Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, η Intrakat και η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας υπέγραψαν πρόσφατα σύμβαση για την κατασκευή του έργου “Εσωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης Λυμάτων Παραλιακών Οικισμών Αιγιαλείας”, ύψους 24,4 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Ο κ. Πέτρος Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Intrakat, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, δήλωσε: “Είναι μεγάλη τιμή και χαρά η υπογραφή αυτής της σύμβασης, ειδικά στην περιοχή της Αιγιαλείας που αποτελεί για εμάς έναν επιχειρηματικό στόχο και φιλοδοξούμε να είμαστε πάντα παρόντες στις εξελίξεις και την ανάπτυξη σε κάθε επίπεδο, σε όλη την περιοχή. Σας διαβεβαιώνω ότι και αυτό το έργο, θα γίνει με τον καλύτερο ποιοτικά τρόπο. Οι ικανότητες των στελεχών μας και το μεράκι τους όχι μόνο μπορούν να το εγγυηθούν αυτό, αλλά ήδη, η μέχρι τώρα παρουσία μας στα διάφορα επενδυτικά μέτωπα και δρώμενα, αυτό προσδίδουν. Η εταιρεία μας θα ανταποκριθεί στο 100% των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει και γι’ αυτό να είστε σίγουροι όλοι”.

Το έργο περιλαμβάνει:

(α) την κατασκευή των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης καθώς και των Κεντρικών Αποχετευτικών Αγωγών των παραλιακών οικισμών Αιγιαλείας, συνολικού μήκους άνω των 60 χλμ, και

(β) τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου και των αντλιοστασίων που θα κατασκευαστούν, καθώς και των ήδη κατασκευασμένων 13 αντλιοστασίων και των αντιστοίχων αγωγών μεταφοράς των λυμάτων από τους οικισμούς στο βιολογικό του Αιγίου,

ενώ με την ολοκλήρωσή του θα συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της περιοχής -τόσο σε επίπεδο βελτίωσης της ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων της όσο και στην τουριστική ανάπτυξη της.

 

{Πηγή φρωτογραφίας: Intrakat}