Η Διοίκηση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και η Βέρμιον ΑΤΕΕ υπέγραψαν τις μεταξύ τους συμβάσεις για εκτέλεση έργων αναβάθμισης σε συνολικά τέσσερα νοσοκομεία που υπάγονται στην προαναφερθείσα Υγειονομικής Περιφέρειας. Παρεμβάσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Πρόκειται για δύο διακριτά έργα. Το πρώτο, αρχικού προϋπολογισμού 2.105.119,33 ευρώ (με ΦΠΑ), αφορά σε εργασίες αναβάθμισης, αναδιαρρύθμισης, ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και άλλων λειτουργικών τμημάτων και υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Η Βέρμιον ΑΤΕΕ αναδείχθηκε ανάδοχός του προσφέροντας μέση έκπτωση 6,37%. Η εταιρεία θα υλοποιήσει επεμβάσεις αναδιαρρύθμισης και ανακαίνισης των υφιστάμενων χώρων του ΤΕΠ, ανάπτυξη και διαμόρφωση νέας πτέρυγας ΤΕΠ (Παιδιατρική), ανακαίνιση της αίθουσας τοκετών και της αίθουσας ωδίνων στη Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική (πτέρυγα Υ2) και αναβάθμιση της υφισταμένης χειρουργικής αίθουσας σε Ολοκληρωμένη Ψηφιακή Χειρουργική Αίθουσα.

Έργα στα Γενικά Νοσοκομεία Θήβας, Καρδίτσας, Βόλου
Το έτερο έργο, τώρα, αρχικού προϋπολογισμού 4.359.093,10 ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ), ως αντικείμενό του έχει την ανακαίνιση και αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και των εγκαταστάσεων των ΤΕΠ των Γενικών Νοσοκομείων Θήβας, Καρδίτσας και Βόλου, όπως επίσης και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου. Η μέση έκπτωση που προσέφερε η Βέρμιον ΑΤΕΕ και πέτυχε να της κατακυρωθεί η σύμβαση ήταν 0,21%. Τα ΤΕΠ των Γενικών Νοσοκομείων δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα στατικής επάρκειας, ωστόσο έχουν φθορές λόγω παλαιότητας και χρήσης και χρήζουν συνολικά ανακαίνισης, από άποψη οικοδομικών εργασιών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Επίσης, στους περιβάλλοντες χώρους τους απαιτείται να εκτελεστούν επεμβάσεις αναδιαμόρφωσης, αφ’ ενός λόγω φθορών από την χρήση και τον χρόνο, αφ’ ετέρου για βελτίωση της προσβασιμότητας και προσέγγισης στην κύρια είσοδό τους.

Από εκεί και πέρα, να σημειωθεί, ειδικά για το ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Θήβας, ότι στεγάζεται σε χώρο περίπου 1.176 τετραγωνικών μέτρων αλλά η επιφάνεια επεμβάσεων περιορίζεται σε περίπου 400 τετραγωνικά μέτρα. Επιπλέον, στο ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας, παρουσιάζονται κυκλοφοριακές δυσκολίες και συνθήκες συνωστισμού και αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο επιβάλλεται η λειτουργική του αναβάθμιση, σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Υγείας και τις συναφείς οδηγίες, με στόχο την ποιοτική και ασφαλή παροχή υπηρεσιών υγείας. Αναφορικά, τέλος, με τον χώρο στον οποίο θα δημιουργηθεί η νέα ΜΕΘ απομόνωσης στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, εκεί βρίσκονται οι χώροι εργασίας αδελφών, μέρος δευτερεύοντος διαδρόμου, η αποθήκη ειδών καθαριότητος, τα αποδυτήρια προσωπικού ανδρών και γυναικών και το WC προσωπικού.