Η ISOMAT συνέχισε την ανοδική της πορεία και το 2021, παρόλο που ήταν η δεύτερη συνεχόμενη χρόνια του COVID-19 και των lockdowns και μια δύσκολη χρονιά για την παγκόσμια οικονομία.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ISOMAT ανήλθε στα 87,6 εκατ. ευρώ με ποσοστό αύξησης 17,4% σε σχέση με το 2020 και της μητρικής εταιρίας στην Ελλάδα ανήλθε στα 69 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 21% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το 52,3% του κύκλου εργασιών του Όμίλου προήλθε από πωλήσεις στο εξωτερικό. Παρά το σημαντικό ποσοστό αύξησης του κύκλου εργασιών του Ομίλου, τα κέρδη προ Φόρων σημείωσαν ελαφρά πτώση σε σχέση με το 2020, λόγω των συνεχιζόμενων μεγάλων αυξήσεων σε α’ ύλες, υλικά συσκευασίας, κόστη μεταφοράς και ενέργειας, μέρος των οποίων η ISOMAT απορρόφησε, αποφεύγοντας την πλήρη μεταφορά αυτών στην αγορά.

Η συνεχής ανάπτυξη έρχεται τόσο από τη δημιουργία νέων προϊόντων όσο και από την έμφαση που δίνει ο Όμιλος στην εξωστρέφεια.

Για την εκπλήρωση των στόχων του ο Όμιλος συνεχίζει δυναμικά τις επενδύσεις του. Έτσι, μέσα στο 2021 πραγματοποίησε πολλές επενδύσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στις δύο παραγωγικές του εταιρίες σε Ρουμανία και Σερβία αλλά και στην εμπορική του εταιρία στη Βουλγαρία,  συνολικού ύψους €6.180.000.

Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα, το 2021 ολοκληρώθηκαν επενδύσεις της τάξεως των €2.000.000, ολοκληρώνοντας έτσι το επενδυτικό πλάνο της τελευταίας 4ετίας συνολικού προυπολογισμού €8.098.111, το οποίο αφορούσε επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων, μονάδων παραγωγής και αποθήκευσης, νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, εκσυγχρονισμό συστημάτων κτλ. Για το 2022 και την επόμενη 3ετία συνολικά, εγκρίθηκε μόλις νέο επενδυτικό πρόγραμμα συνολικής αξίας 11,2 εκατ. ευρώ, για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της παραγωγής και την αύξηση της δυναμικότητάς της.

Στη Ρουμανία ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2021 επενδύσεις ύψους €1.800.000 για την κατασκευή μονάδας παραγωγής κονιαμάτων, νέων αποθηκευτικών χώρων και εγκατάσταση συστημάτων, ενώ για το 2022 έχουν δρομολογηθεί νέες επενδύσεις συνολικού ύψους €5.000.000.

Στη Σερβία το 2021 ολοκληρώθηκε η κατασκευή νέας αποθήκης και λοιπών βοηθητικών χώρων, επένδυση συνολικού κόστους €2.100.000.

Στη Βουλγαρία πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις της τάξεως των 280.000 € για βελτίωση των χώρων γραφείων και της αποθήκης.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της ISOMAT:

“Η σταθερά αναπτυσσόμενη πορεία της ISOMAT οφείλεται κατά κύριο λόγο στους ανθρώπους που στελεχώνουν τον Όμιλο, ο οποίος απασχολεί σήμερα περισσότερους από 530 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 357 απασχολούνται στη μητρική εταιρία της Ελλάδος.

Η ISOMAT από την  ίδρυσή της, αλλά και τα τελευταία χρόνια με ακόμη μεγαλύτερη έμφαση,  θέλει και έμπρακτα προσπαθεί να έχει θετικό “αποτύπωμα” στην κοινωνία και στο περιβάλλον μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλάνο δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Ευθύνης. Για την ISOMAT, η Εταιρική Υπευθυνότητα είναι κάτι που συνεχώς εξελίσσεται και αποτελεί το δρόμο για ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον, το οποίο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη.

Στα πλαίσια αυτά, το 2021 η ISOMAT πραγματοποίησε ποικίλλες δράσεις τόσο για το περιβάλλον όσο και για τη στήριξη διαφόρων ευπαθών κοινωνικά ομάδων, μονάδων νοσηλείας, ιδρυμάτων όπως το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο αλλά και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κάθε βαθμίδας σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Την τελευταία 3ετία έχει στηρίξει συνολικά 93 εκπαιδευτικά ιδρύματα είτε με χορηγία υλικών της για κτιριακές αναβαθμίσεις είτε με δωρεά τεχνολογικού εξοπλισμού.

Το 2022 ξεκίνησε πολύ ελπιδοφόρα για τον Όμιλο, παρά τα σοβαρά προβλήματα λόγω της συνεχιζόμενης μεγάλης αύξησης του ενεργειακού κόστους, του κόστους α’ υλών και μερικώς της έλλειψης αυτών”.