Intrakat: Αναλαμβάνει έργο ανάπλασης στο δήμο Φυλής με 9,44 εκατ. ευρώ

Προσωρινός ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου «Παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης στο δήμο Φυλής Β’ Φάση», προϋπολογισμού 15,95 εκατ. ευρώ, αναδείχθηκε η Intrakat, υποβάλλοντας τη χαμηλότερη προσφορά στον διαγωνισμό που διενεργεί ο δήμος Φυλής. Ειδικότερα, η προσφορά της Intrakat ήταν ύψους 9,44 εκατ. ευρώ, ήτοι με μέση έκπτωση 41,02%. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν επίσης οι εταιρείες Ι.Δ. Χρυσοσπάθης και Σία, Λάκων ΑΤΕ και Τεχνική Έργων, που υπέβαλαν προσφορές με χαμηλότερες εκπτώσεις.

Να σημειωθεί ότι, καθώς η έκπτωση που προσέφερε η Intrakat ήταν αισθητά υψηλότερη από τον μέσο όρο του συνόλου των προσφορών (25,07%), από την Οικονομική Επιτροπή του δήμου Φυλής ζητήθηκε αιτιολόγηση της συγκεκριμένης προσφοράς, καθώς κρίθηκε ως ασυνήθιστα χαμηλή. Η εταιρεία ανταποκρίθηκε στο αίτημα εγκαίρως, υποβάλλοντας αιτιολόγηση της προσφοράς της η οποία κρίθηκε επαρκής, με αποτέλεσμα η Οικονομική Επιτροπή του δήμου να την ανακηρύξει στα τέλη Ιανουαρίου προσωρινό ανάδοχο του έργου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μία από τις συμμετέχουσες εταιρείες, η Λάκων ΑΤΕ, ήταν αυτή που είχε αναλάβει την πρώτη φάση των παρεμβάσεων αστικής ανάπλασης στο δήμο Φυλής, προϋπολογισμού 2,3 εκατομμυρίων ευρώ, υποβάλλοντας προσφορά με μέση τεκμαρτή έκπτωση 58,34%. Εκείνο το έργο αφορούσε στην αστική ανάπλαση του βόρειου και ανατολικού τμήματος του ιστορικού κέντρου των Άνω Λιοσίων.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Το εν λόγω έργο έχει ως αντικείμενο εργασίες που αφορούν στην ασφάλεια και λειτουργικότητα των οδών εντός ορίων του δήμου Φυλής. Στόχος του έργου είναι η ανάπλαση συγκεκριμένων οδών διαφόρων πολεοδομικών ενοτήτων του δήμου Φυλής και η ανασύνταξη – οργάνωση λειτουργικά και περιβαλλοντικά της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και των χρηστών του οδικού δικτύου γενικότερα.

Η ανάπλαση θα περιλαμβάνει:
• Διαμόρφωση οδών και πεζοδρομίων.
• Ειδική διαμόρφωση διαδρόμων για κυκλοφορία τυφλών και διαβάσεων για πρόσβαση παιδικών και αναπηρικών αμαξιδίων.
• Τοποθέτηση νέων ιστών και φωτιστικών σωμάτων, με τήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων αστικού φωτισμού, κατά μήκος των οδών στις οποίες θα γίνει ανάπλαση. Τα φωτιστικά θα περιλαμβάνουν ελεγκτή ασύρματης επικοινωνίας με το κεντρικό σύστημα.
• Διαμόρφωση της πλατείας που βρίσκεται στη γωνία των οδών 28ης Οκτωβρίου και Ελευθερίου Βενιζέλου, σε πρότυπη πλατεία με εφαρμογές smart city.
• Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων με αισθητήρες πλήρωσης.
• Ψηφιακή πλατφόρμα smart city για υποδοχή και αξιοποίηση δεδομένων IOT η οποία θα είναι απολύτως επεκτάσιμη σε εφαρμογές και αριθμό υποδεχόμενων σημάτων
Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα είναι στο σύνολο της ίση με τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η χιονόπτωση έφερε fast – track διαδικασίες για την επισκευή του θεάτρου Λυκαβηττού

Στη διαδικασία της ανάθεσης με διαπραγμάτευση προχωρά ο δήμος Αθηναίων προκειμένου να εκσυγχρονίσει το θέατρο Λυκαβηττού, που κινδυνεύει να πέσει «θύμα» των καιρικών φαινομένων.
Την απόφαση έλαβε πρόσφατα η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με την οποία η επιλογή του αναδόχου θα γίνει χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς αυτή είναι η «μοναδική εφικτή χρονικά διαδικασία». Θυμίζουμε ότι ο προϋπολογισμός για την επισκευή του φέροντος οργανισμού και την αναβάθμιση εγκαταστάσεων του Θεάτρου Λυκαβηττού ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια.

Τι μεσολάβησε από το καλοκαίρι έως σήμερα
Η ανακαίνιση του ιστορικού θεάτρου πήρε μπροστά τον Ιούνιο, όταν υπογράφηκε τη σύμβαση παραχώρησης των 35 στρεμμάτων – που περιλαμβάνει και το σημερινό πάρκινγκ –, ιδιοκτησίας της ΕΤΑΔ, στον δήμο Αθηναίων, στο οποίο ανήκαν ήδη τα 407 στρέμματα του λόφου. Η συμφωνία άνοιξε το δρόμο για την συνολική ανάπλαση του λόφου και των υποδομών του, με πρωταρχικό στόχο να ανακατασκευαστεί και να λειτουργήσει ξανά το ιστορικό θέατρο του Λυκαβηττού, που παραμένει κλειστό σχεδόν 20 χρόνια. Από την πλευρά της, η ΕΤΑΔ έχει εκπονήσει αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για αυτά τα 35 στρέμματα που παραχωρήθηκαν στον δήμο, στον οποίο κατέθεσαν προτάσεις 25 αρχιτεκτονικά γραφεία και τελικά το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στους Κατερίνα Ανδρίτσου, Πανίτα Καραμανέα, Θανάσης Πολυζωιδής των Topio 7Architects. Το Θέατρο Λυκαβηττού είναι χαρακτηρισμένο ως ιστορικό διατηρητέο νεότερο μνημείο καθώς είναι αντιπροσωπευτικό έργο του Τάκη Ζενέτου.

Στο πλαίσιο της παραχώρησης, ο δήμος Αθηναίων παρέλαβε τη μελέτη αποκατάστασης του θεάτρου – η οποία είχε ήδη λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από το υπουργείο Πολιτισμού – καθώς και την οικοδομική άδεια. Έκτοτε, επικαιροποίησε τα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης και υποβλήθηκε αίτημα χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με το έργο να βρίσκεται εν αναμονή δημοπράτησης. Στο μεταξύ, λόγω της «σφοδρής» χιονόπτωση της 24ης Ιανουαρίου στο κέντρο της Αθήνας, κρίθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου πως η ανάγκη κατεπείγουσας επισκευής του φέροντος οργανισμού του μνημείου του Θεάτρου Λυκαβηττού είναι επιτακτική.

Η αυτοψία έκρινε αναγκαία την άμεση παρέμβαση, καθώς «οποιαδήποτε καθυστέρηση μπορεί να αποβεί ενδεχομένως καταστροφική για κάποια τμήματα του Θεάτρου». Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εργασίες που προτείνεται να υλοποιηθούν αφορούν σε εργασίες που αποσκοπούν αποκλειστικά στην άρση της επικινδυνότητας του φέροντος οργανισμού και όχι τη συνολική ανάπλαση, η οποία θα καταλήξει σε ανάδοχο μέσω τακτικής διαδικασίας, όπως άλλωστε διευκρινίζει και ο δήμος Αθηναίων.

Ελλείψει χρόνου θα τρέξουνοι διαδικασίες
Όπως παραδέχεται στην ίδια απόφαση, ο δήμος Αθηναίων δεν μπορούσε να προβλέψει την τόσο άμεση επιβάρυνση του φέροντος οργανισμού του Θεάτρου σε εξαιρετικά μικρό χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να προβεί στην λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων νωρίτερα.
Για αυτό το λόγο είχε προγραμματιστεί τακτικός διαγωνισμός, ωστόσο, ο χρόνος που απαιτείται για την αντιμετώπιση του προβλήματος μέσω κανονικής διαγωνιστικής διαδικασίας θα ξεπερνούσε κατά πολύ τα χρονικά περιθώρια της άμεσης λήψης μέτρων, δεδομένου του ότι επίκειται πιθανή πρόκληση μόνιμης μη αναστρέψιμης βλάβης του Θεάτρου.
Από την πλευρά του, ο δήμος δεν διαθέτει την απαιτούμενη εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την λήψη άμεσων στατικών και δομικών μέτρων αντιστήριξης και αποκατάστασης του φέροντος οργανισμού και για αυτό σκοπεύει να αναθέσει με την έννοια του κατεπείγοντος το έργο σε εξειδικευμένη εταιρεία, που θα προκύψει κατόπιν πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση.

Νεοσύστατη εταιρεία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες από τη Lamda Development

Στη σύσταση νέας εταιρείας με την ονομασία Evrowind και αντικείμενο την παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικού ρεύματος που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές προέβη σύμφωνα με πληροφορίες η Lamda Development. Eπικεφαλής της νέας εταιρείας με την ιδιότητα του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου είναι ο Οδυσσέας Αθανασίου, διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development.

Κατά πληροφορίες η νεοσύστατη εταιρεία θα σχετίζεται με την ευρύτερη ανάπτυξη του Ελληνικού, επένδυση στην οποία ο όμιλος της Lamda Development εξετάζει και άλλες παράλληλες δραστηριότητες, οι οποίες δύνανται να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στη συνολική επένδυση που ήδη έχει ξεκινήσει να υλοποιείται αυτή την χρονική περίοδο.
Ποιοι συμμετέχουν στη διοίκηση της Evrowind

Στην Evrowind εκτός από τον κύριο Αθανασίου συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της Lamda όπως για παράδειγμα ο Χάρης Γκορίτσας, CFO της Lamda Development αλλά και ο Γιάννης Γιαννακόπουλος, νομικός σύμβουλος και διευθυντής νομικών υπηρεσιών του ομίλου. Στη διοικητική ομάδα ανήκει και ο Θεόδωρος Γαβριηλίδης, διευθυντής επενδύσεων της Lamda Development.

Ειδικότερα, το αντικείμενο δραστηριότητας της νέας εταιρείας εντοπίζεται στη μελέτη, κατασκευή, εμπορία και διαχείριση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αιολικής, υδροηλεκτρικής, παραγόμενης από φωτοβολταϊκά πάρκα καθώς και από βιομάζα. Επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων φέρνει το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ Ταυτόχρονα το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος που βρίσκεται στα σκαριά έρχεται να διευκολύνει την αδειοδότηση νέων έργων που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή το χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση του σταδίου αδειοδοτήσεων υπερβαίνει σε πολλές περιπτώσεις την πενταετία, ενώ στόχος του νέου νομοθετήματος είναι οι άδειες να εκδίδονται σε χρονικό διάστημα περί των 14 μηνών. Το νέο νομοθέτημα θα επιδιώξει τη μείωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται, του χρονικού διαστήματος απόκρισης των υπηρεσιών στα εκάστοτε αιτήματα των επενδυτών, ενώ απώτερος στόχος είναι η ταχύτερη και κατά το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των αέριων ρύπων.
Η Ελλάδα κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο κατανάλωσης ενέργειας από ΑΠΕ

Πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για το 2020 δείχνουν ότι η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται σε ποσοστό 37% εκ της συνολικής ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Πρωταθλήτρια σε αυτόν τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι η Αυστρία με 78,2% και αμέσως μετά ακολουθεί η Σουηδία. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα βρίσκεται λίγο κάτω από το μέσο ποσοστό των κρατών μελών με ποσοστό 35% που αντιστοιχεί στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ εκ της συνολικής κατανάλωσης στη χώρα μας, γεγονός που αντικατοπτρίζει και τη διεύρυνση των επενδύσεων σε αυτόν τον τομέα τα τελευταία χρόνια. Στην τελευταία θέση της σχετικής κατάταξης βρίσκεται η Μάλτα με μόλις 9,5% από τη συνολική ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές παραγωγής.

Η συγκεκριμένη κίνηση, όπως και άλλες με κοινή αναφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προέρχονται κατά ένα μεγάλο ποσοστό από μεγάλες εισηγμένες με δραστηριότητα στον τομέα της ενέργειας ή των κατασκευών. Στη χώρα μας η Τέρνα Ενεργειακή, ο Μυτιληναίος, η ΔΕΗ, η Ιντρακάτ, ο όμιλος Ελλάκτωρ, η Μότορ Όιλ, η ΔΕΠΑ είναι μεταξύ των μεγαλύτερων παικτών στην αγορά, οι οποίοι επενδύουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.