Τα οικονομικά του αποτελέσματα για το 2023 δημοσίευσε ο όμιλος Intrakat, τονίζοντας πως πέτυχε ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του. Έχοντας ολοκληρώσει την εξαγορά της Άκτωρ, η οποία ενσωματώνεται στα οικονομικά του αποτελέσματα για λιγότερο από δύο μήνες (08/11/2023-31/12/2023), ο Όμιλος ενίσχυσε σημαντικά τα μεγέθη του, με τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών να ανέρχεται σε 412 εκατ. ευρώ, έναντι 225 εκατ. το 2022 (αύξηση 83%). Επίσης, μετά από δύο χρόνια ο Όμιλος επέστρεψε στη λειτουργική κερδοφορία, με το ενοποιημένο του EBIDTA να διαμορφώνεται σε 16 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3 εκατ. κατά το 2022. Τα ενοποιημένα μεικτά κέρδη ήταν 40 εκατ. ευρώ (2022: 18 εκατ., αύξηση 122%), ενώ τα κέρδη μετά φόρων ήταν 3 εκατ. ευρώ (από ζημιές 24 εκατ. το 2022).

Παράλληλα, ο Όμιλος πέτυχε νέο ιστορικό υψηλό στο ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων και των προς συμβασιοποίηση έργων, το οποίο σχεδόν τριπλασιάστηκε στα 4,9 δισ. ευρώ (2022: 1,3 δισ.). Ειδικά η εξαγορά της Άκτωρ, προσέθεσε ανεκτέλεστο ύψους 2,7 δισ. ευρώ στο ήδη υφιστάμενο του Ομίλου Intrakat. Επιπλέον, το 2023 τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια του Ομίλου Intrakat ήταν 162 εκατ. ευρώ (2022: 60 εκατ., αύξηση 168%) και ο καθαρός δανεισμός του μειώθηκε κατά 3,4% στα 123 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, αύξηση κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ κατέγραψαν τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου (125 εκατ. ευρώ, 25 εκατ. στις 31/12/2022), ενώ ενισχύθηκαν και οι ενοποιημένες καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές (77 εκατ. ευρώ, 15 εκατ. το 2022). Ο Όμιλος προσθέτει, ότι οι πολύ καλές οικονομικές επιδόσεις του απεικονίστηκαν στην κεφαλαιοποίηση της Intrakat, η οποία στις 19/04/2024 διαμορφώθηκε σε περίπου 815,5 εκατ. ευρώ (αύξηση 210% σε σχέση με την 19/04/2023).

Νέα σημαντικά έργα
Από εκεί και πέρα, το 2023, Όμιλος Intrakat και Άκτωρ προχώρησαν στην υπογραφή νέων συμβάσεων έργων ύψους 1,2 δισ. ευρώ, όπως, λ.χ., η μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του τμήματος Χερσόνησος-Νεάπολη του ΒΟΑΚ (σ.σ. που θα υλοποιήσει η κοινοπραξία των Τέρνα, Άκτωρ, Intrakat) και η κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό (σ.σ. από την κοινοπραξία των Άκτωρ, Μυτιληναίος και Τέρνα). Προς υπογραφή, δε, βρίσκονται σημαντικές συμβάσεις δημοσίων, ιδιωτικών και ΣΔΙΤ έργων, όπως, μεταξύ άλλων, η κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης με ΣΔΙΤ (προϋπολογισμού 195,7 εκατ. ευρώ), η δημιουργία φοιτητικών εστιών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε Βόλο και Λαμία (προϋπολογισμού 94 εκατ. ευρώ) και γ κατασκευή του φράγματος Τσικνιά Λέσβου, εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και δικτύων (προϋπολογισμού 82,6 εκατ. ευρώ).