Το φαινόμενο των παράνομων μπαζότοπων υπάρχει επειδή δεν έχουν τεθεί σωστές προδιαγραφές για τη σύνταξη του Σχεδίου Διαχείρισης ΑΕΚΚ, τονίζει ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΑΚΕΜ, του μεγαλύτερου Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων.

Αναμφισβήτητα, η κατασκευαστική δραστηριότητα έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα. Πόσο διαδεδομένη είναι όμως η ορθολογική διαχείριση των ΑΕΚΚ και η ανακύκλωσή τους;

Δυστυχώς, η ανακύκλωση των ΑΕΚΚ θα συνεχίσει να χωλαίνει διότι δεν έχουμε κυκλική οικονομία. Ουσιαστικά δεν έχουμε διέξοδο για τη χρήση των δευτερογενών στα δημόσια έργα. Προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να εφαρμοστούν οι προδιαγραφές και οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις για τα ανακυκλωμένα αδρανή που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες και να οριστεί ένα ελάχιστο υποχρεωτικό ποσοστό χρήσης των δευτερογενών στα δημόσια έργα. Αν δεν γίνει αυτό, οι μονάδες ανακύκλωσης θα παραμείνουν όμηροι στη λεγόμενη άτυπη αξιοποίηση των δευτερογενών προϊόντων.

Ένα πρόβλημα όμως που αφορά την Αττική κυρίως είναι η διάθεση της περίσσειας χωμάτων εξαιτίας της έλλειψης κατάλληλων χώρων. Αυτήν τη στιγμή υπάρχει μόνο ένα δημόσιο ανενεργό λατομείο που αποκαθίσταται, στην Ανατολική Αττική. Έχουμε ήδη μελέτες για τρεις χώρους που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για αυτόν τον σκοπό, αλλά ακόμη βρίσκονται στο στάδιο της αδειοδότησης. Εκτιμώ όμως πως στο επόμενο εξάμηνο θα ανοίξει άλλος ένας χώρος κοντά στο λατομείο που εξυπηρετεί ήδη, και έως τα μέσα του 2024 θα ανοίξουν άλλοι δύο χώροι. Στη Θεσσαλονίκη, η ΑΝΑΚΕΜ ξεκίνησε συνεργασία για την αποκατάσταση ανενεργού λατομείου, που δίνει διέξοδο στη διαχείριση των χωμάτων εκσκαφών. Και επειδή Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, η ΑΝΑΚΕΜ έχει ως στρατηγική προτεραιότητα την αδειοδότηση και λειτουργία δημόσιων ανενεργών λατομείων σε όλη την επικράτεια.

Πόσο εκτεταμένο είναι το πρόβλημα των παράνομων μπαζών;

Η ανεξάρτητη διάθεση των μπαζών υπάρχει για έναν σοβαρότατο λόγο: Δεν έχουν τεθεί σωστές προδιαγραφές για τη σύνταξη του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος εκτίμησης του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, τον οποίο θα πρέπει τα Συστήματα να αποδέχονται υποχρεωτικά. Προσέξτε και αυτό: Το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων περιγράφει κατ’ εκτίμηση τα μπάζα που θα διατεθούν στην ανακύκλωση, και όχι την πραγματική ποσότητα των αποβλήτων που πρέπει να οδηγηθούν στην ανακύκλωση. Εδώ οφείλω να αναφέρω και τις αγκυλώσεις που υπάρχουν στη δημόσια διοίκηση, καθώς πολλές υπηρεσίες δόμησης ή τεχνικές υπηρεσίες αποδέχονται τα Σχέδια Διαχείρισης χωρίς να πραγματοποιούν κανέναν έλεγχο για να διασταυρώνουν την πραγματική ποσότητα των αποβλήτων που πρέπει να ανακυκλωθούν.

Ποια είναι τα σημαντικότερα μέχρι στιγμής ορόσημα της ΑΝΑΚΕΜ;

Η ΑΝΑΚΕΜ σε ετήσια βάση αυξάνει την ποσότητα των αποβλήτων που εισάγονται στις μονάδες της για ανακύκλωση. Χαρακτηριστικά, από το 2021 που ανακυκλώθηκαν 2,3 εκατ. τόνοι, το 2022 η ΑΝΑΚΕΜ ανακύκλωσε 3,5 εκατ. τόνους ΑΕΚΚ και κατάφερε να εξαγάγει πάνω από 1,8 εκατ. τόνους ως δευτερογενή υλικά. Επίσης, με αυτοχρηματοδοτούμενες περιβαλλοντικές δράσεις καθάρισε παράνομους μπαζότοπους. Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες της η ΑΝΑΚΕΜ στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και στην κινητοποίηση πολιτών και αρμόδιων φορέων για την προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ, ώστε να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος. Προσωπικό μου στοίχημα είναι να εδραιωθεί μέσα στο 2024 η δυνατότητα χρήσης των δευτερογενών υλικών στα δημόσια έργα, μια κίνηση που θα βελτιώσει την ποιότητα λειτουργίας των μονάδων.