Προσωρινός ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου «Παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης στο δήμο Φυλής Β’ Φάση», προϋπολογισμού 15,95 εκατ. ευρώ, αναδείχθηκε η Intrakat, υποβάλλοντας τη χαμηλότερη προσφορά στον διαγωνισμό που διενεργεί ο δήμος Φυλής. Ειδικότερα, η προσφορά της Intrakat ήταν ύψους 9,44 εκατ. ευρώ, ήτοι με μέση έκπτωση 41,02%. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν επίσης οι εταιρείες Ι.Δ. Χρυσοσπάθης και Σία, Λάκων ΑΤΕ και Τεχνική Έργων, που υπέβαλαν προσφορές με χαμηλότερες εκπτώσεις.

Να σημειωθεί ότι, καθώς η έκπτωση που προσέφερε η Intrakat ήταν αισθητά υψηλότερη από τον μέσο όρο του συνόλου των προσφορών (25,07%), από την Οικονομική Επιτροπή του δήμου Φυλής ζητήθηκε αιτιολόγηση της συγκεκριμένης προσφοράς, καθώς κρίθηκε ως ασυνήθιστα χαμηλή. Η εταιρεία ανταποκρίθηκε στο αίτημα εγκαίρως, υποβάλλοντας αιτιολόγηση της προσφοράς της η οποία κρίθηκε επαρκής, με αποτέλεσμα η Οικονομική Επιτροπή του δήμου να την ανακηρύξει στα τέλη Ιανουαρίου προσωρινό ανάδοχο του έργου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μία από τις συμμετέχουσες εταιρείες, η Λάκων ΑΤΕ, ήταν αυτή που είχε αναλάβει την πρώτη φάση των παρεμβάσεων αστικής ανάπλασης στο δήμο Φυλής, προϋπολογισμού 2,3 εκατομμυρίων ευρώ, υποβάλλοντας προσφορά με μέση τεκμαρτή έκπτωση 58,34%. Εκείνο το έργο αφορούσε στην αστική ανάπλαση του βόρειου και ανατολικού τμήματος του ιστορικού κέντρου των Άνω Λιοσίων.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Το εν λόγω έργο έχει ως αντικείμενο εργασίες που αφορούν στην ασφάλεια και λειτουργικότητα των οδών εντός ορίων του δήμου Φυλής. Στόχος του έργου είναι η ανάπλαση συγκεκριμένων οδών διαφόρων πολεοδομικών ενοτήτων του δήμου Φυλής και η ανασύνταξη – οργάνωση λειτουργικά και περιβαλλοντικά της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και των χρηστών του οδικού δικτύου γενικότερα.

Η ανάπλαση θα περιλαμβάνει:
• Διαμόρφωση οδών και πεζοδρομίων.
• Ειδική διαμόρφωση διαδρόμων για κυκλοφορία τυφλών και διαβάσεων για πρόσβαση παιδικών και αναπηρικών αμαξιδίων.
• Τοποθέτηση νέων ιστών και φωτιστικών σωμάτων, με τήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων αστικού φωτισμού, κατά μήκος των οδών στις οποίες θα γίνει ανάπλαση. Τα φωτιστικά θα περιλαμβάνουν ελεγκτή ασύρματης επικοινωνίας με το κεντρικό σύστημα.
• Διαμόρφωση της πλατείας που βρίσκεται στη γωνία των οδών 28ης Οκτωβρίου και Ελευθερίου Βενιζέλου, σε πρότυπη πλατεία με εφαρμογές smart city.
• Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων με αισθητήρες πλήρωσης.
• Ψηφιακή πλατφόρμα smart city για υποδοχή και αξιοποίηση δεδομένων IOT η οποία θα είναι απολύτως επεκτάσιμη σε εφαρμογές και αριθμό υποδεχόμενων σημάτων
Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα είναι στο σύνολο της ίση με τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.