Οι δεσμεύσεις, οι στόχοι και τα χρονικά ορόσημα για τον «πράσινο» μετασχηματισμό του ομίλου, αλλά και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

 

Την Πέμπτη 18/02/21 πραγματοποιήθηκε το 1ο Διαδικτυακό Συνέδριο του ομίλου Mytilineos «A Virtual ESG Summit for Action by MITILINEOS: NetZeroAction»,το οποίο επικεντρώθηκε στους δείκτες ESG και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Στο συνέδριο συμμετείχαν σημαντικοί -εγχώριοι και διεθνείς- παράγοντες από τον επιχειρηματικό, χρηματοοικονομικό και πολιτικό χώρο, οι οποίοι μίλησαν για τις δράσεις και τις δεσμεύσεις όσον αφορά τον έλεγχο της κλιματικής αλλαγής. Στα πλαίσια της δράσης για το κλίμα, οι εταιρείες καλούνται να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας τους και να εφαρμόζουν τα ESG κριτήρια για παραμείνουν ανταγωνιστικές, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης/πράσινης ανάπτυξης.

 

Από την πλευρά του, ο όμιλος Mytilineos παρουσίασε τις δεσμεύσεις και τη στρατηγική του, ανά τομέα δραστηριότητας, θέτοντας 2 χρονιές-ορόσημα: το 2030 και το 2050. Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Ευάγγελος Μυτιληναίος, η εταιρεία έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πάνω από 75% μέχρι το 2030 (30% σε σχέση με το 2019), σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, και να πετύχει τον στόχο των μηδενικών εκπομπών μέχρι το 2050.

 

ΟΙ «ΠΡΑΣΙΝΟΙ» ΣΤΟΧΟΙ

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, και δεδομένου της ευρείας δραστηριότητας του ομίλου, η Mytilineos έχει θέσει στρατηγικούς στόχους, ανά τομέα δραστηριότητας, βάσει των δεικτών επίδοσης ESG για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση. Οι επιμέρους στόχοι είναι οι εξής:

  • Μηδενικό αποτύπωμα εκπομπών έως το 2030, ώστε o Τομέας των Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Αποθήκευσης Ενέργειας) να είναι ανθρακικά ουδέτερος.
  • Στροφή στην «πράσινη» μεταλλουργία. Στόχος είναι να μειωθούν οι συνολικές εκπομπές ρύπων του Τομέα της Μεταλλουργίας κατά 65% και, αντίστοιχα, τις ειδικές εκπομπές ρύπων κατά 75% (ανά τόνο παραγόμενου αλουμινίου) έως το 2030.
  • Μείωση των ειδικών εκπομπών ρύπων (ανά παραγόμενη MWh) κατά – περίπου- 50% έως το 2030, στον Τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Φυσικού Αερίου.

Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία φιλοδοξεί να ηγηθεί της προσπάθειας για μια ελληνική, χαμηλών εκπομπών, αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Ο κάθε τομέας θα χρειαστεί διαφορετικό χρόνο για να ελαχιστοποιήσει το ανθρακικό του αποτύπωμα. Όπως δήλωσε ο κ. Μυτιληναίος, ο τομέας των έργων βιώσιμης ανάπτυξης θα χρειαστεί 5 χρόνια, ενώ ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου περίπου 15 χρόνια.

 

Όσον αφορά τον τομέα της «πράσινης» μεταλλουργίας, στόχος της εταιρείας είναι να παραγάγει μόνο «πράσινο» αλουμίνιο το 2030. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τον τομέα της μεταλλουργίας, παρατηρείται μια παγκόσμια τάση για τον «πράσινο» μετασχηματισμό της παραγωγής αλουμινίου.

 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ

Οι παραπάνω περιβαλλοντικοί στόχοι αποδεικνύουν τη συμμόρφωση της εταιρείας με τα ESG κριτήρια, δεδομένου ότι ήδη έχει καλές επιδόσεις σε θέματα που σχετίζονται με την κοινωνία και το περιβάλλον. Παράλληλα, αποτελούν τεκμήριο της προσπάθειας που κάνει η εταιρεία να συμβάλει στον μετριασμό και την αντιμετώπιση του ανησυχητικού φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο όμιλος Mytilineos κάνει εδώ και καιρό βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Όπως δήλωσε ο κ. Μυτιληναίος, η εταιρεία έχει ήδη μειώσει τις εκπομπές ρύπων κατά 60% την τελευταία 10ετία, δείχνοντας ότι η συμβολή της στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής αποτελεί πυρήνα του τρόπου που λειτουργεί.

 

Ένα δίλημμα που έχει αναδυθεί τα τελευταία χρόνια είναι πολιτικές που να προστατεύουν το κλίμα ή κερδοφορία. Ο κ. Μυτιληναίος είπε χαρακτηριστικά ότι δεν τίθεται τέτοιο δίλημμα. Οι εταιρείες μπορούν να αναπτύξουν πολιτικές που συμβάλλουν στην προστασία του κλίματος, αναπτύσσοντας καινοτόμες ιδέες και αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, παράγοντας προϊόντα που αποδίδουν κέρδος.

 

Αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι εταιρείες είναι ότι η ίδια η κοινωνία κάνει απαραίτητο τον μετασχηματισμό των εταιρειών στα πλαίσια του ESG (Environment,  Social, Governance) καθώς απαιτεί οι επιχειρήσεις να συμβάλλουν σε ένα βιώσιμο «αύριο» σε όλα τα στάδια παραγωγής.

 

Και η εταιρεία Mytilineos ανοίγει τον δρόμο για αυτόν τον μετασχηματισμό.