Κοντά στο ορόσημο των 100 εκατ. ευρώ έφτασαν οι πωλήσεις της Inventor το 2023, καταγράφοντας αύξηση 10% σε σχέση με το 2022, ενώ ταυτόχρονα η κερδοφορία σχεδόν διπλασιάστηκε, με την ανάπτυξη της εταιρείας να συνεχίζεται μετά την εξαγορά της από τον σουηδικό όμιλο Beijer Ref το 2021. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Inventor, το 2023 έκλεισε με πωλήσεις ύψους 97 εκατ. ευρώ, έναντι 88,23 εκατ. το 2022, ενώ τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 21 εκατ. ευρώ, έναντι 10,93 εκατ. το 2022 (+92%). Αντίστοιχα τα κέρδη μετά από φόρους έφτασαν τα 14,83 εκατ. ευρώ, έναντι 7,46 εκατ. το 2022. Η διοίκηση της Inventor αποδίδει την ανοδική πορεία των οικονομικών της αποτελεσμάτων στην εφαρμογή ορθής εμπορικής πολιτικής, στην εξοικονόμηση κόστους και στην υποστήριξή της από τους προμηθευτές της.

Μεταξύ άλλων, η εταιρεία το 2023 προχώρησε σε αναδιάρθρωση και αναβάθμιση των εσωτερικών της διαδικασιών, με στόχο την αποτελεσματικότερη χρήση των συστημάτων, τη μείωση κινδύνου αστοχιών, τον καλύτερο έλεγχο της λειτουργίας και την περαιτέρω διαφάνεια, ενώ διεύρυνε τις συνεργασίες της με εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικών συσκευών προς ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και επέκταση σε νέες κατηγορίες προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας.

Παράλληλα, ενίσχυσε τη θέση της στην παγκόσμια αγορά με στρατηγικές συνεργασίες με τις εταιρείες του ομίλου Beijer Ref, ενώ δρομολόγησε τις απαραίτητες νομικές και λοιπές διαδικαστικές ενέργειες για την επαναμεταβίβαση δύο ακινήτων της Inventor AG AE, τα οποία είχε μεταβιβάσει χρηματοδοτικά (sale and lease back) στην Πειραιώς Leasing, που βρίσκονται στον Πειραιά επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 6–8. Ακόμα, μέσα στο 2023 δρομολογήθηκε η λήψη πιστοποίησης Eurovent, ενός παγκοσμίως γνωστού για το σήμα ποιότητάς του πιστοποιητικό για όλα τα κλιματιστικά τοίχου και τα ημικεντρικά συστήματα Inventor, ενισχύοντας τη λίστα των πιστοποιήσεων της εταιρείας, ενώ ολοκληρώθηκαν τα μέτρα ασφαλείας στα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας για τη θωράκιση της λειτουργίας από κακόβουλες ενέργειες.

Περιορισμένες προσδοκίες για το 2024
Για το 2024, η διοίκηση της Inventor διατηρεί περιορισμένες προσδοκίες αναφορικά με την αύξηση των πωλήσεων, με δεδομένα τα διεθνή γεγονότα όπως οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Παλαιστίνη, οι αναταράξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, τη σταθερή ισχυροποίηση του δολαρίου έναντι του ευρώ, καθώς και το υψηλό ενεργειακό κόστος, παρ’ όλες τις μειώσεις εντός του 2023 και σε συνδυασμό με τον χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης. Πάντως, η εταιρεία προσβλέπει σε θετική συμβολή από τη συμμετοχή της στην έκθεση Climatherm, καθώς και στην Fiera Milano, ενώ ενισχύει περαιτέρω το τμήμα του after sales σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, με γνώμονα τη μέγιστη ικανοποίηση και την αφοσίωση των πελατών της. Όσον αφορά στις εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, που προκαλούν διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι με τον κατάλληλο σχεδιασμό, την έγκαιρη αντιμετώπιση, μακρόχρονη πείρα και αγαστή συνεργασία με τα εμπλεκόμενα μέρη, δεν έχουν επίδραση επί των αποτελεσμάτων της.