Ο Αλέξανδρος Καρδιτσάς μας εξηγεί πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να βελτιώσουν την κατασκευαστική διαδικασία σε όλες τις φάσεις της, περιορίζοντας το κόστος και τις χρονικές αποκλίσεις.

Ο Αλέξανδρος Καρδιτσάς, Founder & CEO της AKSM Land Building Industrial Surveying, σε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, μας μιλά για τη σημασία των ψηφιακών τεχνολογιών στον κατασκευαστικό κλάδο. Πιο συγκεκριμένα, μας εξηγεί ότι η ψηφιοποίηση μπορεί να αποφέρει πιο ποιοτικά και αποδοτικά έργα, χωρίς να υπάρχουν αποκλίσεις στο προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα και στον προϋπολογισμό. Επίσης υποστηρίζει ότι οι νέες τεχνολογίες αποτελούν το μέλλον του κατασκευαστικού κόσμου και πως είναι επιτακτική ανάγκη για τις εταιρείες να συμβαδίσουν με την τάση αυτή, αν θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην αγορά.

Τα έργα μηχανικού απαιτούν υψηλή ακρίβεια και λεπτομέρεια, παράλληλα με την παρουσία συνεργείων στο εργοτάξιο. Πώς επωφελείται το ίδιο το έργο από τη χρήση των ψηφιακών λύσεων BIM που προσφέρει η AKSM;

Η AKSM προσφέρει σύγχρονες εφαρμογές Scan2BIM και Mixed Reality. Με την τεχνολογία Lazer Scan και στη συνέχεια με τη διαδικασία της μοντελοποίησης, παρέχεται η δυνατότητα για μία γρήγορη τεκμηρίωση του έργου, μέσω τρισδιάστατης απεικόνισης. Με αυτήν τη μέθοδο, μπορούμε εύκολα να αποδείξουμε, τόσο κατά τη φάση της κατασκευής όσο και μετά την ολοκλήρωση του project, ότι το έργο είναι σύμφωνο με τις προκαθορισμένες προδιαγραφές. Χάρη στο Scan2BIM, μπορούμε να παραδώσουμε ένα ολοκληρωμένο μητρώο της κατασκευής, με όλα τα επιμέρους στοιχεία της, ενώ έχουμε τη δυνατότητα να εξάγουμε από αυτό χρήσιμα μετρικά δεδομένα για το τι κατασκευάστηκε από κάθε οντότητα. Τέλος, γίνεται μία τρισδιάστατη απεικόνιση του έργου στην οποία παρουσιάζονται ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες.

Επιπλέον, η εταιρεία μας παρέχει τη δυνατότητα Augmented και Mixed Reality, σπουδαίων ψηφιακών εργαλείων με τα οποία είναι δυνατός ο εντοπισμός ασυμβατοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής, οπτικοποιώντας τις πληροφορίες. Ειδικότερα, το ΒΙΜ φορτώνεται σε έναν υπολογιστή που βρίσκεται εγκατεστημένος σε ένα εργοταξιακό κράνος και η μελέτη προβάλλεται επί τόπου σε 3D μορφή. Με την τεχνολογία επαυξημένης και μεικτής πραγματικότητας αντίστοιχα, μπορεί να γίνει παρουσίαση του έργου ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, μέσω broadcast. Έτσι, γίνεται πιο εύκολος ο εντοπισμός ασυμβατοτήτων μεταξύ των επιμέρους δομικών στοιχείων, με αποτέλεσμα να υλοποιούνται πιο ποιοτικά έργα.

Ήδη στο εξωτερικό έχουμε παρατηρήσει πως, παράλληλα με το ΒΙΜ, γίνεται χρήση της εικονικής και της επαυξημένης πραγματικότητας, όπως και άλλων καινοτόμων τεχνολογιών. Σε ποιο σημείο ανάπτυξης βρίσκεται αυτού του είδους η τεχνολογία κατασκευών στην ελληνική αγορά;

Η εικονική και η επαυξημένη πραγματικότητα δεν είναι τόσο διαδεδομένες σε όλα τα κράτη του εξωτερικού, καθώς πολλά από αυτά βρίσκονται ακόμα σε αρκετά πρώιμο στάδιο ψηφιοποίησης. Φωτεινό παράδειγμα αποτελεί η Αγγλία, η οποία έχει συμπεριλάβει, σχεδόν υποχρεωτικά τη χρήση του ΒΙΜ σε όλα τα στάδια κατασκευής νέων έργων. Συχνή χρήση τέτοιων καινοτόμων τεχνολογιών συναντάμε στα κράτη της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Εκεί, οι μηχανικοί που βρίσκονται στο πεδίο δεν χρησιμοποιούν χειρόγραφα σχέδια, αλλά συμβουλεύονται το ψηφιακό μοντέλο μέσω tablet και άλλων «έξυπνων» συσκευών.

Στη χώρα μας, η ψηφιακή ανάπτυξη ξεκίνησε αργοπορημένα, μιας και το πρώτο έργο σχεδιασμένο βάσει του ΒΙΜ αποτελεί το Πάρκο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η ελληνική κατασκευαστική κοινότητα, ωστόσο, κατέχει υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και συνεχώς επιζητά λύσεις που θα βελτιστοποιήσουν το κατασκευαστικό της έργο. Οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου έχουν ήδη υιοθετήσει τέτοιες μεθόδους, κυρίως σε project που υπάρχει έντονη ανάγκη χρονικού προγραμματισμού. Κατά αυτόν τον τρόπο, καταφέρνουν να μένουν εντός προϋπολογισμού, χωρίς να αποκλίνουν από το χρονοδιάγραμμα, ακόμη και σε πολυσύνθετα έργα.

Η Ελλάδα, παρόλο που άργησε να επενδύσει στην ψηφιακή ανάπτυξη σε σύγκριση με άλλα κράτη, τα τελευταία χρόνια έχει κάνει αξιοσημείωτα βήματα προόδου. Όλο και περισσότερες εταιρείες εκσυγχρονίζουν τις μεθόδους τους, κατανοώντας τα πολλαπλά πλεονεκτήματα που προφέρουν οι νέες τεχνολογίες, γεγονός που ασπάζονται και οι μελετητές, διότι αντιλαμβάνονται ότι έτσι οι μελέτες τους εφαρμόζονται στο ακέραιο, χωρίς σπουδαίες αποκλίσεις.

Σε τι είδους τυπολογίες έργων έχει εφαρμόσει η AKSM τις εν λόγω τεχνολογίες; Ποιες ιδιαιτερότητες κληθήκατε να ξεπεράσετε δεδομένου ότι κάθε έργο έχει μοναδικές ανάγκες και απαιτήσεις;

Η τεχνολογία Scan2BIM είναι μία διαδικασία γεωμετρικής τεκμηρίωσης της υφιστάμενης κατάστασης σε 3D δεδομένα, με σκοπό να μπορέσουν οι υπόλοιποι μελετητές να βασιστούν σε ρεαλιστικά υπόβαθρα, ώστε να σχεδιάσουν με τη σειρά τους τρισδιάστατα. Η εν λόγω μέθοδος, καθώς εξυπηρετεί ανάγκες σύνταξης ρεαλιστικού υποβάθρου και τεκμηρίωσης, μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε είδος έργου, ανεξαρτήτως μεγέθους και περιπλοκότητας. Στην Ελλάδα, ιδιαίτερη ζήτηση υπάρχει από τις μεγάλες βιομηχανίες, οι οποίες χρειάζονται έγκυρα δεδομένα, προκειμένου να σχεδιάσουν εγκαταστάσεις με ορθό και αξιόπιστο τρόπο, που θα ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του χώρου. Στο κτιριακό κομμάτι, μπορεί να εφαρμοστεί σε μικρά ή μεγάλα κτίρια για να γίνει αντικατάσταση των παλαιών σχεδίων με πιο σύγχρονα παραδοτέα, τα οποία εμπεριέχουν περισσότερες και πιο ακριβείς πληροφορίες για την κατασκευή. Με την ίδια λογική, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε υποδομές, όπως συνέβη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για την τεκμηρίωση των χώρων του. Τέλος, το Scan2BIM μπορεί να δώσει λύσεις και σε περιπτώσεις ανακαίνισης κάθε κλίμακας, από ένα μικρό κτίριο μέχρι μία ολιστική αναδιαμόρφωση ενός ογκώδους ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Συνοψίζοντας, η δράση μας επικεντρώνεται σε νέες εγκαταστάσεις που χρήζουν γεωμετρικής τεκμηρίωσης αλλά και σε υφιστάμενα έργα που πρέπει να αποδοθούν ψηφιακά.

Μεγαλύτερη πρόκληση, αναμφίβολα, αποτελούν τα βιομηχανικά έργα, εξαιτίας του απαιτητικού τους περιβάλλοντος, της μη κανονικότητας των σχημάτων που δεν συναντάμε σε οικιστικά κτίρια, αλλά και της πολυπλοκότητας της απεικόνισης του μεγάλου αριθμού οντοτήτων που υπάρχουν, συνήθως, σε μία τέτοια εγκατάσταση.

Αναμφισβήτητα, πρόκειται για υπηρεσίες που όχι μόνο αναβαθμίζουν την εργασία των μηχανικών, αλλά ενισχύουν το αποτύπωμα των έργων. Τι θα συμβουλεύατε, όμως, όσους διστάζουν να επενδύσουν στο ΒΙΜ, λόγω του σχετικά υψηλού αρχικού κόστους;

Κατά τη γνώμη μου, το κόστος δεν είναι πλέον τόσο υψηλό για μία μέση εταιρεία, καθώς δίνονται πολλές επιδοτήσεις που στηρίζουν την ψηφιακή ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Επιπλέον, τα οφέλη που προσφέρουν τα ψηφιακά εργαλεία είναι πολλαπλά, με αποτέλεσμα να γίνεται γρήγορη απόσβεση του αρχικού κόστους. Μεγάλο πρόβλημα παραμένει η εκπαίδευση των στελεχών, διότι διαφορετικές ειδικότητες καλούνται να δουλέψουν σε μία κοινή πλατφόρμα και να αποκτήσουν μία κοινή γλώσσα. Γενικότερα, υπάρχει μία αντίσταση στην υιοθέτηση των νέων μεθόδων, παρόμοια με εκείνη που υπήρχε πριν κάποια χρόνια, κατά τη μετάβαση από το γραμμικό σχέδιο στο AutoCad. Τότε, γινόταν λόγος για πιο γρήγορη διεκπεραίωση των διαδικασιών μέσω της χρήσης ψηφιακών προγραμμάτων, ενώ σήμερα μιλάμε για τη δημιουργία ενός μητρώου κατασκευής, το οποίο θα συνοδεύει το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του. Τέλος, με τα ψηφιακά εργαλεία μπορούμε να διαχειριστούμε τη μελέτη πιο εύκολα και αποτελεσματικά, πάνω σε τρισδιάστατα υπόβαθρα υψηλού ρεαλισμού. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η ψηφιακή μετάβαση δεν είναι προαιρετική, αλλά επιτακτική ανάγκη που πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι.