Θετική ήταν για την Intrakat η έκβαση ένστασης που είχε καταθέσει εναντίον απόφασης της Διεύθυνσης Κατασκευών της Κτιριακές Υποδομές ΑΕ, καθώς αυτή έγινε δεκτή από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η διαφορά μεταξύ των δύο πλευρών αφορά στις εργασίες για την κατασκευή του νέου γενικού καταστήματος κράτησης «Κρήτη ΙΙ» στη Νεάπολη Λασιθίου, ενός έργου προϋπολογισμού άνω των 22,5 εκατ. ευρώ που πέρασε από αρκετές «τρικυμίες» από το 2008 που υπογράφηκε η αρχική σύμβαση. Η Intrakat τον περασμένο Ιούνιο υπέβαλε προς έγκριση την 31η Πιστοποίηση, που περιελάμβανε αναθεωρήσεις εργασιών προηγούμενων πιστοποιήσεων συνολικού ύψους 326.500 ευρώ, όμως αυτή της επεστράφη, διότι περιλαμβάνονταν σε αυτήν «αποκλειστικά και μόνο δαπάνες που δεν έχουν εγκριθεί αρμοδίως». Η εταιρεία άσκησε ένσταση, επικαλούμενη τη σύμβαση του έργου και τη νομοθεσία, υποστηρίζοντας πως για την ένταξη και πληρωμή των δαπανών αναθεώρησης σε λογαριασμό δεν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση ειδικού κονδυλίου αναθεώρησης, αλλά η δαπάνη αναθεώρησης προκύπτει «από εφαρμογή μαθηματικών τύπων ρητά προβλεπόμενων στο νόμο και δυνάμει μεθοδολογίας που έχει καθοριστεί με δημοσιευμένες υπουργικές αποφάσεις». Η Intrakat επεσήμανε επίσης στην ένστασή της ότι το σύνολο του έργου έχει εξελιχθεί χρονικά ανώμαλα, συνεπεία υπαιτιότητας της Διεύθυνσης Κατασκευών, ενώ το σύνολο των εργασιών που εκτελέστηκαν και περιλήφθηκαν στους επίμαχους εγκεκριμένους λογαριασμούς αφορούν εργασίες που εκτελέστηκαν με καθυστέρηση λόγω της επί 4ετία διακοπής των εργασιών, με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου.

Οι ισχυρισμοί της ΚΤΥΠ που απορρίφθηκαν
Από την πλευρά της, η Διεύθυνση Κατασκευών της ΚΤΥΠ ΑΕ αρνήθηκε ότι η συνολική καθυστέρηση του έργου έχει προκληθεί από δική της υπαιτιότητα, σημειώνοντας ότι κατά το χρονικό διάστημα των τριών τελευταίων ετών, μετά την επανεκκίνηση των εργασιών, οι έγκριση δύο παρατάσεων της προθεσμίας περαίωσης του έργου έγινε ύστερα από αίτημα της αναδόχου, όπου επικαλέστηκε τις συνθήκες από την πανδημία, τις επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση και την παρατεταμένη σεισμική δραστηριότητα στο Αρκαλοχώρι, αιτίες δηλαδή που δεν αποτελούν αποκλειστική υπαιτιότητα του κυρίου του έργου. Υποστήριξε επίσης ότι, καθώς το έργο βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης και τα αιτούμενα ποσά είναι σημαντικής τάξης μεγέθους, κρίνεται αναγκαία η σύνταξη αναλυτικού πίνακα εργασιών, στον οποίο θα προβλέπεται ξεχωριστό κονδύλι αναθεωρήσεων, αφού οι διαθέσιμες πιστώσεις αντιστοιχούν μόνον προς το συμβασιοποιημένο αντικείμενο του έργου, ενώ πρέπει να είναι εφικτή η αναζήτηση-εξασφάλιση αντίστοιχων πρόσθετων πιστώσεων για τις αναθεωρήσεις. Ωστόσο, στην απόφασή του, που υπεγράφη στις 13 Δεκεμβρίου, το υπουργείο Υποδομών έκρινε πως η καθυστέρηση του χρονοδιαγράμματος οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του κυρίου του έργου και συνεπώς είναι εύλογη η απαίτηση της αναδόχου για την καταβολή της αναθεώρησης για εργασίες, που σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έπρεπε να εκτελεστούν το 2017 και εκτελέστηκαν με 4ετή καθυστέρηση. Επίσης, έκρινε ότι κακώς επεστράφη ο 31ος λογαριασμός που περιελάμβανε δαπάνες αναθεώρησης, καθώς δεν αποτελεί νόμιμη αιτιολογία επιστροφής η έλλειψη πιστώσεων, ούτε απαιτείται η σύνταξη αναλυτικού πίνακα εργασιών για την εξόφλησή του.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build