανδρόσου έως τη Μητρόπολη των Αθηνών και από εκεί έως την πλατεία Μοναστηρακίου. Στην αισθητική και λειτουργική παρέμβαση συμπεριλαμβάνεται και το δίκτυο των δημόσιων χώρων δυτικά της πλατείας, το οποίο συγκροτείται από τις ήδη πεζοδρομημένες οδούς Ηφαίστου και Αδριανού, μαζί με τις μικρότερες μεταξύ τους οδικές συνδέσεις κι επίσης, από τις πλατείες Αβησσυνίας και Αγίου Φιλίππου.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό για εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης έχουν πτυχιούχοι αρχιτέκτονες μηχανικοί Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα, με ενεργή άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας κι ακόμη μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και μηχανολόγοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί για την εκπόνηση της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης και γεωπόνοι και δασολόγοι για την εκπόνηση της φυτοτεχνικής μελέτης.

Ως ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού και υποβολής των συμμετοχών ορίζεται η Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022 και ώρα 14:00. Οι αιτήσεις εγγραφής και οι συμμετοχές των διαγωνιζομένων θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο της διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινόχρηστων Χώρων του δήμου Αθηναίων. Η συμβατική αμοιβή υπολογίζεται στο ποσό των €337.147,78, πλέον ΦΠΑ, για την ομάδα μελέτης που θα αναλάβει το έργο. Ακόμη, για τον διαγωνισμό θα απονεμηθούν τρία βραβεία για τις αντίστοιχες καλύτερες αρχιτεκτονικές μελέτες, ύψους €20.141,58 (πρώτο βραβείο), €14.770,50 (δεύτερο βραβείο) και €9.847 (τρίτο βραβείο), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Στον όμιλο Kleemann η Day Elevator & Lift και είσοδος στην αμερικανική αγορά

Στην αμερικανική αγορά έκανε βήμα εισόδου η Kleemann, σύμφωνα με πληροφορίες του Build. Η ελληνική εταιρεία με έδρα τη βιομηχανική περιοχή του Κιλκίς, προχώρησε σε σύμπραξη με την αμερικανική εταιρεία Day Elevator & Lift, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των επαγγελματικών και οικιακών ανελκυστήρων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η Day Elevator & Lift εντάσσεται πλέον στον όμιλο Kleemann και θα αποτελέσει το βασικό όχημα ανάπτυξης στη συγκεκριμένηα γορά.

Η DAY Elevator & Lift ιδρύθηκε το 1992 και εξυπηρετεί τις περιοχές της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϋ. Η εταιρεία προσφέρει προϊόντα προσβασιμότητας με γνώμονα την τεχνολογία καθώς και λύσεις για οικιακή και εμπορική χρήση. Η συγκεκριμένη κίνηση σηματοδοτεί την είσοδο της Kleemann σε μία ακόμα αγορά, με τον όμιλο να αποτελεί μία αμιγώς εξαγωγική επιχείρηση. Στόχος είναι να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στη συγκεκριμένη χώρα, η οποία παρουσιάζει ευρείες προοπτικές για την ανάπτυξη των ανελκυστήρων επιβατών της Kleemann.

Θυγατρικές ανά τον κόσμο
Να σημειωθεί ότι η Kleemann διατηρεί θυγατρικές εταιρείες στην Τουρκία, στη Σερβία, στη Ρουμανία, στην Κίνα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αυστραλία στην Κύπρο και σε άλλες χώρες του κόσμου.  Το κύριο παραγωγικό της αντικείμενο επικεντρώνεται στους ανελκυστήρες κατοικιών, γραφείων, εμπορικών κέντρων, ξενοδοχείων, βιομηχανικών χώρων, αεροδρομίων και συναφών εγκαταστάσεων. Συνολικά η Kleemann δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως στον τομέα των εξαγωγών. Οι σημαντικότερες αγορές της σε επίπεδο πωλήσεων στο εξωτερικό είναι η Αυστραλία, η Μεγάλη Βρετανία και η Γερμανία.

Σε ό,τι αφορά την αμερικανική αγορά προσφέρει σημαντικές προοπτικές κυρίως λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για προϊόντα ανακαίνισης, γεγονός που έρχεται ως άμεση συνέχεια των νέων κανονισμών ασφαλείας που έρχονται στο προσκήνιο. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα το γεγονός ότι διεθνώς εδραιώνεται η τάση για νέα προϊόντα στον τομέα των ανελκυστήρων, με βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα, τα οποία είναι φιλικά προς το περιβάλλον και παρουσιάζουν καινοτόμα τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Η Kleemann με βάση τα τελευταία οικονομικά της στοιχεία καταγράφει κύκλο εργασιών 140,2 εκατομμυρίων ευρώ το 2020, έναντι 134,3 εκατ. ευρώ που ήταν ο τζίρος της το 2019. Την ίδια στιγμή τα καθαρά της κέρδη μετά από φόρους ήταν 2,6 εκατ. ευρώ το 2020, έναντι 500 χιλ. ευρώ που ήταν το 2019.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build