Η ISOMAT υλοποίησε για πρώτη φορά ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα εσωτερικών εκπαιδεύσεων με τίτλο «Train the Trainers», το οποίο αφορά την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των μηχανικών της από τα τμήματα Τεχνικής Υποστήριξης από τις θυγατρικές της εταιρείες στο εξωτερικό, με στόχο να μπορούν κι αυτοί να διατελέσουν τον ρόλο του εκπαιδευτή σε σεμινάρια και τεχνικές εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε δύο κύκλους θεωρητικών εκπαιδεύσεων από το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, που έλαβαν χώρα τον Απρίλιο και τον Μάιο και από έναν τρίτο κύκλο τεχνικών εκπαιδεύσεων από το τμήμα Τεχνικών Εφαρμογών και Εκπαιδεύσεων που έλαβε χώρα μέσα στον Ιούνιο. Το πρόγραμμα «Train the Trainers» πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ISOMAT στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης και σε αυτό εκπαιδεύτηκαν μηχανικοί του Ομίλου τόσο από την Ελλάδα, όσο και από τις θυγατρικές του εταιρείες στη Σερβία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και τη Γερμανία. Η δομή των workshops σχεδιάστηκε με τη συνεργασία του τμήματος HR, του τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης και του τμήματος Τεχνικών Εφαρμογών & Εκπαιδεύσεων της ISOMAT, σύμφωνα με τις εξειδικευμένες ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Το πρόγραμμα αφορά τόσο στην ανάπτυξη επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων των εργαζομένων, όσο και στην πρακτική εφαρμογή των προϊοντικών λύσεων της ISOMAT, με την πλήρη ανάδειξη των ιδιοτήτων τους απέναντι στις σύγχρονες κατασκευαστικές ανάγκες.

Η ISOMAT καθιερώνει το πρόγραμμα «Train the Trainers» σε ετήσια βάση, συνεχίζοντας τη διοργάνωση επιπλέον εκπαιδευτικών workshop για νέα προϊόντα και επιμέρους ενημερώσεις, με απώτερο σκοπό την πιο ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών της σε διεθνές επίπεδο.