Υποχώρηση παρατηρήθηκε στον Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Κατασκευές τον Δεκέμβριο 2022, με τις μονάδες να διαμορφώνονται στις 102,4 (από 105,7 μονάδες τον Νοέμβριο 2022), επίπεδο πολύ χαμηλότερο από το αντίστοιχο περσινό (125,5 μονάδες), σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα ερευνών οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ. Αναλυτικότερα, αυτή η μεταβολή ήταν αποτέλεσμα της έντονης επιδείνωσης των προσδοκιών στις Ιδιωτικές Κατασκευές, με τα Δημόσια έργα να κινούνται, αντίθετα, ανοδικά. Από τις βασικές μεταβλητές του δείκτη, οι αρνητικές προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων εξασθενούν έντονα, ενώ οι προβλέψεις για την απασχόληση, αν και περιορίζονται σημαντικά, διατηρούνται θετικές. Ο αρνητικός δείκτης στις προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων αν και παραμένει ψηλά, περιορίζεται στις -58 από -72 μονάδες, με μόλις το 12% των επιχειρήσεων να διατυπώνει αισιοδοξία για το επίπεδο των εργασιών το επόμενο τρίμηνο.

Το 31% των επιχειρήσεων του κλάδου κατασκευών επισημαίνουν τη χαμηλή ζήτηση ως το βασικότερο εμπόδιο στη λειτουργία τους
Όσον αφορά στο πεδίο των τιμών, οι πληθωριστικές προσδοκίες περιορίστηκαν ελαφρά (+47 από +51 μονάδες ο δείκτης), σύμφωνα με το ΙΟΒΕ. Τέλος, το 17% των επιχειρήσεων αναφέρει απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία. Το 31% των επιχειρήσεων επισημαίνουν τη χαμηλή ζήτηση ως το βασικότερο εμπόδιο στη λειτουργία τους, ένα 20% την έλλειψη εργατικού δυναμικού, και ένα 19% την ανεπαρκή χρηματοδότηση.

Υποχώρηση του δείκτη επιχειρηματικών προσδοκιών στις Ιδιωτικές Κατασκευές και κατακόρυφη βελτίωση του στις κατασκευές Δημόσιων Έργων
Αισθητή υποχώρηση παρουσίασε ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις Ιδιωτικές Κατασκευές και διαμορφώθηκε στις 76,4 μονάδες από 97,3, επίπεδο ήπια χαμηλότερο του αντίστοιχου περυσινού (84,0 μον.), σύμφωνα με το ΙΟΒΕ. Ως προς τις τιμές, οι πληθωριστικές τάσεις περιορίστηκαν ελαφρά (+56 μονάδες το σχετικό ισοζύγιο από +63 τον προηγούμενο μήνα). Αξιοσημείωτο δε, το γεγονός ότι μια στις δύο επιχειρήσεις (46%) αναφέρουν τη χαμηλή ζήτηση, το 20% την έλλειψη εργατικού δυναμικού και το 11% την ανεπάρκεια χρηματοδότησης ως το βασικότερο εμπόδιο λειτουργίας τους. Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις Κατασκευές Δημοσίων Έργων εμφάνισε κατακόρυφη βελτίωση έναντι του Νοεμβρίου 2022. Διαμορφώθηκε στις 129,8 (από 110,6 τον Νοέμβριο 2022) μονάδες, πολύ χαμηλότερα από το αντίστοιχο περυσινό επίπεδό του (152,7 μον.). Ως προς το πρόγραμμα εργασιών του κλάδου, ο αρνητικός δείκτης των -78 μονάδων τον προηγούμενο μήνα αμβλύνθηκε σημαντικά, φθάνοντας τις -55 μονάδες. Στις προβλέψεις για την απασχόληση, το σχετικό θετικό ισοζύγιο ενισχύθηκε ήπια, στις +32 μονάδες από +28. Οι μισές επιχειρήσεις του κλάδου αναμένουν περισσότερες θέσεις απασχόλησης, ενώ το 18% (από μόλις 25%) προβλέπει μείωσή τους.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build