Οι «Big-5» του κατασκευαστικού κλάδου είναι οι εταιρείες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στον δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανέγερση και λειτουργία του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Αθηνών μέσω ΣΔΙΤ», όπως ενημέρωσε το ΤΑΙΠΕΔ.  (αναθέτουσα αρχή του οποίου είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και διενεργούσα αρχή του το ΤΑΙΠΕΔ) είναι η Intrakat Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων, η Άβαξ Ανώνυμη Εταιρεία, η Άκτωρ Παραχωρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία, η ΓΕΚ Τέρνα Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών Ακινήτων Κατασκευών και η Μυτιληναίος Ανώνυμη Εταιρεία Όμιλος Επιχειρήσεων. Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, η Α’ φάση του διαγωνισμού θα ολοκληρωθεί με την αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων και την προεπιλογή των υποψήφιων που θα συνεχίσουν στη Β’ φάση, η οποία αποτελείται από τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και την υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Το έργο, εκτιμώμενης αξίας 205,2 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, αφορά στη μελέτη, ανέγερση, λειτουργία και συντήρηση για διάστημα κατά μέγιστο είκοσι πέντε ετών. σύγχρονων και λειτουργικών κτιριακών υποδομών που θα στεγάσουν το Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε οικόπεδο το οποίο βρίσκεται επί των οδών Κυρίλλου Λουκάρεως, Κάλβου, Αν. Δέγλερη και Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
Η δυνητική χρηματοδοτική συμβολή του Ελληνικού Δημοσίου στην κατασκευή του έργου είναι ενταγμένη στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προς χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση-

NextGenerationEU, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».
Εξάλλου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το ΤΑΙΠΕΔ έχουν υπογράψει σύμβαση για την ωρίμανση του έργου, την υπαγωγή του στον νόμο περί Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που έγινε με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ στις 23 Μάϊου 2022, τη διενέργεια του διαγωνισμού καθώς και την παρακολούθηση της κατασκευής του έργου.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, η ολοκλήρωση των εργασιών προβλέπεται να έχει γίνει έως τα τέλη του 2025.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build