Μετά από μια δεκαετία συρρίκνωσης και αποεπένδυσης, οι προοπτικές για τις κατασκευές διαγράφονται ιδιαιτέρως θετικές, με το Ταμείο Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά Ταμεία, σε συνδυασμό με εθνικούς πόρους, να χρηματοδοτούν έργα υποδομών που θα τροφοδοτήσουν την ισχυρή ανάπτυξη του κλάδου τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε το ΙΟΒΕ για λογαριασμό του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ). Ειδικότερα, επιχορηγήσεις ύψους 7,96 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε έργα με άμεση σχέση με τις κατασκευές, κινητοποιώντας συνολικούς πόρους ύψους 13,3 δισ. ευρώ, ενώ μαζί με τους πόρους από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης εκτιμάται ότι για έργα με άμεση σχέση με τις κατασκευές θα κινητοποιηθούν την περίοδο 2022-2026 συνολικά 27 δισ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, οι επενδύσεις σε κατασκευές -κυρίως στις υποδομές- εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν σημαντικά το μερίδιό τους στο ΑΕΠ, από το 4% το 2020 στο 8,1% το 2025.
Μεσοπρόθεσμα εκτιμάται ότι η αξία παραγωγής των κατασκευαστικών έργων υποδομών και κατοικιών θα υπερδιπλασιαστεί σε σύγκριση με το επίπεδο που είχε το 2020 και θα ξεπεράσει τα 18 δισ. ευρώ το 2025. Παράλληλα, η ετήσια αξία παραγωγής (πωλήσεις) των δραστηριοτήτων Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών εκτιμάται ότι θα πλησιάσει τα 4 δισ. ευρώ μέχρι το 2025, όταν τα τελευταία χρόνια κινείται κάτω από τα 3 δισ. ευρώ.

Η πορεία των οικονομικών μεγεθών των εταιρειών
Ενδιαφέρον έχουν οι εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ για την πορεία των πωλήσεων των εταιρειών του τομέα των κατασκευών τα επόμενα χρόνια. Ειδικότερα, ο αθροιστικός τζίρος των πολύ μικρών επιχειρήσεων, που το 2021 δεν ξεπερνούσε τα 5 δισ. ευρώ, το 2025 θα έχει εκτοξευθεί στα 9,5 δισ. ευρώ, ενώ αυτός των μικρών εταιρειών θα ακολουθήσει αντίστοιχη πορεία, φτάνοντας από τα 2,7 δισ. ευρώ του 2021 στα 5,2 δισ. το 2025. Όμως και οι μεγαλύτερες εταιρείες φαίνεται πως οδεύουν προς διπλασιασμό σχεδόν των πωλήσεών τους: οι μεσαίες εταιρείες, που το 2021 κινήθηκαν στα 1,5 δισ. ευρώ, αναμένεται το 2025 να φτάσουν τα 2,8 δισ. ευρώ, ενώ οι μεγάλες εταιρείες, που το 2021 παρουσίασαν τζίρο 2,3 δισ. ευρώ, θα φτάσουν το 2025 τα 4,4 δισ. ευρώ. Αν αθροίσουμε όλα τα ποσά, προκύπτει ότι ο αθροιστικός τζίρος όλων των κατηγοριών, που το 2021 ανήλθε σε 11,4 δισ. ευρώ, θα έχει σχεδόν διπλασιαστεί έως το 2025, όταν και θα φτάσει τα 22 δισ. ευρώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build