Νόμος και με τη βούλα η δυνατότητα των κατασκευαστικών να προτείνουν έργα υποδομών

Νέα δεδομένα επιδιώκουν να φέρουν στην κατασκευαστική αγορά οι διατάξεις των Πρότυπων Προτάσεων, οι οποίες αποτελούν πλέον και επίσημα νόμο του κράτους με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ το πρωί της Τρίτης.

Με τον νέο νόμο θεσπίζεται η δυνατότητα μίας κατασκευαστικής εταιρείας να προτείνει με δική της πρωτοβουλία κάποιο έργο υποδομής, το οποίο τεκμηριωμένα θεωρείται απαραίτητο προς υλοποίηση, σε συνεργασία με τους εκάστοτε αρμόδιους δημόσιους φορείς.

Ειδικότερα, ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων αφορά στα έργα υποδομής και αποτελεί μία εναλλακτική οδό στην μέχρι στιγμής γνωστή διαδικασία σύλληψης και ωρίμανσης έργων υποδομών.

Στην προκειμένη περίπτωση οι ιδιωτικές επιχειρήσεις με δραστηριότητα στις κατασκευές έρχονται να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να συμμετάσχουν στην διαδικασία ωρίμανσης των έργων, λειτουργώντας συμπληρωματικά στις κινήσεις που υλοποιούνται από πλευράς των κρατικών φορέων, ούτως ώστε να γίνει πιο γρήγορη η διαδικασία της ωρίμανσης, της δημοπράτησης και της υλοποίησης των έργων υποδομών με τη σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα.

Με τις πρότυπες προτάσεις επιδιώκεται η επιτάχυνση σημαντικών έργων υποδομών στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου, όπου επί της ουσίας οι ιδιωτικοί φορείς έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν και να υποβάλλουν προτάσεις για ένα έργο, για το οποίο δεν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποιος διαγωνισμός, πρωτοβουλία η οποία μέχρι στιγμής ανήκε αποκλειστικά στο Δημόσιο.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για παράδειγμα πως για τα έργα παραχώρησης για τα οποία απαιτείται τουλάχιστον μία επταετία για την ανάδειξη του αναδόχου, μπορεί να επιταχυνθεί ο χρόνος κατερχόμενος ακόμα και στον ένα χρόνο.

Σε ποια έργα αφορούν οι πρότυπες προτάσεις
Η εφαρμογή των πρότυπων προτάσεων αφορά σε προτάσεις που υποβάλλονται από ιδιωτικές επιχειρήσεις, και έχουν στο επίκεντρο τη μελέτη και την κατασκευή είτε νέων έργων υποδομών, είτε την επέκταση και τροποποίηση υφιστάμενων έργων, τα οποία σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή με τις αρμοδιότητες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι πρότυπες προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται αποκλειστικά κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε ημερολογιακού τριμήνου και μετά την έναρξη λειτουργίας της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα κινείται η όλη διαδικασία.

Στην έκθεση που θα συντάσσει κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση στο πλαίσιο των πρότυπων προτάσεων, οφείλει να παρέχει αναλυτική και τεκμηριωμένη αναφορά ως προς τη δομή και τη μέθοδο υλοποίησης της επένδυσης που προτείνει από οικονομικής, τεχνική και νομικής πλευράς.

Θα πρέπει επίσης να διευκρινίζει εάν η πρότυπη πρόταση αφορά στην υλοποίηση έργου με την υπογραφή σύμβασης μελέτης και κατασκευής του έργου υποδομής που προτείνει ή θα πραγματοποιείται με τη σύναψη σύμβαση παραχώρησης έργου ή με τη σύναψη σύμβασης σύμπραξης.

Τα βασικά σημεία της πρότασης
Στα βασικά σημεία της πρότασης που θα καταθέτει κάθε εταιρεία ή κοινοπραξία εταιρειών, θα πρέπει εκτός των άλλων να τεκμηριώνεται η συμβολή που θα έχει η κάθε επένδυση στην περιφερειακή ανάπτυξή ή στην εθνική οικονομία, να αποσαφηνίζεται η συμβατότητα της πρότυπης πρότασης με τους στρατηγικούς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της δημόσιας αρχής ή του φορέα που αναθέτει το έργο αλλά και με τους ευρύτερους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας.

Θα πρέπει εκτός των άλλων να γίνεται σαφές ότι η πρόταση είναι η συμφερότερη δυνατή, συνδυάζοντας τους παράγοντες κόστους ολόκληρου του κύκλου ζωής του έργου με την ποιότητά του, ούτως ώστε αυτό να καλύπτει τις ανάγκες του χρήστη.

Επιτροπή Αξιολόγησης για τις πρότυπες προτάσεις
Την ευθύνη αξιολόγησης των πρότυπων προτάσεων θα έχει η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων, η οποία πρέπει να συσταθεί με κοινή απόφαση των υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του σχετικού ΦΕΚ, δηλαδή έως και τις 5 Ιουνίου της φετινής χρονιάς.

Στα καθήκοντα της Επιτροπής Αξιολόγησης θα είναι μεταξύ άλλων να ενημερώνει την εκάστοτε κατασκευαστική εταιρεία ή φορέα, ως προς την πληρότητα της πρότυπης πρότασης που υποβάλλει, σε διάστημα 30 ημερών από την υποβολή της. Εφόσον κριθεί απαραίτητο θα τον καλεί να υποβάλει συμπληρωματικά στοιχεία ή πληροφορίες σε προθεσμία που δεν θα υπερβαίνει τις 30 ημέρες, χρόνος που μπορεί να παραταθεί μετά από αίτημα της επιχείρησης και αφού αυτό εγκριθεί από την Επιτροπή.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

ΕΦΚΑ: Ο όμιλος Λάμψα θα μετατρέψει σε 4στερο ξενοδοχείο το ακίνητο της Ζαλόκωστα 7-9

Μία εταιρεία ειδικού σκοπού του ομίλου Λάμψα θα αναλάβει την αναβάθμιση του… πολύπαθου ακινήτου του ΕΦΚΑ στην οδό Ζαλοκώστα 7-9 και τη λειτουργία του ως τετράστερου ξενοδοχείου. Ο σχετικός διαγωνισμός «έτρεξε» στα τέλη του 2021 και σε αυτόν επικράτησε η εταιρεία «Ζαλοκώστα Τουριστική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Αποκλειστικού Σκοπού» (Suites Apartments Ζalokosta), η οποία ιδρύθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, με επικεφαλής τον Τάσο Χωμενίδη, διευθύνοντα σύμβουλο της Λάμψα.

Σύμφωνα με το καταστατικό της, σκοπός της εταιρείας είναι αποκλειστικά η εκμίσθωση, αναβάθμιση, ανακαίνιση, διαχείριση, λειτουργία και εκμετάλλευση του ακινήτου επί της οδού Ζαλοκώστα αρ. 7-9, το οποίο κατασκευάστηκε το έτος 1939 είναι συνολικής επιφανείας 1.854 τετραγωνικών μέτρων.

Η σύμβαση εκμίσθωσης του ακινήτου, σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, είναι για χρονικό διάστημα 30 ετών με δυνατότητα παράτασης για δέκα ακόμα χρόνια.

Οψιόν για το ακίνητο στην Κριεζώτου 8-10
Ο ΕΦΚΑ ζητούσε για το ακίνητο της Ζαλοκώστα, που περιλαμβάνει 2 υπόγεια, ισόγειο και 5 ορόφους υπέρ του ισογείου, ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα 17.000 ευρώ, με τον διαγωνισμό να κατακυρώνεται στην εταιρεία του ομίλου Λάμψα στα 34.500 ευρώ. Σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου ύψους 1,2 εκατ. ευρώ εντός δύο ετών, ώστε το κτίριο να μετατραπεί σε ξενοδοχείο 4 αστέρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σχετική σύμβαση θα περιλαμβάνει το προτιμησιακό δικαίωμα (option) σε σχέση με τη μίσθωση του παρακείμενου ακινήτου, στην Κριεζώτου 8-10. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση μελλοντικού διαγωνισμού εκμίσθωσης και αφού αναδειχθεί από τον τότε πλειοδοτικό διαγωνισμό ο ανάδοχος, η Suites Apartments Zalokosta θα έχει το δικαίωμα να μισθώσει το οικόπεδο επί της Κριεζώτου 8-10 με το ίδιο ποσό με αυτό που θα έχει προκύψει από τον πλειοδοτικό διαγωνισμό.

Σημειώνεται ότι το νεοκλασικό ακίνητο στη Ζαλοκώστα 7-9 διατέθηκε για πρώτη φορά σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό από τον ΕΦΚΑ τον Σεπτέμβριο του 2018, όμως παρά τις φήμες για ενδιαφέρον από υποψήφιους μισθωτές, παρέμενε για χρόνια στα αζήτητα. Μάλιστα, το ακίνητο της Ζαλοκώστα, όπως και το παλιό Esperia Palace, είχαν προκηρυχθεί αρχικά ως ακίνητα με προδιαγραφές ξενοδοχείων διεθνούς αλυσίδας 5 αστέρων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Tι αναζητούν Cepal Hellas και PwC στο αθηναϊκό real estate

Έντονη κινητικότητα εμφανίζεται το τελευταίο χρονικό διάστημα στον τομέα του real estate από μεγάλες επιχειρήσεις που αναζητούν την επόμενή τους στέγη στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Η μία εξ αυτών είναι η Cepal Hellas, η οποία αυτή τη στιγμή μισθώνει ακίνητο της εφοπλιστικής οικογένειας Μαρτίνου στη λεωφόρο Συγγρού και σύμφωνα με απολύτως διασταυρωμένες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του το Build, η εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων οφειλών που προέρχονται από το χαρτοφυλάκιο της Alpha Bank, βρίσκεται σε αναζήτηση ενός ακόμη ακινήτου.
Το ακίνητο αυτό – εκτός από το ήδη υπάρχον της Συγγρού – θα στεγάσει την ανάπτυξη της Cepal και το διαρκώς αυξανόμενο έμψυχο δυναμικό της της στην ελληνική αγορά.

Η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται ως συνέχεια της συμφωνίας πώλησης του 80% της Cepal Holdings και του 51% των τιτλοποιημένων ομολόγων μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας του χαρτοφυλακίου Galaxy από την Alpha Bank στην αμερικανική επενδυτική εταιρεία, Davidson Kempner τον Φεβρουάριο του 2021. Θυμίζουμε μάλιστα ότι σε συνέχεια της συγκεκριμένης συμφωνίας, τον Οκτώβριο του 2021 ακολούθησε η δεσμευτική συμφωνία της τράπεζας με την Davidson Kampner για την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Cosmos, συνολικού ύψους 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ σε όρους μεικτής αξίας και σε όρους συνολικής οφειλής ύψους 4,9 δισ. ευρώ.

Τη διαχείριση του συγκεκριμένου τιτλοποιημένο χαρτοφυλακίου ανέλαβε επίσης η Cepal, της οποίας το 80% διατηρεί η Davidson Kempner και το 20% η Alpha Bank. Οι προαναφερόμενες εξελίξεις οδήγησαν τη Cepal σε αναζήτηση και νέου ακινήτου που θα καλύπτει τις ανάγκες της με κυριότερες προδιαγραφές να αποτελούν ότι η επιφάνειά του θα κυμαίνεται μεταξύ 8.500 και 12.000 τ.μ. και θα βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από σταθμό του μετρό.

Σε διαδικασία μετεγκατάστασης η PwC
Την ίδια στιγμή, σε αναζήτηση νέου ακινήτου φαίνεται ότι βρίσκεται και η PwC, η οποία σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες έχει προχωρήσει στην καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης του ενός από τα δύο ακίνητα που διατηρεί στην Αττική και συγκεκριμένα επί της λεωφόρου Κηφισίας, το οποίο ανήκει στην Brook Lane Capital. Κατά τις ίδιες πληροφορίες η PwC φαίνεται αυτή τη στιγμή να διερευνά την αποχώρησή της και από το δεύτερο ακίνητο που στεγάζει τις εγκαταστάσεις της. Ιδιαίτερα έντονη είναι μάλιστα στην αγορά, η φημολογία που θέλει την PwC να έχει ήδη κλείσει νέα γραφεία, ενώ ιδιαιτέρως πιθανή θεωρείται με βάση τις συγκεκριμένες αναφορές, η εγκατάστασή της στα πρώην γραφεία της Εκκλησίας των Μαρτύρων του Ιεχωβά επί της λεωφόρου Κηφισίας, τα οποία ανήκουν στην ιδιοκτησία της Prodea.

Ωστόσο αυτό είναι κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί με την PwC προς το παρόν να τηρεί απόλυτη σιγήν ιχθύος για το θέμα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build