Περιπετειώδη εξέλιξη είχε ο διαγωνισμός για τη συνολική ανάπλαση του οικισμού Αβλέμωνα στα Κύθηρα, εκτιμώμενης αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ (με ΦΠΑ), με τις τέσσερις από τις πέντε προσφορές που κατατέθηκαν να απορρίπτονται και τον τρίτο κατά σειρά μειοδοσίας υποψήφιο να αναδεικνύεται ως προσωρινός ανάδοχος.

Ειδικότερα, στον διαγωνισμό συμμετείχαν πέντε υποψήφιοι, που κατετάγησαν κατά σειρά μειοδοσίας ως εξής:
1. Ζιτακάτ ΑΤΕΒΕ (ποσοστό έκπτωσης 8,42%)
2. ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ (ποσοστό έκπτωσης 5,43%)
3. Ηγήτωρ ΑΤΕ (ποσοστό έκπτωσης 2%)
4. Άκων – Κόρυμβος ΑΕ (ποσοστό έκπτωσης 1%)
5. Χωροτεχνική ΑΤΕ (ποσοστό έκπτωσης 0,83%).

Ωστόσο, από τον έλεγχο των υποβληθέντων πιστοποιητικών ISO στον οποίο προχώρησε η Επιτροπή Διαγωνισμού, διαπιστώθηκε ότι το πιστοποιητικό ΙSO 9001,στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1439:2013, διαθέτει μόνο ο οικονομικός φορέας Ηγήτωρ ΑΤΕ, κι έτσι η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κυθήρων την απόρριψη των προσφορών των υπολοίπων τεσσάρων οικονομικών φορέων και την κήρυξη της Ηγήτωρ ΑΤΕ ως προσωρινού μειοδότη με μέση έκπτωση 2%, μία εισήγηση που ενέκρινε ομόφωνα την περασμένη εβδομάδα η Οικονομική Επιτροπή.

Το έργο αφορά στην ανάπλαση του παραλιακού μετώπου του οικισμού Αβλέμωνα Κυθήρων, με διαμόρφωση χώρων περιπάτου και ανάπαυσης, με σκοπό την διαμόρφωση ενός λειτουργικού δημόσιου χώρου και την αναβάθμιση του οικισμού. Οι προβλεπόμενες εργασίες ανάπλασης αφορούν σε διαμόρφωση ζωνών κίνησης πεζών, διαμόρφωση κυκλοφορίας οχημάτων, διαμόρφωση σημείων ανάπαυσης με πέργκολες, φύτευση, μπάρες διακοπής κυκλοφορίας, τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και συστημάτων υπόγειων κάδων με σύστημα μηχανισμού ανύψωσης, τοποθέτηση σταθμών ασφάλισης δίκυκλων – μπάρες ποδηλάτων, υποδομές Ηλεκτροφωτισμού και υποδομές διαχείρισης δικτύου ύδρευσης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build