Τρία έργα με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 30 εκατομμύρια ευρώ θέτει προς υλοποίηση το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχουν οριστεί οι ανάδοχοι για την κατασκευή τους. Το πρώτο από τα έργα αυτά αφορά στην κατασκευή νέων εργαστηρίων και εγκαταστάσεων του ΙΤΕ στα Ιωάννινα, ένα έργο με συνολικό προϋπολογισμό ο οποίος ανέρχεται στα 10 εκατομμύρια ευρώ άνευ ΦΠΑ. Ανάδοχοι στην προκειμένη περίπτωση είναι η ΕΚΤΕΡ με την Εργοδυναμική Πατρών. Ειδικότερα, το έργο προβλέπει την κατασκευή ενός διώροφου κτιρίου με υπόγειο στην Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, συνολικής δόμησης 4.921 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο θα περιλαμβάνει ερευνητικά εργαστήρια, γραφειακούς χώρους υποστήριξης, υποστηρικτικές αίθουσες σεμιναρίων εκπαίδευσης και ερευνητικών διαδικασιών, ειδικούς μηχανολογικούς χώρους, βοηθητικούς χώρους εξυπηρέτησης, χώρους υγιεινής. Σημειώνεται, ότι τα τρία έργα υλοποιούνται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είναι έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025 με βάση τις προθεσμίες αξιοποίησης των πόρων που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στα 20 εκατ. ο προϋπολογισμός του έργου στο Ηράκλειο
Επίσης, στο Ηράκλειο η ΕΚΤΕΡ θα αναλάβει την κατασκευή τεσσάρων κτιρίων για λογαριασμό του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας. Πρόκειται να δημιουργηθούν χώροι γραφείων, βρεφονηπιακός σταθμός, εστιατόριο και άλλες εγκαταστάσεις που θα έρθουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του ΙΤΕ. Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου θα ανέλθει στα 20 εκατομμύρια ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ. Το πρώτο από τα τέσσερα κτίρια θα έχει συνολική επιφάνεια δόμησης 3.154 τετραγωνικά μέτρα και θα περιλαμβάνει αμφιθέατρο 520 θέσεων, χώρους σεμιναρίων, χώρους εργασίας, χώρους υγιεινής και χώρους διαδικτυακών υποδομών. Το δεύτερο κτίριο θα έχει επιφάνεια 3.419 τετραγωνικών μέτρων και θα διαθέτει αίθουσες συσκέψεων, γραφεία, μηχανολογικούς χώρους, βοηθητικούς χώρους και χώρους υγιεινής. Το τρίτο κτίριο θα έχει επιφάνεια 1.408 τετραγωνικών μέτρων και θα κατασκευαστεί ένα διώροφο ακίνητο συνολικής δόμησης 1.408,82τ.μ. με υποδομές που εκτιμάται ότι θα διευκολύνουν την αλληλεπίδραση των ανθρώπων του ΙΤΕ μεταξύ τους, με την τοπική κοινωνία, με την επιχειρηματική και επενδυτική κοινότητα.

Το τρίτο έργο θα υλοποιηθεί στο Ρέθυμνο με τον προϋπολογισμό να είναι στα επίπεδα των 667 χιλιάδων ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ. Η ΕΚΤΕΡ είναι οριστική ανάδοχος και στο συγκεκριμένο έργο. Αφορά στην ανακατασκευή ενός υφιστάμενου κτιρίου στο ιστορικό κέντρο της πόλης του Ρεθύμνου και συγκεκριμένα την πλήρη ανακατασκευή των εσωτερικών διαμορφώσεων του κτιρίου με τη δημιουργία χώρων γραφείων, χώρων αιθουσών σεμιναρίων και συσκέψεων και βοηθητικών χώρων. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα τρία έργα θα λάβουν τον δρόμο προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, που καλείται να κάνει τον προσυμβατικό έλεγχο και να επιστρέψει τις συμβάσεις των τριών επιμέρους έργων προς υπογραφή.