Μέσω αυτού του plug-in θα μπορούν οι αρχιτέκτονες και κατασκευαστές να εισάγουν αντικείμενα BIM που περιέχουν συστήματα Knauf στο Revit, ή στο Archicad. «Η μεθοδολογία BIM για να ενσωματωθεί οπουδήποτε θα πρέπει πρώτα να τη διερευνήσουν και να την αξιοποιήσουν οι ιδιοκτήτες και επενδυτές ακινήτων», επισημαίνει στο Construction ο Marketing Manager της Knauf Γυψοποιία, Κωνσταντίνος Κολέτσος.

 

Σε τι είδους έργα έχετε χρησιμοποιήσει το BIM, ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε και πώς τις ξεπεράσατε;

 

Δεν έχουμε αντιμετωπίσει ακόμη κάποια δυσκολία δεδομένου ότι η μεθοδολογία BIM δεν είναι ακόμη ενσωματωμένη στην παραγωγή κτιρίων στη χώρα μας. Τόσο η εταιρεία μας, όσο και ο όμιλος Knauf διαθέτει εδώ και μία πενταετία έτοιμα αρχεία Revit που μπορούν να ενσωματώσουν οι αρχιτέκτονες στις μελέτες τους. Το προσωπικό μας είναι ήδη εκπαιδευμένο στη χρήση προγραμμάτων BIM και τα αρχεία μας τα επεξεργαζόμαστε δυναμικά όλο αυτό το διάστημα σε σχέση με το επίπεδο πληροφορίας που παρέχουν, αλλά όπως σας είπα παραμένει στην πρόθεση των μελετητών να τα χρησιμοποιήσουν.

 

Η μεθοδολογία BIM για να ενσωματωθεί οπουδήποτε θα πρέπει πρώτα να τη διερευνήσουν και να την αξιοποιήσουν οι ιδιοκτήτες και επενδυτές ακινήτων. Να αντιληφθούν τα οφέλη που θα έχουν σε σχέση με την ποιότητα και το κόστος παραγωγής και λειτουργίας του κτιρίου τους και να την απαιτήσουν από τους αρχιτέκτονες, κατασκευαστές, αλλά και τις βιομηχανίες δομικών υλικών με τους οποίους θα επιλέξουν να συνεργαστούν.

 

Ποιά προγράμματα λογισμικού χρησιμοποιείτε περισσότερο και γιατί;

 

Όσον αφορά τις λειτουργίες της επιχείρησής μας χρησιμοποιούμε κυρίως το SAP ERP, ενώ για την επικοινωνία και συνεργασία μας με μελετητές και κατασκευαστές χρησιμοποιούμε κυρίως σχεδιαστικά προγράμματα της Autodesk, όπως το Autocad, το Revit και το Navisworks. Σε σχέση με την ψηφιοποίηση των προιόντων και των συστημάτων παραγωγής μας χρησιμοποιούμε το λογισμικό της ViaMedici, παράλληλα με την πλατφόρμα DAM (Digital Asset Management) της Adobe Prod.

 

Πόσο σας βοηθάει το ΒΙΜ στα προϊόντα και τις λύσεις που προσφέρει η Knauf;

 

Η Knauf Γυψοποιία ΑΒΕΕ θα προσφέρει στην Ελλάδα μέσα στο 2021 ένα ολοκληρωμένο BIM Plug-In μέσω του οποίου θα μπορούν οι αρχιτέκτονες και κατασκευαστές να εισάγουν αντικείμενα BIM που περιέχουν συστήματα Knauf στο Revit, ή στο Archicad. Τα αντικείμενα αυτά περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα γεωμετρικά, λειτουργικά, αλλά και εμπορικά δεδομένα των συστημάτων μας. Πληροφορίες όπως, για παράδειγμα, οι απαιτούμενες διαστάσεις, η τρισδιάστατη απεικόνιση, η συμπεριφορά σε πυραντοχή, στατική επάρκεια και ηχομόνωση, το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, αλλά και δεδομένα που αφορούν το κόστος, ή τη διάρκεια ζωής των επιμέρους υλικών, θα είναι ενσωματωμένα σε αυτά τα αντικείμενα.

 

Δεδομένου ότι θα είναι εύκολα επεξεργάσιμα από τους μελετητές, το επίπεδο των λεπτομερειών που θα συμπεριλαμβάνονται στο ψηφιακό μοντέλο του κάθε κτιρίου θα  προσδιορίζεται στη φάση ανάθεσης μέσα από το απαραίτητο πρωτόκολλο ΒΙΜ που θα πρέπει να συντάσσεται με βάση τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε ιδιοκτήτη. Οι μηχανικοί της Knauf Γυψοποιία ΑΒΕΕ είναι εκπαιδευμένοι στα πρότυπα ISO που αφορούν στη σύνταξη αντίστοιχων πρωτοκόλλων και μπορούν να υποστηρίξουν συμβουλευτικά τόσο τους ιδιοκτήτες, όσο και τους αρχιτέκτονες και κατασκευαστές στη χώρα μας σε αντίστοιχα θέματα που αφορούν τα συστήματά μας.

 

Εξάλλου, η μεθοδολογία BIM πέραν του ότι επιτρέπει στους χρήστες να προβάλλουν οπτικά ολόκληρη την πληροφορία ενός κτιρίου, στηρίζεται στη στρατηγική συνεργασίας και διαφάνειας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων από τη αρχική φάση προγραμματισμού σε ένα κοινό περιβάλλον δεδομένων (Common Data Environment).

 

Πιστεύετε πως το BIM θα μπορούσε να καλύψει όλη τη διάρκεια ζωής ενός έργου;

 

Όπως σας είπα, η Knauf Γυψοποιία ΑΒΕΕ χρησιμοποιεί μία κεντρική πλατφόρμα EPIM (Enterprise Product Information Management) της ViaMedici όπου ψηφιοποιεί, αποθηκεύει και κατηγοριοποιεί αποτελεσματικά όλα τα τεχνικά και εμπορικά δεδομένα των προϊόντων της. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να μεταφερθούν σε αρχεία ανοικτών προτύπων, τύπου IFC, και συνεπώς να ενσωματωθούν στο ψηφιακό μοντέλο ΑΙΜ (Asset Information Model) κατά τη διάρκεια λειτουργίας ενός κτιρίου. Με αυτήν την έννοια, ο ιδιοκτήτης ενός έργου μπορεί να έχει άμεση δωρεάν πρόσβαση και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα υλικά και συστήματα Knauf που εφαρμόστηκαν στο έργο του καθ’ όλον τον κύκλο ζωής του κτιρίου.

 

Δεδομένου ότι το κόστος λειτουργίας είναι πολλαπλάσιο του κόστους παραγωγής οποιουδήποτε κτιρίου, μπορεί κανείς εύκολα να καταλάβει τη χρησιμότητα αυτής της τεχνολογίας. Σε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, ή επισκευής, μπορεί να ανατρέξει στην πληροφορία που συνοδεύει τα συστήματα Knauf και να κάνει εύκολα τον απαραίτητο τεχνικοεμπορικό προγραμματισμό.

 

Πώς βλέπετε να χρησιμοποιείται το ΒΙΜ στο οικοσύστημα των μελλοντικών έξυπνων πόλεων;

 

To ΒΙΜ δεν αφορά μόνο τα κτίρια, αλλά γενικότερα τις υποδομές και τα δίκτυα. Χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις τις τελευταίες δύο δεκαετίες, μπορούν πλέον να ενσωματωθούν αισθητήρες απευθείας στον ιστό των πόλεων μας, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση ενός συγκεκριμένου δρόμου, ή γέφυρας για παράδειγμα.

 

Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό προβλημάτων πριν γίνουν σοβαρές και να αξιοποιήσουν στο έπακρο την υπάρχουσα υποδομή, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική σε μια μικρή χώρα με περιορισμένους πόρους σαν τη δική μας. Το ΒΙΜ, για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μοντελοποιήσουμε  την ποσότητα θερμότητας που μπορεί να εξαχθεί από το μετρό και πόσα κτίρια μπορούν να θερμανθούν ή να ψυχθούν από αυτήν την ενέργεια.

 

Πόσο αλληλένδετα είναι το 5G και οι τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας (AR) και τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) με το ΒΙΜ;

 

Τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας είναι αλληλένδετες με το BIM και μέσω της χρήσης τους σε εφαρμογές κινητών τηλεφώνων, χωρίς να είμαι ειδικός στην τεχνολογία της πληροφορικής, μπορώ να υποθέσω ότι συνδέονται και με το 5G. Σε σχέση με τα δομικά υλικά, γνωρίζω προγράμματα που κάνουν χρήση αντίστοιχης τεχνολογίας όσον αφορά την αποθήκευσή τους στο εργοτάξιο σε συνάρτηση με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής ενός έργου. Μπορείτε να καταλάβετε πόσο χρήσιμα είναι αυτά τα προγράμματα στο σωστό προγραμματισμό, αλλά και την ασφάλεια, των εργασιών σε ένα εργοτάξιο με περιορισμένο χώρο.

 

Ασπάζεστε την άποψη πως το ΒΙΜ είναι το μέλλον της αγοράς των κατασκευών, και συγκεκριμένα της αγοράς δομικών υλικών; Επίσης, από την εμπειρία σας, τι άλλο μπορούμε να αναμένουμε στο μέλλον;

 

Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό πλατφόρμες που συνδέουν τα συστήματα ERP μίας επιχείρησης, όπως για παράδειγμα το SAP που χρησιμοποιεί η Knauf Γυψοποιία ΑΒΕΕ, με τα υλικά στο εργοτάξιο και τις φάσεις κατασκευής μέσω του κατασκευαστικού μοντέλου BIM της αναδόχου εταιρείας. Μία τέτοια γέφυρα θα επέτρεπε και στη χώρα μας μελλοντικά να έχουμε real time εικόνα του αποθέματος των υλικών Knauf στο εργοτάξιο, καθώς και των απαιτούμενων υλικών για τις προγραμματισμένες κατασκευαστικές εργασίες σε ορίζοντα 90 ημερών, ή και παραπάνω.

 

Αντίστοιχες εφαρμογές χρησιμοποιούνται ήδη μεταξύ εργοταξίων και παραγωγών οικοδομικών συστημάτων στο εξωτερικό. Αν δεχθούμε ότι και η Ελληνική νομοθεσία παραγωγής δημοσίων έργων σύντομα θα συγκλίνει με την Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2014 που προβλέπει όλα τα δημόσια έργα να μελετώνται, να κατασκευάζονται και να λειτουργούν σε πλατφόρμες BIM, όπως ήδη συμβαίνει στη Μ. Βρετανία, Γερμανία, Φιλανδία, Σουηδία, κ.λπ., μπορείτε να αντιληφθείτε την προοπτική αντίστοιχων εργαλείων για την κατασκευαστική δραστηριότητα και στη χώρα μας.