Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Διοίκηση της Intrakat, στο πλαίσιο περαιτέρω ενίσχυσης της κεφαλαιακής της δομής για την εκτέλεση του επενδυτικού της πλάνου, βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για χρηματοδότηση θυγατρικών της εταιρειών, με το συνολικό ποσό των έως 120 εκατ. ευρώ από κοινού και ισόποσα από τις Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς (Διοργανώτριες Τράπεζες), έχοντας υπογράψει τους σχετικούς βασικούς ενδεικτικούς όρους και προϋποθέσεις αυτής, η υλοποίηση της οποίας τελεί υπό τις συνήθεις αιρέσεις για χρηματοδοτήσεις αντίστοιχης φύσης.

Το προϊόν της χρηματοδότησης θα χρησιμοποιηθεί για να κατασκευαστούν και λειτουργήσουν σταθμοί ΑΠΕ, μεταξύ των οποίων και 4 ώριμα αιολικά πάρκα ισχύος 100 ΜW,  καθώς και για τη συμμετοχή και υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ. Σημειώνεται ότι η  Intrakat, με την ολοκλήρωση της κατασκευής των ανωτέρω 4 ώριμων αδειοδοτικά έργων, αναμένει ενίσχυση των ενοποιημένων λειτουργικών της κερδών σε επίπεδο EBITDA άνω των 14 εκατ. ευρώ ανά έτος σε επαναλαμβανόμενη βάση, ενώ αυξάνει την παραγωγική της δυναμικότητα.

Η οριστικοποίηση της εν λόγω χρηματοδότησης, σε συνδυασμό με την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει στόχο την ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής και τη διεύρυνση της κεφαλαιακής της βάσης, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα το δυναμικό και εξωστρεφές επενδυτικό της πλάνο σε κατασκευαστικά έργα υποδομών, έργα περιβάλλοντος & τεχνολογίας, έργα ΑΠΕ και ΣΔΙΤ, καθώς και την ανάπτυξη στοχευμένων έργων real estate,  τοποθετώντας την εταιρεία στο προσκήνιο των εξελίξεων.

Η Διοίκηση της Intrakat εκτιμά πως το 2022 θα αποτελέσει μία δυναμική χρονιά γεμάτη ευκαιρίες και προκλήσεις και εργάζεται πυρετωδώς ώστε να εξασφαλίσει τα απαιτούμενα κεφάλαια, η αξιοποίηση των οποίων σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού της, θα οδηγήσουν την εταιρεία στο να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στους τομείς δραστηριοποίησής της, καθώς και να αξιοποιήσει νέες ευκαιρίες προς διεύρυνση του χαρτοφυλακίου επενδύσεών τους.