Μειωμένες πωλήσεις και σημαντική μείωση της κερδοφορίας της παρουσίασε η Interwood το 2023, σε μία χρονιά που χαρακτηρίστηκε από αρκετές προκλήσεις για τον κλάδο της ξυλείας. Σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης, οι ενοποιημένες πωλήσεις του 2023 σε επίπεδο ομίλου διαμορφώθηκαν στα 38,38 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας υποχώρηση κατά 6,4% σε σχέση με το 2022, όταν είχαν ξεπεράσει τα 41 εκατ. ευρώ, με την κατανομή των πωλήσεων πάντως να μην αλλάζει: σχεδόν το σύνολό τους πραγματοποιήθηκε στην ελληνική αγορά (37,73 εκατ. ευρώ), ενώ οι πωλήσεις εκτός Ελλάδος διαμορφώθηκαν στα 654.488 ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να αφορά σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά στην καθαρή κερδοφορία της εισηγμένης, αυτή συρρικνώθηκε απότομα από τα 2,7 εκατ. ευρώ το 2022 στα 504.107 ευρώ το 2023, μία συρρίκνωση που η διοίκηση της Interwood αποδίδει στη σημαντική αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους κατά περίπου 600.000 ευρώ, λόγω της αύξησης του βασικού επιτοκίου δανεισμού Euribor, στη συνεχή πτωτική τάση των τιμών κυρίως κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023, που οδήγησε σε σημαντική μείωση της μεικτής κερδοφορίας (από τα 11,11 εκατ. ευρώ το 2022, στα 8,72 εκατ.) και στην αύξηση του κόστους μεταφοράς, λόγω της διατήρησης σε υψηλά επίπεδα των τιμών των ορυκτών καυσίμων.

Πρόβλεψη για αύξηση πωλήσεων το 2024
Με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις της διοίκησης για το 2024, παρά τα προβλήματα που σχετίζονται με τα κόστη προμηθειών και μεταφορών, προβλέπεται αύξηση των πωλήσεων της Interwood, ιδίως λόγω των σημαντικών επενδύσεων στον τουριστικό κλάδο και στον κλάδο εστίασης, καθώς επίσης και λόγω της έναρξης των εργασιών στο Ελληνικό, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει θετικά και τις γειτονικές περιοχές. Εκτιμάται ότι η μεικτή κερδοφορία του ομίλου θα παρουσιάσει μικρή αύξηση.

Πέραν των παραπάνω, η Interwood δίνει έμφαση στη διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας της με σύγχρονα προϊόντα, στο πλαίσιο της οποίας εντάσσεται και η σύναψη συμφωνίας αντιπροσώπευσης με την εταιρεία Accsys για την προώθηση των προϊόντων της (Accoya & Tricoya) στην ελληνική αγορά, ενώ η εμπορική διεύθυνση της εισηγμένης διευρύνει την συνεργασία της με τις αλυσίδες DIY και αξιολογεί το σύνολο των καναλιών διανομής θα μπορούσε να διεισδύσει και να αυξήσει τόσο τον όγκο πωλήσεων, όσο και την κερδοφορία.

Τέλος, η Interwood αναπτύσσει δράσεις με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους, συνδυάζοντάς τη με μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και ήδη προγραμματίζεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκής μονάδας 500 kWh, στη στέγη της παραγωγικής μονάδας της εταιρείας, που θα λειτουργεί με τη διαδικασία net metering και η οποία αναμένεται να ολoκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2024, συμβάλλοντας έκτοτε στην μείωση του κόστους παραγωγής. Σχεδιάζεται επίσης η σταδιακή αντικατάσταση των περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων με νέα ηλεκτρικά.