Στην εταιρεία Worth ΕΠΕ κατακυρώθηκε το έργο της στέγασης της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) στην πλατεία Κάνιγγος, σε ένα σύγχρονο, υψηλού επιπέδου και ασφάλειας επιχειρησιακό κέντρο συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων εποπτείας της αγοράς. Τον σχετικό διαγωνισμό, προϋπολογισμού 966.588,24 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), «έτρεξε» η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ και η Worth ΕΠΕ ήταν εκείνη που υπέβαλε τη χαμηλότερη προσφορά, ύψους 734.842,34 ευρώ.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του έργου, η συγκεκριμένη μονάδα, που είναι αρμόδια για τους ελέγχους στην εσωτερική αγορά, με έμφαση στην αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών, θα εγκατασταθεί στον 4ο όροφο του κτιρίου του Υπουργείου Ανάπτυξης που βρίσκεται επί της οδού Κάνιγγος 20. Για αυτό, το υπουργείο δρομολογεί το εν λόγω έργο, που θα αφορά στην λειτουργική διαρρύθμιση και κτιριακή ανακαίνιση του 4ου ορόφου, σύμφωνα με τις διοικητικές και λειτουργικές ανάγκες της ΔΙΜΕΑ, καθώς και μιας υπόγειας αποθήκης του κτιρίου για την αποκλειστική χρήση της εν λόγω υπηρεσίας. H διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης που έχουν υπογράψει το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ εκτιμάται μέχρι το τέλος του 2025. Σημειώνεται, ότι το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης.